Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

.. Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. powstała w 2011 r., jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Suchy Las.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ".. Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. powstała w 2011 r., jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Suchy Las."— Zapis prezentacji:

1 .

2 Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. powstała w 2011 r., jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Suchy Las.

3 Jesteśmy instytucją odpowiedzialną m.in. za pozyskiwanie środków transportu ciężkiego celem rejestracji w Gminie Suchy Las.

4 Dzięki naszej działalności zostało zarejestrowanych już ponad 5500 środków transportu ciężarowego.

5 Podstawową zachętą dla inwestorów transportowo-logistycznych stosowaną w Gminie Suchy Las jest najniższa dopuszczalna w Polsce stawka podatku od środków transportu.

6 Przykładowe stawki podatku od środków transportu PRZYKŁADOWE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU Typ pojazduStawka podatku Gmina Suchy Las Stawka podatku inna Gmina w Wielkopolsce Oszczędność rocznie na 10 środkach transportu Samochód ciężarowy z zawieszeniem pneumatycznym, równoważnym z pneumatycznym o DMC = >21t trzy osie 992,00 zł2.239,00 zł12.470,00 zł Samochód ciężarowy z innym systemem zawieszenia o DMC = >12t < 21t trzy osie 644,00 zł1.610,00 zł9.660,00 zł Samochód ciężarowy z innym systemem zawieszenia o DMC = >27t < 29t cztery osie i więcej 1.618,00 zł2.299,00 zł6.810,00 zł

7 Naszą ofertę kierujemy do właścicieli spółek transportowych chcących ograniczenia kosztów.

8 Oprócz wspomnianego obniżenia kosztów prowadzenia działalności - posiadany adres w naszej siedzibie umożliwia rejestrację na terenie Gminy Suchy Las środków transportu, które objęte są minimalnymi stawkami podatkowymi.

9 Wirtualne Biuro LARG Office znajduje się przy ul. Obornickiej 117 w samym centrum Suchego Lasu - jednej z najdynamiczniej rozwijających się miejscowości podpoznańskich.

10 Sposób rejestracji Spółki przedsiębiorca krajowy Nowy oddział może być powołany uchwałą zarządu spółki. Oddział w tym znaczeniu nie posiada podmiotowości prawnej, a jest jedynie wyodrębnioną w oparciu o kryterium lokalizacji częścią działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

11 Przedsiębiorca krajowy W uchwale Zarządu powołującej oddział należy wskazać jego nazwę, siedzibę oraz dokładny adres. Warto również oznaczyć jego przedmiot działalności oraz osobę zarządzającą oddziałem, a także wskazać składniki majątku, w które oddział zostanie wyposażony.

12 KRS Utworzenie oddziału podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - wpis dokonywany jest przez sąd właściwy dla miejsca siedziby spółki zakładającej oddział.

13 Sposób rejestracji Spółki przedsiębiorca zagraniczny Przy tworzeniu oddziałów przez przedsiębiorców zagranicznych z państw Unii Europejskiej i państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA - Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) obowiązują takie same zasady jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

14 P Przedsiębiorca zagraniczny Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, a rozpoczęcie działalności w ramach oddziału następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS.

15 Rejestracja pojazdów Po zakończeniu procesu rejestracji oddziału, pojazdy ciężarowe objęte minimalnymi stawkami podatkowymi można rejestrować na terenie Gminy Suchy Las – w Starostwie Powiatowym.

16 Logo Gminy Suchy Las Przy zarejestrowaniu nowego środka transportu proponujemy zamieszczenie na plandece pojazdu logo Gminy Suchy Las, w cenie do 15% wartości stawki podatkowej rejestrowanego pojazdu.

17 Możemy zaoferować więcej ZADZWOŃ: 661 222 690 lub 661 777 420 www.largoffice.pl biuro@largoffice.pl

18 Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o., ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000384573, NIP 9721226911. Wysokość kapitału zakładowego 839.000,00 zł.


Pobierz ppt ".. Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. powstała w 2011 r., jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Suchy Las."

Podobne prezentacje


Reklamy Google