Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Październik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Październik"— Zapis prezentacji:

1 Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej1 www.koziej.pl @SKoziej

2 Hipoteza: Podstawową słabością UE w dziedzinie bezpieczeństwa jest to, że nie jest ona realnym podmiotem strategicznym. Głównie reaguje na zasadzie ad hoc. Pokazują to wyraźnie ostatnie kryzysy. Taka UE jest nie tylko mało skuteczna, ale też mało przydatna dla Polski jako jej zewnętrzny filar bezpieczeństwa. Dlatego z polskiego punktu widzenia jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed UE jest jej ustrategicznienie. Oznacza to konieczność refleksji/samoidentyfikacji strategicznej i przyjęcia realistycznej strategii bezpieczeństwa europejskiego. Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej2

3 Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej3 Zagadnienia (do weryfikacji hipotezy): 1.Dlaczego UE potrzebuje strategii bezpieczeństwa? 2.Jaka strategia bezpieczeństwa jest potrzebna UE? 3. W jaki sposób projektować strategię bezpieczeństwa UE?

4 Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej4

5 Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej5 Ostatnie „testy” strategiczne UE (słabo „zaliczone”): 1.Wojna Rosja – Gruzja/2008 r. 2.Kryzys gazowy/2009 r. 3.Interwencje w Afryce (Mali, Libia…) 4.Kryzys finansowy … 5.W trakcie …. wyzwania: WSCHÓD - POŁUDNIE

6 Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej6 Konflikt rosyjsko-ukraiński i konfrontacyjna polityka Rosji  Najpoważniejsze od lat wyzwanie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego: koniec ery pozimnowojennej  Struktura kryzysu i prognozy:  Rewolucja ukraińska (państwo porewolucyjne: stabilne, niestabilne?)  Agresja rosyjska (cele: minimalistyczny - Krym, ambitny - Ukraina, awanturniczy - Zachód?)  Reakcja Zachodu, w tym UE (stanowcza, uległa)  Scenariusze:  Nowa zimna wojna?  Zgniły/gorzki/wstydliwy pokój?

7 Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej7 Konflikt na Bliskim Wschodzie i kryzys migracyjny w Europie  Wojna wewnątrzislamska (szyicko-irański imperializm, sunnicki fundamentalizm, sztuczne granice polityczne, napięcia społeczne…): Państwo Islamskie  Błędna strategia Zachodu: interwencyjna (Bush, prewencja) i kunktatorska (Obama, „poczekamy, zobaczymy”) i interwencja Rosji: bazy, gaz, polityka …  Różnice interesów graczy regionalnych: Turcja, Iran, Arabia Saudyjska (Egipt, Jordania…), Izrael  Potrzebna strategia: wizja nowego podziału politycznego(?), współpraca dwóch koalicji (?)  Kryzys migracyjny w Europie: problem solidarności strategicznej … i potrzeba NOWEJ STRATEGII UE!

8 Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej8

9 Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej9 Treść strategii bezpieczeństwa UE  Misja strategiczna UE  Strategiczne wnioski z oceny środowiska/warunków bezpieczeństwa  Koncepcja działania = strategia operacyjna  Koncepcja przygotowania = strategia preparacyjna

10 Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej10 Misja strategiczna UE w dziedzinie bezpieczeństwa  Czy UE ma być strategicznym podmiotem w dziedzinie bezpieczeństwa?  Interesy narodowe państw członkowskich a wartości uniwersalne  „wspólny mianownik strategiczny” – wyciągnięty z interesów narodowych państw członkowskich

11 Misja strategiczna UE – jako synteza interesów narodowych państw członkowskich  Interesy państw członkowskich i stosunek do nich innych państw (partnerów, sojuszników):  Wspólne (akceptowane) – wszyscy są gotowi uczestniczyć w we wsparciu ich realizacji (ubezpieczane wspólnotowo);  Niesprzeczne (tolerowane) – nikt nie zgłasza wobec nich sprzeciwu, ale też nie deklaruje z góry udziału w zabezpieczeniu ich realizacji (w razie potrzeby – koalicja ad hoc);  Sprzeczne (odrzucone) – nie uwzględniane we wspólnej misji bezpieczeństwa. Katalog (pakiet) wspólnych i niesprzecznych interesów państw członkowskich, czyli: Misja UE w dziedzinie bezpieczeństwa Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej11

12 Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej12 Treść strategii bezpieczeństwa UE: warunki i koncepcje  Ocena środowiska bezpieczeństwa  szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia  polityczno-militarne i niemilitarne (informacyjne, cyber, ekonomiczne, społeczne …)  Strategia operacyjna (zadania strategiczne)  zadania realizowane wspólnotowo (wspólne interesy)  zadania realizowane wg zasady ad hoc (interesy niesprzeczne)  tandem NATO- UE  Strategia preparacyjna (przygotowanie sił i środków: systemu bezpieczeństwa UE)  instrumenty prawne  mechanizmy organizacyjno-koordynacyjne (polityki)  zasoby (budżet, struktury …)

13 Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej13

14 Proces refleksji/samoidentyfikacji strategicznej UE do szczytu nt. WPBiO w 2016 r. 14 Raport (projekt) Wysoki Przedstawiciel ds. WPBiO Komisja Europejska Konsultacje z państwami członkowskimi UE POLSKA Wysoki Przedstawiciel ds. WPBiO Rada Europejska (czerwiec 2016) Pozostałe kraje UE Raport WP (BKBE?) Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej14

15 Udział Polski w pracach nad Raportem WP 15  CEL:  nadanie pracom nad Raportem WP charakteru PRZEGLĄDU STRATEGICZNEGO,  który stworzyłby podstawy do przygotowania nowej STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA UE  PODMIOTY KRAJOWE:  wykonawcze: Prezydent i Rada Ministrów oraz MSZ, MON, BBN  konsultacyjne: kluby parlamentarne, NGOs, instytuty naukowe, ośrodki akademickie, indywidualni eksperci, środowiska dziennikarskie …. Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej15

16 @SKoziej www.koziej.pl Dziękuję 16Październik 2015www.koziej.pl @SKoziej16


Pobierz ppt "Październik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google