Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie nowoczesnych systemów transportu pyłu na przykładzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie nowoczesnych systemów transportu pyłu na przykładzie"— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie nowoczesnych systemów transportu pyłu na przykładzie
Koksowni Przyjaźń grupy JSW KOKS S.A. Rafał Jankowski Tomasz Grzyb

2 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie nowych systemów transportu materiałów sypkich (pyłu koksowego) oraz korzyści płynące z ich stosowania na przykładzie instalacji wykorzystywanych w JSW KOKS S.A. – Koksownia Przyjaźń Zastosowanie nowych rozwiązań prowadzi do: osiągnięcia efektów ekologicznych wzrostu efektywności instalacji uproszczenia instalacji oszczędności z tytułu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych

3 Modernizacja instalacji odciągowej stacji filtrów workowych
Modernizacja instalacja odbioru pyłu z bloków ISChK i jego ewakuacja do stacji ekspedycji pyłu. Likwidacja instalacji podciśnieniowego transportu pyłu z bloków ISChK i wprowadzenie w jej miejsce transportu z wykorzystaniem przenośników zgrzebłowo – rurowych do zbiornika pośredniego pyłu oraz dalsza ewakuacja pyłu do stacji ekspedycji z wykorzystaniem pomp zbiornikowych w miejsce wyeksploatowanych podajników komorowych. Modernizacja instalacji odbioru pyłu z elektrofiltrów. Wymiana podajników komorowych i zastosowanie w ich miejsce pomp zbiornikowych pracujących z wykorzystaniem systemu nadrzędnego. Modernizacja instalacji odciągowej stacji filtrów workowych Wymiana napędów wentylatorów oraz układu sterowania pracą instalacji odciągowej.

4 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
Transportu pyłu z bloków ISChK do stacji ekspedycji pyłu. Transportowany do wieży osadnikowej z wykorzystaniem transportu podciśnieniowego Transport pneumatyczny do stacji ekspedycji pyłu Cyklon Inercyjny Przewał Kocioł nr 7 Kocioł nr 8 Kocioł nr 9 Obiekt 702 Zbiornik osadczy Emitor Transport pyłu do obiektu 212 Obiekt 171 Obiekt 704

5 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
1 2 3 4 5 Zbiornik osadczy Kocioł odzysknicowy Odpylnik wstępny Komora gaszenia Urządzenie rozładowcze Cyklony Wentylator główny

6 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
Transportu pyłu z bloków ISChK do wieży osadnikowej z wykorzystaniem transportu podciśnieniowego.

7 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
Podciśnienie potrzebne do transportu pyłu jest wytwarzane przez eżektor sześciodyszowy i zasilany parą wodną. Parametry pracy instalacji: para wodna o ciśnieniu do 4,0 MPa temperatura pary do 440°C. podciśnienie wytwarzane przez eżektor wynosi od 0,03 do 0,04 MPa. ciśnienie pary potrzebne do wytworzenia tego podciśnienia wynosi 1,6-1,8 MPa. zużycie pary na potrzeby obsługi instalacji transportu pyłu z trzech bloków ISChK wynosi średnio 10 Mg pary na dobę.

8 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
Transport pyłu z wykorzystaniem podajników komorowych do stacji ekspedycji pyłu.

9 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
Każdy podajnik komorowy wyposażony jest w indywidualną linię transportową. Parametry pracy podajników: praca cyklicznie z wykorzystaniem sterowania pneumatyczno – elektrycznego ciśnieniu powietrza 0,6 Mpa zasilanie 230 V średnie zużycie powietrza m3/h.

10 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
W celu wyeliminowania energochłonnego transportu podciśnieniowego w jego miejsce wprowadza się transport zgrzebłowo – rurowy składający się z dwóch przenośników wykorzystujących do napędu reduktory o mocy 1,8 kW.

11 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
Modernizacja instalacji rozpoczyna się w miejscu zsypu pyłu z zbiorników pośrednich poszczególnych elementów instalacji suchego chłodzenia koksu. Przenośniki zgrzebłowe pracują w trybie automatycznym średnio 6 h na dobę.

12 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
Zbiornik pośredni wspólny dla trzech bloków ISChK wyposażony w dwie pompy zbiornikowe o objętości 0,7 m3 realizujące ewakuację pyłu do stacji ekspedycji. Podstawowe parametry pracy instalacji: ciśnienie 4-6 MPa wydajność 0,35 Mg w jednym cyklu średnie zużycie powietrza: 250 m3/h chwilowy pobór powietrza: 1500m3/h.

13 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
Zastosowanie nowego rozwiązania instalacji transportu pyłu spowoduje zmniejszenie zużycia powietrza technologicznego i pary. Zużycia pary na poziomie 10 Mg pary na dobę. Ekwiwalent energetyczny rzędu 2,5 MWh Zużycia energii na poziomie 20 kWh na dobę. Oszczędności roczne z tego tytułu około zł

14 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
Wymiana urządzeń transportu pneumatycznego będzie generowała rocznie oszczędności rzędu zł z powodu oszczędności w zużyciu powietrza

15 Transport pyłu z instalacji suchego chłodzenia koksu
Dodatkowe korzyści: zmniejszenie nakładów na remonty i przeglądy bieżące instalacji. uniezależnienie się od trudno dostępnych podzespołów zmniejszenie zużycia mediów energetycznych możliwość rozłożenia w czasie zapotrzebowania na media energetyczne automatyzacja procesu

16 Transport pyłu z elektrofiltrów
Transport pyłu koksowego z elektrofiltru nr 1 pracuje z wykorzystaniem dysz inżektorowych. Układ transportu pyłu z elektrofiltru nr 1 do stacji ekspedycji pyłu generuje zużycie powietrza na poziomie 1100 m3/h.

17 Transport pyłu z elektrofiltrów
Układ odbioru pyłu z elektrofiltru nr 1: komory zasypowe dysze inżektorowe izotopowe wskaźniki poziomu rurociągi wraz z armaturą Praca układu transportowego oraz jego poszczególne etapy są sygnalizowane na tablicach synoptycznych w stacji ekspedycji pyłu.

18 Transport pyłu z elektrofiltrów
Odpylanie procesu załadunku koksu do wagonów

19 Transport pyłu z elektrofiltrów
Transport w fazie zagęszczonej prowadzi do zwiększenia efektywności instalacji transportu pyłu oraz do zmniejszenia zużycia sprężonego powietrza. Wydajność linii transportowej w jednym cyklu wynosi 0,5 Mg. Układ transportowy pracuje w trybie automatycznym. Parametry pracy układu: średnie zużycie powietrza 100 m3/h zużycie chwilowe 400m3/h.

20 Transport pyłu z elektrofiltrów
Zastosowanie pomp zbiornikowych oraz transportu w fazie zagęszczonej doprowadzi do zmniejszenia zużycia sprężonego powietrza. W skali roku oszczędności wyniosą około zł.

21 Transport pyłu z elektrofiltrów
Dodatkowo ograniczenie kosztów remontowych o około 50% w stosunku do obecnych. |Oszczędności w skali roku z tego tytułu wynoszą ok. 150 000 zł. Eliminacja kosztów i ryzyka związanego z użytkowaniem źródeł izotopowych oraz eliminacja zagrożeń związanych z ich użytkowaniem.

22 Układ odciągowy instalacji odpylania
W celu wychwycenia zapylonych gazów w procesie wypychania koksu z baterii koksowniczej wykorzystuje się instalację odpylającą wyposażoną w układ odciągowy oraz stację filtrów workowych, jest to jednocześnie pierwszy etap transportu pyłu koksowego.

23 Układ odciągowy instalacji odpylania baterii
Odpylanie procesu wypychania koksu z baterii koksowniczej realizowany przez dwie sekcje stacji filtrów workowych o łącznej wydajności ponad m3/ h

24 Układ odciągowy instalacji odpylania
W celu wychwycenia zapylonych gazów z procesu opróżniania komór ISChK wykorzystuje się jedną sekcję stacji filtrów workowych.

25 Układ odciągowy instalacji odpylania baterii
Stacje filtrów workowych pracujące przy bateriach 1-3 składają się z trzech sekcji. Każda sekcja wyposażona jest w układ wentylatorowy: wydajność maksymalna 130 000 m3/h. moc 630 kW napięciu zasilania 6 kV. Praca ciągła bez względu na etap pracy baterii koksowniczej.

26 Układ odciągowy instalacji odpylania baterii
Wymiana układu napędowego wentylatora. Podstawowe parametry: mocy 400 kW napięciu zasilania 400 V Zmiana trybu pracy układu odciągowego. Dostosowanie pracy instalacji odciągowej do cykli wypychania koksu z baterii koksowniczej.

27 Układ odciągowy instalacji odpylania baterii
Wykorzystanie układu falownikowego do sterowania pracą wentylatorów. Praca przy zadanych obrotach: 150 obr. /min w celu podtrzymania przepływu gazów pomiędzy cyklami wypychania koksu z baterii koksowniczej 700 obr./min na czas trwania operacji wypychania koksu z baterii koksowniczej.

28 Układ odciągowy instalacji odpylania baterii
Porównanie charakterystyki pracy wentylatorów przy starym i nowym układzie sterowania pracą wentylatorów

29 Układ odciągowy instalacji odpylania baterii
Główne oszczędności generuje zmiana jednostki napędowej układu wentylatora. Oszczędność na różnicy zużycia energii elektrycznej w skali roku wynosi około zł. Zwrot poniesionych nakładów po około 2 latach eksploatacji.

30 Wszystkie wymienione systemy transportu spełniają swoje zadanie zarówno w starej jak i w nowej wersji. Korzyści płynące z modernizacji instalacji: ograniczenie kosztów eksploatacyjnych zwrot kosztów modernizacji w krótkim okresie czasu wzrost efektywności spadek awaryjności dostępność podzespołów zmniejszenie nakładów na remonty możliwość uzyskania tzw. Białych Certyfikatów

31 Obecnie JSW KOKS S. A. - Koksownia Przyjaźń m. in
Obecnie JSW KOKS S.A. - Koksownia Przyjaźń m. in. w wyniku modernizacji i hermetyzacji instalacji technologicznych wychwytuje ok Mg na dobę koksiku 0-3 (pyłu), co stanowi niebagatelną ilość ok Mg miesięcznie.

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zastosowanie nowoczesnych systemów transportu pyłu na przykładzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google