Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla uczestniczek i uczestników szkolenia dla bibliotek oraz organizacji pozarządowych Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla uczestniczek i uczestników szkolenia dla bibliotek oraz organizacji pozarządowych Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych."— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla uczestniczek i uczestników szkolenia dla bibliotek oraz organizacji pozarządowych Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę

2 Organizatorzy Projekt realizowany w ramach programu PL02 Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, finansowanego z Funduszy EOG.  Dofinansowanie w ramach funduszy EOG  konsorcjum: o Centrum Rozwiązań Systemowych o Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego o Fundacja EkoRozwoju

3 Po co Zielone Gry? „Prawie 60% respondentów jest zdania, że zwykły człowiek ma niewielki wpływ na stan środowiska a 37% si ę z tym nie zgadza. 70% czuje się a 23% nie czuje się odpowiedzialna za stan środowiska w swojej najbliższej okolicy. „ Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, TNS OBOP 2011

4 Po co Zielone Gry? „W najmniejszym stopniu odpowiedzialność tę czują osoby w wieku 15-19 lat (52%). Odpowiedzi najmłodszej grupy respondentów (15 – 19 lat) stanowią kolejny sygnał ostrzegawczy, który świadczyć może o brakach systemu edukacyjnego. Młodzież szkolna w czasie nauki nie nabiera odpowiedniej wiedzy i nawyków.” Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, TNS OBOP 2011

5 Po co Zielone Gry? „Jak pokazały badania, świadomość ekologiczna młodzieży bywa mniej rozwinięta niż u innych kategorii osób. W związku z tym należy położyć nacisk na opracowanie programów i akcji, które wspierać będą postawy ekologiczne w śród dzieci i młodzieży. „ Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, TNS OBOP 2011

6 Idea projektu Podniesienie poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej, licealnej i akademickiej nt. bioróżnorodności, ekonomicznej, wartości ekosystemów oraz zmian klimatu … … poprzez połączenie potencjału edukacyjnego “poważnych” gier …

7 Założenia projektu Pracownicy bibliotek oraz organizacji pozarządowych przeprowadzają warsztaty edukacyjne w oparciu o gry planszowe oraz internetową Grupą docelową są osoby z grup: młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz akademickiej.

8 Korzyść dla bibliotek i organizacji pozarządowych Twoja organizacja poszerzy swoją ofertę o nowoczesne, interaktywne formy angażowania młodych ludzi

9 Szkolenia 2 szkolenia przygotowujące do samodzielnego prowadzenia gier i zajęć z młodzieżą. Szkolenie 3-dniowe Ropa z Catanu – gra planszowa Gra z klimatem 2.0 – gra internetowa Szkolenie 1-dniowe Władcy Doliny – gra planszowa

10 Wsparcie uczestników Help desk na stronie: www.facebook.com/ZieloneGry email: zielonegry@crs.org.pl tel.: +48 71 718 85 36

11 Materiały

12 Zobowiązania uczestników Udział pracowników bibliotek i organizacji w dwóch szkoleniach zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem gier planszowych „Ropa z Catanu”, „Władcy Doliny: Gra planszowa” oraz gry internetowej „Gra z Klimatem 2.0” według otrzymanych scenariuszy dla przynajmniej 50 osób z grupy młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub akademickiej przynajmniej po jednej rozgrywce każdej z ww. gier z wykorzystaniem materiałów

13 Zobowiązania uczestników c.d. sporządzenie listy osób uczestniczących w warsztatach, według szablonu przesłanie oryginału listy skanem na adres e- mail projektu: zielonegry@crs.org.pl oraz listownie na adres Koordynatora projektu: Centrum Rozwiązań Systemowych ul. Jaracza 80b/10, 50-305 Wrocław Termin przesyłania list obecności: do 30 kwietnia 2016 r

14 Festiwal Gier Ekologicznych Celem będzie podniesienie świadomości oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju u szerokiej grupy odbiorców. Planowany na koniec roku 2015.

15 Kontakt Centrum Rozwiązań Systemowych (CRS) ul. Jaracza 80b/10 50-305 Wrocław tel.: +48 71 718 85 36 email: zielonegry@crs.org.pl www.zielonegry.pl www.facebook.com/ZieloneGry


Pobierz ppt "Informacje dla uczestniczek i uczestników szkolenia dla bibliotek oraz organizacji pozarządowych Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google