Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Piotr Cisowski.  rozp. MZ z dnia 20.10.2014 zmieniające rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Piotr Cisowski.  rozp. MZ z dnia 20.10.2014 zmieniające rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej."— Zapis prezentacji:

1 dr n. med. Piotr Cisowski

2  rozp. MZ z dnia 20.10.2014 zmieniające rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – pkt 6a  stosuje się do standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w nowotworach złośliwych, rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny

3 „Przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczeniodawca obowiązany jest do stosowania zasad postępowania medycznego, zgodnego z aktualnym stanem wiedzy, zawartych w standardach określonych w obowiązujących przepisach oraz w wytycznych, zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów z właściwych dziedzin medycyny„

4  „ZALECENIA POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNEGO W NOWOTWORACH ZŁOŚLIWYCH – 2013 r.”  Str 2 „ Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej książce, szczególnie na temat dawkowania leków, zostały podane właściwie, ostateczne decyzje dotyczące ich stosowania spoczywają na lekarzu. Zarówno autor, jak i wydawca nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy ani konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tej książce”

5  67 pozycji z czego do wykorzystania w obserwacji pacjentów po leczeniu onkologicznym jest tylko 7: mocznik, kreatynina, PSA całkowity, usg ukł. moczowego, usg jamy brzusznej, usg obwodowych węzłów chłonnych, rtg kl piersiowej A-P i boczne

6  Na chwilą obecną nie ma przeciwwskazań, aby po zakończeniu skojarzonego leczenia przekazywać pacjentów pod opiekę POZ w następujących nowotworach:  czerniak do zaawansowania III b, ponieważ od IIIc trzeba wykonywać LDH co nie jest w kompetencji POZ  rak przełyku ( zakres badań w kompetencji POZ)  rak żołądka (zakres badań w kompetencji POZ)  rak nerki T1/T2 N0 M0 po rocznej kontroli w CO T3 N0 M0 po 3 letniej kontroli w CO  rak prostaty (od 01.01.2015 POZ może zlecać PSA)

7  Dla czerniaka w zaawansowaniu od Ia do IIc:  przez pierwsze 2 lata po leczeniu badanie przedmiotowe co 3 miesiące  następne 3 lata badanie przedmiotowe co 6 miesięcy  po upływie 5 lat kontrola kliniczna raz w roku  badania obrazowe lub biochemiczne tylko w przypadku trudności w badaniu klinicznym lub przy pojawieniu się objawów sugerujących wznowę czerniaka

8  Dla czerniaka w zaawansowaniu od IIIa do IIIc i po radykalnym leczeniu przerzutów czerniaka  badanie przedmiotowe jak dla czerniaka mniej zaawansowanego  USG jamy brzusznej co 6 miesięcy przez pierwsze 2 lata po leczeniu, następnie co rok.  rtg klatki piersiowej 1 x w roku  ocena poziomu LDH przy badaniu klinicznym zwłaszcza dla chorych z czerniakiem IIIc i IV  inne badania obrazowe wykonujemy ze wskazań klinicznych.  W czerniaku o zaawansowaniu regionalnym i rozsianym kontrolujemy LDH

9  Schemat badań dotyczy pacjentów leczonych radykalnie.  Kontrolne wizyty – badanie podmiotowe i przedmiotowe co 4 miesiące w 1 roku, co 6 miesięcy w 2 i 3 roku po leczeniu, następnie 1 x w roku.  Ezofagoskopia w 6,12,24 i 36 miesiącu od zakończenia leczenia.  Badania radiologiczne i laboratoryjne w zależności od występujących objawów i sytuacji klinicznej

10  badanie przedmiotowe - 1,3,6,9,12,15,18,21,24,30,36,42,48,54,60 miesiąc od operacji  - rtg klatki piersiowej - 9,15,21,30,42,54 miesiąc od operacji  -endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego - 12,24,36,48,60 miesiąc od operacji  - USG jamy brzusznej - 6,12,18,24,36,48,60 miesiąc od operacji

11 Ryzyko6m12m2 lata3 lata4 lata5 lat>5 lat Niskie USG RTG kl. p. Badania lab CT jamy brzusznej RTG kl. p. Badania lab USG RTG kl. p. Badania lab USG RTG kl. p. Badania lab USG RTG kl. p. Badania lab USG RTG kl. p. Badania lab brak Średnie CT jamy brzusznej RTG klatki piersiowej Badani lab CT jamy brzusznej RTG klatki piersiowej Badani lab CT jamy brzusznej RTG klatki piersiowej Badani lab CT jamy brzusznej RTG klatki piersiowej Badani lab USG i RTG kl. p. Bad. lab USG i RTG kl. p. Bad. lab Kontrola w razie potrzeby WysokieCT jamy brzusznej RTG klatki piersiowej Badani lab CT jamy brzusznej RTG klatki piersiowej Badani lab CT jamy brzusznej RTG klatki piersiowej Badani lab CT jamy brzusznej RTG klatki piersiowej Badani lab CT jamy brzusznej RTG klatki piersiowej Badani lab CT jamy brzusznej RTG klatki piersiowej Badani lab Kontrola w razie potrzeby

12  Monitorowanie przebiegu po leczeniu (Follow –up ):   I wizyta- po 2-3 tygodniach (ocena wyniku badania histopatologicznego, kwalifikacja do leczenia uzupełniającego, ocena czynnościowa po leczeniu operacyjnym, usg układu moczowego ewentualnie posiew moczu ),  II wizyta – po 3 miesiącach (ocena PSA,usg ukł moczowego),  III wizyta – po 6 miesiącach (ocena PSA,usg ukł moczowego),  IV wizyta – po 12 miesiącach (ocena PSA, usg ukł moczowego)  Po upływie jednego roku kolejne wizyty kontrolne z wykonaniem podstawowych badań monitorujących (PSA, podstawowe parametry morfologii krwi, DRE, USG jamy brzusznej i miednicy planowane są w odstępach 6 miesięcznych - RTG kl. piersiowej raz do roku). Po upływie okresu pięciu lat od zakończenia leczenia odstępy pomiędzy wizytami kontrolnymi można zwiększyć do 12 miesięcy.


Pobierz ppt "Dr n. med. Piotr Cisowski.  rozp. MZ z dnia 20.10.2014 zmieniające rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google