Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O mniejszej złośliwości i nie tylko...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O mniejszej złośliwości i nie tylko..."— Zapis prezentacji:

1 O mniejszej złośliwości i nie tylko...
CHŁONIAKI O mniejszej złośliwości i nie tylko...

2 CHŁONIAKI DEFINICJA: Chłoniaki to niejednorodna grupa nowotworów układu limfatycznego obejmująca choroby rozrostowe limfocytów, w tym ziarnicę złośliwą, szpiczaka plazmocytowego i białaczki limfoidalne Ziarnica złośliwa, szpiczak i białaczki zazwyczaj są traktowane odrębnie.

3 CHŁONIAKI WYSTĘPOWANIE NHL: 4% wszystkich nowotworów;
nowe zachorowania: 19/100 tys osób/rok częściej mężczyźni (głównie chłoniaki większej złośliwości) pierwotnie pozawęzłowa choroba – 20-30% 30% - chłoniaki mniejszej złośliwości 20% - chłoniak grudkowy

4 CHŁONIAKI ETIOLOGIA: Immunosupresja (wrodzona, nabyta, jatrogenna)
czynniki infekcyjne (HIV, HTLV, EBV, HCV, H pylori, B burgdorferi) występowanie rodzinne czynniki środowiskowe (zanieczyszczenia: pestycydy, benzen)

5 CHŁONIAKI Klasyfikacja REAL Klasyfikacja WHO

6 CHŁONIAKI ROZPOZNANIE - na podstawie obrazu histopatologicznego w węźle chłonnym, szpiku lub narządzie pozawęzłowym NIE BAC !!!

7 CHŁONIAKI DIAGNOSTYKA wywiad badanie przedmiotowe
badania dodatkowe (obrazowe, biochemiczne, morfologia + rozmaz) badania histopatologiczne (z cytogenetyką, immunofenotypem)

8 CHŁONIAKI WYWIAD wiek objawy ogólne (gorączka, poty, chudniecie)
czas choroby stan odporności rodzeństwo

9 CHŁONIAKI BADANIE PRZEDMIOTOWE stan ogólny
węzły chłonne, migdałki, wątroba, śledziona objawy małopłytkowości, niedokrwistości badanie neurologiczne badanie ginekologiczne/andrologiczne

10 CHŁONIAKI BADANIA DODATKOWE morfologia, rozmaz, fenotyp
parametry wydolności nerek i wątroby poziom LDH, beta2mikroglobuliny proteinogram

11 CHŁONIAKI BADANIA OBRAZOWE RTG klp
CT klp, jamy brzusznej, miednicy małej USG (monitorowanie leczenia), endosonografia scyntygrafia galem, PET (ocena zmian resztkowych)

12 BADANIA HISTOPATOLOGICZNE
CHŁONIAKI BADANIA HISTOPATOLOGICZNE badanie węzła chłonnego / narządu pozalimfatycznego trepanobiopsja BADANIA CYTOLOGICZNE szpik (mielogram) płyn mózgowo-rdzeniowy

13 CHŁONIAKI FENOTYP: PBL: CD 19+, CD 5+, CD23+, CD 10-
Chłoniak strefy płaszcza: CD19+, CD5+, CD23, CD10- Chłoniak grudkowy: CD19+, CD23+, CD10+, CD5- Chłoniak strefy brzeżnej: CD19+, CD23- CD10-, CD5-

14 CHŁONIAKI GENOTYP: PBL: +12 Chłoniak strefy płaszcza: t (11;14)
Chłoniak grudkowy: t(14;18), białko bcl+

15 OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA:
CHŁONIAKI OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA: skala Ann Arbor skala pierwotnych chłoniaków przewodu pokarmowego skala dla chłoniaków skórnych

16 międzynarodowy wskaźnik rokowniczy
CHŁONIAKI ROKOWANIE międzynarodowy wskaźnik rokowniczy wiek >60 lat stan ogólny (WHO) >=2 Stan zaawansowania (Ann Arbor) >II liczba lokalizacji pozawęzłowych >1 LDH w surowicy >norma

17 CHŁONIAKI

18 CHŁONIAKI Inne czynniki ryzyka: płeć
obecność zmian masywnych (>10cm) zajęcie szpiku i / lub OUN stężenie beta 2 mikroglobuliny, albumin niedokrwistość, wielkość leukocytozy w fazie białaczkowej obecność objawów ogólnych

19 CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości
wieloletni wywiad najczęściej chłoniaki grudkowe z kom B (CD5-, CD10+) samoistne remisje (5-10% chorych) transformacja w agresywniejszego chłoniaka ( % chorych)

20 CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości
chłoniak limfocytarny chłoniak limfoplazmocytowy chłoniaki strefy brzeżnej / chłoniaki MALT chłoniak płaszcza białaczka włochatokomórkowa chłoniak grudkowy ziarniniak grzybiasty

21 CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości
Chłoniak limfocytarny: 5% chłoniaków dorosłych guz nowotworowy (bez limfocytozy, która pojawia się z upływem czasu u 10-20% chorych - PBL) ekspresja CD5+, CD 23+ cytogenetyka: +12, 13q14, 14q+ (gorsze rokowanie)

22 CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości
Chłoniak limfoplazmocytowy: małe komórki limfoidalne zróżnicowane w kierunku plazmocytów (hipermutacja somatyczna genów regionu zmiennego dla immunoglobulin) makroglobulinemia Waldenströma (białko monoklonalne IgM) translokacja t(9;14)

23 CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości
Chłoniaki strefy brzeżnej: mogą wywodzić się ze śledziony, tkanki limfatycznej śluzówek, węzłów chłonnych CD5-, CD10-, CD23- cytogenetyka: +3 chromosom, w pozawęzłowych t(11;18)

24 CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości
Chłoniaki MALT: żołądek 40%, jelita 20%, przydatki oka 30%, czasem płuca, sutki, tarczyca skąpoobjawowe, często zlokalizowane (CS I) przy występowaniu zakażenia H. pylori eradykacja prowadzi do regresji zmian w 60-80%

25 CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości
Chłoniak z komórek płaszcza: czasami traktowany jako agresywny (szybki, nawrotowy przebieg, szybkie narastanie oporności na leczenie) - zwykle uogólniony 5% chłoniaków dorosłych w 7 dekadzie życia mediana czasu przeżycia wynosi 3-4 lata CD5+, CD10-, CD23- cytogenetyka: t(11;14)

26 CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości
Chłoniak grudkowy najczęstszy chłoniak o mniejszej złośliwości skąpoobjawowy lub bezobjawowy przebieg niski wpływ leczenia cytostatycznego na czas przeżycia ( w leczeniu objawowym mediana przeżycia 10 lat) CD5-, CD10+ cytogenetyka: t(14,18); nadekspresja bcl-2

27 CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości
Chłoniaki z komórek T ziarniniak grzybiasty (plamki, nacieki, guzy skóry bez lub z zajęciem innych narządów) Zespół Sezary’ego (rumień skóry, łuszczenie dłoni i stóp, nasilony świąd skóry, wczesne zajęcie węzłów chłonnych i krwi - gorsze rokowanie) rzadkie powolny przebieg

28 CHŁONIAKI LECZENIE - cele poprawa jakości życia wydłużenie życia
pełne wyleczenie u chorych z ograniczonym zajęciem i u chorych młodych

29 CHŁONIAKI LECZENIE obserwacja resekcja zmiany / napromienianie
(I, czasem II stopień wg Ann Arbor) chemioterapia (I i wyższe stopnie zaawansowania wg Ann Arbor) leczenie objawowe

30 LECZENIE chemioterapia
CHŁONIAKI LECZENIE chemioterapia leukeran +/- enkorton COP lub CHOP w chłoniakach grudkowych i chłoniaku płaszcza analogi puryn (2CdA, Fludarabina, pentostatyna); również w skojarzeniach z etopozydem, mitoksantronem, idarubicyną w indukcji remisji przeszczepienia szpiku (autologiczne, allogeniczne od dawcy spokrewnionego)

31 LECZENIE chemioterapia
CHŁONIAKI LECZENIE chemioterapia przeciwciała monoklonalne (rituximab – anty CD20 R-COP, R-CHOP jako leczenie I rzutu w chłoniaku grudkowym, limfoplazmocytowym, leczenie choroby resztkowej po ASTC; 131I tositumomab, Ibritumomab tiuxetan+Y-90 lub In-111) taksany topotekan, irinotekan, oksaliplatyna szczepionki antyidiotypowe (leczenie choroby resztkowej) briostatyna, rapamycyna, flawopirydol bortezomib (chłoniak grudkowy, chłoniak strefy brzeżnej, chłoniak strefy płaszcza) interferon α (INF-CHOP, leczenie podtrzymujące remisję w chłoniakach grudkowych)

32 OCENA EFEKTÓW LECZENIA:
CHŁONIAKI OCENA EFEKTÓW LECZENIA: powtórzyć wszystkie badania, które uprzednio wykazywały zmiany patologiczne po III kursach leczenia ocena remisji: całkowita, częściowa; stabilizacja choroby; nawrót bądź progresja badania kontrolne - stałe ryzyko nawrotu, niezależne od czasu obserwacji w chłoniaku grudkowym

33 CHŁONIAKI koniec


Pobierz ppt "O mniejszej złośliwości i nie tylko..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google