Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAMIĄTKI PO CZĘSTOCHOWSKIM GETCIE. SPIS TREŚCI  WSTĘP WSTĘP  ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE  GETTO - HISTORIA GETTO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAMIĄTKI PO CZĘSTOCHOWSKIM GETCIE. SPIS TREŚCI  WSTĘP WSTĘP  ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE  GETTO - HISTORIA GETTO."— Zapis prezentacji:

1 PAMIĄTKI PO CZĘSTOCHOWSKIM GETCIE

2 SPIS TREŚCI  WSTĘP WSTĘP  ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE  GETTO - HISTORIA GETTO - HISTORIA GETTO - HISTORIA  GETTO – ZASIĘG GETTO – ZASIĘG GETTO – ZASIĘG  GETTO OBECNIE  STARY RYNEK STARY RYNEKSTARY RYNEK  UL. MOSTOWA UL. MOSTOWAUL. MOSTOWA  UL. KOZIA UL. KOZIAUL. KOZIA  UL. GARNCARSKA UL. GARNCARSKAUL. GARNCARSKA  UL. STRAŻACKA UL. STRAŻACKAUL. STRAŻACKA  UL. NADRZECZNA UL. NADRZECZNAUL. NADRZECZNA  UL. GRANICZNA UL. GRANICZNAUL. GRANICZNA  UL. GARIBALDIEGO UL. GARIBALDIEGOUL. GARIBALDIEGO  PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE  AUTOR AUTOR  BIBLIOGRAFIA/ŹRÓDŁA BIBLIOGRAFIA/ŹRÓDŁA

3 WSTĘP Robiąc sondę wśród znajomych o częstochowskim getcie doszedłem do wniosku, że historia o żydowskiej dzielnicy powoli zanika. Mało osób wie, że w ogóle istniała, a prawie nikt nie potrafi podać jej dokładnej lokalizacji. Ta prezentacja powstała, by podnieść społeczną świadomość o getcie. Robiąc sondę wśród znajomych o częstochowskim getcie doszedłem do wniosku, że historia o żydowskiej dzielnicy powoli zanika. Mało osób wie, że w ogóle istniała, a prawie nikt nie potrafi podać jej dokładnej lokalizacji. Ta prezentacja powstała, by podnieść społeczną świadomość o getcie. Do naszych czasów zachowały się nieliczne kamienice żydowskie m in. przy Starym Rynku czy ul. Mirowskiej. Przy pozostałych ulicach dawnego getta stoją budynki już powojenne, ale często stawiane na fundamentach żydowskich domów. Same ulice byłej dzielnicy żydowskiej są pamiątką niebywałą. Powrót do ST Powrót do ST Powrót do ST Powrót do ST

4 ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE Pierwsze wzmianki o Żydach częstochowskich pochodzą z 1610 r. Gmina żydowska formalnie utworzona została w końcu XVIII w. ( po oddzieleniu od gminy z miasta Janowa). W początkach XIX w. Żydzi częstochowscy odgrywali znaczącą rolę w handlu granicznym. Duży był też udział rzemieślników. Po odzyskaniu Niepodległości przez Polskę zwiększyły się możliwości udziału Żydów w życiu publicznym miasta. Reprezentowani byli w Radzie Miasta. W 1939 r. liczba ludności żydowskiej w Częstochowie wynosiła 29 tysięcy. Pierwsze wzmianki o Żydach częstochowskich pochodzą z 1610 r. Gmina żydowska formalnie utworzona została w końcu XVIII w. ( po oddzieleniu od gminy z miasta Janowa). W początkach XIX w. Żydzi częstochowscy odgrywali znaczącą rolę w handlu granicznym. Duży był też udział rzemieślników. Po odzyskaniu Niepodległości przez Polskę zwiększyły się możliwości udziału Żydów w życiu publicznym miasta. Reprezentowani byli w Radzie Miasta. W 1939 r. liczba ludności żydowskiej w Częstochowie wynosiła 29 tysięcy. Powrót do ST Powrót do ST

5 GETTO - HISTORIA Getto zostało utworzone 9 kwietnia 1941 r. obwieszczeniem podpisanym przez stadthauptmanna Wedlera. Do getta zwożono ludność żydowską zamieszkałą w okolicach Częstochowy, a także Płocka i Łodzi. W 1942 r. znajdowało się w nim ok. 40 tys. Ludzi. Zatłoczenie, brak lekarstw i żywności było powodem wysokiej śmiertelności i wzrostu zachorowań. Likwidacja getta rozpoczęła się 22 września 1942 r. Do obozu zagłady wywieziono w przeciągu kilku miesięcy 30 tys. Żydów. Blisko 2 000 osób zamordowano na miejscu grzebiąc ich ciała w zbiorowej mogile przy ul. Kawiej. Przy życiu pozostało ok. 5 tys. Żydów. Skoszarowano ich w obozie pracy na terenie Starego Miasta, zwanym „małym gettem”. Odrębne obozy pracy utworzono przy fabrykach należących do koncernu HASAG. Getto zostało utworzone 9 kwietnia 1941 r. obwieszczeniem podpisanym przez stadthauptmanna Wedlera. Do getta zwożono ludność żydowską zamieszkałą w okolicach Częstochowy, a także Płocka i Łodzi. W 1942 r. znajdowało się w nim ok. 40 tys. Ludzi. Zatłoczenie, brak lekarstw i żywności było powodem wysokiej śmiertelności i wzrostu zachorowań. Likwidacja getta rozpoczęła się 22 września 1942 r. Do obozu zagłady wywieziono w przeciągu kilku miesięcy 30 tys. Żydów. Blisko 2 000 osób zamordowano na miejscu grzebiąc ich ciała w zbiorowej mogile przy ul. Kawiej. Przy życiu pozostało ok. 5 tys. Żydów. Skoszarowano ich w obozie pracy na terenie Starego Miasta, zwanym „małym gettem”. Odrębne obozy pracy utworzono przy fabrykach należących do koncernu HASAG. Powrót do ST Powrót do ST

6 GETTO - ZASIĘG GETTO - ZASIĘG Mapa pochodzi ze strony www.czestochowajews.org Pierwotne getto obejmowało zasięgiem Stare Miasto, plac Daszyńskiego, I Aleje NMP. Na północ sięgało do ul. Kawiej, na południe do ul. Fabrycznej (obecnie Mielczarskiego). „Małe getto” ograniczone: od północy ul. Jaskrowską, od południa ul. Mostową, od zachodu chodnikiem ul. Senatorskiej, a od wschodu ul. Nadrzeczną. Powrót do ST Powrót do ST

7 STARY RYNEK Stary Rynek najmniej ucierpiał w akcji niszczenia getta. Wiele kamienic pozostało w nienaruszonym stanie do naszych czasów. Odnowiona została tylko elewacja. Powrót do ST Powrót do ST

8 UL. MOSTOWA Kamienice przy ul. Mostowej odbudowano po wojnie, jednak dalej atmosferą przypominają okres II wojny światowej. Ulica wyłożona jest, jak dawniej, kocimi łbami. Powrót do ST Powrót do ST Powrót do ST

9 UL. KOZIA 1944 źródło: www.ushmm.org 2011 Ulica Kozia to jedna z głównych ulic „małego getta”. Obecnie znajdują się na niej tylko dwa opuszczone domy od strony ul. Spadek i Przedszkole Miejskie nr 17. Kozia również wyłożona jest kocimi łbami. Powrót do ST Powrót do ST

10 UL. GARNCARSKA Ul. Garncarska 61, 1941 r. źródło: www.ushmm.org Obecny widok na powojenne kamienice Ul. Garncarska została zrównana z ziemią. Na niektórych jej częściach wylany jest asfalt. Trudno jest ustalić, czy jakieś kamienice pamiętają czasy przedwojenne, ale idealnie oddają realia tamtych czasów. Powrót do ST Powrót do ST

11 UL. STRAŻACKA 1939 r. źródło: www.strony.com 2011 r. Ul. Strażacka leżała w granicach „dużego getta”. Stała się miejscem licznych łapanek w pierwszych dniach września 1939 r. Obecnie została poddana wpływom miasta. Otworzono liczne sklepy, wprowadzono czynny ruch samochodowy. Kamienice poddano remontom, nie zważając na ich historię, skutkiem czego ul. Strażacka nie przypomina tej z przed 70 lat. Powrót do ST Powrót do STPowrót do STPowrót do ST

12 UL. NADRZECZNA Zniszczenia w 1943 r. Źródło: http://www.deathcamps.org/occupation/czestochowa%20ghetto.html Ulica Nadrzeczna została wyburzona, prawie w całości. Już na początku wojny spalono Starą Synagogę. Obecnie ul. Nadrzeczna zostaje urbanizowana, stawiane są bloki mieszkalne. To ostatnie momenty na spacer z tamtej epoki. PP oooo wwww rrrr óóóó tttt d d d d oooo S S S S TTTT

13 UL. GRANICZNA Na ul. Granicznej czas jakby się zatrzymał. Kocie łby, stylowe latarnie i kamienice – obraz niczym z dawnego getta. Jest to doskonałe miejsce na plener historycznego filmu. Niestety, ul. Graniczna jest mało znana wśród częstochowian. PP oooo wwww rrrr óóóó tttt d d d d oooo S S S S TTTT

14 Ul. GARIBALDIEGO Lata 30 XX w. źródło: http://www.ushmm.org/http://www.ushmm.org/ 2005 r. Źródło: wikipedia.org Ul. Garibaldiego należała do „dużego getta”. Na tej ulicy znajdowała się mykwa – żydowska łaźnia. Jej budynek zachował się do dzisiaj. Obecnie jest remontowany. Można też dostrzec kilka kamienic przedwojennych. W miejscu gdzie stoi filharmonia, znajdowała się Nowa Synagoga, spalona przez Niemców. Powrót do ST Powrót do ST

15 PODSUMOWANIE Podsumowując moją pracę, myślę, że warto odbyć spacer po Starym Mieście, poszukać znaków dawnego getta, poczuć klimat dawnych lat. Miejsca są zaniedbywane i przez niektórych nazywane potocznie „slumsami”. To ostatnie chwile na decyzję, bo kamienice zostają wyburzane, a w ich miejsce wstawiane są nowe mieszkalne bloki. Kocie łby powoli zastępuje asfalt. Nie dajmy zapomnieć historii, bo „naród, który traci pamięć, traci sumienie” – tak mawiał Zbigniew Herbert. Powrót do ST Powrót do ST

16 AUTOR MATEUSZ FRYSZER uczeń VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie Wszystkie zdjęcia użyte w prezentacji są moje autorstwa. Po za wyjątkami, przy których podane są źródła obrazków. E-mail: mateuszf15@gmail.com Powrót do ST Powrót do ST

17 BIBLIOGRAFIA/ŹRÓDŁA „Judaika Jurajskie”, Katowice 2005 „Cień swastyki nad Jasną Górą” – J. Pietrzykowski, 1985 Brener L., Martyrologia i nauka w getcie częstochowskim, Wrocław 1950. Żydzi Częstochowianie – współistnienie, holocaust, pamięć, pod red. Jerzego Mizgalskiego, Częstochowa 2006. http://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_w_Cz%C4%99stochowie Powrót do ST Powrót do ST


Pobierz ppt "PAMIĄTKI PO CZĘSTOCHOWSKIM GETCIE. SPIS TREŚCI  WSTĘP WSTĘP  ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE ŻYDZI W CZĘSTOCHOWIE  GETTO - HISTORIA GETTO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google