Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA."— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

2 Co to właściwie jest? Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między jej uczestnikami. 

3 RODZAJE KOMUNIKACJI Na podstawie sposobu przekazu informacji wyróżniamy 2 podstawowe typy komunikacji:

4 Jej nośnikami mogą być np
*gesty *mimika twarzy *obrazy *dźwięki *teksty

5 KOMUNIKACJA WERBALNA Polega ona na przekazywaniu informacji z użyciem języka naturalnego, czyli mowy jako nośnikiem danych.

6 Model komunikacji Do aktu komunikacji dojdzie jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki: *informacja zostanie przekazana w języku zrozumiałym dla obu komunikujących się stron, *zaistnieje skuteczny nośnik tej informacji, *przekaz pozostanie czysty od zniekształceń przez czynniki zewnętrzne (tzw. szum), *przekaz spotka się z odbiorem, *informacja w założeniu będzie przeznaczona dla danego odbiorcy.

7 Bariery komunikacyjne
Bariery komunikacyjne to czynniki, które utrudniają zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi (o charakterze fizycznym i psychologicznym). Mogą to być: *utrudnienia percepcyjne *wybiórczość uwagi *brak umiejętności decentracji (przyjęcie perspektywy rozmówcy) różnice kulturowe *stereotypy (chętniej słuchamy osób o wysokim statusie społecznym) samopoczucie

8 NAJPOPULARNIEJSZE METODY KOMUNIKACJI
KIEDYŚ I DZIŚ

9 Listy Niegdyś przenoszone przez posłańców, dzisiaj przez nowoczesny system pocztowy.

10 Telegraf elektryczny Wynalezienie prądu elektrycznego umożliwiło przesyłanie informacji teksowych bez potrzeby kontaktowania się twarzą w twarz.

11 Telefon Rozwinięcie idei telegrafu, umożliwił przesyłanie dzwięków na odległość.

12 Telewizja Kolejna ewolucja telekomunikacji umożliwiłą przesyłanie obrazu (początkowo bez, a później z dźwiękiem).

13 SMS Rozwój telefonów komórkowych umożliwił nową, krótką formę komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych.

14 Internet Wraz z rozpowszechnianiem komputerów i ich udoskonalaniem, stworzono globalną sieć, niewyczerpany magazyn informacji oraz sposób komunikacji-najpierw poprzez pocztę elektroniczną, potem przez aplikacje takie jak Gadu-Gadu i Skype, a aktualnie serwisy społecznościowe.

15 4 metody skutecznej komunkacji

16 Aktywne słuchanie Parafrazowanie Precyzowanie Informacja zwrotna

17 Czyli słuchanie z nastawieniem na próbę zrozumienia emocji rozmówcy
Słuchanie empatyczne Czyli słuchanie z nastawieniem na próbę zrozumienia emocji rozmówcy

18 Nie ocenia się rozmówcy, by osądy nie zasłaniały nam naszego rozmówcy

19  Słuchanie świadome Zwracanie uwagi na integrację słów i emocji

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google