Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cje Praktyczne aspekty zawodu prokuratora dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cje Praktyczne aspekty zawodu prokuratora dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski."— Zapis prezentacji:

1 Cje Praktyczne aspekty zawodu prokuratora dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Wprowadzenie do przedmiotu

2 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU dr Karolina Kremens, LL.M. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego zainteresowania badawcze: porównawczy i międzynarodowy proces karny ze szczególnym uwzględnieniem systemu anglosaskiego ( common law ) uprawnienia prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, władza dyskrecjonalna prokuratora w postępowaniu karnym, organizacja i funkcjonowanie prokuratury 2005-2008 – aplikant prokuratorski 2009-2012 – asesor Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód karolina.kremens@prawo.uni.wroc.pl pok. 201A

3 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO KNPK – Koło Naukowe Postępowania Karnego (opiekun: dr Wojciech Jasiński) II Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego – 15 października 2015 IV Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe – kwiecień/maj 2016 www.kpk.prawo.uni.wroc.pl twitter: @kpkwroclaw

4 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU ŹRÓDŁA PRAWA Kodeks postępowania karnego – stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r. także ze zmianami wynikającymi z nowelizacji z 20 lutego 2015 r. ustawa o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. (tekst jedn. Dz. U. 2011, Nr 270, poz. 1599) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2014 r. poz. 1218) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1792)

5 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU MATERIAŁY Rola i zadania prokuratora w znowelizowanej procedurze karnej, wydanie specjalne miesięcznika Prokuratura i Prawo 2015, nr 1-2. P. Kardas, Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego, Prokuratura i Prawo 2012, nr 9, s. 7-49. K. Kremens, Prokuratura wobec reformy postępowania karnego: rozważania o rozdziale funkcji śledczych i oskarżycielskich na tle angielskiego procesu karnego, Przegląd Sądowy 2014, Nr 5, s. 7-33. M. Mistygacz, Ustrój prokuratury w Polsce. Tradycja i współczesność, Warszawa 2014.

6 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU FORMA ZALICZENIA zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie: dwóch zadań praktycznych wykonywanych w grupach dwuosobowych w trakcie zajęć alternatywnie (1) jednego zadania praktycznego wykonanego w grupie dwuosobowej w trakcie zajęć jednego pytania teoretycznego, na które odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej na ostatnich siódmych zajęciach – styczeń 2016 alternatywnie (2) dwóch pytań teoretycznych, na które odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej na ostatnich siódmych zajęciach – styczeń 2016

7 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU ZASADY ZALICZANIA ĆWICZEŃ 1.W czasie egzaminu (zaliczania ćwiczeń) zakazuje się studentom korzystania z cudzej pomocy, posługiwania sie ̨ niedozwolonymi materiałami pomocniczymi i środkami technicznymi oraz zakłócania przebiegu egzaminu (zaliczania ćwiczeń) w inny sposób. 1.W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazów określonych w pkt 1, student nie otrzymuje z ̇ adnej oceny i traci prawo do tego terminu egzaminu (zaliczania ćwiczeń), podczas którego doszło do naruszenia wspomnianych zakazów. Zob. Zarządzenie Dziekana nr 1/2010 Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów (zaliczania ćwiczeń).

8 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU II Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego Rola prokuratora w kontradyktoryjnym postępowaniu karnym 15 października 2015 roku godz. 9:00-16:00, sala 1D wykład wprowadzający Prof. Thomas Weigend (Uniwersytet w Kolonii) rejestracja: www.prawo-dowodowe.prawo.uni.wroc.pl

9 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU WYKŁADY OTWARTE Future of the International Criminal Court prof. Thomas Weigend oraz dr hab. Hanna Kuczyńska 14 października 2015 roku godz. 11:00-13:00, sala 2D Role of the comparative research in contemporary world warsztaty prowadzone przez prof. Thomasa Weigenda 14 października 2015 roku godz. 15:00-17:00, sala 2D wykłady w języku angielskim

10 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU ZAKRES MATERIAŁU 1.Wprowadzenie do przedmiotu. Struktura organizacyjna prokuratury. 2.Aplikacja prokuratorska. Sfery działalności prokuratora. 3.Współpraca prokuratora z organami ścigania zadanie praktyczne nr 1 4.Aspekty praktyczne udziału prokuratora w postępowaniu przygotowawczym 5.Zakończenie postępowania przygotowawczego zadanie praktyczne nr 2 6.Aspekty praktyczne udziału prokuratora w postępowaniu sądowym 7.Kolokwium zaliczeniowe – dla osób wybierających alternatywne formy zaliczenia ćwiczeń

11 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU Przykładowe pytania teoretyczne 1.Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym. 2.Sfery działalności prokuratora w postępowaniu karnym. 3.Rola prokuratora w dochodzeniu. 4.Rola prokuratora w śledztwie. 5.Rola prokuratora w postępowaniu cywilnym I administracyjnym. 6.Udział prokuratora w postępowaniu sądowym przed I po nowelizacji k.p.k. 7.Udział prokuratora w orzekaniu w przedmiocie środków zapobiegawczych. 8.Rola prokuratora w czynnościach dowodowych w postępowaniu przygotowawczym.


Pobierz ppt "Cje Praktyczne aspekty zawodu prokuratora dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google