Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cje Wprowadzenie do przedmiotu dr Karolina Kremens, LL.M.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cje Wprowadzenie do przedmiotu dr Karolina Kremens, LL.M."— Zapis prezentacji:

1 Cje Wprowadzenie do przedmiotu dr Karolina Kremens, LL.M.
Praktyczne aspekty zawodu prokuratora Cje Wprowadzenie do przedmiotu dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

2 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU
dr Karolina Kremens, LL.M. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego zainteresowania badawcze: porównawczy i międzynarodowy proces karny ze szczególnym uwzględnieniem systemu anglosaskiego (common law) uprawnienia prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, władza dyskrecjonalna prokuratora w postępowaniu karnym, organizacja i funkcjonowanie prokuratury – aplikant prokuratorski – asesor Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód pok. 201A

3 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO KNPK – Koło Naukowe Postępowania Karnego (opiekun: dr Wojciech Jasiński) II Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego – 15 października 2015 IV Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe – kwiecień/maj 2016

4 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA PRAWA Kodeks postępowania karnego – stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r. także ze zmianami wynikającymi z nowelizacji z 20 lutego 2015 r. ustawa o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. (tekst jedn. Dz. U. 2011, Nr 270, poz. 1599) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2014 r. poz. 1218) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1792)

5 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU
MATERIAŁY Rola i zadania prokuratora w znowelizowanej procedurze karnej, wydanie specjalne miesięcznika Prokuratura i Prawo 2015, nr 1-2. P. Kardas, Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego, Prokuratura i Prawo 2012, nr 9, s K. Kremens, Prokuratura wobec reformy postępowania karnego: rozważania o rozdziale funkcji śledczych i oskarżycielskich na tle angielskiego procesu karnego, Przegląd Sądowy 2014, Nr 5, s M. Mistygacz, Ustrój prokuratury w Polsce. Tradycja i współczesność, Warszawa 2014.

6 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU
FORMA ZALICZENIA zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie: dwóch zadań praktycznych wykonywanych w grupach dwuosobowych w trakcie zajęć alternatywnie (1) jednego zadania praktycznego wykonanego w grupie dwuosobowej w trakcie zajęć jednego pytania teoretycznego, na które odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej na ostatnich siódmych zajęciach – styczeń 2016 alternatywnie (2) dwóch pytań teoretycznych, na które odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej na ostatnich siódmych zajęciach – styczeń 2016

7 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU
ZASADY ZALICZANIA ĆWICZEŃ W czasie egzaminu (zaliczania ćwiczeń) zakazuje się studentom korzystania z cudzej pomocy, posługiwania się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi i środkami technicznymi oraz zakłócania przebiegu egzaminu (zaliczania ćwiczeń) w inny sposób. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazów określonych w pkt 1, student nie otrzymuje żadnej oceny i traci prawo do tego terminu egzaminu (zaliczania ćwiczeń), podczas którego doszło do naruszenia wspomnianych zakazów. Zob. Zarządzenie Dziekana nr 1/2010 Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów (zaliczania ćwiczeń).

8 II Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego
WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU II Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego Rola prokuratora w kontradyktoryjnym postępowaniu karnym 15 października 2015 roku godz. 9:00-16:00, sala 1D wykład wprowadzający Prof. Thomas Weigend (Uniwersytet w Kolonii) rejestracja:

9 Future of the International Criminal Court
WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU WYKŁADY OTWARTE Future of the International Criminal Court prof. Thomas Weigend oraz dr hab. Hanna Kuczyńska 14 października 2015 roku godz. 11:00-13:00, sala 2D Role of the comparative research in contemporary world warsztaty prowadzone przez prof. Thomasa Weigenda godz. 15:00-17:00, sala 2D wykłady w języku angielskim

10 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU
ZAKRES MATERIAŁU Wprowadzenie do przedmiotu. Struktura organizacyjna prokuratury. Aplikacja prokuratorska. Sfery działalności prokuratora. Współpraca prokuratora z organami ścigania zadanie praktyczne nr 1 Aspekty praktyczne udziału prokuratora w postępowaniu przygotowawczym Zakończenie postępowania przygotowawczego zadanie praktyczne nr 2 Aspekty praktyczne udziału prokuratora w postępowaniu sądowym Kolokwium zaliczeniowe – dla osób wybierających alternatywne formy zaliczenia ćwiczeń

11 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU
Przykładowe pytania teoretyczne Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym. Sfery działalności prokuratora w postępowaniu karnym. Rola prokuratora w dochodzeniu. Rola prokuratora w śledztwie. Rola prokuratora w postępowaniu cywilnym I administracyjnym. Udział prokuratora w postępowaniu sądowym przed I po nowelizacji k.p.k. Udział prokuratora w orzekaniu w przedmiocie środków zapobiegawczych. Rola prokuratora w czynnościach dowodowych w postępowaniu przygotowawczym.


Pobierz ppt "Cje Wprowadzenie do przedmiotu dr Karolina Kremens, LL.M."

Podobne prezentacje


Reklamy Google