Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEMY FINANSOWE SZPITALI POWIATOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEMY FINANSOWE SZPITALI POWIATOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 PROBLEMY FINANSOWE SZPITALI POWIATOWYCH
Piotr Szenk

2 SKUTKI FINANSOWE PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
______________________________________________________________________________ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.1400) 300 zł podwyżki dla pielęgniarek i położnych od r. Przewidywane koszty MOW NFZ w 2016 roku wynosiły co najmniej tys. zł Jeśli MOW nie otrzyma dodatkowych środków finansowych na 2016 rok konieczne będzie ograniczenie zakupu świadczeń zdrowotnych !!! ________________________________________________________________________________________ Rozporządzenie Ministra Zdrowia (projekt z dnia r.) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 400 zł podwyżki dla pielęgniarek i położnych od r. – r. + POZ 800 zł podwyżki dla pielęgniarek i położnych od r. – r. 1 200 zł podwyżki dla pielęgniarek i położnych od r. – r. 1 600 zł podwyżki dla pielęgniarek i położnych od r. – r. Przewidywane koszty MOW NFZ w 2016 roku wynoszą co najmniej tys. zł Jeśli MOW nie otrzyma dodatkowych środków finansowych na 2016 rok konieczne będzie znaczne ograniczenie zakupu świadczeń zdrowotnych lub …????????

3 Nadwykonania w szpitalach powiatowych wynoszą 7% wartości kontraktów tych szpitali

4 Wartość (w tyś. zł) nadwykonań w szpitalach powiatowych w okresie styczeń - lipiec 2015r
Z powyższego zestawienia wynika, że niedoszacowane są wszystkie rodzaje świadczeń kontraktowane przez NFZ.

5 Zakresy świadczeń w Lecznictwie szpitalnym z najwyższą wartością nadwykonań w okresie styczeń - sierpień 2015 Wszystkie szpitale wykonują znacznie większą liczbę świadczeń niż zakontraktowana przez NFZ odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne.

6 WARTOŚĆ NIESFINANSOWANYCH ŚWIADCZEŃ W SZPITALACH POWIATOWYCH ZA LATA 2012-2014
20% niezapłaconych przez NFZ świadczeń w latach zostało wykonanych w Szpitalach Powiatowych.

7 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016R
Przyrost budżetu MOW NFZ na 2016r w stosunku do 2015r ,00zł Dynamika przyrostu - 108,49%

8 Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok może doprowadzić do likwidacji wielu szpitali powiatowych! Niezrozumiała i nie do przyjęcia jest propozycja zawarta w planie NFZ na rok 2016 zakładająca tylko nieznaczny wzrost środków planowanych na finansowanie szpitali. Wobec takich działań szpitale powiatowe nadal pozostają niedocenianym elementem polskiego systemu ochrony zdrowia, choć oferują najbardziej efektywną i kompleksową usługę. Realizacja tego zamierzenia doprowadzi do upadku i likwidacji wielu szpitali powiatowych, a tym samym pogorszenia bezpieczeństwa pacjentów, ograniczenia dostępności i jakości usług medycznych. Szpitale Powiatowe są placówkami pierwszego kontaktu dla 80 procent pacjentów. Z jednej strony ogranicza się placówkom powiatowym środki, a z drugiej strony zmusza je do radzenia sobie z inflacją w wysokości 8,4 procent, wzrostem płacy minimalnej o 21,21 %, wzrostem wymagań dotyczących m.in. sprzętu, organizacji pracy.

9 Minusy budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016r
Zdaniem ekspertów największe minusy budżetu NFZ na rok 2016 to: Wzrost budżetu NFZ w relacji do PKB jest niewielki wynosi tylko o 0,27 %. Finansowanie szpitali, przede wszystkim powiatowych, jest nieadekwatne do roli, jaką spełniają w systemie ochrony zdrowia. Koniecznością jest zwiększenie środków finansowych na kontraktowanie świadczeń w szpitalach powiatowych. Niewielki wzrost nakładów na leczenie psychiatryczne (w tym uzależnień), które miało być jednym z priorytetów. Zmieniony sposób refundacji leków. Kwota przeznaczona na refundację leków zmniejszyła się z 7,7 mld zł do 7,6 mld zł. Minimalny wzrost (o 35 mln zł) nakładów na stomatologię, które łącznie wyniosą 1,79 mld zł (co stanowi 2,56 proc. udziału w całości funduszu). Brak zwiększenia wydatków na rehabilitację i lecznictwo uzdrowiskowe. Nie zaplanowano wzrostu dotacji na realizację zadań Zespołów Ratownictwa Medycznego. Nieznaczny wzrost środków na finansowanie szpitali powiatowych, których sytuacja finansowa systematycznie ulega pogorszeniu.

10 Podsumowanie Poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej potrzebuje dodatkowych źródeł finansowania. Najwyższy czas na podjęcie konkretnych decyzji dotyczących wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń  zdrowotnych, co pozwoliłoby na objęcie  opieką medyczną większej liczby osób. Rozważenia wymaga również propozycja podniesienia wymiaru składki zdrowotnej, a także jej stawki procentowej. Obecna rośnie ona zdecydowanie za wolno. Zwiększenie zaangażowanie podmiotów tworzących jako alternatywne źródło finansowania dla pewnych zakresów świadczeń zdrowotnych.


Pobierz ppt "PROBLEMY FINANSOWE SZPITALI POWIATOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google