Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ JAJA PŁODOWEGO - wczesny okres rozwojowy - okres zarodkowy - okres rozwoju płodu - popłód.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ JAJA PŁODOWEGO - wczesny okres rozwojowy - okres zarodkowy - okres rozwoju płodu - popłód."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ JAJA PŁODOWEGO - wczesny okres rozwojowy - okres zarodkowy - okres rozwoju płodu - popłód

2 Wczesny okres rozwojowy - trwa około 2 tygodni od zapłodnienia do ukończenia zagnieżdżenia - obserwuje się w tym czasie zapoczątkowanie różnicowania na elementy trofoblastu i embrioblastu

3 Okres zarodkowy - zarodek (embrion) - proces gastrulacji (powstają 3 listki zarodkowe) - następnie kształtuje się układ krwionośny (około 5 tygodni) - gastrulacja (następny etap rozwoju zarodka) - powstają listki zarodkowe zewnętrzny: ektoderma wewnętrzny:endoderma środkowy:mezoderma

4 Rozwój płodu Trwa od 5 tygodnia ciąży do jej zakończenia Rozwój płodu (fetus) charakteryzuje bardzo szybki wzrost Szybki rozwój płodu dotyczy zarówno jego masy, jak i długości ciała

5 Masa i długość płodu - masa ciała powiększa się 800-krotnie - długość ciała zwiększa się 50-krotnie - masę 1000 g płód osiąga około 30 tygodnia ciąży - masę 3000 g płód osiąga około 36 tygodnia ciąży - masę 3500 g płód osiąga około 40 tygodnia ciąży - średni przyrost masy ciała wynosi 12,5 g dziennie

6 - w 3 m-cu ciąży głowa stanowi ½ całej długości - w połowie ciąży (20 tygodni) stanowi ½ długości - po porodzie płodu donoszonego tylko ¼ długości płodu - u człowieka dorosłego długość głowy wynosi 1/8 w stosunku do pozostałej części ciała - od 8 do 16 tygodnia ciąży następuje ostateczny intensywny rozwój narządów

7 Układ krążenia płodowego mezodermalny zawiązek serca różnicuje się już w okresie powstawania pierwszych somitów

8 Ostateczny podział początkowo pojedynczego worka sercowego na prawą i lewą część serca pozostaje w związku z podziałem krążenia na obieg obwodowy - duży obieg krwi i krążenie płucne

9 D ochodzi do podziału wspólnej jamy przedsionkowo-komorowej Równocześnie dzieli się wspólny pień tętnic z y na aortę i pień tętnicy płucnej U 14 mm zarodka ludzkiego (około 37 dni od zapłodnienia) wzrastająca przegroda międzykomorowa nie jest jeszcze całkowicie zamknięta i może przez pewien czas utrzymywać się otwór międzykomorowy

10 Przegroda przedsionkowa nie rozdziela całkowicie przedsionków, a przegroda międzyprzedsionkowa utrzymuje się aż do końca życia płodowego Utrzymanie się drożności tych otworów w życiu pozapłodowym może być przyczyną wady serca!!!

11 Różnice krążenia płodowego w stosunku do krążenia u dorosłych dotyczą zarówno struktury, jak i czynności

12 SERCE PŁODU jest większe i bardziej kuliste, jego masa w stosunku do masy ciała jest dwukrotnie większa niż u dorosłego

13 W przegrodzie międzyprzedsionkowej znajduje się otwór owalny

14 Istnieje przewód tętniczy, który łączy aortę z tętnicą płucną Obecność przewodu żylnego znajdującego się między żyłą pępkową a żyłą główną dolną

15 W systemie krążenia płodowego znajduje się dodatkowy narząd – popłód

16 Krew jest utleniana w łożysku, a nie w płucach W tętnicach płodu jest niższe ciśnienie Tętno płodu jest szybsze (140/min) i dwubitne Krew płodu ma większą objętość, większą zdolność łączenia tlenu oraz inny skład elementów morfotycznych i płynnych

17 Krew płodu Płód donoszony ma około 300 ml krwi, co stanowi 8-10% masy ciała

18 Krwiotworzenie w życiu wewnątrzmacicznym występuje w pęcherzyku żółtkowym, kosmówce, płucach, wątrobie, śledzionie, węzłach chłonnych i szpiku kostnym Liczba krwinek czerwonych około 5 mln Stężenie hemoglobiny około 13g% Liczba krwinek białych 15 tys.

19 Płuca płodu Płuca w czasie życia wewnątrzmacicznego nie są w pełni rozwinięte Są małe, zapadnięte, wysoko uniesione przez przeponę w klatce piersiowej

20 Rozwój tkanki płucnej zdolnej do podjęcia samodzielnej sprawnej czynności oddechowej następuje stopniowo przez całą ciążę Płuca uzyskują pełną sprawność pod koniec życia płodowego, a nawet dopiero w 2-3 tygodniu po urodzeniu

21 Układ wewnątrzwydzielniczy płodu Płód jest pod wpływem działania hormonów matki i łożyska Ocena czynności trzustki, przysadki i nadnerczy jest trudna Trzustka płodu donoszonego wykazuje dużą zawartość insuliny

22 Przysadka obserwuje się wydzielanie gonadotropiny już u 9-tygodniowych płodów Nadnercza Kora płodowa wykazuje obecność dehydrogenazy, co może być wyrazem steroidowej czynności hormonalnej gruczołów

23 Przewód pokarmowy - zawiązuje się ektoderma w postaci cewy jelitowej - w 4. tygodniu życia zarodka pojawia się otwór ustny - otwór odbytniczy powstaje dopiero w 3 miesiącu - cewa jelitowa stanowi również początek rozwoju dla trzustki i wątroby

24 Układ trawienny Od 28 tygodnia ciąży wykazuje pełny zespół enzymów potrzebnych płodowi

25 W II połowie ciąży stwierdzono u płodów odruch połykania i ruchy robaczkowe jelit Ze stałych elementów płynu owodniowego oraz złuszczonych komórek nabłonkowych przewodu pokarmowego powstaje smółka, która zostaje wydalona po porodzie

26 Układ moczowy Rozwija się z neutronów na przestrzeni od VI somitu szyjnego do ostatniego lędźwiowego w postaci śródnercza, poniżej którego różnicuje się nerka ostateczna.

27 Śródnercze zawiera elementy podobne do elementów nerki ostatecznej, tj. kłębuszki naczyniowe oraz cewki uchodzące do t kanek śródnercza (Wolffa). Pod koniec ciąży nerka ostateczna zaczyna czynność wydzielniczą, czego dowodem jest obecność moczu w pęcherzu moczowym płodu

28 Popłód Składa się z 3 zasadniczych elementów - łożyska (placenta) - błony płodowe (membranae fetalis) - pępowina (funiculus umbilicalis)

29 Łożysko (placenta) - w 41,2 dniowej blastocyście obserwuje się zróżnicowanie komórek trofoblastu od elementów embrioblastu do trofoblastu - w tym czasie trofoblast występuje w formie litej a dalsze zróżnicowanie polega na powstawaniu kosmków

30 Kosmki pierwotne zbudowane z samego trofoblastu Kosmki drugorzędowe mają podścielisko łącznotkankowe i dwuwarstwowy nabłonek trofoblastyczny Kosmki trzeciorzędowe w podścielisku łącznotkankowym występują naczynia krwionośne, a nabłonek trofoblastu składa się z dwóch regularnych warstw

31 Faza kosmówki Trwa od chwili powstania kosmków do pełnego wykształcenia się łożyska i błon płodowych pozałożyskowych a więc od około 3 do 16-18 tygodnia ciąży

32 We wczesnym okresie kosmki pokrywają całe jajo płodowe i wtedy cała ta warstwa jest nazywana kosmówką krzewiastą i kosmatą Zasadniczą cechą kosmówki jest obecność w niej elementów płodowych a brak matczynych

33 Łożysko Kształtuje swoją formę od 16-18 tygodnia aż do 38 tygodnia ciąży (okres przeobrażania) Należy do typu krwiokosmkowego tzn. że krew matek bezpośrednio opływa pokrywę nabłonkową kosmków Spoistość łożyska jest ciastowata Ma kształt dysku o wym. 20x18x2,5 cm Średnia masa bez błon i pępowiny wynosi 450g, a cały popłód o 100 g więcej

34 Budowa makroskopowa Powierzchnia płodowa - od strony płynu owodniowego Powierzchnia matczyna - przylega bezpośrednio do ściany macicy

35 Powierzchnia płodowa Pokryta jest lśniącą owodnią, od przyczepu pępowiny rozchodzą się promieniście naczynia krwionośne - często na niej jest widoczny osad włóknika

36 Powierzchnia matczyna charakteryzuje ją obecność różnej wielkości zrazów (15-20) podzielonych różnej głębokości bruzdami

37 Budowa mikroskopowa płyta kosmkowa znajduje się na powierzchni płodowej płyta podstawowa znajduje się przy powierzchni matczynej pomiędzy nimi znajdują się kosmki

38 Kosmki końcowe - stanowią elementarne składniki strukturalne i funkcjonalne łożyska - pokrywający je trofoblast stanowi bezpośrednią powierzchnię wymiany pomiędzy matk ą i płodem

39 Błonki naczyniowo-nabłonkowe są strukturami kosmków końcowych i stanowią największą przegrodę pomiędzy krwią płodowa i krwią matczyną

40 Pączki zespólniowe skupienie jąder zespólni, występujące w około 30% kosmków Złogi mas włóknikowych (fibrynoid) znajdujące się w płycie kosmkowej i podstawowej oraz w przestrzeni międzykosmkowej i w samych kosmkach

41 Złogi soli wapnia obserwowane zarówno w obrazie makroskopowym, jak i mikroskopowym, są głównie w łożyskach ciąż donoszonych

42 Błony płodowe pozałożyskowe składają się z 3 warstw ściśle ze sobą zespolonych - owodnia (amnion) - kosmówka (chorion) - doczesna (decidua)

43 Owodnia wyściela worek owodniowy jest pochodzenia płodowego, zbudowana jest z nabłonka i tkanki łącznej

44 Kosmówka znajduje się między owodnią a doczesną, składa się z kilku warstw komórek trofoblastu - jest pochodzenia płodowego

45 Doczesna styka się ze ścianą macicy, jest pochodzenia matczynego

46 Sznur pępowinowy - łączy płód z łożyskiem - długość od 30 do 100 cm, - grubość1-1,5 cm Składa się z: - tkanki dojrzałej (galarety Whartona) - trzech naczyń: dwie tętnice, jedna żyła

47 Czynność popłodu Krążenie krwi w łożysku Krążenie płodowe - z aczyna się wpłynięciem krwi nieutlenowanej do płodu przez dwie tętnice znajdujące się w pępowinie - następnie krew płynie przez naczynia płyty kosmkowej, pnie kosmkowe i kosmki końcowe - krew utlenowana i zaopatrzona w substancje potrzebne dla płodu wraca przez jedna żyłę pępowinową

48 Krążenie matczyne - zaczyna się wpłynięciem krwi utlenowanej z tętnic macicznych poprzez płytę podstawową łożyska do przestrzeni międzykosmkowej - po przejściu między kosmkami i oddania tlenu oraz pobrania CO 2 i innych metabolitów krew przechodzi z powrotem do ustroju ciężarnej

49 Transport w łożysku kosmki łożyskowe dostarczają pewnych substancji od matki do płodu i od płodu do matki

50 Transport bierny odbywa się zgodnie z różnicą stężeń fizycznych od wyższego do niższego (zjawisko dyfuzji) W ten sposób przez łożysko ludzkie przechodzą: - gazy oddechowe, - mocznik - woda

51 Transport czynny aktywny udział samych komórek w przenoszeniu substancji - ze środowiska o niższym stężeniu do środowiska o stężeniu wyższym - wymaga to energii samej komórki bądź tzw. bariery łożyskowej

52 Wymiana substancji w łożysku Wymiana gazowa - wymiana O 2 i CO 2 – najważniejsza czynność łożyska - odbywa się na zasadzie dyfuzji pomiędzy krwią matczyną i płodową - przenikanie CO 2 od płodu do matki jest ściśle związane z wymiana tlenu w odwrotnym kierunku - nadmiar CO 2 w naczyniach krwionośnych płodu, grożący zakwaszeniem, przedostaje się do przestrzeni międzykosmkowej

53 Transport wody dokonuje się na zasadzie różnicy ciśnień (osmotycznego i hydrostatycznego) między przestrzeniami płodu i matki oraz płynu owodniowego. Szybkość wymiany wody pomiędzy matką i płodem ocenia się na 1600 ml/h

54 Transport węglowodanów są głównym źródłem energetycznym dla płodu szybko i łatwo przechodzą od ciężarnej stężenie glukozy we krwi płodu jest niższe o około 10-20% od stężenia we krwi matki

55 Transport białek i aminokwasów - jest zróżnicowany i w zasadzie zależy od aktywności trofoblastu a nie od wielkości cząsteczki białka przechodzenie białka ma duże znaczenie immunologiczne, ale nie odgrywa większej roli odżywczej - płód produkuje sam własne białka - białka i aminokwasy przechodzą na zasadzie czynnego transportu

56 Transport lipidów - zarówno w trofoblaście pokrywającym kosmki jak i w nabłonku owodni występuje dużo różnych substancji lipidowych - kwasy tłuszczowe przechodzą od ciężarnej do płodu - większość tłuszczów jest hydrolizowana w nabłonku trofoblastu

57 Transport soli mineralnych i elektrolitów przenikają szybko i łatwo od matki do płodu odbywa się to na zasadzie dyfuzji przez łożysko i błony płodowe

58 Przechodzenie witamin - witamina „C” bez trudności może przenikać od matki do płodu - w transporcie ważnych substancji od matki do płodu uwzględnia się transport leków, żelaza, bilirubiny i hormonów

59 Czynność hormonalna łożyska łożysko jest aktywnym gruczołem wydzielania wewnętrznego

60 Czynność enzymatyczna łożyska W łożysku wykryto bardzo wiele enzymów: - dehydrogenazy steroidowe - enzymy oddechowe - fosfatazy - oksytocynazę - histaminazę

61 Płyn owodniowy (liquor amnialis) Płyn owodniowy jego głównym źródłem wytwarzania jest owodnia ↓ Wody płodowe Stanowi środowisko dla rozwijającego się płodu

62 Wchłanianie - dojrzały płód wchłania w ciągu godziny około 20 cm płynu i taką samą ilość wydala do worka owodniowego - resorpcja płynu dokonuje się w przewodzie pokarmowym, płucach i przez skórę - płód do worka owodniowego wydala mocz a dalsza wymiana następuje przez płuca, skórę i pępowinę

63 Ilość płynu - zwiększa się progresywnie do 38 tygodnia ciąży, potem zmniejsza się jego ilość o około 140 ml na tydzień - średnia ilość płynu wynosi 1000-1200 ml - ocena składników płynu owodniowego oraz jego stanu fizykochemicznego jest przydatna w ocenie stanu płodu


Pobierz ppt "ROZWÓJ JAJA PŁODOWEGO - wczesny okres rozwojowy - okres zarodkowy - okres rozwoju płodu - popłód."

Podobne prezentacje


Reklamy Google