Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: Marta Ławniczek II „g” Opiekun: mgr Anna Niestrój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: Marta Ławniczek II „g” Opiekun: mgr Anna Niestrój."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: Marta Ławniczek II „g” Opiekun: mgr Anna Niestrój

2

3

4  KULA ZIEMSKA DZIELI SIĘ NA 6 KONTYNENTÓW  NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH ZNAJDUJE SIĘ PONAD 200 PAŃSTW  KAŻDE Z TYCH PAŃSTW MA SWÓJ SYSTEM OŚWIATOWY

5 W MOIM PROJEKCIE POSTARAM SIĘ PRZEDSTAWIĆ SZKOŁY W POLSCE I W INNYCH KRAJACH W LICZBACH

6 Każdy kraj na świecie może pochwalić się swoim indywidualnym systemem oświaty (nauczania), co jest naprawdę interesujące! W mojej pracy, spróbuję opisać kilka wybranych przeze mnie państw i ich systemy.

7

8 Edukacja młodego człowieka w naszym kraju trwa minimum 12 lat. Obowiązkowo musimy uczęszczać do:  szkoły podstawowej (6 lat),  gimnazjum (3 lata),  szkoły ponadgimnazjalnej (3 lub 4 lata). Osoby, którym mało jest szkoły obowiązkowej mogą kształcić się dalej w różnego rodzaju uczelniach oferujących studia wyższe.

9

10 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ USA mają system oświaty najbardziej zróżnicowany, zdecentralizowany, a zarazem dynamiczny. Odpowiedzialność za oświatę spoczywa na rządach stanowych. W konsekwencji w USA istnieje 5O systemów oświaty. Lokalne władze oświatowe mają czasami w swej gestii małą jednoklasową szkołę, a innym razem (np. w Nowym Jorku) prowadzą nauczanie prawie miliona uczniów.

11 Amerykańska szkoła podstawowa (Elementary School) obejmuje, kurs 5 lub 8- letni. Znacznie większą popularnością cieszą się szkoły sześcioletnie. Dzieci wstępują do szkoły podstawowej w wieku 6—7 lat, a kończą ją, w zależności od modelu szkoły i w wieku rozpoczęcia nauki, w 12—15 roku życia. Szkoła średnia (High School) trwa 7 lub 4 lata. Ta pierwsza, analogicznie jak szkoła podstawowa, jest popularniejsza.

12

13 Zasadniczą różnicą między polskim a białoruskim systemem edukacji jest to, że na Białorusi nie ma konkretnego podziału na szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Do szkoły dzieci i młodzież chodzą 12 lat. Oznacza to, że w jednej szkole znajdują się dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

14 Najpierw dziecko w wieku 3 lat jest posyłane do przedszkola. Następnym etapem w kształceniu dziecka jest szkoła tzw. podstawowa, która trwa 10 lat. Po „podstawówce” naukę można kontynuować w szkołach zawodowo-technicznych, liceach profilowanych lub liceach prywatnych. Do tych ostatnich zapisuje się raczej mało młodzieży, gdyż często rodzice nie mogą pozwolić sobie na opłacanie nauki dzieciom.

15 Polska Stany Zjednoczone Białoruś Czas trwania roku szkolnego: 10 miesięcy9 miesięcy10 miesięcy Czas trwania lekcji:45 minut50-55 minut45 minut Czas trwania przerwy: 5-20 minut5-30 minut5-15 minut Ilość lekcji (jednego dnia): 7 lekcji8 lekcji7 lekcji Ilość lat nauki obowiązkowej: 12 lat13 lat12 lat Tydzień szkolny:5 dni Język wykładowy:polskiangielskirosyjski

16

17 SUDAN POŁUDNIOWY Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niepodległość ogłoszona została w styczniu 2011r. Kraj ten jest zarazem jednym z najbiedniejszych na świecie, a jego trudną sytuację pogarsza wojna domowa trwająca od 2013 r. Aż 70 % dzieci w wieku 6–17 lat nigdy nie przekroczyło progu sali lekcyjnej.

18 Dane z 2011 roku.

19 Poziom analfabetyzmu w Sudanie Południowym wynosi 81 % i jest najwyższy na świecie. Problem dotyka szczególnie kobiet – tylko 16% z nich potrafi pisać i czytać, a mniej niż 1% dziewczynek kończy szkołę podstawową.

20 System edukacji w Sudanie oparty jest w dużej mierze na pomocy organizacji humanitarnych i wolontariuszy z całego świata.

21 Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w Polsce w latach 2005 – 2011

22 Polscy uczniowie mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Według najnowszych badań PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) przeprowadzonych w 2012 roku, nasz kraj w poszczególnych kategoriach zajmuje następujące miejsca, na tle całego świata:  czytanie ze zrozumieniem – 10 miejsce  matematyka – 13 miejsce  nauki przyrodnicze – 9 miejsce

23 Nasze wyniki porównywalne są do wyników uczniów szwedzkich i francuskich, lecz są nieco gorsze od brytyjskich. Jesteśmy znacznie lepsi na przykład od Rosjan, Greków, Włochów, Hiszpanów i Portugalczyków. Zdecydowanie najgorzej wypadli uczniowie z Azerbejdżanu, Kataru i Kirgistanu. Najlepsi okazali się być: Finowie, Koreańczycy i Holendrzy.

24 Nie można określić, w którym z przedstawionych powyżej krajów system edukacji czy poziom nauczania jest lepszy. W każdym państwie na świecie jest on po prostu nieco inny.

25 System białoruski, moim zdaniem, ogranicza jednostkę, ponieważ ogranicza możliwości rozwoju intelektualnego zwykłych ludzi. Tylko nieliczni mogą wyjechać i zdobywać wiedzę w innych krajach.

26 Podczas gdy w Azji i Europie głównie stawia się na zapamiętywanie, o tyle w Stanach Zjednoczonych szkoły kładą nacisk przede wszystkim na kreatywność i krytyczne myślenie, czyli umiejętności, które są kluczowe, aby odnosić życiowe sukcesy.

27 Uczęszczanie do szkoły w Sudanie Południowym, pozostaje niestety zazwyczaj tylko marzeniem rodziców młodych ludzi. Szkół jest niewiele, a panująca tam wojna i warunki klimatyczne nie ułatwiają zdobywania wiedzy.

28 Zgodnie z naszym prawem, każdy człowiek, przebywający na terytorium Polski, ma prawo do nauki. Nasze szkoły oferują oprócz możliwości kształcenia, także wychowanie i opiekę.

29 Mam ogromną nadzieję, że mój projekt przybliżył Państwu realia szkolnictwa na świecie. Dziękuję serdecznie za uwagę! Marta Ławniczek II „g”

30  www.wikipedia.org www.wikipedia.org  www.eurydice.org.pl www.eurydice.org.pl  www.edunews.pl www.edunews.pl  www.sudaninfo.wordpress.com www.sudaninfo.wordpress.com  www.sciaga.pl www.sciaga.pl  www.spywriter.blox.pl www.spywriter.blox.pl  www.szkolnictwo.pl www.szkolnictwo.pl  Obrazy – google grafika


Pobierz ppt "Przygotowała: Marta Ławniczek II „g” Opiekun: mgr Anna Niestrój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google