Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Janów Lubelski podejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkujących na swoim terenie. W 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Janów Lubelski podejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkujących na swoim terenie. W 2014."— Zapis prezentacji:

1

2 Gmina Janów Lubelski podejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkujących na swoim terenie. W 2014 roku podjęta została stosowna Uchwała Rady Miejskiej mająca na celu wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży oraz zapewnienie dostępności do dóbr sportowych, kulturalnych oraz ogólnorozwojowych.

3 JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

4 Istotnym elementem polityki społecznej na rzecz rodzin wielodzietnych realizowanej przez Gminę Janów Lubelski jest przystąpienie do realizacji programu " Karta Dużej Rodziny". Głównym celem "Janowskiej Karty Dużej Rodziny" jest: ułatwienie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez instytucje i przedsiębirców znajdujących się na terenie naszej Gminy

5 Umocnienie rodziny oraz wspieranie realizacji funcji rodziny wielodzietnej Poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnej Promowanie modelu rodziny wielodzietnej Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej

6 W miesiącu wrześniu 2014 r. Rada Miejska w Janowie Lubelskim przyjeła program "Janowskiej Karty Dużej Rodziny" poprzez UCHWAŁĘ NR XLVII/299/14 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM Z dnia 25 września2014r.

7 W 2014r. do programu "Janowskiej Karty Dużej Rodziny "przystąpiło 68 rodzin wielodzietnych – wydanych kart zostało 364. W 2015 r. do dnia dzisiejszego do programu przystąpiło 86 rodzin w tym wydanych kart zostało 441. Ogółem wszystkich rodzin wielodzietnych korzystających z Janowskiej Karty Dużej Rodziny jest 154.

8 ADRESACI PROGRAMU Wszyscy członkowie rodzin wielodzietnych, zamieszkujących na terenie Gminy Janowa Lubelskiego, czyli rodzin, mających na utrzymaniu troje lub wiecej dzieci w wieku do 18 roku zycia lub do 25 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę.

9 Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej: 1. Rodzic (rodzice) oraz jego małżnek mający na urtrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18r. Roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25.roku życia lub posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. 2. Rodzic zstępczy (rodzice zastępczy) oraz conajmniej trojga dzieci pozostających na ich utrzymaniu. 3. Dziecko – prze, które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą

10 Aby skorzystać z ulg oferowanych w ramach Programu Janowskiej Karty Dużej Rodziny wystarczy: 1. Złożyć wniosek o wydanie karty w OPS w Janowie Lubelskim 2. Odebrać Kartę – Karta wydawana jest w terminie 30 dni od złożenia wniosku 3. Korzystać z rabatów udzielanych przez naszych Partnerów programu.

11 Wydawanie i korzystanie z "Janowskiej Karty Dużej Rodziny" jest uregulowane regulaminem, który jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 83/2014 z dnia 02.10.2014r.

12 Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z określonych form wsparcia jest posiadanie JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY JANOWSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY otrzymuje każdy członek rodziny, spełniający kryteria. Karta zawiera następujące informacje o jej posiadaczu: imię i nazwisko, pesel, datę ważności karty oraz indywidualny numer karty.

13 Janowska Karta Dużej Rodziny ważna jest z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby korzystającej z Karty. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z legitymacją szkolną lub z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obeności

14 Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczć osobom trzecim pod rygorem cofnięcia uprawnień!!!

15 Firmy udzielające zniżek w ramach realizacji programu "Janowska Karta Dużej Rodziny" Przedsiębiorstwa oferując zniżki na swoje produkty i usługi wspierają wielodzietne rodziny mieszkające na terenie Gminy, a jednocześnie zyskają nowych, stałych klientów. Ponadto otrzymają dodatkową reklamę poprzez promocję przedsiębiorców, którzy zadeklarują współpracę w programie.

16 Firmy, które chciałyby stać się partnerami Karty, powinny wypełnić formularz, tzw. DEKLARACJĘ PARTNERSTWA W PROGRAMIE, w którym zobowiązują się do udzielenia zniżek w określonej wysokości dla posiadaczy "Janowskiej Karty Dużej Rodziny" w zaproponowanym terminie lub bezterminowo. Następnie z właścicielami Firm zostanie podpisane POROZUMIENIE o udziale w programie.

17 Partnerzy Programu Janowskiej Karty Dużej Rodziny

18

19 Katalog dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim pod adresem www.opsjl.pl

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gmina Janów Lubelski podejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkujących na swoim terenie. W 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google