Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

27.03.1980 r. – Uchwała Zarządu Głównego SEP powołująca Oddział Krośnieński SEP. Inicjatorem wniosku o powołanie Oddziału był Komitet Założycielski działający.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "27.03.1980 r. – Uchwała Zarządu Głównego SEP powołująca Oddział Krośnieński SEP. Inicjatorem wniosku o powołanie Oddziału był Komitet Założycielski działający."— Zapis prezentacji:

1

2 27.03.1980 r. – Uchwała Zarządu Głównego SEP powołująca Oddział Krośnieński SEP. Inicjatorem wniosku o powołanie Oddziału był Komitet Założycielski działający pod przewodnictwem inż. Jana Hadama.

3 27.05.1980 r. – obradował pierwszy Walny Zjazd Delegatów Oddziału. Pierwszym Prezesem Zarządu Oddziału został wybrany Kol. Zenon Surski- Szydłowski.

4 Bodźcem do utworzenia nowego Oddziału był pośrednio nowy podział administracyjny kraju obowiązujący od 01.06.1975 r. w wyniku którego z dawnego województwa rzeszowskiego wyodrębniono m.in. województwo krośnieńskie z siedzibą władz wojewódzkich w Krośnie. Uchwała Zarządu Głównego NOT Nr 20/75 z dnia 30.06.1975 r. w sprawie zmian w strukturze Oddziałów NOT oraz terenu i zakresu ich działania.

5 Początki Oddziału Krośnieńskiego W skład Oddziału krośnieńskiego weszło 14 Kół SEP powstałych w zakładach ówczesnego województwa krośnieńskiego głównie w największych ośrodkach przemysłowych województwa; Jaśle, Krośnie i Sanoku.

6 Miejsca założenia pierwszych Kół w Oddziale Rejony Energetyczne w Jaśle, Krośnie i Sanoku, Krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie, Zakład Nafty i Gazu w Krośnie, Zespół Elektrowni Wodnych w Solinie, Zakłady Przemysłowo-Remontowe Energetyki w Jedliczu, Sanocka Fabryka Autobusów AUTOSAN w Sanoku, Zespoły Szkół Elektrycznych w Jaśle i Krośnie, Zakłady Urządzeń Naftowych w Krośnie, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Krośnie,

7 Imię i NazwiskoFunkcja Zenon Surski - SzydłowskiPrezes Aleksander PerecWiceprezes Władysław OrlikWiceprezes Jerzy PrzybyłowiczSekretarz Mieczysław BajdaCzłonek Krystyna BiegaCzłonek Jan HadamCzłonek Stanisław FeruśCzłonek Aleksander JakubowiczCzłonek Józef KołodziejCzłonek Henryk PaszkiewiczCzłonek Adam PiskadłoCzłonek Stanisław RogalaCzłonek Edward WarchołCzłonek

8 Imię i NazwiskoFunkcja Jan SzewczykPrzewodniczący Zbigniew MajewskiCzłonek Tadeusz GuniaCzłonek

9 Imię i NazwiskoFunkcja Edward WątróbskiPrzewodniczący Marian DzięglewiczCzłonek Kazimierz WarnickiCzłonek

10 Działalność statutowa Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako społeczna organizacja twórcza o charakterze naukowym i technicznym, stanowi dobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników elektryków wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Działalność Oddziału oparta jest o zapisy Rozdziału V Statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich; § 25 - § 33,

11 Działania na rzecz integracji środowiska zawodowego. Popularyzacja działań na rzecz bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie kultury technicznej członków, a także oddziaływanie pod tym względem na inne osoby związane z elektryką. Dbałość o kształtowanie postaw moralnych i etykę zawodu elektryka. Pomoc członkom poszkodowanym i doświadczonym przez los.

12 1. Prowadzenie szkoleń i kursów tematycznych. 2. Przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: - eksploatacji "E" - dozoru "D„ w zakresie grup; 1, 2 i 3. 3. Organizacja wycieczek technicznych

13 W kadencji 1987 – 1990 powołano i zorganizowano w Oddziale komisje egzaminacyjne nadające uprawnienia energetyczne w zakresach specjalności; elektrycznej, cieplnej i gazowej. W chwili obecnej w Oddziale działają cztery komisje egzaminacyjne egzaminujące rocznie ok. 2 tys. osób. Dzięki bardzo aktywnej pracy Komisji Egzaminacyjnych sytuacja finansowa Oddziału jest dobra – corocznie uzyskiwany jest dodatni wynik finansowy.

14 Nr KomisjiZakres nadawanych uprawnieńPrzewodniczący Komisji 129Gr. 2 i 3Andrzej Zdzienicki 148Gr. 1Jerzy Przybyłowicz 149Gr. 2 i 3Stanisław Kawula 150Gr. 1Stanisław Ryznar

15 2010 r. – Rumunia ( Siedmiogród ) 2011 r. – Włochy 2012 r. – Niemcy ( Bawaria ) 2013 r. – Szwajcaria ( CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych, największe centrum fizyki cząstek na świecie 2010 – 2014 – Bielsko-Biała, Targi ENERGETAB 2015 r. – Chorwacja, Włochy, Słowenia ?

16

17 Oddział Krośnieński SEP nawiązał współpracę z energetykami z: Zakładu Energetycznego „Lwiwobłenergo” z Lwowa na Ukrainie Zakładu Energetycznego RWE VSE Koszyce na Słowacji Elementami współpracy są spotkania mające na celu wymianę doświadczeń zawodowych.

18 Oddział Krośnieński SEP utrzymuje doskonałe relacje z Oddziałami ościennymi: Oddziałem Rzeszowskim SEP Oddziałem Tarnowskim SEP Oddziałem Tarnobrzeskim SEP Oddziałem Przemyskim SEP polegające na wzajemnym uczestnictwie w organizowanych seminariach, konferencjach, jubileuszach, uroczystościach patronów elektryki oraz wymianie doświadczeń zawodowych i wsparciu w rozwiązywaniu istniejących problemów.

19 Oddział Krośnieński SEP ma świadomość roli jaką odgrywa w środowisku lokalnym. Stara się być ośrodkiem integrującym przede wszystkim podmioty i instytucje związane z branżą elektryczną. Współpraca jest prowadzona z : -innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz instytucjami kształcenia zawodowego, - Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie, -Szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi oddziały klasowe o profilu elektrycznym.

20 1.Koło Młodzieżowe przy Zespole Szkół Technicznych w Jaśle – powstałe w 2001 r. 2.Koło Młodzieżowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie – powstałe w 2002 r. 3.Koło Młodzieżowe przy Zespole Szkół nr 3 w Sanoku – powstałe w 2013 r.

21 KADENCJAPREZESI 1980 – 1981Zenon Surski - Szydłowski 1981 – 1984Zenon Surski - Szydłowski 1984 – 1987Zenon Surski - Szydłowski 1987 – 1990Aleksander Perec 1990 – 1994Zenon Surski - Szydłowski 1994 – 1998Aleksander Perec 1998 – 2002Władysław Turek 2002 – 2006Władysław Turek 2006 – 2010Jan Gagatko 2010 – 2014Jan Gagatko 2014 -Eugeniusz Łopatkiewicz

22

23

24

25

26

27 Imię i nazwiskoFunkcja Eugeniusz ŁopatkiewiczPrezes Jan GagatkoWiceprezes ds. organizacyjnych Jerzy PrzybyłowiczWiceprezes ds. szkoleniowych Maria Bajorek-LubaśSkarbnik Daniel KrężałekSekretarz Stanisław AntasCzłonek Janusz BończakCzłonek Jacek GonetCzłonek Marek GonetCzłonek Zbigniew GłowatyCzłonek Mirosław KusakCzłonek Józef NagiCzłonek Andrzej PółchłopekCzłonek Józef SkwaraCzłonek Jan SzewczykCzłonek

28 Imię i NazwiskoFunkcja Aleksander SznajderPrzewodniczący Władysław TurekCzłonek Lucjan JaśkiewiczCzłonek

29 Imię i NazwiskoFunkcja Aleksander PerecPrzewodniczący Edward NogajCzłonek Wacław ZarembaCzłonek

30 L.p.Miejsce działania 1.Rejon Energetyczny Krosno 2.Rejon Energetyczny Sanok 3.Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Krosno-Iskrzynia 4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie 5.STOMIL S.A. Sanok 6.PGNiG Technologie w Krośnie, Oddział Naftomet 7.Zakład Energetyki Cieplnej w Krośnie 8.KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej 9.Posterunek Energetyczny Jasło 10.Zespół Elektrowni Wodnych Solina 11.EXALO DRILLING w Krośnie 12.Zespół Szkół Technicznych w Jaśle 13.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie 14.Zespół Szkół nr 3 w Sanoku 15.LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle

31 Pragniemy w dalszym ciągu realizować swoją misję, aktywnie uczestniczyć w życiu regionu, Utrzymywać dobre relacje z organami samorządów terytorialnych w regionie, Współpracować ze szkołami prowadzącymi oddziały klasowe o profilu elektrycznym i ośrodkami kształcenia elektryków, Zacieśniać współpracę z innymi Oddziałami SEP, Poszerzać obszar współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Stwarzać przyjazne warunki młodemu pokoleniu w SEP, wspierać działalność Kół Młodzieżowych w Oddziale,

32 Mija 35 lat od powołania Oddziału Krośnieńskiego SEP. Przez lata zmieniały się warunki jego działalności. Śledząc historię, jesteśmy wdzięczni tym naszym Koleżankom i Kolegom, którzy nie szczędząc przywileju własnego czasu włożyli wiele trudu i poświecenia na rzecz działalności w Stowarzyszeniu, tak by ono w określonych uwarunkowaniach możliwie najlepiej mogło służyć lokalnemu środowisku, regionowi i następnym pokoleniom. Hasło byłego Prezesa SEP Jacka Szpotańskiego "SEP - stowarzyszeniem przyjaciół" wciąż nadaje dodatkowy sens naszej działalności, w której kwestie merytoryczne z pewnością będą uzupełniane znakomitą atmosferą i świadomością wspólnych celów i dążeń.

33


Pobierz ppt "27.03.1980 r. – Uchwała Zarządu Głównego SEP powołująca Oddział Krośnieński SEP. Inicjatorem wniosku o powołanie Oddziału był Komitet Założycielski działający."

Podobne prezentacje


Reklamy Google