Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EEXPO-ŁÓDŹ (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 XPO-ŁÓDŹ EXPO-ŁÓDŹ (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 seminarium warsztatowe poświęcone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EEXPO-ŁÓDŹ (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 XPO-ŁÓDŹ EXPO-ŁÓDŹ (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 seminarium warsztatowe poświęcone."— Zapis prezentacji:

1 EEXPO-ŁÓDŹ (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 XPO-ŁÓDŹ EXPO-ŁÓDŹ (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 seminarium warsztatowe poświęcone aspektom prawnym procesu komercjalizacji wiedzy

2  Katarzyna Kr ęź lewicz – rzecznik patentowy  Justyna Duda – rzecznik patentowy  Sylwia Oleksiewicz – rzecznik patentowy  Agnieszka G ą siorowska – rzecznik patentowy  Łukasz W ś ciubiak – rzecznik patentowy prelegenci:

3 Informacje ogólne dotyczące ochrony własności intelektualnej

4 UWAGI OGÓLNE O OCHRONIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Pojęcie prawo własności intelektualnej, czy też prawo na dobrach niematerialnych, odnosi się do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu, jak i praw do korzystania z nich. Prawo własności intelektualnej pozwala na zapewnienie sobie wyłączności właśnie w zakresie niematerialnych składników przedsiębiorstwa. Obejmuje dość szeroki zakres tematyczny. Najczęściej wskazuje się na: 1.Prawa własności przemysłowej: patenty, prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe, znaki towarowe (własność przemysłowa), 2.prawa autorskie i prawa pokrewne.

5 pojęcie „własność” dotyczy nie tylko przedmiotów materialnych, ale również dóbr niematerialnych, będących wytworem intelektualnej twórczości człowieka prawo bezwzględne o charakterze wyłącznym

6 Przedmioty własności przemysłowej  wynalazki  wzory użytkowe  topografie układów scalonych  wzory przemysłowe  znaki towarowe  oznaczenia geograficzne

7 Podmioty prawa własności intelektualnej  twórca  współtwórcy uprawnieni w przypadku twórczości pracowniczej

8 Współtwórca – wyłącznie osoba, której udział w dokonaniu wynalazku lub innego przedmiotu własności przemysłowej miał charakter twórczy. Współtwórcom przysługują wspólnie uprawnienia twórcy. Prawo do uzyskania praw własności przemysłowej przysługuje przedsiębiorcy, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy został dokonany w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy. Twórca i przedsiębiorca mogą ustalić inną zasadę np. powstanie wspólnego prawa.

9 Twórczość pracownicza Prawo do uzyskania praw własności przemysłowej przysługuje przedsiębiorcy, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy został dokonany w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy. Twórca i przedsiębiorca mogą ustalić inną zasadę np. powstanie wspólnego prawa.

10 Prawa TWÓRCY -Prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje – co do zasady – twórcy. Prawo to jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. -Prawo do wynagrodzenia -Prawo do wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach -Prawo do ochrony działalności artystycznej, wynalazczej i racjonalizatorskiej, jako dóbr osobistych

11 W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z niego we własnym zakresie. Pomoc przedsiębiorcy musi stanowić warunek istotny i bezpośredni dokonania rozwiązania.

12  najpierw zgłoszenie,  później publikacja wyników badań w fachowej literaturze lub na wystawach czy konferencjach!

13 Warunki Wniesienie wniosku do UPRP Spełnienie określonych procedur w tym opłaty Ujawnienie istoty rozwiązania Uzyskanie tytułu ochronnego, Opłata za ochronę Publikacja prawa Wpis prawa do rejestru

14 Ochrona rozwiązań poza granicami Polski dokonanie indywidualnych krajowych zgłoszeń w urzędach patentowych poszczególnych państw dokonanie zgłoszenia w procedurze regionalnej (np. europejskiego zgłoszenia patentowego - patent europejski) dokonanie zgłoszenia w procedurze międzynarodowej

15 dr Katarzyna Kręźlewicz Rzecznik patentowy + 48 694 364 394 Kancelaria Prawno-Patentowa fax + 48 22 378 12 88 www.proinnovativa.eu - office@proinnovativa.eu Al. Solidarności 147 lok. nr 3 00-898 Warszawa

16 Dziękuję za uwagę W prezentacji wykorzystano niektóre treści z prezentacji Adama Wiśniewskiego, eksperta UPRP pt.: „Ochroną własności przemysłowej w innowacyjnych firmach”


Pobierz ppt "EEXPO-ŁÓDŹ (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 XPO-ŁÓDŹ EXPO-ŁÓDŹ (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 (Al. Politechniki 4) 08.10.2015 seminarium warsztatowe poświęcone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google