Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWARTALNIK SZKOLNY DLA RODZICÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWARTALNIK SZKOLNY DLA RODZICÓW"— Zapis prezentacji:

1 KWARTALNIK SZKOLNY DLA RODZICÓW
"JEDYNKA" Nr SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE BIELSKO-BIAŁA UL. DYWIZJI KOSCIUSZKOWSKIEJ 2 adres szkolnej strony internetowej:     „CHCESZ RUSZYĆ W ŚWIAT, BĄDŹ Z JEDYNKĄ ZA PAN BRAT” Kalendarium Historia szkoły Wskazówki pedagogiczne dla rodziców Sport i turystyka Co nowego w szkole Aktualności Na wesoło W TYM NUMERZE

2 KALENDARIUM 22 KWIETNIA – Światowy Dzień Ziemi (apel, wystawa prac, sprzątanie terenów wokół szkoły) 1 MAJA – Święto Pracy, I rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 3 MAJA – Rocznica Konstytucji 3 Maja (wystawa, apel) 12 MAJA – 20-lecie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, 10-lecie koła „Traper” i „ Wielka Stopa” (spotkania z władzami, rodzicami, członkami koła, wieczór wspomnień) 13 MAJA – rocznicowy rajd szkolny 26 MAJA – Dzień Matki (spotkania klasowe), Boże Ciało 1 CZERWCA – Dzień Dziecka Dniem Sportu (zawody sportowe ), Dni Bielska-Białej (korowód przebierańców, konkurs BRD) 4 CZERWCA – Dzień Otwarty Szkoły (kiermasze, loterie fantowe, występy uczniów, turniej sprawnościowy, konkursy) 23 CZERWCA – Dzień Ojca 24 CZERWCA – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2004/2005 ZESPÓŁ REDAKCYJNY mgr Maria Bartków, mgr Barbara Golda, mgr Teresa Mika, mgr Grażyna Mika-Bednarczyk, mgr Lucyna Romańska

3 RYS HISTORYCZNY SZKOŁY
12 października 1983 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nadanie jej imienia Bohaterów Westerplatte. Jak wspomina szkolna kronika, na tę uroczystość przybyli obrońcy Westerplatte, żołnierze z patronackiej jednostki wojskowej 3131, prezydent miasta, przedstawiciele kuratorium oraz mieszkańcy osiedli: Wojska Polskiego i Polskich Skrzydeł. Powstała długo oczekiwana przez mieszkańców szkoła z zapleczem sportowo- rekreacyjnym, stołówką, świetlicą i przestronnymi salami lekcyjnymi. Warto przypomnieć, że obiekt zaprojektowano już w 1970 roku w zespole architektów warszawskich, natomiast dokumentację budowlaną opracował Miastoprojekt Bielsko-Biała. Do prac budowlanych przystąpiono dopiero końcem czerwca 1981 roku, a dwa lata później, 1 września 1983 roku, pierwsi uczniowie zasiedli w ławach nowej szkoły. Utworzono wtedy 45 oddziałów, w których uczyło się 1240 uczniów. Zatrudniono 74 nauczycieli, a dyrektorem szkoły został mgr Antoni Siedlaczek. W pierwszym roku szkolnym dyrektora wspierało dwóch zastępców: mgr Paulina Pasternak i mgr Alicja Sowińska. W następnym roku szkolnym 1984/85 kadra nauczycielska powiększyła się o 33 nauczycieli, powołano także trzeciego zastępcę dyrektora – mgr Wandę Kuc. Było to konieczne, gdyż liczba uczniów wzrosła do 1753, a liczba oddziałów do 58. Szkołę zaplanowano dla 640 uczniów i w sytuacji, gdy było ich niemal trzykrotnie więcej, szkoła musiała pracować w systemie dwuzmianowym. Z powodu braku sal lekcyjnych, znaczna część dzieci młodszych uczyła się w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach pawilonu handlowego. Rok 1985/86 to kolejny wzrost liczby oddziałów do 64 i uczniów do Zatrudnionych było wówczas 102 nauczycieli.

4 RYS HISTORYCZNY SZKOŁY c. d.
Po odejściu dyrektor Sowińskiej funkcję zastępcy dyrektora objęła mgr Krystyna Manda, a dyrektor Pasternak w 1986 roku zastąpiła mgr Halina Brańka, która pełniła tę funkcję do 1994 r. W 1987 roku obowiązki zastępcy dyrektora pełniła również pani Janina Jurasz. W 1988 roku został nadany szkole sztandar, który jest ważnym elementem ceremoniału wszystkich podniosłych uroczystości szkolnych. W roku 1994 przeszedł na emeryturę dyrektor szkoły Antoni Siedlaczek. Kronikarz szkolny odnotował: „Niezwykle przedsiębiorczy w kierowaniu szkołą, otwarty na wszelkie innowacje, (...) problemy swych wychowanków i podwładnych.” W tym samym roku dyrektorem szkoły została mgr Wiesława Biel-Hoffman, a zastępcami mgr Krystyna Manda oraz mgr Lucyna Grabowska. W związku z reformą oświaty i niżem demograficznym zmalała liczba uczniów. Ostatnie klasy ósme opuściły mury naszej szkoły w czerwcu 2000 roku. W bieżącym roku szkodnym 2004/2005 w 24 oddziałach uczy się 556 uczniów. Placówką nadal kieruje mgr Wiesława Biel-Hoffman, przy współpracy mgr Krystyny Mandy. Klasy I-III uczą się w systemie dwuzmianowym, a IV- VI jednozmianowym. Przez te wszystkie lata w szkole zorganizowano dziesiątki imprez; konkursów, zawodów sportowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, występów artystycznych, wystaw i dni otwartych. Zawsze starała się być integralną częścią środowiska, wnikliwie analizować rozwiązywać problemy uczniów, prezentować ich sukcesy na forum szkoły i poza nią. Pragniemy, aby ten kwartalnik był dla rodziców i całego środowiska lokalnego zachętą do współpracy oraz źródłem informacji o dniu codziennym i świątecznym naszej szkoły. Dewizą szkoły jest: „Nasza szkoła uczy tego, czego w życiu potrzeba dla dziecka Twego”. Zgodnie z tym mottem pracują uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy.

5 WSKAZÓWKI PEDAGOGICZNE
DLA RODZICÓW DYSLEKSJA Jak postępują rodzice wobec dziecka, które wróciło ze szkoły z kolejną dwój z dyktanda, nie potrafi zapamiętać tabliczki mnożenia i bazgrze w zeszytach? Nakazami zmuszają do poprawy, często krzyczą i wymyślają coraz ostrzejsze kary. może to dysleksja?  CO TO JEST DYSLEKSJA?   Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Trudności te występują pomimo dobrej sprawności intelektualnej, często powyżej przeciętnej lub wysokiej. Określając specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu używa się następujących terminów: Dysleksja – specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności czytania. Dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni. Dysgrafia – trudności w zakresie techniki pisania, niski poziom graficzny pisma. Hiperdysleksja – trudności w czytaniu ze zrozumieniem.

6 WSKAZÓWKI PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW c. d.
SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU:   Częste błędy w czytaniu: pomijanie wyrazów lub ich dodawanie, zniekształcanie wyrazów, odczytywanie innych, podobnych wyrazów. Pomijanie całej linijki lub odczytywanie jej ponownie. Częste gubienie miejsca, w którym dziecko czyta. Trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby. Przestawianie liter w wyrazie. Wskazane jest nie męczyć dzieci głośnym czytaniem, ćwiczyć czytanie codziennie (15 min.), by nie zniechęcić. Jeżeli nie potrafią odczytać całościowo wyrazu, czytać sylabami, nie głoskować. Dostarczać książki z krótkimi tekstami (wiersze, zagadki), stopniując ich trudność, sprawdzać stopień zrozumienia tekstu poprzez rozmowę.

7 SPECYFICZNE BŁĘDY W PISANIU:
WSKAZÓWKI PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW c. d. SPECYFICZNE BŁĘDY W PISANIU: Słaby poziom pracy pisemnej w porównaniu z odpowiedziami ustnymi. Utrzymywanie się trudności z różnicowaniem liter: b-p, p-g, n-u, m-w. Niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter, dziecko częściej używa wielkich liter, również w środku wyrazu. Trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących( np. bułka – półka). Mylenie liter l-t podczas czytania i pisania.   Pedagogika zalicza dzieci dyslektyczne do grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli takich, którzy wymagają w procesie uczenia się szczególnych warunków odpowiadających ich indywidualnym potrzebom i możliwościom: specjalistycznych metod nauczania i opieki nauczyciela o specjalnym przygotowaniu; zróżnicowania tempa pracy; dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb ucznia. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, zwane dysleksją należy odróżnić od trudności jakie może mieć każde dziecko zaczynające naukę czytania i pisania. Jednym ze wskaźników jest czas potrzebny do opanowania umiejętności czytania. Uczeń powinien do końca trzeciej klasy opanować czytanie w takim stopniu, aby nie tylko ono było płynne ( czytanie całymi zdaniami ze zrozumieniem), ale żeby stało się dla dziecka narzędziem uczenia się innych przedmiotów i dawało przyjemność lektury książek z wyboru.   OPRACOWAŁA: Maria Bartków

8 XX – LECIE SKKT „TRAPER”
SPORT I TURYSTYKA XX – LECIE SKKT „TRAPER” Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne w SP 1 powołano 1 stycznia 1985r. Opiekunem została nauczycielka geografii mgr Romualda Łowkis. Początkowo koło liczyło 27 uczniów z klas IV-VIII. Zadaniem koła jest: rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką, kształtowanie umiejętności i nawyków uprawiania turystyki, poznawanie przyrody, kultury narodowej i tradycji. wyrabianie nawyku racjonalnego i pożytecznego spędzania czasu, podnoszenie sprawności fizycznej, uczenie wytrwałości i współzawodnictwa. W roku szkolnym / 1995 opiekunem SKKT została nauczycielka matematyki mgr Lucyna Bardel. Koło rozpoczęło działalność pod patronatem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Zainteresowanie uczniów, rodziców tą formą wypoczynku oraz poznawaniem naszego regionu było tak duże, że w 1999 roku zostało założone koło turystyczne dla dzieci z klas młodszych „Wielka Stopa”. Opiekunem była początkowo nauczycielka kształcenia zintegrowanego mgr Gabriela Herzyk, a obecnie tę funkcję pełni mgr Teresa Mika.

9 Choinka dla zwierząt – „STECÓWKA”
SPORT I TURYSTYKA Uczestnikami imprez turystycznych są uczniowie i rodzice. Obecnie koło „Traper” liczy 46 członków, a „Wielka Stopa” 15.i są jednymi z liczniejszych kół w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. Aktywnie reprezentują naszą szkołę we wszystkich imprezach turystycznych organizowanych przez UM WKF i T w Bielsku-Białej, PTTK oddział w Bielsku-Białej, PTSM o/ B-B, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Co roku, w maju organizowane są rajdy dla wszystkich uczniów. Jesteśmy pomysłodawcami Festiwalu Piosenki Turystycznej, który początkowo był szkolny, następnie międzyszkolny, a obecnie powiatowy. Zainicjowaliśmy obchody Zielonego Tygodnia, w które zaangażowali się wszyscy uczniowie. W naszej szkole odbywają się międzyszkolne konkursy krajoznawcze. Najbardziej atrakcyjne dla uczniów są wycieczki jedno, dwu lub kilkudniowe. Zawsze jest wielu chętnych, mimo że pogoda czasem nie sprzyja. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców frekwencja na wycieczkach jest wysoka. W roku 2004 uczniowie spędzili na wycieczkach 362 godziny. Od trzech lat wyjeżdżamy również na wycieczki rowerowe, chociaż wymagają one większej kondycji i wytrwałości. Wspólne wypady wszystkim sprawiają dużo radości, panuje atmosfera życzliwości i przyjaźni. Choinka dla zwierząt – „STECÓWKA” FERIE ZIMOWE 2005 R. WYCIECZKA NA BŁATNIĄ

10 PROGRAM OBCHODÓW ROCZNICOWYCH XX lat SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO
Lp. IMPREZA TERMIN ADRESACI REALIZACJA 1. „Wędrówki po Beskidach” –przegląd slajdów –prowadzi przewodnik beskidzki r. godz.17.30 impreza środowiskowa wstęp wolny L. Bardel, M.Korzus T. Mika 2. „Spacerkiem Po Bielsku-Białej”- konkurs interdyscyplinarny r. godz.15.00 Klasy V-VI konkurs międzyszkolny L.Bardel.M.Korzus, M.Pastor, H.Brańka, M.Brachaczek, B.Lata, B.Pawlik, W.Kotlarska 3. „Czy znam moje miasto” – slajdy o Bielsku-Białej, lekcja edukacji regionalnej, zgaduj zgadula r. Klasy III-VI L.Bardel, T.Mika B.Michalska-Kaps 4. „Jak bezpiecznie spędzić czas w górach” – spotkanie z ratownikiem GOPR r. Klasy IV-VI Członkowie SKKT-PTTK„Wielka Stopa" 5. „Beskidy słowem malowane” – konkurs literacki marzec-kwiecień Klasy III M.Zawiła, B.Golda, M.Pastor, M.Brachaczek, 6. „Beskidy impresja”- konkurs plastyczny impreza środowiskowa L.Bardel 7. „Traperka dziesięciolatka” –konkurs na lalkę turystkę - technika dowolna marzec - kwiecień konkurs otwarty 8. „Piękno Cieszyńskiej Ziemi” – wycieczka autokarowa r. mieszkańcy osiedli WP i SP i finaliści konkursów L.Bardel, M.Korzus 9. „Moje miasto w fotografii” – wystawa fotograficzna Do r. mieszkańcy osiedli WP i SP B.Michalska-Kaps, G.Mika-Bednarczyk 10. „XX lat SKKT-PTTK” - wieczornica r. zaproszeni goście, finaliści konkursów M.Pastor, M.Brachaczek, A.Kurzac 11. „Szkolny rajd rocznicowy” r. uczniowie SP nr 1 L.Bardel, M.Korzus, T.Mika 12. Spotkanie byłych członków SKKT SP nr1 r. godz Schronisko PTTK Szyndzielnia

11 CO NOWEGO W SZKOLE Chcąc aktywizować uczniów, rodziców oraz mieszkańców osiedli Wojska Polskiego i Polskich Skrzydeł zainicjowano: 22 grudnia 2004 r. cykl spotkań integrujących szkołę ze środowiskiem lokalnym Harmonogram imprez opracowała mgr Grażyna Mika-Bednarczyk  22 grudnia 2004r. –„Ocalić od zapomnienia” - tradycje świąteczne i noworoczne, koordynator M. Pastor Wystawienie jasełek, wystawa kartek świątecznych, konkurs i sprzedaż stroików świątecznych, wspólne śpiewanie kolęd  13 stycznia 2005r. –„Zadbajmy o zdrowie” – depresja chorobą naszych czasów, koordynator G. Mika-Bednarczyk Wykład na temat zaburzeń depresyjnych – lekarz psychiatrii J. Klemens Mierzenie ciśnienia – pielęgniarka szkolna A. Skiba Przedstawienie na temat szkodliwości palenia papierosów  11 lutego 2005r. – „Jesteśmy w Unii Europejskiej” – koordynator D. Macner Przyrządzanie i degustacja potraw narodowych Prezentacja tańców narodowych Projekcja filmów o wybranych krajach

12 CO NOWEGO W SZKOLE c. d. 12 marca 2005r . – „Sport, radość, wypoczynek”, wiosenny turniej rodzinny, koordynator B. Michalska-Kaps Rozgrywki sportowe, zręcznościowe, konkurencje umysłowe, z wiedzy ogólnej  22 kwietnia 2005r. – „Zostań przyjacielem Ziemi” – koordynator M. Korzus Prelekcja i prezentacja slajdów przez przedstawiciela stowarzyszenia „Wilk” Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Ekologiczno –Kulturalnego „Gaja” Prezentacja przedstawienia o tematyce ekologicznej  12 maja 2005r. – XX lat Szkolnego Koła Turystyczno–Krajoznawczego „Traper”, koordynator L. Bardel 12 maja „Wieczór wspomnień” – spotkanie z władzami, rodzicami, członkami koła, 13 maja rocznicowy rajd szkolny  4 czerwca 2005r. –„Dzień otwarty szkoły” – wystawa prac uczniów, kiermasz ciast, loterie fantowe, II Rodzinny konkurs ortograficzny, konkurencje sportowe

13 AKTUALNOŚCI WYNIKI KONKURSÓW Wyniki konkursu matematycznego:
   Za nami większa część roku szkolnego 2004/2005. W tym czasie odbyło się wiele konkursów na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym, w których uczestniczyła duża liczba uczniów. Były to między innymi konkursy matematyczne, ortograficzne, recytatorskie, języka angielskiego, plastyczne, o Unii Europejskiej, religijne, w zbiórce makulatury. Wyniki konkursu matematycznego: „Mistrz matematyki klas II i III”- organizator mgr Bogusława Michalska-Kaps  Klasy drugie: I miejsce – Justyna Różańska kl.2c II miejsce – Ola Stefaniuk kl.2c III miejsce – Ania Sacharuk kl.2b oraz Piotr Grudzień kl.2b Klasy trzecie: I miejsce – Mateusz Śmiech kl.3d II miejsce –Kuba Borgosz kl.3b III miejsce –Ola Różańska kl.3a  Wyniki konkursu ortograficznego: „Mistrz ortografii klas III”- organizator mgr Grażyna Mika-Bednarczyk  I miejsce – Iwo Czerniejewski kl. 3c II miejsce – Karolina Oleksiak kl. 3b III miejsce –Mateusz Klemens kl. 3b Wyniki konkursu recytatorskiego: Dla uczniów klas I-III – organizator mgr Małgorzata Zawiła Klasy pierwsze: I miejsce – Ania Konecka kl.1a II miejsce – Julia Świerczek kl.1b III miejsce –Adrian Byrdziak kl.1a Klasy drugie: I miejsce – Marlena Lisowska kl.2b II miejsce – Roksana Kapustka kl.2a III miejsce – Ania Borowska kl.2a oraz Klaudia Distel kl.b  Klasy trzecie: I miejsce – Kuba Szczerbowski kl.3d II miejsce – Karolina Błotko kl.3a oraz Klaudia Czerwińska kl.3d III miejsce – Ola Różańska kl.3a

14 WYNIKI KONKURSÓW SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH
Konkurs plastyczny na „Najpiękniejszą kartkę walentynkową”- organizator mgr Lucyna Romańska I miejsce – Ela Hamadyk kl.6b oraz Dafne Oleksy kl.6b II miejsce –Joanna Bis kl.6a III miejsce – Marcelina Cieszyńska kl.6a Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „MIESZKAM W BESKIDACH”- W kategorii „Malarstwo na szkle”- przygotowała mgr Ewa Drożdż  Wyróżnienia I stopnia – Mateusz Makowski kl.2a oraz Klaudia Czerwińska kl.3d Wyróżnienia III stopnia – Andrzej Turkowski kl.3d, Mateusz Urbaniec kl.3d, Dafne Oleksy kl.6b, Paulina Kozik kl.6b Wyróżnienie IV stopnia – Jakub Szczerbowski kl.3d W kategorii „Technika komputerowa”- przygotowała mgr Bożena Pawlik Wyróżnienia III stopnia- Dorota Jarosz kl.6a oraz Gabriela Janosz kl.6a Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w klasach II-III organizator- mgr Małgorzata Pycia I miejsce –Ola Karwowska kl.3a II miejsce – Łukasz Socha kl. 3a III miejsce – Ala Kutyna kl.3a, Iwo Czerniejewski kl.3c, Mateusz Urbaniec kl.3d, Kuba Wajda kl. 3d Międzyszkolne konkursy plastyczne „Dziś płonie trawa, jutro twój dom” przygotowała mgr Ewa Drożdż I miejsce – Joanna Bis kl.6a II miejsce – Elżbieta Hamadyk kl.6b „Uzależnieniom- stop” III miejsce – Joanna Raszczuk-kl.6b „Papierosy szkodzą zdrowiu” Wyróżnienie – Izabela Galikowska kl.3d „Co słonko widziało” I miejsce – Jakub Hamadyk kl.4 Wyróżnienie – Andrzej Turkowski kl.3d         

15 WYNIKI KONKURSÓW SZKOLNYCH – C.D.
Wyniki konkursów plastycznych: „Bezpieczna droga” konkurs plastyczny dla uczniów klas I - organizator mgr Barbara Golda I miejsce – Karolina Biszof kl.1a II miejsce –Kinga Wiewióra kl.1b III miejsce – Zuzia Gruszecka kl.1b Wyróżnienia: Tomek Kwaśniowski kl.1b i Aneta Olechowska kl. 1c Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną z okazji Świąt Bożego Narodzenia –organizatorzy mgr Barbara Golda i mgr Irena Podleśna Klasy pierwsze: Agnieszka Krawczyk kl.1a, Dominika Bąk kl.1a, Dominik Malec kl.1a, Filip Fiedor kl.1a, Klaudia Laszczak kl.1b, Nikola Tobiasz kl.1b Klasy drugie: Piotr Korzecki kl.2b, Anna Sacharuk kl.2b, Karolina Krężołek kl.2b, Agnieszka Michalak kl.2c Klasy trzecie: Ola Karwowska kl.3a, Andrzej Suwaj kl.3a, A nna Grabarczyk kl.3a,Dagmara Żądło kl.3c, Arletta Kumorek kl.3c, Daria Nowak kl.3c, Angelika Kremplewska-Kokot kl.3c „Dywan jesiennych liści” konkurs plastyczny dla klas I-III- organizator mgr Ewa Drożdż klasy pierwsze: I miejsce – Ala Stoecker kl.1c oraz Gaja Borgieł kl.1a II miejsce – Marta Łoboziak kl.1c oraz Filip Fiedor kl.1a III miejsce – Mateusz Wajdzik kl. 1a Klasy drugie: I miejsce – Artur Kuś kl. 2a oraz Robert Kowal kl.2a II miejsce – Dominika Kowalska kl. 2a III miejsce – Ina Aszkiełowicz kl. 2b Klasy trzecie: I miejsce – Mateusz Urbaniec kl.3d oraz Agnieszka Zolich kl. 3d II miejsce – Jakub Borgosz kl. 3a oraz Ola Waligóra kl.3a III miejsce – Patrycja Hensler kl.3c oraz Ola Lach kl.3d Wyróżnienia: Paweł Świder kl.1a, Iza Lukowiec kl.1a, Paulina Makoś kl.2a, Ania Borowska kl.2a, Ania Korepta kl.2a, Andrzej Turkowski kl.3d, Kuba Wajda kl. 3d, Klaudia Czerwińska kl.3d.

16 WYNIKI KONKURSÓW - C.D. Konkursy Szkolnego Klubu Europejskiego- organizator- mgr Danuta Macner „Na nazwę klubu”- zwycięzca Kuba Ziemianin kl. 4b Konkurs o Norwegii I miejsce – Paweł Kenig kl.4b Konkurs-mistrz gry planszowej „Europejska podróż” I miejsce – Natalia Sztojc kl.4c Konkurs układania mapy europejskiej z puzzli- praca w zespołach I miejsce – Dominika Janosz i Dominika Kusarek kl.4b Konkurs plastyczny „Hiszpania” I miejsce – Katarzyna Bednarz kl.4b    Konkurs na streszczenie książki w języku angielskim- organizator mgr Lucyna Romańska I miejsce – Igor Borgieł kl.6a oraz Joanna Gierlicka kl.6b II miejsce – Joanna Bis kl.6a III miejsce – Joanna Raszczuk kl.6b Liga zadaniowa z przyrody dla uczniów klas V- prowadząca-mgr Krystyna Manda, współpraca- mgr Agnieszka Urbaniec I miejsce – Mateusz Przybyła kl. 5d – 70 pkt. II miejsce – Marcin Kołodziej kl. 5a - 62 pkt. III miejsce – Edyta Krejner kl. 5b oraz Dominik Kubiczek kl. 5d - 60 pkt. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w klasach II-III- organizator- mgr Małgorzata Pycia I miejsce – Ola Karwowska kl.3a II miejsce – Łukasz Socha kl. 3a III miejsce – Ala Kutyna kl.3a, Iwo Czerniejewski kl.3c, Mateusz Urbaniec kl.3d, Kuba Wajda kl. 3d III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej- IX miejsce - reprezentacja zespołowa: Grzegorz Kukulski i Adrian Skrzyniarz kl.6d

17 WYNIKI KONKURSÓW - C.D. Konkurs „Zbieramy makulaturę”
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz”-Ewangelia św. Łukasza – przygotowały: mgr Krystyna Gola i mgr Irena Podleśna Do III etapu rejonowego zakwalifikowała się Agnieszka Lach kl.5a Szkolny konkurs różańcowy w kl.III-VI organizator - mgr Krystyna Gola i mgr Irena Podleśna I miejsce – Elżbieta Hamadyk kl.6b II miejsce – Agnieszka Kużma kl.6c III miejsce – Kamil Sak kl.6c Szkolny konkurs na palmę i stroiki wielkanocne organizator mgr Krystyna Gola Wyróżnienia: Justyna Jarosz kl.6a, Joanna Raszczuk kl.6b, Agnieszka Pawlik kl.4a, Aneta Banach kl.4a, Maja Hańderska kl.4a, Patryk Zachwieja kl.5d, Adrianna Janek kl.5d WYNIKI KONKURSÓW - C.D. III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej- IX miejsce – reprezentacja zespołowa: Grzegorz Kukulski i Adrian Skrzyniarz kl.6d Konkurs „Zbieramy makulaturę” I miejsce – kl.5b II miejsce – kl.1a III miejsce – kl.1b Indywidualnie: I miejsce – Sebastian Świder kl.5b II miejsce – Jerzy Gębala kl. 1a III miejsce – Klaudia Distel kl.2b

18 "Dzieci chowane bez pieszczoty, są jak kwiaty hodowane bez słońca."
NA WESOŁO - Mamo! Tata zbił mnie dwa razy!!!- skarży się syn. - A czemu aż dwa ? - Bo raz, jak mu pokazałem świadectwo, a drugi, kiedy zobaczył, że to jego. - Jak się nazywa babcia w Unii Europejskiej ? - BAB-unia! - Mamo, dziś na chemii uczyliśmy się o materiałach wybuchowych! -Tak, to bardzo ciekawe, a na którą jutro idziecie do szkoły? - Do jakiej szkoły? - Na lekcji biologii pani pyta Jasia: - Jakie znasz rodzaje komórek? - Nokia, Motorola, Siemens, Alcatel.... "Dzieci chowane bez pieszczoty, są jak kwiaty hodowane bez słońca." Alfred de Musset


Pobierz ppt "KWARTALNIK SZKOLNY DLA RODZICÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google