Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. n med. Ewa Majda-Stanisławska. choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. n med. Ewa Majda-Stanisławska. choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób."— Zapis prezentacji:

1 Dr hab. n med. Ewa Majda-Stanisławska

2 choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego;

3 Choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania, Przykłady: cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne;

4  Od człowieka z objawami chorobowymi musi być wyizolowany czynnik zakaźny  Ten sam czynnik, podany następnemu człowiekowi wywoła identyczne objawy chorobowe

5  Każdy organizm, który po wniknięciu do innego ustroju wywołuje w nim stan chorobowy

6  Zdolność czynnika chorobotwórczego do spowodowania ciężkiej choroby

7  Bakterie  Wirusy  Pierwotniaki  Grzyby chorobotwórcze  Pasożyty  Priony

8 biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości lub oporności PRZYKŁADY : Staphylococcus aureus szczepy MRSA Klebsiella pneumoniae szczepy ESBL

9  Mikroorganizm, który jest przyczyną choroby zakaźnej i wywołuje jej objawy poprzez: ◦ Bezpośredni rozwój (rozmnażanie, replikację)  Miejscowy  Rozsiew do różnych narządów ◦ Działanie czynników wytwarzanych przez drobnoustroje  Jady bakteryjne  Egzotoksyny  Endotoksyny ◦ Odpowiedź immunologiczną ◦ Działanie alergizujące

10  Wylęgania (inkubacji)  Objawów prodromalnych  Okres pełnoobjawowy – objawy patognomoniczne, kolejność pojawiania się i czas trwania objawów)  Okres zdrowienia (rekonwalescencji)

11

12

13  Patogeny pierwotne (zawsze chorobotwórcze)  Bakterie oportunistyczne  Flora fizjologiczna

14  Stan, w którym człowiek wykazuje obecność patogenów na błonach śluzowych i skórze i sam nie rozwija objawów choroby zakaźnej, ale może być źródłem zakażenia dla osób podatnych ze swojego otoczenia Kucharka Mary Mallon, 53 zachorowania, 3 zgony

15  Kontakt bezpośredni od człowieka do człowieka (kichanie, kaszel, pocałunki)  Od zwierzęcia (dzikiego, domowego) - choroby odzwierzęce  Zakażenia wertykalne (od matki do płodu w czasie ciąży lub porodu)  Kontakt pośredni (zakażone przedmioty)  Żywność, woda  Wektory –patogen przenoszony przez owady, zakażenie przy ukłuciu

16 Przenosiciele (wektory) Kontakt bezpośredni

17 Droga kropelkowa Choroby odzwierzęce

18 Zapobieganie Skuteczność metody

19  Połykanie (droga pokarmowa) ◦ HAV, polio, salmonellozy  Inhalacje (droga wziewna) ◦ Grypa, ospa wietrzna, odra  Wszczepienie (inokulacja przez uszkodzoną skórę) ◦ Wprowadzenie krwi produktów krwiopochodnych lub materiału biologicznego na niejałowych narzędziach: HIV, HBV, HCV ◦ Pokąsanie przez zwierzęta: wścieklizna  Przez kontakt seksualny

20 odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

21 Quaranta giorni– włoskie czterdzieści dni. Na rycinie statek kwaratannowy Rhin, na którym przybysze do Dubrownika spędzali 40 dni w obawie przed zawleczeniem czarnej śmierci do miasta

22 z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.)

23  5 dni - w przypadku cholery,  6 dni - w przypadku dżumy płucnej,  21 dni - w przypadku ospy prawdziwej,  21 dni - w przypadku wirusowych gorączek krwotocznych,  10 dni - w przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) licząc od ostatniego dnia styczności.

24  błonicę,  cholerę,  dur brzuszny,  dury rzekome A, B, C,  dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera),  dżumę,  grypę H7 i H5,  nagminne porażenie dziecięce oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillain-Barré,  ospę prawdziwą,  zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS),  tularemię,  wąglik,  wściekliznę,  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu,  wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą gorączkę.

25 Art. 36. 1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

26  Gr. Endemeo – jestem w domu  Występowanie choroby zakaźnej na ograniczonym terenie. Przypadki zachorowań są zwykle pojedyncze, ale powtarzające się

27  Gr. Epidemia – choroba  Rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej na stosunkowo dużym terenie i obejmujące znaczną populację Szkielety w masowym grobie z lat 1720-1721 w Martiques we Francji wykazały w badaniach molekularnych obecność Yersinia pestis (Pałeczka dżumy). Epidemia czarnej śmierci panowała w Europie w latach 1347-1750

28 Szerzenie się epidemii – czarna śmierć

29  Epidemia określonej choroby zakaźnej w populacji ludzkiej obejmująca jeden lub kilka kontynentów albo całą kulę ziemską  Epidemie i pandemie historycznie zagrażające ludzkości ◦ Czarna śmierć (dżuma dymienicza) ◦ Poty angielskie (????) ◦ Czarna ospa (ospa prawdziwa postać krwotoczna) ◦ Cholera ◦ Dur brzuszny ◦ SARS (2002 – 2003) ◦ Gorączka krwotoczna Ebola (1976 – nadal) ◦ Grypa 1918, 1968, 2009(?)

30  sytuacja, w której szczepienie części członków populacji zapewnia wymierną ochronę przed zachorowaniem osobom, które są podatne na chorobę zakaźną, a nie były szczepione

31

32  Pneumokokowa dla dzieci 6 tyg – 5 lat  Menigokokowa dla niemowląt  Rotawirusowa dla dzieci do 6 miesiąca życia

33  Zjawisko odporności gromadnej udowodniono dla szczepień masowych przeciwko krztuścowi, odrze, błonicy, śwince, polio (szczepionką IPV), różyczce, błonicy, ospie prawdziwej.  Efekty populacyjne szczepień masowych pojawiają się wówczas, gdy stan uodpornienia populacji przekroczy poziom odporności gromadnej.  Początkowym zjawiskiem jest eliminacja choroby zakaźnej z określonego regionu świata.  Całkowite zwalczenie choroby zakaźnej na całym świecie z niewystępowaniem wywołującego ją patogenu w organizmach ludzkich, zwierzęcych i innych elementach środowiska nazywane jest eradykacją (wykorzenieniem).

34  Jeśli nie można zaszczepić dziecka lub dorosłego (np. ciężarnej, osoby z zaburzeniami odporności), warto zaszczepić osoby z najbliższego otoczenia, czyli rodziców, rodzeństwo, opiekunów.

35


Pobierz ppt "Dr hab. n med. Ewa Majda-Stanisławska. choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google