Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski."— Zapis prezentacji:

1 ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski

2 Spółka z o.o./ spółka akcyjna może być utworzona przez jedną lub więcej osób. Jednoosobowa spółka z o.o. lub akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową sp. z o.o. W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. - możliwość powstania spółki jednoosobowej może być oparta na pierwotnym zawiązaniu spółki albo wtórnym - wtórne, następcze utworzenie spółki jednoosobowej może się odbyć tylko po wpisie do rejestru (art. 16 KSH.) - konstrukcja spółki jednoosobowej może zakładać jej czystą postać (spółki rzeczywiste) i spółki dwupodmiotowe (spółki jednoosobowe pozorne)

3 - występuje jedyny akcjonariusz – założyciel - ustawa nie wyklucza funkcjonowania jednoosobowej sp. akcyjnej założonej przez inną jednoosobową sp. akcyjną - jednoosobowej sp. akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem STAŁA SIĘ jednoosobowa sp. z o.o. „następczo”

4 zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego pamiętając o art. 169 KSH sp. z o.o. w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. powstaje sp. z o.o. w organizacji (art. 161 KSH) Zakładanie sp. z o.o. następuje w poniższej kolejności

5 Przesłanki powstania spółki z o.o. / spółki akcyjnej 1.Zawarcie umowy spółki ( bądź aktu założycielskiego spółki jednoosobowej)/ zawarcie umowy założycielskiej (aktu założycielskiego) w tym podpisania statutu przez założycieli; 2.Wniesienie przez wspólników przewidzianych w umowie wkładów pokrywających w całości kapitał zakładowy spółki/objęcie wszystkich akcji (względnie minimalnej ich liczby w przypadku określenia w statucie minimalnej wysokości kapitału zakładowego); 3.Ustanowienie wymaganych przez KSH organów, tj. w każdym przypadku zarządu, a w sytuacjach wskazanych w ustawie lub w umowie także rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej/ustanowienie zarządu i rady nadzorczej; 4.Zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego; 5.Wpisanie spółki do KRSu, co jest jednoznaczne z uzyskaniem przez nią osobowości prawnej.

6 ustanowienie zarządu i rady nadzorczej zawiązanie spółki akcyjnej oraz wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Powstaje spółka akcyjna w organizacji wpis do rejestru Zakładanie spółki akcyjnej następuje w poniższej kolejności:

7  Spółka z o.o. w organizacji:  powstaje zawsze z chwilą podpisania umowy założycielskiej spółki, która powinna określać m.in. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników (art. 157 KSH).  Powstanie spółki w organizacji różni ją nieco od powstania spółki zasadniczej. Przyjąć możemy, że wymogiem powstania spółki z o.o. w organizacji jest zawarcie umowy spółki (złożenie jednostronnego oświadczenia woli) w formie aktu notarialnego.  Spółka akcyjna w organizacji:  powstaje z chwilą objęcia wszystkich akcji. Moment zawarcia umowy założycielskiej (w tym objęcia wszystkich akcji) może, ale nie musi zbiegać się z podpisaniem przez założycieli statutu spółki akcyjnej. Zgoda na zawiązanie spółki, brzmienie jej statutu oraz objęcie akcji może być sukcesywnie wyrażana przez inne osoby niż założyciele w oddzielnych aktach notarialnych (art. 313 KSH). Okres od podpisania statutu spółki do objęcia wszystkich akcji traktuje spółkę akcyjną, jak spółkę w organizacji.

8  spółka ta odpowiada za swoje zobowiązania  za zobowiązania sp. kapitałowej w organizacji odpowiadają również inne podmioty:  solidarnie ze spółką odpowiada wspólnik lub akcjonariusz do wartości niewniesionego wkładu określonego w umowie lub statucie spółki (art. 13 KSH),  wspólnicy i akcjonariusze ponoszą takie same ryzyko, jakie wiąże się z członkostwem w „dojrzałej” spółce  za zobowiązania sp. kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie ze spółką również osoby działające w jej imieniu (są to członkowie zarządu, pełnomocnicy i założyciele sp. akcyjnej)

9  do spółek w organizacji stosujemy odpowiednio przepisy o spółce z o.o. i akcyjnej.  po wpisie do rejestru stosujemy przepisy wprost.  po wpisie spółki do rejestru, bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności (zgłoszenie powinno obejmować firmę bez dodatku "w organizacji") firma używana jest bez dodatku "w organizacji".

10 Kapitał zakładowy sp. z o.o. dzieli się na UDZIAŁY O RÓWNEJ ALBO NIERÓWNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ Kapitał zakładowy sp. akcyjnej dzieli się na AKCJE O RÓWNEJ wartości nominalnej  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (art. 151 KSH i następne)  Spółka akcyjna  (art. 301 KSH i następne) Spółka z o.o./ spółka akcyjna może być utworzona przez jedną lub więcej osób Spółka z o.o./ spółka akcyjna NIE MOŻE być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Wspólnicy/ akcjonariusze spółki kapitałowej w organizacji ODPOWIADAJĄ za zobowiązania spółki solidarnie z tą spółką


Pobierz ppt "ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google