Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CIĄŻA POWIKŁANA CUKRZYCĄ Dorota Bomba-Opoń I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CIĄŻA POWIKŁANA CUKRZYCĄ Dorota Bomba-Opoń I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM."— Zapis prezentacji:

1 CIĄŻA POWIKŁANA CUKRZYCĄ Dorota Bomba-Opoń I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie

2 CUKRZYCA U KOBIET W CIĄŻY 90% CUKRZYCA CIĘŻARNYCH (GDM) 10% CUKRZYCA PRZEDCIĄŻOWA (PGDM)

3 PODZIAŁ CUKRZYCY wg WHO (1997) 1. CUKRZYCA TYPU 1 2. CUKRZYCA TYPU 2 3. CUKRZYCA WTÓRNA 4. CUKRZYCA CIĘŻARNYCH

4 CUKRZYCA CIĘŻARNYCH GDM GESTATIONAL DIABETES MELITUS

5 EPIDEMIOLOGIA CUKRZYCY CUKRZYCA CIĘŻARNYCH 0,2 -12% 3-5% POPULACJA EUROPEJSKA 10-12% Indianie, Latynosi, Afroamerykanie

6 EPIDEMIOLOGIA CUKRZYCY CIĘŻARNYCH CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA ZALEŻY OD:   CZYNNIKÓW RASOWYCH   CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH   SPOSOBU ŻYCIA I ODŻYWIANIA   ZACHOROWALNOŚCI NA CUKRZYCĘ TYPU 2 U KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM   POZIOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ   POWSZECHNOŚCI STOSOWANIA TESTÓW PRZESIEWOWYCH

7 CUKRZYCA CIĘŻARNYCH (DIABETES GRAVIDARUM) NIETOLERANCJA WĘGLOWODANÓW O RÓŻNYM NASILENIU, KTÓRA WYSTĄPIŁA PO RAZ PIERWSZY W CZASIE CIĄŻY LUB ZOSTAŁA PO RAZ PIERWSZY W CIĄŻY ROZPOZNANA

8 CUKRZYCA CIĘŻARNYCH PRZEMIJAJĄCA NIETOLERANCJA WĘGLOWODANÓWPRZEMIJAJĄCA NIETOLERANCJA WĘGLOWODANÓW CUKRZYCA TYPU 2CUKRZYCA TYPU 2 (NIEROZPOZNANA LUB ROZPOCZYNAJĄCĄ SIĘ ) CUKRZYCA TYPU 1CUKRZYCA TYPU 1 (ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ LUB ŚWIEŻO UJAWNIONA)

9 CUKRZYCA CIĘŻARNYCH KLASYFIKACJA: GDM1 NIEPRAWIDŁOWA TOLERANCJA GLUKOZY Z NORMOGLIKEMIA W WARUNKACH PRZESTRZEGANIA DIETY GDM2 HIPERGLIKEMIA NA CZCZO I POPOSIŁKOWA - KONIECZNE LECZENIE DIETĄ I INSULINĄ

10 ZMIANY METABOLICZNE W CIĄŻY I POŁOWA - FAZA ANABOLICZNA  AKTYWNOŚĆ LIPAZY LIPOPROTEINOWEJ  AKTYWNOŚĆ LIPAZY LIPOPROTEINOWEJ  TKANKOWE ZUŻYCIE GLUKOZY  TKANKOWE ZUŻYCIE GLUKOZY

11 ZMIANY METABOLICZNE W CIĄŻY II POŁOWA - FAZA KATABOLICZNA  KOMÓRKOWA INSULINOOPORNOŚĆ  KOMÓRKOWA INSULINOOPORNOŚĆ  GLUKONEOGENEZY ( WKT)  GLUKONEOGENEZY ( WKT)  CIAŁ KETONOWYCH I LIPIDÓW  CIAŁ KETONOWYCH I LIPIDÓW CIĄŻA OKRES PRZYSPIESZONEGO GŁODOWANIA !!

12 ETIOLOGIA GDM UWARUNKOWANIA GENETYCZNEUWARUNKOWANIA GENETYCZNE INSULINOOPORNOŚĆINSULINOOPORNOŚĆ NIEDOSTATECZNE WYDZIELANIE INSULINYNIEDOSTATECZNE WYDZIELANIE INSULINY ZABURZENIA LIPIDOWEZABURZENIA LIPIDOWE WOLNE KWASY TŁUSZCZOWE WOLNE KWASY TŁUSZCZOWE

13 CZYNNIKI RYZYKA GDM OTYŁOŚĆOTYŁOŚĆ CUKRZYCA W RODZINIECUKRZYCA W RODZINIE GDM W POPRZEDNIEJ CIĄŻYGDM W POPRZEDNIEJ CIĄŻY MASA URODZENIOWA DZIECI >4100G;>95CMASA URODZENIOWA DZIECI >4100G;>95C OBCIĄŻONY WYWIAD POŁOŻNICZYOBCIĄŻONY WYWIAD POŁOŻNICZY WIEK > 35RŻWIEK > 35RŻ CUKROMOCZCUKROMOCZ

14 MAŁE RYZYKO GDM KOBIETY DO 25 RŻKOBIETY DO 25 RŻ Z PRAWIDŁOWĄ MASĄ CIAŁAZ PRAWIDŁOWĄ MASĄ CIAŁA BEZ CUKRZYCY W RODZINIEBEZ CUKRZYCY W RODZINIE NIE POCHODZĄCE Z GRUP ETNICZNYCH LUB RASOWYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOŚCI CUKRZYCYNIE POCHODZĄCE Z GRUP ETNICZNYCH LUB RASOWYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOŚCI CUKRZYCY W NIEKTÓRYCH KRAJACH U TYCH KOBIET NIE WYKONUJE SIĘ BADAŃ PRZESIEWOWYCH ZE WZGLĘDÓW EKONOMICZNYCH

15 GDM BADANIA PRZESIEWOWE I TRYMESTR : GLIKEMIA NA CZCZO (<95MG%) 24 - 28 HBD: OBCIĄŻENIE 50G GLUKOZY (60’ <140MG%)

16 GDM BADANIA DIAGNOSTYCZNE GLIKEMIA NA CZCZO - 95-120 MG% LUB GLIKEMIA 60’ PO 50G GLUKOZY - 140-200 MG%  KRZYWA OBCIĄŻENIA 75G GLUKOZY (WG KRYTERIÓW WHO) WARTOŚCI NIEPRAWIDŁOWE: NA CZCZO > 95MG%; 1H PO OBCIĄŻENIU > 180MG%; 2H PO OBCIĄŻENIU > 140MG%

17 ROZPOZNANIE GDM GLIKEMIA NA CZCZO > 120 MG% LUB GLIKEMIA PO OBCIĄŻENIU 50G GLUKOZY W 60MIN >200 MG% LUB GLIKEMIA W KRZYWEJ PO 75G GLUKOZY NA CZCZO >95MG%; 1H PO OBCIĄŻENIU > 180MG%; 2H PO OBCIĄŻENIU > 140MG%

18 DIAGNOSTYKA GDM

19 WPŁYW CUKRZYCY U MATKI NA ROZWÓJ PŁODU HIPERGLIKEMIA U MATKI  HIPERINSULINEMIA U PŁODU (  IGF-I;  IGFBP-1)  MAKROSOMIA PŁODU

20 KONSEKWENCJE CUKRZYCY CIĘŻARNYCH BEZPOŚREDNIE WADY PŁODU MAKROSOMIA PŁODU URAZ OKOŁOPORODOWY PŁODU WYSOKI ODSETEK CIĘĆ CESARSKICH OKRES NOWORODKOWY ZABURZENIA ODDYCHANIA HIPOGLIKEMIA

21 KONSEKWENCJE CUKRZYCY CIĘŻARNYCH POWIKŁANIA CIĄŻY: ZAKAŻENIA DRÓG MOCZO-PŁCIOWYCH NADCIŚNIENIE TĘTNICZE WIELOWODZIE

22 KONSEKWENCJE CUKRZYCY CIĘŻARNYCH ODLEGŁE CUKRZYCA U MATEK (6-65%) OTYŁOŚĆ, CUKRZYCA U POTOMSTWA GORSZY ROZWÓJ INTELEKTUALNY DZIECI

23 POSTĘPOWANIE W GDM KONTROLA DIABETOLOGICZNA GLIKEMIA; HBA1C; FRUKTOZOAMINA KONTROLA POŁOŻNICZA USG: DIAGNOSTYKA WAD (ECHO SERCA PŁODU) MONITOROWANIE WZROSTU PŁODU OSZACOWANIE MASY PŁODU MONITOROWANIE PŁODU

24 LECZENIE CUKRZYCY CIĘŻARNYCH KONTROLA GLIKEMII SAMOKONTROLA - GLUKOMETRY OZNACZENIA: NA CZCZO; 1 GODZ. PO GŁÓWNYCH POSIŁKACH (ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA) WARTOŚCI GLIKEMII: NA CZCZO 60 - 95MG% PRZED POSIŁKIEM 60 - 105MG% 1H PO POSIŁKACH < 140MG% 2H PO POSIŁKACH < 120MG% W NOCY 60 - 80MG%

25 LECZENIE DIETETYCZNE SKŁAD DIETY 40-50% WĘGLOWODANÓW (GŁÓWNIE ZŁOŻONE - WARZYWA, PIECZYWO, KASZE) 30% BIAŁKA; 20-30% TŁUSZCZÓW KALORYCZNOŚĆ DIETY 35 KCAL/KG NALEŻNIEJ MASY OTYŁE - 25 -30KCAL/KG NALEŻNEJ MASY LICZBA WYMIENNIKÓW WĘGLOWODANOWYCH 18 - 21 WW/ 24H LICZBA POSIŁKÓW 3 GŁÓWNE + 3 MNIEJSZE (ISTOTNY POSIŁEK PRZED SNEM)

26 LECZENIE INSULINĄ INSULINOTERAPIA 10- 40% KOBIET Z GDM WDROŻENIE LECZENIA GDY GLIKEMIA: NA CZCZO > 95MG%; 1H > 140MG%, 2H > 120MG% INSULINY LUDZKIE KRÓTKODZIAŁAJĄCE PRZED GŁÓWNYMI POSIŁKAMI DŁUGODZIAŁAJĄCA O GODZ. 22.00 W CIĄŻY NIE STOSUJE SIĘ DOUSTNYCH LEKÓW HIPOGLIKEMIZUJĄCYCH

27 POSTĘPOWANIE PO CIĄŻY PONOWNE WYKONANIE TESTU DIAGNOSTYCZNEGO PO OKRESIE POŁOGU ZAKWALIFIKOWANIE DO JEDNEJ Z GRUP: - -cukrzyca - -IFG (impaired fasting glucose) - -IGT (impaired glucose tolerance) - -normoglikemia - -PLANOWANIE CIĄŻY I WCZESNE OBJĘCIE SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĄ W CIĄŻY

28 CUKRZYCA PRZEDCIĄŻOWA PGDM PREGESTATIONAL DIABETES MELITUS

29 EPIDEMIOLOGIA CUKRZYCY CUKRZYCA PRZEDCIĄŻOWA 0,2-0,3% POPULACJI

30 KLASYFIKACJA CUKRZYCY WG P. WHITE - -A – leczenie dietą; dowolna długość trwania cukrzycy - -B – wystąpienie cukrzycy po 20rż; czas trwania do 10 lat - -C – wystąpienie cukrzycy między 10 a 19rż; czas trwania 10-19 lat - -D – wystąpienie cukrzycy przed 10rż; czas trwania powyżej 20 lat; retinopatia prosta lub nadciśnienie - -R – retinopatia profiferacyjna lub wylew do c. szklistego - -F – nefropatia : białkomocz dobowy powyżej 0,5g - -RF – kryteria klasy R i F - -H – choroba niedokrwienna serca - -T - stan po przeszczepieniu nerki

31 KLASYFIKACJA CUKRZYCY WG HARE CUKRZYCA NIEPOWIKŁANA (DM) CUKRZYCA POWIKŁANA (DM+)..Mikroangiopatia..Retinopatia - nieproliferacyjna - proliferacyjna..Nefropatia - mikroalbuminuria - jawna, mikroalbuminuria..Nadciśnienie - uprzednio stwierdzone - wywołane ciążą - stan przedrzucawkowy..Makroangiopatia - Choroba niedokrwienna serca..Neuropatia autonomiczna

32 PRZECIWSKAZANIA DO CIĄŻY CIĘŻKA NEFROPATIA (KLIRENS KREATYNINY <40ML/MIN) NIEKONTROLOWANE, OPORNE NA LECZENIE NADCIŚNIENIE CIĘŻKA NIEPODDAJĄCA SIĘ LECZENIU RETINOPATIA PROLIFERACYJNA ZAAWANSOWANA CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA LUB PRZEBYTY ZAWAŁ AUTONOMICZNA NEUROPATIA Z ZAJECIEM UKŁADU BODŹCOWO-PRZEWODZĄCEGO SERCA LUB PRZEWODU POKARMOWEGO

33 POSTĘPOWANIE PRZED CIĄŻĄ PLANOWANIE CIĄŻY WYRÓWNANIE GLIKEMII HbA1c < 7% INTENSYWNA INSULINOTERAPIA ( INSULINY LUDZKIE) KONTROLA PARAMETRÓW FUNKCJI NEREK LECZENIE RETINOPATII PROLIFERACYJNEJ DOBÓR ODPOWIEDNICH LEKÓW HIPOTENSYJNYCH

34 CZYNNIKI PATOGENNE W CIĄŻY POWIKŁANEJ CUKRZYCĄ HIPERGLIKEMIA CIAŁA KETONOWE HIPOGLIKEMIA TERATOGENNE DZIAŁANIE INSULINY PRZECIWCIAŁA PRZECIWINSULINOWE ZMIANY NACZYNIOWE (MACICA; ŁOŻYSKO) ABBERACJE CHROMOSOMALNE

35 CUKRZYCA PRZEDCIĄŻOWA ZAGROŻENIE PŁODU WADA WRODZONA MAKROSOMIA IUGR NIEDOTLENIENIE WEWNĄTRZMACICZNE ZGON WEWNĄTRZMACICZNY

36 POWIKŁANIA CIĄŻY PORONIENIE PORÓD PRZEDWCZESNY WIELOWODZIE PROM ZAKAŻENIE DRÓG MOCZOWYCH NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

37 CUKRZYCA PRZEDCIĄŻOWA PGDM OPIEKA W CIĄŻY DIABETOLOG POŁOŻNIK OKULISTA NEFROLOG CZĘSTSZE WIZYTY W CIĄŻY, INTENSYWNE MONITOROWANIE CIĘŻARNEJ I PŁODU HOSPITALIZACJA JUŻ W 36 TYGODNIU CIĄŻY

38 CUKRZYCA PRZEDCIĄŻOWA PGDM PORÓD OŚRODEK REFERENCYJNY WSKAZANIA DO CIĘCIA CESARSKIEGO: MAKROSOMIA PŁODU POŁOŻENIE MIEDNICOWE PŁODU STAN PO CIĘCIU CESARSKIM POWIKŁANIA NACZYNIOWE (NEFROPATIA, RETINOPATIA)

39 OPIEKA OKOŁOPORODOWA MONITOROWANIE STANU RODZĄCEJ –pomiar: glikemii 1-2h; jonogram -dożylny wlew z glukozy 125ml/h lub -wlew insuliny krótkodziałającej 1iu/ml (szybkośc zalezy od glikemii) można stosować kroplówkę z glukozą i insuliną -uzupełnienie poziomu potasu -pożądane poziomy glikemii 60 -100mg%

40 OPIEKA OKOŁOPORODOWA PO PORODZIE SPADEK ZAPOTRZEBOWANIA NA INSULINĘ ODŁĄCZENIE WLEWU Z INSULINY PODANIE INSULINY S.C. I SPOŻYCIE POSIŁKU KONIECZNE ZMNIEJSZENIE DAWKI INSULINY OD 30-50% ZALECANE KARMIENIE PIERSIĄ


Pobierz ppt "CIĄŻA POWIKŁANA CUKRZYCĄ Dorota Bomba-Opoń I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google