Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki ankiety ewaluacyjnej Kierunek: GEOGRAFIA II st. Studia stacjonarne 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki ankiety ewaluacyjnej Kierunek: GEOGRAFIA II st. Studia stacjonarne 2014."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki ankiety ewaluacyjnej Kierunek: GEOGRAFIA II st. Studia stacjonarne 2014

2 Celem ankiety jest ocena mocnych i słabych stron kierunku „Geografia” przez absolwentów studiów magisterskich oraz zebranie informacji dotyczących pożądanych kierunków zmian w zakresie lepszego dostosowania kierunku do rynku pracy. Ankiety przeprowadzono wśród absolwentów studiów II stopnia, odbierających dyplom ukończenia studiów. LICZBA ANKIET: 36 szt. W zależności od pytania wyniki podano w wartościach bezwzględnych, jako średnie lub w procentach.

3 Badany aspekt kierunkuśrednia Program studiów3,58 Przyjazność planu zajęć3,14 Poziom merytoryczny prowadzonych wykładów i ćwiczeń4,14 Organizacja praktyk3,80 Indywidualne podejście do studenta4,14 Przyjazność kadry naukowo-dydaktycznej4,33 Tryb pracy w ramach seminarium i pracowni magisterskiej4,55 Oferta nauczania języków obcych2,88 Przydatność ćwiczeń3,92 1.Jak oceniasz ofertę kierunku Geografia w następujących aspektach? (1 – bardzo źle, 2- źle, 3- średnio, 4 – dobrze, 5- bardzo dobrze).

4 2. Jaką specjalność realizowałaś/eś na studiach II stopnia? - geografia fizyczna- 27 ankietowanych; - geografia społeczno-ekonomiczna – 9 ankietowanych.

5

6 4. Czy obecnie pracujesz? - TAK - 12 ankietowanych; - NIE – 24 ankietowanych. 5. Czy pracujesz w zawodzie? - TAK – 1 ankietowanych; - NIE – 11 ankietowanych. 6. Jeżeli tak, to w jakiej branży/dziedzinie? handel, projektowanie ogrodów, gospodarka przestrzenna, turystyka, sprzedaż, organizacja imprez, gastronomia,

7 7. Które kompetencje/umiejętności przydają Ci się najbardziej w Twojej pracy zawodowej? Odpowiedzi ankietowanych: umiejętność syntetycznego myślenia, praca w zespole, organizacja czasu, znajomość technik GIS, aspekty prawne, umiejętność przekonywania do własnego zdania,

8 8. Jakich kompetencji/umiejętności szczególnie brakowało Ci na studiach? Odpowiedzi ankietowanych: mało praktyk; mało języka obcego; brak przygotowania do zawodu; mało umiejętności programowania java, php, c+; brak zapoznania aktów prawnych; brak geograficznych systemów informatycznych; więcej praktyk laboratoryjnych; praktyki w zakresie samej geografii; więcej zajęć z GISu; więcej umiejętności praktycznych, praktycznej zastosowania wiedzy; brak programowania; mało przedmiotów specjalistycznych.

9

10 10. W jakim stopniu studia spełniły Twoje oczekiwania? (podaj wartość w %) średnia z 36 ankiet – 74,68%

11 Komentarz do wyników ankiety ewaluacyjnej dotyczącej jakości studiów na kierunku Geografia Uniwersytetu Gdańskiego. Celem ankiety jest ocena mocnych i słabych stron kierunku „Geografia” przez absolwentów studiów magisterskich oraz zebranie informacji dotyczących pożądanych kierunków zmian w zakresie lepszego dostosowania kierunku do rynku pracy. Ankietę po raz pierwszy przeprowadzono w 2014 roku wśród absolwentów studiów II stopnia, odbierających dyplom ukończenia studiów. Oprócz ankietyzowanie absolwentów bezpośrednio po zakończeniu studiów II stopnia planuje się przeprowadzenie identycznej ankiety wśród absolwentów w rok po ukończeniu studiów oraz pięć lat po ukończeniu studiów. Niniejszy komentarz dotyczy ankiety przeprowadzonej w 2014 roku wśród 36 absolwentów studiów II stopnia na kierunku Geografia.

12 Do mocnych stron kierunku należy zaliczyć: tryb pracy w ramach seminariów i pracowni magisterskiej, przyjazność kadry naukowo-dydaktycznej oraz wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć (średnia ocena powyżej 4). Najniżej oceniono ofertę nauczania języków obcych oraz przyjazność planu zajęć. Aby podnieść oceny w tych dwóch aspektach od semestru letniego roku ak. 2014/2015 wprowadzono nowe zasady planowania zajęć, uwzględniające postulaty studentów. Wprowadzono również w nowym planie studiów, obowiązującym od roku ak. 2015/2016 inny podział zajęć z języków obcych pomiędzy semestrami, co powinno podnieść efektywność nauczania języków obcych.

13 W momencie wypełniania ankiety pracowało 12 z 36 ankietowanych studentów (33%), w tym jeden w zawodzie. Niski odsetek osób pracujących może wynikać z dwóch przyczyn: po pierwsze absolwenci odbierają dyplom przed rozpoczęciem pracy celem dostarczenia pracodawcy pełnej dokumentacji, po drugie może to być efekt przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Być może pracodawcom bardziej opłaca się zatrudniać studentów, niż osoby po ukończeniu studiów. Osoby, które pracowały, znalazły zatrudnienie w handlu, projektowaniu ogrodów, gospodarce przestrzennej, turystyce, organizacji imprez i gastronomii. Przynajmniej dwie z tych dziedzin należy uznać za pokrewne z geografią.

14 Wśród umiejętności, które absolwenci wymieniali jako te, które najbardziej przydają się im w pracy zawodowej, znalazły się w większości tzw. kompetencje miękkie, jak: syntetyczne myślenie, praca w zespole, organizacja czasu, umiejętność przekonywania. Wśród umiejętności, których brakuje absolwentom pojawiają się: zbyt mała liczba zajęć praktycznych, umożliwiających wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce, zajęć z języka obcego, obsługi programów GIS, programowania, brak wiedzy prawniczej. Wszystkie te aspekty należą do kategorii: umiejętności a ich pogłębienie powinno nastąpić poprzez zmianę sposobu realizacji poszczególnych zajęć dydaktycznych, a zwłaszcza ćwiczeń i znaleźć swoje odzwierciedlenie w sylabusach do przedmiotów. Pomimo krytycznych uwag studia na kierunku Geografia spełniły oczekiwania absolwentów w ponad 74% a 69% z nich wybrałoby ponownie ten sam kierunek studiów, z czego 61% na Uniwersytecie Gdańskim.


Pobierz ppt "Wyniki ankiety ewaluacyjnej Kierunek: GEOGRAFIA II st. Studia stacjonarne 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google