Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agroturystyka a EURO 2012 Wojciech Rzewuski Zastępca Dyrektora MODR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agroturystyka a EURO 2012 Wojciech Rzewuski Zastępca Dyrektora MODR."— Zapis prezentacji:

1 Agroturystyka a EURO 2012 Wojciech Rzewuski Zastępca Dyrektora MODR

2 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie jest samorządową wojewódzką osobą prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze na obszarze województwa mazowieckiego.

3 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego:
zatrudnia ponad 500 osób na różnych stanowiskach w Oddziałach: Bielice, Płock, Poświętne w Płońsku, Radom, Siedlce, Ostrołęka oraz Terenowych Zespołach Doradztwa, które mają siedziby w każdym powiecie województwa mazowieckiego, a także w gminach, gdzie dyżurują doradcy MODR; współpracuje m.in. z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, szkołami oraz placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy.

4 Działalność informacyjna - baza gospodarstw agroturystycznych

5 Baza gospodarstw agroturystycznych
MODR dysponuje bazą ponad 320 gospodarstw agroturystycznych, Gospodarstwa znajdujące się w bazie zostały zweryfikowane pod kątem jakości świadczonych usług, Dane gospodarstw są aktualizowane na bieżąco przez pracowników MODR, Gospodarstwa oferują łącznie ponad 5500 miejsc noclegowych.

6 gosp

7

8

9 Baza gospodarstw agroturystycznych województwa Mazowieckiego została podzielona na 7 regionów:
Region Ciechanowski, Region Płocki, Okolice Warszawy, Region Radomski, Region Ostrołęcki, Region Siedlecki, Region Sochaczewski (Bielicki).

10 Spośród 291 gospodarstw agroturystycznych, zamieszczonych w katalogu, aż 32% stanowią gospodarstwa rejonu siedleckiego oraz 22% to gospodarstwa z rejonu ostrołęckiego.

11 Turystyka wiejska jest jedną z form turystyki zrównoważonej, w której zasadniczym motywem jest chęć pobytu w środowisku wiejskim z wszystkimi jego przejawami: krajobraz, przyroda, architektura, tempo życia, codzienne zajęcia, świętowanie itp.

12 Agroturystyka charakteryzuje się powiązaniem usług turystycznych z gospodarstwem rolnym. Agroturystyka to formy wypoczynku organizowane bezpośrednio w gospodarstwie wiejskim (rolniczym, rybackim czy ogrodniczym), związane z jego otoczeniem przyrodniczym, produkcyjnym czy usługowym. W ramach agroturystyki wyróżniamy eko-agroturystykę, czyli agroturystykę w gospodarstwach produkujących żywność metodami ekologicznymi.

13 Agroturystyka to nie tylko nocleg
Poza propozycją bazy noclegowej, którą proponuje polska wieś, na turystów czeka szereg atrakcji. Mazowsze to obszar o bogatych walorach przyrodniczych, do których z pewnością można zaliczyć Kampinoski Park Narodowy, 9 parków krajobrazowych, 171 rezerwatów przyrody, 62 obszarów chronionego krajobrazu, doliny rzeczne Wisły, Bugu, Narwi, Pilicy, Wkry oraz Radomki, a także Pojezierze Gostynińskie.

14 Mazowiecka wieś, to nie tylko idealne miejsce wypoczynku, ale także możliwość aktywnego spędzenia czasu na szlakach rowerowych, spływach kajakowych, pieszych wycieczkach, przejażdżkach konnych oraz wędkarstwo.

15 Agroturystyka, to także niesamowite atrakcje związane z kulturą i tradycją Mazowsza. Do jednych z ciekawszych należy poznanie folkloru, rzemiosła i sztuki ludowej m.in. wypiekanie chleba, czy wyrób naczyń glinianych.

16 Agroturystyka, to przede wszystkim tradycyjna, zdrowa, polska żywność.

17 R e j o n O k o l i c e W a r s z a w y
Gospodarstwo Agroturystyczne Bogusława Sapijaszko Daniewice 11, Młochów

18 R e j o n S i e d l e c k i Gospodarstwo Agroturystyczne „Bracia Bobińscy” Klepaczew 34, Sarnaki

19 R e j o n S i e d l e c k i Gospodarstwo Agroturystyczne „Bracia Bobińscy” Klepaczew 34, Sarnaki

20 R e j o n S i e d l e c k i Gospodarstwo Agroturystyczne Jerzy Czeżyk Klepaczew 37, Sarnaki

21 R e j o n O s t r o ł ę c k i Gospodarstwo Agroturystyczne Dorota Samsel Czarnia 72, Czarnia

22 R e j o n P ł o c k i Gospodarstwo Agroturystyczne Halina Wyrwa Holendry 21, Szczawin Kościelny

23 EURO 2012

24 W czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, gospodarstwa agroturystyczne oferują łącznie ok miejsc noclegowych, przeznaczonych dla przyjezdnych turystów i kibiców.

25 Linie kolejowe – dogodne połączenie gospodarstw agroturystycznych z Warszawą

26 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną i Urzędem Marszałkowskim podjęli inicjatywę wydania katalogu agroturystycznego na EURO 2012, który będzie zawierał bazę gospodarstw agroturystycznych współpracujących z MODR.

27 Katalog „Mazowsze Agroturystyka”
baza ok. 290 gospodarstw, wydany w 5 językach (polski, angielski, francuski, rosyjski i niemiecki), dane dot. adresu, położenia, numeru telefonu, zdjęcie gospodarstwa, a także w postaci piktogramów informacje o odległości do przystanku PKP i PKS, język obcy w jakim posługują się gospodarze, wyżywieniu, dostępu do internetu, a także o atrakcjach – jazda konna, szlaki rowerowe, spływy kajakowe, wędkowanie, odległość od rzeki, jeziora czy lasu.

28 Katalog ukarze się w nakładzie 15 000 egzemplarzy
Katalog ukarze się w nakładzie egzemplarzy. Dystrybucją zajmą się głównie Urząd Marszałkowski, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyki i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego podczas targów i imprez turystycznych. Katalog będzie skierowany głównie do dwóch grup turystów: Kibiców piłki nożnej, których zachęcamy do skorzystania z bazy noclegowej na mazowieckiej wsi, Turystów pragnących zwiedzić piękne Mazowsze.

29 Katalog „Mazowsze Agroturystyka”

30 Katalog „Mazowsze Agroturystyka”

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Agroturystyka a EURO 2012 Wojciech Rzewuski Zastępca Dyrektora MODR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google