Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Ocena wniosków pod kątem merytorycznym Kraków, 14 października 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Ocena wniosków pod kątem merytorycznym Kraków, 14 października 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Ocena wniosków pod kątem merytorycznym Kraków, 14 października 2015 r.

2 Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Podstawą oceny merytorycznej są dokumenty (dowody). Wniosek może być uzupełniany wyłącznie o dokumenty posiadające datę sprzed złożenia wniosku oraz wymienione w tym wniosku. Zasady ogólne

3 W przypadku gdy zadanie obejmuje dwa rodzaje robót (np. remont i przebudowę) do oceny wniosek kwalifikowany będzie według rodzaju robót wykonywanego na dłuższym odcinku, a w przypadku takiej samej długości odcinków według robót o większym zakresie (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont).

4 W przyjętych zgłoszeniach przebudowy i remontów dróg musi jednoznacznie być określona kategoria drogi kilometraż zakresu robót (zgodnie z pojęciami zdefiniowanymi w przepisach)

5 Ocena merytoryczna wniosku 5 kryteriów wg skali określonej w Programie

6 Kryteria oceny merytorycznej 1)Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego 0 - 20 pkt 2) Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa. 0 – 5 pkt

7 Kryteria oceny merytorycznej 3) Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej w szczególności obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli i dla transportu zbiorowego. 0 – 7 pkt

8 Kryteria oceny merytorycznej 4) Współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jst lub inne podmioty 0 – 5 pkt 5) Kontynuacja zadania 0 – 5 pkt Maksymalna możliwa do przyznania liczba punktów42

9 REMONT 8 pkt PRZEBUDOWA 17 pkt BUDOWA (ROZBUDOWA) 20 pkt 1)Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego 0 - 20 pkt Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w tym kryterium zależy od rodzaju planowanych robót budowlanych Kryterium 1

10 remont - remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym przebudowa - przebudowa - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego budowa - budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego rodzaje robót budowlanych

11 przebudowę / budowę (rozbudowę) Przyznawanie wartości punktowych za przebudowę / budowę (rozbudowę) z uwzględnieniem daty zgłoszenia / wniosku o pozwolenie na budowę / wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej przed 25.03.2015 r.po 25.03.2015 r.

12 Kryterium 1 i 4 Kryterium 2, 3 i 5 Skala szczegółowa punktacji ustalona przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego Skala szczegółowa punktacji wg wzoru karty oceny merytorycznej Punktacja szczegółowa

13 Dziękuję za uwagę Elżbieta Gabryś Dyrektor Wydziału Infrastruktury


Pobierz ppt "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Ocena wniosków pod kątem merytorycznym Kraków, 14 października 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google