Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników z badania opinii wielkopolskich przedsiębiorców na temat organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz samorządu gospodarczego Poznań,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników z badania opinii wielkopolskich przedsiębiorców na temat organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz samorządu gospodarczego Poznań,"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników z badania opinii wielkopolskich przedsiębiorców na temat organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz samorządu gospodarczego Poznań, kwiecień 2012

2 2  Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie wyników z badania opinii o organizacjach zrzeszających przedsiębiorców oraz o samorządzie gospodarczym, prowadzonego wspólnie przez dr. hab. prof. UAM Roberta Kmieciaka oraz firmę F5 Konsulting pod patronatem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej  Czy samorząd gospodarczy jest potrzebny, a jeśli tak – to jaka powinna być jego rola i zasady funkcjonowania? – oto najistotniejsze pytanie postawione wielkopolskim przedsiębiorcom Wprowadzenie

3 3  Ankieta skierowana została do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego  24% respondentów to osoby w wieku 20-35 lat, 46% – osoby z grupy wiekowej 36-50 lat, zaś pozostali mają powyżej 50 lat  Spośród osób, które wzięły udział w badaniu, 77% stanowili mężczyźni  96% badanych to osoby z wyższym wykształceniem  Spośród badanych przedsiębiorców 67% prowadzi działalność o charakterze usługowym, 9% – działalność handlową, 9% – produkcję przemysłową, natomiast pozostali prowadzą działalność o innym charakterze  47% przedsiębiorców zatrudnia poniżej 10 pracowników, 27% – od 10 do 50 osób, 13% – od 51 do 250 pracowników, 13% – więcej niż 251 osób Charakterystyka respondentów

4 4  Dokładnie połowa respondentów potwierdziła swoją przynależność do organizacji zrzeszających przedsiębiorców; najbardziej popularnym typem organizacji okazały się izby przemysłowo-handlowe, izby gospodarcze, a także stowarzyszenia przedsiębiorców  Przedsiębiorcy niezrzeszeni jako główne czynniki decydujące o braku przynależności do organizacji wskazali: brak czasu, niechęć do zapłaty składek członkowskich oraz brak korzyści wynikających z takiej przynależności  Na pytanie o chęć przystąpienia do organizacji 48% przedsiębiorców niezrzeszonych odpowiedziało negatywnie, 26% stwierdziło, że jest to trudne do określenia, natomiast 26% wyraziło wolę przystąpienia do organizacji Prezentacja wyników Przynależność do organizacji

5 5 Prezentacja wyników Rola samorządu gospodarczego  W ocenie przedsiębiorców z Wielkopolski samorząd gospodarczy jest potrzebny (74%pozytywnych odpowiedzi) może pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku i przedsiębiorczości (66%pozytywnych odpowiedzi)

6 6 Prezentacja wyników Rola samorządu gospodarczego  W ocenie przedsiębiorców z Wielkopolski samorząd gospodarczy przyczyni się do integracji środowiska przedsiębiorców (70%pozytywnych odpowiedzi) może pozytywnie wpłynąć na upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej (69%pozytywnych odpowiedzi)

7 7 Prezentacja wyników Znajomość zasad funkcjonowania samorządu gospodarczego  Ponad połowa wszystkich respondentów zadeklarowała znajomość zasad działania samorządu gospodarczego. W grupie przedsiębiorców należących do organizacji zrzeszającej aż 44% nie zna zasad funkcjonowania samorządu gospodarczego

8 8 Prezentacja wyników Przynależność do samorządu gospodarczego – obowiązkowa czy dobrowolna?  68% ankietowanych odpowiedziało, że przynależność do samorządu gospodarczego powinna mieć charakter dobrowolny

9 9 Prezentacja wyników Wpływ przedsiębiorców na decyzje podejmowane przez władze rządowe i samorządowe w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej  Ponad połowa badanych przedsiębiorców oceniła, że dotychczas nie miała wpływu na decyzje podejmowane w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej przez kierujących rządem oraz samorządami

10 10  Czy samorząd gospodarczy jest potrzebny, a jeśli tak – to jaka powinna być jego rola i zasady funkcjonowania? Pytanie główne postawione respondentom

11 11 Podsumowanie Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań 50% respondentów potwierdziło swoją przynależność do organizacji zrzeszających przedsiębiorców 26% przedsiębiorców niezrzeszonych wyraziło wolę przystąpienia do organizacji 54% badanych zadeklarowało znajomość zasad działania samorządu gospodarczego. W grupie przedsiębiorców należących do organizacji zrzeszającej aż 44% nie zna zasad funkcjonowania samorządu gospodarczego 68% ankietowanych odpowiedziało, że przynależność do samorządu gospodarczego powinna mieć charakter dobrowolny 55% badanych przedsiębiorców oceniło, że nie miało dotychczas wpływu na decyzje podejmowane w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej przez władze rządowe i samorządowe

12 12 Podsumowanie Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań 74% respondentów pozytywnie odniosło się do celowości istnienia samorządu gospodarczego 70% przedsiębiorców twierdzi, że samorząd gospodarczy może przyczynić się do integracji środowiska przedsiębiorców 66% badanych uważa, że samorząd gospodarczy może pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku i przedsiębiorczości 69% respondentów dostrzega pozytywny wpływ samorządu gospodarczego na upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej

13 F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5 61-897 Poznań T: +48 61 856 69 60 F: +48 61 853 02 95 e-mail: konsulting@f5.pl www.f5.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja wyników z badania opinii wielkopolskich przedsiębiorców na temat organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz samorządu gospodarczego Poznań,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google