Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Analiza i kontrola kosztów w rachunku zysków i strat - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Analiza i kontrola kosztów w rachunku zysków i strat - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Analiza i kontrola kosztów w rachunku zysków i strat - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 74

2 Rachunek zysków i strat Zgodnie z układem kalkulacyjnym przeprowadzając podział kosztów można określić związki pomiędzy kosztami produkcji, a wytworzonymi produktami bądź usługami. Wyróżniamy dwa rodzaje kosztów: 1.bezpośrednie - istnieje dla nich bezpośrednia relacja przyczynowo - skutkowa pomiędzy użytym zasobem, a osiągniętym efektem, 2.pośrednie – nie zachodzi bezpośrednia relacja, więc ważne jest zastosowanie klucza rozliczeniowego, który pozwoli powiązać koszty z efektem. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Koszty produktu, a koszty okresu Ewidencjonując koszty w układzie kalkulacyjnym należy rozróżnić: koszty produktu - „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów”, pozycja B.I rachunku. Jako koszt produktu znajduje odzwierciedlenie w wyniku finansowym dopiero w momencie, gdy produkt zostanie sprzedany, do tego czasu jest równoznaczny z zapasem produktów gotowych w bilansie. koszty okresu - nie mają bezpośredniego związku z produkcją, zatem nie biorą udziału w wycenie zapasów. Podawane są w kontekście czasu, gdyż zostały poniesione w danym okresie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Powiązanie kosztów z ich funkcjami Funkcje realizowane przez działu organizacyjne w strukturach jednostek można zaliczyć do jednej z dwóch głównych kategorii: 1.funkcje podstawowe – koszty związane z realizacją podstawowego celu działalności jednostki 2.funkcje wspomagające – koszty powstają w jednostkach mających pośredni wpływ w działalność przedsiębiorstwa przez wykonywanie zadań wspierających działania jednostek podstawowych lub innych komórek wspomagających, np. koszty związane z marketingiem, ogólnym zarządzaniem, administracją, kadrami i finansami przedsiębiorstwa. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Podział organizacji względem funkcji W zależności od charakteru przedsiębiorstwa (działalność produkcyjna, handlowa, usługowa, budowlana itp.) wydzielane są następujące komórki organizacyjne: 1.dział zaopatrzenia – nabywanie i zarządzanie surowcami, materiałami i opakowaniami, 2.działy produkcyjne – realizujące podstawowe cele funkcjonowania jednostki, 3.dział sprzedaży – dystrybucja wytworzonego produktu, usługi lub nabytego wcześniej towaru. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Konta układu kalkulacyjnego Ewidencjonowanie kosztów w układzie kalkulacyjnym wykonuje się za pomocą kont zespołu 5, który: zapewnia odpowiedni zasób informacji do sporządzenia rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej pozwala dokonać kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia produktu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Konta zespołu 5 Do kont zespołu 5 zalicza się m.in.: 1.koszty działalności podstawowej, 2.koszty wydziałowe działalności podstawowej (koszty pośrednie), 3.koszty ogólnoprodukcyjne, 4.braki, 5.koszty zakupu, 6.koszty sprzedaży, 7.koszty działalności pomocniczej, 8.koszty ogólnego zarządu, 9.rozliczenie kosztów produkcji. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Korzyści przy zastosowaniu wariantu kalkulacyjnego Zastosowanie wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat pozwala uzyskać bardziej przydatne informacje, niż w przypadku wykazania kosztów i przychodów w układzie porównawczym. Pozwala na szerszą analizę wysokości kosztów, która jest niezwykle istotna dla właściwego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. UWAGA! Jeżeli jednostka ewidencjonuje koszty w zespole 5 i jednak nie stosuje równoległych księgowań w zespole 4 (koszty według rodzaju), wówczas niezbędne jest odpowiednie rozwinięcie analityczne. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do śledzenia dalszych części naszej serii „Prawd oczywistych Finite”. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Analiza i kontrola kosztów w rachunku zysków i strat - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google