Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza i kontrola kosztów w rachunku zysków i strat

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza i kontrola kosztów w rachunku zysków i strat"— Zapis prezentacji:

1 Analiza i kontrola kosztów w rachunku zysków i strat
Prawdy oczywiste Część 74 Analiza i kontrola kosztów w rachunku zysków i strat      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

2 Rachunek zysków i strat
Zgodnie z układem kalkulacyjnym przeprowadzając podział kosztów można określić związki pomiędzy kosztami produkcji, a wytworzonymi produktami bądź usługami. Wyróżniamy dwa rodzaje kosztów: bezpośrednie - istnieje dla nich bezpośrednia relacja przyczynowo - skutkowa pomiędzy użytym zasobem, a osiągniętym efektem, pośrednie – nie zachodzi bezpośrednia relacja, więc ważne jest zastosowanie klucza rozliczeniowego, który pozwoli powiązać koszty z efektem.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

3 Koszty produktu, a koszty okresu
Ewidencjonując koszty w układzie kalkulacyjnym należy rozróżnić: koszty produktu - „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów”, pozycja B.I rachunku. Jako koszt produktu znajduje odzwierciedlenie w wyniku finansowym dopiero w momencie, gdy produkt zostanie sprzedany, do tego czasu jest równoznaczny z zapasem produktów gotowych w bilansie. koszty okresu - nie mają bezpośredniego związku z produkcją, zatem nie biorą udziału w wycenie zapasów. Podawane są w kontekście czasu, gdyż zostały poniesione w danym okresie.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

4 Powiązanie kosztów z ich funkcjami
Funkcje realizowane przez działu organizacyjne w strukturach jednostek można zaliczyć do jednej z dwóch głównych kategorii: funkcje podstawowe – koszty związane z realizacją podstawowego celu działalności jednostki funkcje wspomagające – koszty powstają w jednostkach mających pośredni wpływ w działalność przedsiębiorstwa przez wykonywanie zadań wspierających działania jednostek podstawowych lub innych komórek wspomagających, np. koszty związane z marketingiem, ogólnym zarządzaniem, administracją, kadrami i finansami przedsiębiorstwa.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

5 Podział organizacji względem funkcji
W zależności od charakteru przedsiębiorstwa (działalność produkcyjna, handlowa, usługowa, budowlana itp.) wydzielane są następujące komórki organizacyjne: dział zaopatrzenia – nabywanie i zarządzanie surowcami, materiałami i opakowaniami, działy produkcyjne – realizujące podstawowe cele funkcjonowania jednostki, dział sprzedaży – dystrybucja wytworzonego produktu, usługi lub nabytego wcześniej towaru.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

6 Konta układu kalkulacyjnego
Ewidencjonowanie kosztów w układzie kalkulacyjnym wykonuje się za pomocą kont zespołu 5, który: zapewnia odpowiedni zasób informacji do sporządzenia rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej pozwala dokonać kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia produktu.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

7 Konta zespołu 5 Do kont zespołu 5 zalicza się m.in.:
koszty działalności podstawowej, koszty wydziałowe działalności podstawowej (koszty pośrednie), koszty ogólnoprodukcyjne, braki, koszty zakupu, koszty sprzedaży, koszty działalności pomocniczej, koszty ogólnego zarządu, rozliczenie kosztów produkcji.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

8 Korzyści przy zastosowaniu wariantu kalkulacyjnego
Zastosowanie wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat pozwala uzyskać bardziej przydatne informacje, niż w przypadku wykazania kosztów i przychodów w układzie porównawczym. Pozwala na szerszą analizę wysokości kosztów, która jest niezwykle istotna dla właściwego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. UWAGA! Jeżeli jednostka ewidencjonuje koszty w zespole 5 i jednak nie stosuje równoległych księgowań w zespole 4 (koszty według rodzaju), wówczas niezbędne jest odpowiednie rozwinięcie analityczne.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

9 … ciąg dalszy nastąpi ;)
W kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do śledzenia dalszych części naszej serii „Prawd oczywistych Finite”.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

10 http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl
Dziękujemy za uwagę! Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801  ul. Przejazd 6/67 | Warszawa| tel. 22  |      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |


Pobierz ppt "Analiza i kontrola kosztów w rachunku zysków i strat"

Podobne prezentacje


Reklamy Google