Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORÓD FIZJOLOGICZNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORÓD FIZJOLOGICZNY."— Zapis prezentacji:

1 PORÓD FIZJOLOGICZNY

2 PORÓD FIZJOLOGICZNY zwiastuny porodu:

3 PORÓD FIZJOLOGICZNY zwiastuny porodu:
obniżenie dna macicy (3 – 4 tygodnie przed porodem), skurcze przepowiadające, dojrzewanie szyjki macicy, plamienie, parcie na pęcherz moczowy

4 PORÓD FIZJOLOGICZNY objawy zbliżającego się porodu:

5 PORÓD FIZJOLOGICZNY objawy zbliżającego się porodu: kołatania serca,
bóle głowy, nerwobóle uciskowe, nawracające bóle w okolicy krzyżowej, wymioty, biegunka, parcie na odbytnicę, zwiększenie wydzieliny pochwowej

6 PORÓD FIZJOLOGICZNY przyczyny przyjęcia pacjentki celem hospitalizacji w terminie porodu:

7 PORÓD FIZJOLOGICZNY przyczyny przyjęcia pacjentki celem hospitalizacji w terminie porodu: odpływanie płynu owodniowego regularna czynność skurczowa krwawienie z dróg rodnych rozwarcie pomimo braku czynności skurczowej 10 dni po TP nieprawidłowy zapis KTG inne patologie wikłające ciążę: wzrost RR, nadciśnienie tętnicze krwi, cholestaza, cukrzyca wskazania do planowego rozwiązania cięciem cesarskim

8 PORÓD FIZJOLOGICZNY CZAS TRWANIA PORODU
I OKRES PORODU II OKRES PORODU III OKRES PORODU pierwiastka 9 – 18h 2h 10 – 30 – 45 min wieloródka 6 – 12h 1h 10 – 30 min

9 PORÓD FIZJOLOGICZNY początek porodu:
- regularna czynność skurczowa co 5 – 10 min. przez co najmniej 0,5 h, - skurcze, trwające 30 – 45 sek, które powodują postęp porodu (zgładzenie części pochwowej) dwa mechanizmy rozwierania szyjki -czynny i bierny

10 KRZYWA ROZWIERANIA CZĘŚCI POCHWOWEJ
faza utajona – od rozpoczęcia czynności skurczowej do całkowitego zgładzenia części pochwowej faza przyspieszenia faza maksymalnego wzrostu faza zahamowania pierwiastki 10cm 2 h 10cm wieloródki 2 h

11 ROZWIERANIE KANAŁU SZYJKI

12 PORÓD Wskazania do indukcji porodu:

13 PORÓD Wskazania do indukcji porodu:
Biochemiczne lub biofizyczne wykładniki niewydolności łożyska Inne patologie wikłające ciążę: nadciśnienie tętnicze krwi, cholestaza, cukrzyca Wykładniki rozpoczynającej się infekcji wewnątrzmacicznej płodu Hypotrofia płodu Zielone wody płodowe

14 OKRESY PORODU

15 OKRESY PORODU I okres rozwierania się części pochwowej- od rozpoczęcia czynności porodowej do całkowitego rozwarcia ujścia zewnętrznego wieloródki:6-12 h, pierwiastki : h II okres wydalania- od całkowitego rozwarcia ujścia zewnętrznego do do urodzenia dziecka wieloródki:30min-do 2 h, pierwiastki : do 2 h III okres łożyskowy- od momentu urodzenia się dziecka do momentu urodzenia się popłodu trwa min IV okres poporodowy- 2h ścisłej obserwacji od momentu urodzenia się łożyska ( RR, temp., wysokość dna macicy., krwawienie z dróg rodnych)

16 MECHANIZM PORODU W UŁOŻENIU POTYLICOWYM PRZEDNIM
Część przodująca – potylica Punkt prowadzący – okolica ciemiączka tylnego Płaszczyzna miarodajna – podpotyliczno- ciemieniowa o obwodzie 32 cm Punkt obrotu (podparcia) – granica owłosionej skóry karku Mechanizm porodu – ruch wyjścia główki - odgięcie

17 UŁOŻENIE POTYLICOWE PRZEDNIE- MECHANIZM PORODU
I akt- wstawianie się i ustalanie główki we wchodzie- u pierwiastek w ciągu 2 tygodni, u wieloródek na początku czynności skurczowej główka ustala się w płaszczyźnie wchodu (wymiarem strzałkowym w najszerszy poprzeczny wymiar wchodu); A. przygięcie główki do klatki piersiowej synklityzm, asynklityzm

18 UŁOŻENIE POTYLICOWE PRZEDNIE- MECHANIZM PORODU
I akt Główka ustalona we wchodzie – największym swym obwodem przekroczyła płaszczyznę graniczną; punkt prowadzący na wysokości linii międzykolcowej

19 UŁOŻENIE POTYLICOWE PRZEDNIE- MECHANIZM PORODU
II akt – przejście główki przez kanał rodny (próżnię i cieśń) do dna miednicy (płaszczyzny wychodu) B. Zwrot wewnętrzny: potylica w kierunku spojenia łonowego

20 UŁOŻENIE POTYLICOWE PRZEDNIE- MECHANIZM PORODU
III akt – rodzenie się główki na zewnątrz; okolica podpotyliczna opiera się o łuk łonowy C. Odgięcie główki

21 UŁOŻENIE POTYLICOWE PRZEDNIE- MECHANIZM PORODU
IV akt D. Zwrot zewnętrzny główki Poród barków i reszty ciała

22 PROWADZENIE PORODU – OCENA ZAAWANSOWANIA GŁÓWKI W KANALE RODNYM

23 ZAAWANSOWANIE GŁÓWKI W KANALE RODNYM

24 PRZEBIEG SZWU STRZAŁKOWEGO

25 PROWADZENIE PORODU – OCENA ZAAWANSOWANIA GŁÓWKI W KANALE RODNYM

26 PROWADZENIE PORODU

27 WARUNKI PARCIA Aby uniknąć zbyt wczesnego parcia należy pamiętać o warunkach wstępnych przed przyzwoleniem rodzącej na parcie;

28 WARUNKI PARCIA Aby uniknąć zbyt wczesnego parcia należy pamiętać o warunkach wstępnych przed przyzwoleniem rodzącej na parcie; 1 ujście zewnętrzne części pochwowej powinno być całkowicie rozwarte; 2. główka płodu powinna się znajdować na dnie miednicy; 3. szew strzałkowy powinien być w wymiarze prostym miednicy lub zbliżonym do prostego; 4. pęcherz płodowy pęknięty; jeżeli jest zachowany do tego momentu, to należy go przebić, używając do tego jałowych szczypczyków, rozdzierając napięty pęcherz płodowy w czasie parcia, kiedy jest łatwo widoczny nawet w szparze sromowej albo można go uwidocznić we wzierniku, z zachowaniem zasad jałowości.

29 WARUNKI PARCIA Zbyt wczesne parcie stwarza następujące niebezpieczeństwa: przedłużanie się drugiego okresu porodu, niepotrzebne wyczerpanie sił rodzącej, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, zejście główki na dno miednicy do położenia niskiego poprzecznego, niedotlenienie płodu spowodowane zbyt wczesnym intensywnym parciem, które ogranicza dopływ krwi do macicy i łożyska, spadek częstości uderzeń serca płodu poniżej 100 uderzeń na minutę i brak wyrównania po skurczu.

30 WARUNKI PARCIA -Parcie należy zaczynać dopiero po rozpoczęciu się skurczu, najlepiej gdy skurcz macicy osiągnął punkt szczytowy. -Przed rozpoczęciem parcia rodząca powinna wykonać głęboki wdech, zatrzymać powietrze i rozpocząć parcie. -Nie przedłużać parcia poza okres skurczu macicy - chyba że skurcze są bardzo krótkie i o słabym natężeniu. Wówczas można nieco przedłużać okres parcia, ale zawsze pod kontrolą stanu ogólnego rodzącej, jej wytrzymałości fizycznej i psychicznej, oraz przede wszystkim stanu tętna płodu. -Po skończonym parciu rodząca powinna przećwiczyć kilka głębokich wdechów i wydechów celem lepszego utlenowania krwi. W czasie pauzy można podać jej tlen do oddychania.

31 WARUNKI PARCIA 1.  Technika nacięcia (w Polsce bez uprzedniego znieczulenia miejscowego, wyjątek porody zabiegowe drogą pochwową 2.      Cel: 3.      Uszkadzanie tkanki w czasie nacięcia: skóra, śluzówka pochwy, tkanka podskórna, Mięśnie opuszkowo-jamisty, przy głębokich nacięciach poprzeczny krocza powierzchowny?)

32 WARUNKI PARCIA 1.  Technika nacięcia (w Polsce bez uprzedniego znieczulenia miejscowego, wyjątek porody zabiegowe drogą pochwową U pierwiastek U wieloródek z wysokim kroczem, mniej podatnymi tkankami 2.      Cel: Ochrona krocza przed pęknięciem i innymi urazami tkanek miękkich Ochrona przed urazami okołoporodowymi płodu Ochrona przed odległymi niekorzystnymi skutkami: ochrona mięśni dna miednicy (zapobieganie obniżeniu / wypadnięciu narządu rodnego 3.      Uszkadzanie tkanki w czasie nacięcia: skóra, śluzówka pochwy, tkanka podskórna, Mięśnie opuszkowo-jamisty, przy głębokich nacięciach poprzeczny krocza powierzchowny?)

33 OCHRONA KROCZA

34 TECHNIKA RODZENIA BARKÓW

35 III okres porodu Mechanizm oddzielania łożyska:
przesuwanie się powierzchni w wyniku skurczu i retrakcji macicy Oddzielenie w obrębie doczesnej Podstawnej. 5 jednostek oksytocyny i.v. Sposób Schultzego- centralne, 80% Sposób Dunkana- brzeżne, 20%

36 III okres porodu Objawy oddzielenia się łożyska:

37 III okres porodu Objawy oddzielenia się łożyska: 1.Krwawienie
2.Objaw Schródera (kanciasta macica) 3.Objaw Kustnera (pępowinowy)

38 III okres porodu Zabieg Credego Po porodzie popłodu: ocena popłodu

39 SZYCIE KROCZA

40 PĘKNIĘCIE KROCZA I° - uszkodzenie śluzówki pochwy II° - I° + uszkodzenie mięśnia opuszkowo-jamistego lub poprzecznego krocza powierzchownego III° - II° + uszkodzenie mięśnia zwieracza odbytu (zaopatrywanie rozpoczyna się od odtworzenia ciągłości mięśnia zwieracza odbytu) IV° - III° + przerwanie ciągłości śluzówki odbytu (zaopatrywanie rozpoczyna się od odtworzenia ciągłości śluzówki odbytu)

41

42 Leki wpływające na nasilenie oraz osłabienie czynności skurczowej
PORÓD FIZJOLOGICZNY Leki wpływające na nasilenie oraz osłabienie czynności skurczowej

43 PORÓD FIZJOLOGICZNY


Pobierz ppt "PORÓD FIZJOLOGICZNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google