Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrodzone zarośnięcie przełyku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrodzone zarośnięcie przełyku"— Zapis prezentacji:

1 Wrodzone zarośnięcie przełyku

2 Określenie Wrodzone zarośnięcie przełyku (w.z.p.) jest to ubytek w naturalnej ciągłości przewodu pokarmowego powstały we wczesnym okresie życia płodowego. Wada może przybierać różne formy anatomiczne, występować w postaci izolowanej lub tworzyć połączenia z tchawicą, rzadziej z oskrzelem w postaci przetok przełykowo - tchawiczych lub przełykowo - oskrzelowych.

3 Historia 1670 r. - Wiliam Durston opisuje przypadek niedrożnego przełyku u jednego z syjamskich bliźniąt 1913 r. - Harry Richter u dwóch niemowląt podwiązuje przetoki przełykowo - tchawicze z jednoczesnym założeniem gastrostomii 1935 r. - James Donovan w czystej postaci zarośnięcia przełyku zakłada gastrostomię, a 16 lat później George Humphries II odtwarza ciągłość przełyku z jelita cienkiego. Jest to pierwszy znany przypadek przeżycia noworodka z w.z.p.

4 Historia 1937 r. - Lanmen i Show wykonanli jednoetapowo zespolenie niedrożnych odcinków przełyku bez powodzenia 1939 r. - Ladd i Leven ogłosili wyleczenie dwojga dzieci metodami operacji wieloetapowych 1941 r. - Cameron Haight pierwszy na świecie uzyskuje wyleczenie noworodka z w.z.p. zespalając niedrożne odcinki przełyku 1956 r. - Adam Michejda we Wrocławiu i Wanda Poradowska w Warszawie prawdopodobnie w tym samym roku wykonali udaną operację u dzieci w w.z.p.

5 Epidemiologia i etiopatogeneza
Częstość występowania w.z.p. 1/3000 żywo urodzonych z nieznaczną przewagą chłopców,rasa biała ,matki <20 r.ż prawdopodobieństwo dziedziczenia % częstsze występowanie w środowiskach zaniedbanych socjalnie 25%-66% inne ciężkie wady pomiędzy wcześniactwem, a liczbą wad towarzyszących, głównie wad serca, przewodu pokarmowego, układu moczowego, kostnego, narządów ruchu.

6 Embriologia Embriogeneza do końca niewyjaśniona

7 Przyczyny Zaburzenia procesu różnicowania przełyku i tchawicy z pierwotnego jelita przedniego

8 W.z.p. z przetoką do dolnego odcinka
85%

9 W.z.p. bez przetok 7-8%

10 W.z.p. z przetokami do obu odcinków

11 W.z.p z przetoką H 3,3-4,2%

12 W.z.p. z przetoką górną <2%

13 Objawy kliniczne i rozpoznanie
Typowe objawy stwierdzane po urodzeniu są: nadmierne, często „bąbelkowe” ślinienie się dziecka krztuszenie się i kaszel czkawka sinica wokół ust /duszność Wzdęcie nadbrzusza lub zapadnięty brzuch Objaw prenatalny :wielowodzie 57-95% postać bez przetoki 17-35% postać z przetoką dolną Rozp:od 23 Hbd USG//MR

14 Rozpoznanie Stwierdzenie oporu dla sondy (10-12 F) wprowadzonej przez nos na gł.6-10 cm. Badanie rtg klatki piersiowej i brzucha z sondą kontrastujacą lub z kontrastem wodnym w sondzie. Obecność powietrza w jamie brzusznej świadczy o istnieniu przetoki przełykowo tchawiczej dolnej(Th5-Th6) Brak powietrza w jamie brzusznej świadczy o wadzie izolowanej. Przetoka H-bad.kontrastowe zawodzi w 50%

15 Rozpoznanie Badanie radiologiczne określa: poziom zarośnięcia
Powietrzność i zmiany zapalne płuc wady układu kostnego i wady serca Badanie endoskopowe przełyku lub jednoczasowo przełyku i tchawicy

16 Diagnostyka

17 Diagnostyka

18 Diagnostyka

19 Diagnostyka

20 Diagnostyka

21 Błędy diagnostyczne zwinięcie się cewnika w poszerzonym odcinku górnym
cewnik przechodzi przez przetokę do tchawicy

22 Wrodzonej niedrożności przełyku mogą towarzyszyć inne wady wrodzone,które mogą ujawnić się i być rozpoznane z chwilą urodzenia lub w okresie późniejszym. Mogą one współistnieć pojedyńczo lub wchodzić w skład złożonych zespołów.

23 VACTERL Wady odbytu i odbytnicy - Anorectal malformations
Wady serca - Cardiac defects Zarośnięcie przełyku - Tracheo - Esophageal fistula Wady układu moczowego - Renal defects Wady kończyn - Radial Limb dysplasia Wady kręgosłupa - Vertebral defects

24 CHARGE Szczelina - Coloboma Choroby serca - Hearth desease
Zarośnięcie nozdrzy - Atresia choane Opóźniony rozwój - Retarded Growth and development Głuchota i wady ucha - Ear anomalis with deafness

25 Przygotowanie przedoperacyjne
Komfort cieplny noworodka Stałe lub przerywane odsysanie wydzieliny z jamy ustnej (dwukanałowy cewnik Replogle,a) Delikatna fizykoterapia ,częsta zmiana pozycji Tlenoterapia łącznie z oddechem mechanicznym, jeśli zachodzi taka potrzeba Dostęp naczyniowy w celu wdrożenia terapii płynami, antybiotykoterapii, pobrania krwi do badań dodatkowych

26 W chwili obecnej noworodek z w.z.p. nie stanowi „casus urgens”.
Zabieg operacyjny powinien być wykonany po stabilizacji podstawowych funkcji życiowych.Wyjątek stanowi postać z dolną przetoką i masywnym rozdęciem żołądka zagrażającym perforacją.

27 Przyczyny niewydolności oddechowej
karmienie przed rozpoznaniem aspiracja śliny do drzewa oskrzelowego zarzucanie treści żołądkowej wzdęcie brzucha podpierające przeponę ucieczka powietrza przez przetokę niedojrzałość płuc zachłystowe zapalenie płuc

28 Leczenie operacyjne Celem leczenia operacyjnego noworodka z w.z.p. jest przywrócenie jego ciągłości. Najkorzystniejszym rozwiązaniem tak pod względem anatomicznym, jak i czynnościowym jest pierwotne zespolenie przełyku „koniec do końca”, co nie zawsze jest możliwe.

29 Ukrwienie przełyku

30 Dostępy operacyjne A/ dostęp przezopłucnowy B/ dostęp pozaopłucnowy

31 Leczenie operacyjne Pierwotne zespolenie
Pierwotne odroczone zespolenie - po samoistnym wydłużaniu (8-12 tyg) mechaniczne wydłużanie mechaniczne operacyjne wydlużanie g.odc. Rekonstrukcja przełyku Żolądek ,jelito cienkie ,j.grube. Wady towarzyszące

32 Technika zabiegu Prawostronna torakotomia
dostęp przez 4 p.m., przez lub pozaopłucnowo . wysoka mobilizacja górnego odcinka mobilizacja dolnego odcinka w kierunku przepony

33 Technika zabiegu odcięcie i zaszycie przetoki
Ocena odległości pomiędzy uruchomionymi odcinkami (bezpieczne zespolenie <2 cm) zespolenie pojedynczymi szwami drenaż klatki piersiowej

34

35

36

37

38

39

40 Kryteria rokownicze Klasyfikacja Waterstona (1962 r.)
Grupa A Grupa B Grupa C Masa ciała > 2500 g. Bez zapalenia płuc bez dodatkowych wad wrodzonych masa ciała >1800< 2500 łagodne zmiany zapalne w płucach wady wrodzone nie zagrażające życiu masa ciała > 1800 g. Ciężkie zapalenie płuc dodatkowe wady wrodzone groźne dla życia

41 Kryteria rokownicze Klasyfikacja Montrealska (1993 r.)
Noworodki wydolne oddechowo, bez potrzeby sztucznej wentylacji bez wad wrodzonych wymagają sztucznej wentylacji, ale bez wad wrodzonych lub z wadami zagrażającymi życiu wymagają sztucznej wentylacji z ciężkimi dodatkowymi wadami ciężkie wady dodatkowe nie wymagające sztucznej wentylacji Klasa 1 Klasa 2

42 Kryteria rokownicze Grupy Ryzyka Spitza (1994 r.)
Masa ciała > 1500 g. bez wad wrodzonych serca masa ciała < 1500 g. Masa ciała < 1800 g. + wady wrodzone serca dodatkowe wady wrodzone zagrażające życiu Grupa 1(97%) Grupa 2(59%) Grupa 3(22%)

43 Powikłania wczesne Przetoka przełyku (5-20%)
- nieszczelność zespolenia (z/bez łączności z oplucną) - całkowite przerwanie zespolenia odma opłucnowa ropniak opłucnej zakażenie rany operacyjnej udrożnienie przetoki przełykowo – tchawiczej (15%) zwężenie przełyku (8-49%-pierwotne zespolenie,100%-pierwotne odroczone) zaburzenia połykania

44 Powikłania - zwężenie zespolenia - udrożnienie przetoki przełykowo - tchawiczej.

45 Powikłania późne Wiotkość tchawicy (tracheomalacia)
odpływ żołądkowo - przełykowy zaburzenia czynności przełyku a/ trudności w połykaniu b/ zaleganie pokarmu (uczucie rozpychania przełyku) c/ wymioty zniekształcenie klatki piersiowej nawracające zapalenia płuc i oskrzeli przełyk Barreta z możliwością rozwoju nowotworu złośliwego

46 Czynniki wpływające na niepowodzenia w leczeniu w.z.p.
A/ Przyczyny chirurgiczne wadliwa technika operacyjne rozejście się zespolenia i posocznica nawrót przetoki przełykowo - oskrzelowej B/ Przyczyny anestezjologiczne C/ Późne rozpoznanie i nieprawidłowy transport karmienie doustne nieefektywne odsysanie z górnego kikuta zachłystowe zapalenie płuc oziębienie noworodka D/ Wcześniactwo zespół błon szklistych towarzyszące wady rozwojowe aberracje chromosomalne wrodzone wady serca wady nerek (agenezja)

47 Czynniki wpływające na niepowodzenia w leczeniu w.z.p.
W obecnej dobie główną przyczyną wczesnej śmiertelności w noworodków z w.z.p. są wrodzone wady serca i aberracje chromosomalne Największym osiągnięciem chirurgii dziecięcej ostatniego ćwierćwiecza jest spektakularne zmniejszenie śmiertelności noworodków z w.z.p. Wysoki wskaźnik przeżyć powyżej 90% przyniósł jednak nowe nie znane wcześniej problemy, które są wyzwaniem dla chirurgów dziecięcych w XXI wieku

48 Długoodcinkowa niedrożność przełyku
Niemożność wykonania zespolenia pierwotnego „koniec do końca” lub wykonanie zespolenia pod napięciem co grozi poważnymi powikłaniami konieczność zastosowania technik wydłużających górny odcinek co również grozi powikłaniami odroczenie i wieloetapowość operacji odroczenie i zabiegi wytwórcze przełyku

49 Długoodcinkowa postać zarośnięcia przełyku
brak precyzyjnej definicji ocena uzależniona od doświadczenia i umiejętności chirurga

50 najlepszy jest własny przełyk
Techniki operacyjne stosowane w długoodcinkowej postaci zarośnięcia przełyku pierwotne zespolenie odroczone pierwotne zespolenie zabiegi wytwórcze najlepszy jest własny przełyk

51 Technika wydłużania przełyku sp. Livaditis

52 Technika wydłużania przełyku Bar - Moor/Gough (płat przedni)

53 Technika wydłużania przełyku nacięcie spiralne

54 Technika wydłużenia przełyku wg Scharli

55 Wyprostowanie i przygięcie szyji

56 Przygięcie i wyprostowanie szyji
 40% różnicy Wyprostowanie Przygięcie

57 Postępowanie pooperacyjne
oddech kontrolowany z respiratora przez okres 6-7 dni całkowite zwiotczenie stałe przygięcie główki do mostka

58 Wentylacja mechaniczna i zwiotczenie
Zapobiega ruchom przepony zwiotczenie górnego odcinka przełyku

59 Postępowanie pooperacyjne
pasaż przełyku 8-10 doba poop. I poszerzanie przełyku doba poop. Coordinax przez okres 4-6 miesięcy (3)

60 Wymagania w stosunku do substytutu przełyku u dzieci
Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego Harmonijny wzrost wraz ze wzrostem dziecka Zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego Efektywne funkcjonowanie także w wieku dorosłym

61 Techniki rekonstrukcji przełyku stosowane u dzieci
Najczęściej Całkowite przemieszczenie żołądka do klatki piersiowej Rekonstrukcja z uszypułowanego fragmentu okrężnicy Rzadko Rekonstrukcja z uszypułowanego fragmentu jelita czczego Najrzadziej Rekonstrukcja z wolnego fragmentu jelita z rekonstrukcją naczyń

62 Czas i warunki rekonstrukcji przełyku z jelita
Jest możliwa już nawet u noworodków Optymalny wiek to miesięcy Minimalna masa ciała 10-12kg

63 Zalety rekonstrukcji z okrężnicy
100% wykonalność – korzystny układ naczyniowy krezki Bogate unaczynienie chroni przed niedokrwieniem Prosty kształt jelita Względna łatwość techniczna

64 Wady rekonstrukcji z okrężnicy
Brak perystaltyki propulsywnej i/lub brak odporności na wsteczne zarzucanie kwaśnej zawartości żołądka Naturalna haustracja sprzyja odcinkowym poszerzeniom Średnica jelita większa od średnicy przełyku Flora bakteryjna

65 Rekonstrukcja z części okrężnicy

66 Przygotowany fragment okrężnicy

67 Okrężnica w przednim lub tylnym śródpiersiu

68 Zalety rekonstrukcji z jelita czczego
Średnica jelita porównywalna ze średnicą przełyku Zachowana perystaltyka propulsywna ? Odporność na wstecznie zarzucaną kwaśną zawartość żołądka ?

69 Wady rekonstrukcji z jelita czczego
50% wykonalność ze względu na układ naczyń krezki Duża wrażliwość na niedokrwienie Pofałdowany kształt jelita Względna trudność techniczna

70 Technika przygotowania fragmentu jelita cienkiego

71 Przygotowany fragment jelita czczego

72 Jelito czcze w tylnym śródpiersiu
3 lata po rekonstrukcji

73 Zarośnięcie odbytu i odbytnicy
Zarośnięcie odbytnicy Zarośnięcie odbytu i odbytnicy

74 Zarośnięcie odbytu i odbytnicy- występowanie
1:4000-1:5000 żywych urodzeń chłopcy: dziewczęta 1,4:1 do 1,6:1 chłopcy:dziewczęta wady niskie 1:1 wady wysokie1,8:1

75 Embriologia powstaje wcześnie w rozwoju zarodka
Teoria zaburzonego rozwoju przegrody moczowo-odbytniczej (Tournex, Retterer)- obecnie negowane niedorozwój grzbietowej części błony stekowej (Kluth, Lambrecht)

76 Rodzaje przetok (chłopcy)
odbytowo-skórna odbytniczo-cewkowa odbytniczo-pęcherzowa

77 Rodzaje przetok - dziewczynki
odbytowo-skórna odbytowo-przedsionkowa odbytniczo-przedsionkowa odbytniczo-pochwowa odbytniczo-pęcherzowa

78 Zarośnięcie odbytu i odbytnicy - klasyfikacja
Ladd i Gross 1934 Melbourne 1970 Wingspread 1984 Pena 1995

79 Klasyfikacja Wingspread 1984
Chłopcy Dziewczynki Wysokie zarośnięcie odbytu i odbytnicy - z przetoką pochwową - bez przetoki zarośnięcie odbytnicy Pośrednie zarośnięcie odbytu i odbytnicy - z przetoką przedsionkową - z przetoką pochwową zarośnięcie odbytu Niskie - przetoka przedsionkowa - przetoka skórna - zwężenie odbytu Wady kloacze Wady rzadkie Wysokie zarośnięcie odbytu i odbytnicy - z przetoką cewkową (prostata) - bez przetoki zarośnięcie odbytnicy Pośrednie zarośnięcie odbytu i odbytnicy z przetoką cewkową (błoniasta) zarośnięcie odbytu Niskie - przetoka skórna - zwężenie odbytu Wady rzadkie

80 Klasyfikacja Wingspread 1984
Chłopcy - wady wysokie Zarośnięcie odbytu i odbytnicy - z przetoką cewkową (prostata) - bez przetoki zarośnięcie odbytnicy

81 Klasyfikacja Wingspread 1984
Chłopcy - wady pośrednie zarośnięcie odbytu i odbytnicy z przetoką cewkową (błoniasta) zarośnięcie odbytu

82 Klasyfikacja Wingspread 1984
Chłopcy Niskie - przetoka skórna - zwężenie odbytu Wady rzadkie

83 Klasyfikacja Wingspread 1984
Dziewczynki- wady wysokie zarośnięcie odbytu i odbytnicy - z przetoką pochwową - bez przetoki zarośnięcie odbytnicy

84 Klasyfikacja Wingspread 1984
Dziewczynki- wady pośrednie zarośnięcie odbytu i odbytnicy - z przetoką przedsionkową - z przetoką pochwową zarośnięcie odbytu

85 Klasyfikacja Wingspread 1984
Dziewczynki - wady niskie - przetoka przedsionkowa - przetoka skórna - zwężenie odbytu

86 Klasyfikacja Wingspread 1984
Dziewczynki - wady kloacze wspólne ujście dróg moczowych i przewodu pokarmowego w badaniu fizykalnym w obrębie krocza widoczny pojedynczy otwór prowadzący do wspólnego kanału małe, krótkie wargi sromowe, niedorozwój krocza

87 Zarośnięcie odbytu i odbytnicy- występowanie
Wady niskie 47% Wady pośrednie 14% Wady wysokie 36% Wady kloacze 1% Holschneider 1994 (536 pacjentów)

88 Zarośnięcie odbytu i odbytnicy- częstość wg rodzajów wad
Chłopcy Przetoka cewkowa 57% Przetoka pęcherzowa 16% Dziewczynki Wady kloacze 42% Przetoka przedsionkowa 34% Przetoka pochwowa 3% Pena 1995 (792 pacjentów)

89 Wady kloacze a przetoka pochwowa

90 Klasyfikacja Pena 1995 Chłopcy Przetoka kroczowa Przetoka cewkowa
Przetoka pęcherzowa Zarośnięcie odbytu Zarośnięcie odbytnicy Dziewczynki Przetoka przedsionkowa Przetrwała kloaka bez kolostomii kolostomia

91 Zarośnięcie odbytu i odbytnicy -wady towarzyszące
wady układu moczowo-płciowego (ok. 26%) wady kręgosłupa (30-44%) wady serca (8%) zarośnięcie przełyku (6%) wady powłok brzucha (2%)

92 Zarośnięcie odbytu i odbytnicy - wady układu moczowo-płciowego
agenezja nerek dysplazja nerek ektopia nerek odpływ pęcherzowo-moczowodowy pęcherz neurogenny

93 Wady kręgosłupa wady segmentarne agenezja kości krzyżowej
wady dysraficzne zespół zakotwiczonego rdzenia

94 Wady towarzyszące VACTER, VACTERL
vertebral anal cardiac tracheoesophageal renal limb anomalies co najmniej trzy wady przy prawidłowym kariotypie

95 Cel leczenia Zapewnienie trzymania stolca Zachowanie funkcji nerek
Zapewnienie trzymania moczu

96 Postępowanie z noworodkiem
Niezbędne badania diagnostyczne Wybór leczenia operacyjnego: - jednoetapowe - wieloetapowe

97 Postępowanie z noworodkiem
badanie fizykalne Rtg USG (czaszki, brzucha, kręgosłupa) badanie ogólne moczu cystografia mikcyjna

98

99

100 Rtg jamy brzusznej Nie wcześniej niż po 12 godzinie życia
Pozycja boczna oraz A-P

101

102 USG jamy brzusznej Ocena narządów miąższowych
odległość końcowego odcinka jelita grubego od skóry

103

104 Zalety kolostomii esiczej
brak zalegania smółki łatwa do płukania bardziej zagęszczony stolec brak zwrotnego wchłaniania moczu u chłopców

105 Operacja sp. Pena

106 Operacja sp. Pena

107

108

109


Pobierz ppt "Wrodzone zarośnięcie przełyku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google