Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie biblioteczne: jak korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie biblioteczne: jak korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie biblioteczne: jak korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

2 Akademia Wychowania Fizycznego Biblioteka Główna ul. Droga Dębińska 10c 61-555 Poznań Internet: http://biblioteka.awf.poznan.pl e-mail: biblioteka@awf.poznan.pl Czas pracy Biblioteki: Od poniedziałku do piątku 8.00-18.00 W soboty 9.00-14.00

3 Biblioteka Główna Magazyn książek i czasopism Czytelnia parter piętro piwnica Szatnia Wypożyczalnia i katalogi Pracownia Studencka Szafki depozytowe Sala Baz Szatnia obowiązkowa – zostawiamy wierzchnią odzież, sprzęt sportowy, duże torby, plecaki Szafki depozytowe – mniejszy, wartościowy bagaż Pracownia Studencka – praca zespołowa (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 - 15:00) Archiwum Uczelni

4 Karta biblioteczna kartą biblioteczną jest elektroniczna legitymacja studencka z kodem kreskowym po zaliczeniu szkolenia kartę aktywuje Wypożyczalnia na podstawie dowodu osobistego i deklaracji aktywacja dostępu do zbiorów na dany rok akademicki: 12 zł – płatne przelewem umożliwia korzystanie ze wszystkich bibliotek PFBN, zgodnie z ich regulaminami wypożyczać książki może tylko osoba posiadająca ważną legitymację studencką karty bibliotecznej nie można odstępować innej osobie o wszelkich zmianach, np. adresu, trybu studiów lub ewentualnej utracie legitymacji – należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię

5 Deklaracja Podpisanie deklaracji oznacza akceptację zasad RegulaminuRegulaminu KOWALSKI JAN WF 9999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00-001 Warszawa ul. Nowa 12/3 abcd@efgh.pl dd.mm.rrrr Kowalski J. WZÓR wypełnia bibliotekarz

6 w katalogu komputerowym (online) poprzez, np.: * NAZWISKO AUTORA * TYTUŁ * MULTI - INDEKS wybrane zbiory w wolnym dostępie do półek: –w WYPOŻYCZALNI (oznaczenie: wydaw. dydaktyczne) –w CZYTELNI Sposoby poszukiwania książek i czasopism Sposoby poszukiwania artykułów z czasopism tematycznie w bazach danych Ośrodka Informacji Naukowej

7 http://biblioteka.awf.poznan.pl

8 Katalog komputerowy zawiera całość zbiorów uczelnianych – książek i czasopism. W Bibliotece dostępne są tylko pozycje oznaczone jako MAGAZYNY, CZYTELNIA lub WYPOŻYCZALNIA (kolumna KOLEKCJA) umożliwia wyszukiwanie i elektroniczne zamawianie książek z Magazynu do domu 24h/dobę 7 dni w tygodniu po zalogowaniu się można sprawdzić stan konta i przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek

9 Korzystanie z katalogu komputerowego Szukanie wg nazwiska autora: MAKURAT F (niekoniecznie pierwszego) Szukanie książki: Huciński T., Makurat F., Wilejto-Lekner, I.: Kierowanie treningiem i walką sportową w koszykówce : gra w obronie. Gdańsk 1998

10

11

12

13 Można skorzystać z 1 egz. książki w Czytelni, 2-gi egz. w zakładzie. Aktualnie do wypożyczenia 2 egz. cd. poprz. ekranu

14 Zamówienie elektroniczne książki do domu z magazynu, z dowolnego komputera, także spoza budynku Biblioteki! Wpisać kod z elektronicznej leg. studenckiej Zalogowanie się umożliwia również przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych książek (wejście w Konto czytelnika). Od poniedziałku do piątku realizacja zamówień na książki z MAGAZYNU (wypożyczenia do domu): do godz. 16:00 w miarę możliwości „od ręki”, od godz. 16:00 – następnego dnia; w soboty – w godzinach otwarcia. Rezerwacja – do 7 dni. Odbiór zamówionych pozycji w Wypożyczalni.

15 Należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie. Zamawianie kończy się zatwierdzeniem polecenia „WYLOGUJ”. 1 3 2

16 Korzystanie z katalogu komputerowego szukanie poprzez multi-indeks Przykład Znaleźć książki dotyczące treningu w koszykówce Ustalenie wyrażenia: trening * koszyk * trening * = trening-u, trening-owi itp... koszyk * = koszyk-ówce, koszyk-owej itp...

17

18

19

20 Wypożyczalnia Rejestracja wypożyczeń – tylko komputerowo. Przy odbiorze książek należy okazać ważną legitymację studencką. Po zarejestrowaniu wypożyczenia można uzyskać wydruk aktualnego stanu swego konta i zgłosić ewentualne uwagi.

21 Do domu udostępniamy książki: Magazynyz Magazynu – poprzez zamówienie elektroniczne (oznaczenie w katalogu: Magazyny) z Wypożyczalni - bezpośrednio, w systemie wolnego dostępu do półek Wypożyczalnia – wydaw. dydaktyczne Księgozbiór dydaktyczny oznaczony: Wypożyczalnia – wydaw. dydaktyczne (obejmuje najbardziej poczytne, poszukiwane tytuły; układ działami, w ich obrębie – alfabetycznie) UWAGA! Nie wypożyczamy pozycji wydanych przed 1945 rokiem. Nie wolno ich także kserować. W Bibliotece nie udostępnia się kolekcji zakładowych Zakład...) ( oznaczenie w katalogu: Zakład...)

22 Wypożyczalnia – wydaw. dydaktyczne Pozycja dostępna z półki w Wypożyczalni - nie trzeba zamawiać!

23 Wydanie karty bibliotecznej, założenie i aktywacja konta bibliotecznego nastąpi po uprzednim uregulowaniu należności za ww. usługę na konto Uczelni nr 91 1020 4027 0000 1702 1315 1552 W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię oraz nr albumu Na koncie jednorazowo można mieć 5 książek na 3 miesiące Nie można wypożyczyć jednocześnie dwóch takich samych tytułów Można przedłużyć książki na 1 miesiąc, przed upływem terminu zwrotu Czytelnicy podający adres e-mail na deklaracji będą powiadamiani 7 dni przed upływem terminu o konieczności zwrotu wypożyczonych książek Opłata za każdy dzień zwłoki wynosi 0,20 zł za książkę (płatność gotówką) Formę rekompensaty za zagubioną lub zniszczoną książkę należy uzgodnić w Wypożyczalni Mając nieuregulowaną / zaległą karę nie można wypożyczać kolejnych pozycji Wypożyczalnia tel.: (61) 835 50 72; e-mail: wypozyczalnia@awf.poznan.pl Informacji o możliwości przedłużenia, wysokości aktualnej opłaty karnej, formie rekompensaty – udzielamy osobiście, telefonicznie, bądź e-mailem.

24 Czytelnia Komputery w Czytelni – dostęp do katalogów bibliotek PFBN i Internetu. Korzystanie z Internetu – przede wszystkim w celach edukacyjnych i badawczych. Możliwość korzystania z własnego sprzętu: dostęp bezprzewodowy lub wpięcie się do sieci bibliotecznej. Wejście do Czytelni – ze względu na elektroniczne zabezpieczenie zbiorów - możliwe tylko dla posiadaczy aktywnej elektronicznej legitymacji studenckiej, którą należy zostawić u dyżurnego bibliotekarza. Przy bramce skanujemy kod kreskowy pełniący funkcję karty bibliotecznej.

25 ustawienie książek – wg działów: –ich nazwy także na szczytach regałów, –w obrębie działów układ alfabetyczny wg nazwisk autorów albo pierwszego słowa tytułu (jeśli książka posiada więcej niż 3 autorów lub jest pod redakcją np.: Podstawy fizjologii człowieka, pod. red. W. Rożynek–Łukanowskiej) księgozbiór Czytelni udostępniany w systemie wolnego dostępu do półek Wykorzystane lub wyjęte przypadkowo z regałów książki, czasopisma należy odkładać na wózki; na półki włącza je ponownie TYLKO osoba dyżurująca.

26 bieżące numery czasopism – na regałach prezencyjnych – układ tematyczny nowsze roczniki wybranych tytułów – układ alfabetyczny starsze roczniki – w Magazynie (zamawiamy na zakładce) opuszczając Czytelnię użytkownik zobowiązany jest do wpisania w zeszyt odwiedzin ilości wykorzystanych książek oraz czasopism i gazet.

27 Czytelnia Jan Kowalski 2.09.2013 Fara poznańska 41481 Doman Jak postępować … Magazyny 42110 Przegląd Sportowy 1947 cz-20 W Czytelni udostępnia się także: dzieła zamawiane z Magazynu (książki i starsze roczniki czasopism), zbiory specjalne, m.in. prace doktorskie, magisterskie, Na w/w pozycje należy wypełnić zakładkę (jednorazowo do 8 pozycji). W Czytelni dostępne płatne samoobsługowe urządzenie ksero. Można także korzystać z własnego aparatu fotograficznego. Materiałów udostępnianych w Czytelni nie można wynosić poza jej obręb. Bokser 2006 nr 1 cz-168

28 Ośrodek Informacji Naukowej – pomaga użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwaniu literatury na konkretny temat Sala dostępu do baz przy Czytelni – udostępniane komputerowe bazy bibliograficzne i pełnotekstowe prenumerowane przez Bibliotekę – tu wyszukujemy tematycznie artykuły z czasopism Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - jeśli książki lub czasopisma nie ma w bibliotekach Poznania Szczegółowo o zasadach korzystania z Biblioteki informuje Regulamin. Regulamin. Inne usługi


Pobierz ppt "Szkolenie biblioteczne: jak korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google