Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie biblioteczne: jak korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie biblioteczne: jak korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie biblioteczne: jak korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

2 Akademia Wychowania Fizycznego Biblioteka Główna ul
Akademia Wychowania Fizycznego Biblioteka Główna ul. Droga Dębińska 10c Poznań Czas pracy Biblioteki: Od poniedziałku do piątku W soboty Zdjęcie przykładowe, przepracować profil zbiorów Internet:

3 Wypożyczalnia i katalogi Magazyn książek i czasopism
Biblioteka Główna Wypożyczalnia i katalogi Szatnia obowiązkowa – zostawiamy wierzchnią odzież, sprzęt sportowy, duże torby, plecaki Szatnia parter Szafki depozytowe – mniejszy, wartościowy bagaż Szafki depozytowe Pracownia Studencka Pracownia Studencka – praca zespołowa (poniedziałek – piątek w godz. 8: :00) Sala Baz Czytelnia piętro piwnica Archiwum Uczelni Magazyn książek i czasopism

4 Karta biblioteczna kartą biblioteczną jest elektroniczna legitymacja studencka z kodem kreskowym po zaliczeniu szkolenia kartę aktywuje Wypożyczalnia na podstawie dowodu osobistego i deklaracji aktywacja dostępu do zbiorów na dany rok akademicki: 12 zł – płatne przelewem umożliwia korzystanie ze wszystkich bibliotek PFBN, zgodnie z ich regulaminami wypożyczać książki może tylko osoba posiadająca ważną legitymację studencką karty bibliotecznej nie można odstępować innej osobie o wszelkich zmianach, np. adresu, trybu studiów lub ewentualnej utracie legitymacji – należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię

5 wypełnia bibliotekarz
Deklaracja KOWALSKI JAN WF 9999 Warszawa ul. Nowa 12/3 WZÓR wypełnia bibliotekarz dd.mm.rrrr Kowalski J. Podpisanie deklaracji oznacza akceptację zasad Regulaminu

6 Sposoby poszukiwania książek i czasopism
w katalogu komputerowym (online) poprzez, np.: * NAZWISKO AUTORA * TYTUŁ * MULTI - INDEKS wybrane zbiory w wolnym dostępie do półek: w WYPOŻYCZALNI (oznaczenie: wydaw. dydaktyczne) w CZYTELNI Sposoby poszukiwania artykułów z czasopism tematycznie w bazach danych Ośrodka Informacji Naukowej

7

8 Katalog komputerowy zawiera całość zbiorów uczelnianych – książek i czasopism. W Bibliotece dostępne są tylko pozycje oznaczone jako MAGAZYNY, CZYTELNIA lub WYPOŻYCZALNIA (kolumna KOLEKCJA) umożliwia wyszukiwanie i elektroniczne zamawianie książek z Magazynu do domu 24h/dobę 7 dni w tygodniu po zalogowaniu się można sprawdzić stan konta i przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek

9 Korzystanie z katalogu komputerowego
Szukanie wg nazwiska autora: MAKURAT F (niekoniecznie pierwszego) Szukanie książki: Huciński T., Makurat F., Wilejto-Lekner, I.: Kierowanie treningiem i walką sportową w koszykówce : gra w obronie. Gdańsk 1998

10

11

12

13 Można skorzystać z 1 egz. książki w Czytelni,
2-gi egz. w zakładzie. Aktualnie do wypożyczenia 2 egz. cd. poprz. ekranu

14 Zamówienie elektroniczne książki do domu z magazynu, z dowolnego komputera, także spoza budynku Biblioteki! Wpisać kod z elektronicznej leg. studenckiej Zalogowanie się umożliwia również przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych książek (wejście w Konto czytelnika). Od poniedziałku do piątku realizacja zamówień na książki z MAGAZYNU (wypożyczenia do domu): do godz. 16:00 w miarę możliwości „od ręki”, od godz. 16:00 – następnego dnia; w soboty – w godzinach otwarcia. Rezerwacja – do 7 dni. Odbiór zamówionych pozycji w Wypożyczalni.

15 1 Należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie. Zamawianie kończy się zatwierdzeniem polecenia „WYLOGUJ”. 2 3

16 Korzystanie z katalogu komputerowego
szukanie poprzez multi-indeks Przykład Znaleźć książki dotyczące treningu w koszykówce Ustalenie wyrażenia: trening* koszyk* trening* = trening-u, trening-owi itp... koszyk* = koszyk-ówce, koszyk-owej itp...

17

18

19

20 Wypożyczalnia Rejestracja wypożyczeń – tylko komputerowo.
Przy odbiorze książek należy okazać ważną legitymację studencką. Po zarejestrowaniu wypożyczenia można uzyskać wydruk aktualnego stanu swego konta i zgłosić ewentualne uwagi.

21 Do domu udostępniamy książki:
z Magazynu – poprzez zamówienie elektroniczne (oznaczenie w katalogu: Magazyny) z Wypożyczalni - bezpośrednio, w systemie wolnego dostępu do półek Księgozbiór dydaktyczny oznaczony: Wypożyczalnia – wydaw. dydaktyczne (obejmuje najbardziej poczytne, poszukiwane tytuły; układ działami, w ich obrębie – alfabetycznie) UWAGA! Nie wypożyczamy pozycji wydanych przed 1945 rokiem. Nie wolno ich także kserować. W Bibliotece nie udostępnia się kolekcji zakładowych (oznaczenie w katalogu: Zakład...)

22 Wypożyczalnia – wydaw. dydaktyczne
Pozycja dostępna z półki w Wypożyczalni - nie trzeba zamawiać!

23 Wypożyczalnia tel.: (61) ; Wydanie karty bibliotecznej, założenie i aktywacja konta bibliotecznego nastąpi po uprzednim uregulowaniu należności za ww. usługę na konto Uczelni  nr W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię oraz nr albumu Na koncie jednorazowo można mieć 5 książek na 3 miesiące Nie można wypożyczyć jednocześnie dwóch takich samych tytułów Można przedłużyć książki na 1 miesiąc, przed upływem terminu zwrotu Czytelnicy podający adres na deklaracji będą powiadamiani 7 dni przed upływem terminu o konieczności zwrotu wypożyczonych książek Opłata za każdy dzień zwłoki wynosi 0,20 zł za książkę (płatność gotówką) Formę rekompensaty za zagubioną lub zniszczoną książkę należy uzgodnić w Wypożyczalni Mając nieuregulowaną / zaległą karę nie można wypożyczać kolejnych pozycji Informacji o możliwości przedłużenia, wysokości aktualnej opłaty karnej, formie rekompensaty – udzielamy osobiście, telefonicznie, bądź em.

24 Czytelnia Wejście do Czytelni – ze względu na elektroniczne zabezpieczenie zbiorów - możliwe tylko dla posiadaczy aktywnej elektronicznej legitymacji studenckiej, którą należy zostawić u dyżurnego bibliotekarza. Przy bramce skanujemy kod kreskowy pełniący funkcję karty bibliotecznej. Komputery w Czytelni – dostęp do katalogów bibliotek PFBN i Internetu. Korzystanie z Internetu – przede wszystkim w celach edukacyjnych i badawczych. Możliwość korzystania z własnego sprzętu: dostęp bezprzewodowy lub wpięcie się do sieci bibliotecznej.

25 księgozbiór Czytelni udostępniany w systemie wolnego dostępu do półek
ustawienie książek – wg działów: ich nazwy także na szczytach regałów, w obrębie działów układ alfabetyczny wg nazwisk autorów albo pierwszego słowa tytułu (jeśli książka posiada więcej niż 3 autorów lub jest pod redakcją np.: Podstawy fizjologii człowieka, pod. red. W. Rożynek–Łukanowskiej) Wykorzystane lub wyjęte przypadkowo z regałów książki, czasopisma należy odkładać na wózki; na półki włącza je ponownie TYLKO osoba dyżurująca.

26 bieżące numery czasopism – na regałach prezencyjnych – układ tematyczny
nowsze roczniki wybranych tytułów – układ alfabetyczny starsze roczniki – w Magazynie (zamawiamy na zakładce) opuszczając Czytelnię użytkownik zobowiązany jest do wpisania w zeszyt odwiedzin ilości wykorzystanych książek oraz czasopism i gazet.

27 Czytelnia W Czytelni udostępnia się także: dzieła zamawiane z Magazynu (książki i starsze roczniki czasopism), zbiory specjalne, m.in. prace doktorskie, magisterskie, Na w/w pozycje należy wypełnić zakładkę (jednorazowo do 8 pozycji). Doman Jak postępować … Magazyny 42110 Fara poznańska 41481 Materiałów udostępnianych w Czytelni nie można wynosić poza jej obręb. Bokser 2006 nr 1 cz-20 W Czytelni dostępne płatne samoobsługowe urządzenie ksero. Można także korzystać z własnego aparatu fotograficznego. Przegląd Sportowy 1947 cz-168 Jan Kowalski

28 Inne usługi Ośrodek Informacji Naukowej – pomaga użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwaniu literatury na konkretny temat Sala dostępu do baz przy Czytelni – udostępniane komputerowe bazy bibliograficzne i pełnotekstowe prenumerowane przez Bibliotekę – tu wyszukujemy tematycznie artykuły z czasopism Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - jeśli książki lub czasopisma nie ma w bibliotekach Poznania Szczegółowo o zasadach korzystania z Biblioteki informuje Regulamin.


Pobierz ppt "Szkolenie biblioteczne: jak korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google