Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Błony płodowe pozałożyskowe -trzy warstwy (od strony zbiornika płynu owodniowego): owodnia, kosmówka i doczesna -1-wszy okres ciąży-całe jajo płodowe pokryte.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Błony płodowe pozałożyskowe -trzy warstwy (od strony zbiornika płynu owodniowego): owodnia, kosmówka i doczesna -1-wszy okres ciąży-całe jajo płodowe pokryte."— Zapis prezentacji:

1 Błony płodowe pozałożyskowe -trzy warstwy (od strony zbiornika płynu owodniowego): owodnia, kosmówka i doczesna -1-wszy okres ciąży-całe jajo płodowe pokryte kosmówką kosmatą (krzewiastą)-o błonach płodowych pozałożyskowych można mówić po jej częściowym zaniku i uformowaniu się łożyska

2 Doczesna (decidua)  częściowo zmieniona błona śluzowa jamy macicy, która powstaje z chwilą zapłodnienia i zanika bezpośrednio po zakończeniu ciąży  Wyróżniamy: Doczesną podstawnąDoczesną podstawną Doczesną torebkowąDoczesną torebkową Doczesną ściennąDoczesną ścienną

3  doczesna podstawna (d. basalis) – odcinek zmienionej błony śluzowej pod zagnieżdżonym jajem, a następnie pod łożyskiem (między jajem płodowym a warstwą mięśniową macicy).  Składa się z warstwy tkanki zbitej (d. compakta), wewnętrznej i warstwy tkanki gąbczastej (d. spongiosa), w obrębie której następuje oddzielenie łożyska w III okresie porodu.

4  doczesna torebkowa (d. capsularis)- pokrywa zagnieżdżone jajo płodowe i powiększa się wraz z jego rozwojem do 16-18 tygodnia ciąży tzn. do połączenia się z doczesną ścienną.  doczesna ścienna (d. parietalis) – obejmuje pozostały obszar jamy macicy poza jajem płodowym.

5 Owodnia  wewnętrzna warstwa błon pęcherza płodowego, przez cały okres ciąży pokrywa kosmówkę kosmatą i gładką  na początku rozwoju składa się z nabłonka sześciennego lub cylindrycznego i pozazarodkowej beznaczyniowej tkanki łącznej  nabłonek łączy środowisko płynu owodniowego z pozostałymi elementami błon płodowych (liczne mikrokosmki na powierzchni komórek)  duża rozciągliwość dzięki włóknom łącznotkankowym pod nabłonkiem

6 Kosmówka  W 1-8 tygodniu ciąży kosmki pokrywają równomiernie całą kosmówkę (kosmówka kosmata, chorion villosum).  Około 8 tygodnia zanikają kosmki przylegające do doczesnej torebkowej i kosmówka kosmata zmienia się w kosmówkę gładką.  Pozostała część kosmówki kosmatej (inaczej krzewiastej, chorion frondosum) przekształca się w łożysko.

7 Odżywianie zarodka 1. Okres przedimplantacyjny  jajo płodowe wędruje z jajowodu do jamy macicy do 6-7 dnia po zapłodnieniu- stadium zygoty, moruli, blastocysty, formowania się embrioblastu i trofoblastu 2. Okres implantacyjny  faza odżywiania histotroficzna- inwazja trofoblastu w błonę śluzową jamy macicy i naczynia włosowate  z chwila uzyskania kontaktu z wynaczynioną krwią matki (9-12 dzień) rozpoczyna się faza odżywiania hemotroficzna i tworzenie się kosmków

8 Różnicowanie się trofoblastu Początek w 4 dniu po zapłodnieniu, przed zagnieżdżeniem, w tym czasie wyróżnia się 3 stadia różnicowania się trofoblastu ( stadium przedkosmówkowe): Początek w 4 dniu po zapłodnieniu, przed zagnieżdżeniem, w tym czasie wyróżnia się 3 stadia różnicowania się trofoblastu ( stadium przedkosmówkowe):  litego trofoblastu  formowania się jam trofoblastu  połączenia przestrzeni trofoblastu z krążeniem matczynym. Na masę trofoblastu składa się syncytiotrofoblast i cytotrofoblast. Na masę trofoblastu składa się syncytiotrofoblast i cytotrofoblast.

9 Sznur pępowinowy  łączy płód z łożyskiem  zawiązkiem pępowiny jest szypuła brzuszna  średnia długość 30-70 cm  skład sznura: tkanka łączna galaretowata (Whartona), naczynia krwionośne, nabłonek pokrywający  charakterystyczne są skręty pępowiny, nasilone przez nieprostolinijny przebieg naczyń krwionośnych

10 Sznur pępowinowy  Tkanka łączna galaretowata: - udział w wymianie między krwią płodową a płynem owodniowym - ochrona naczyń krwionośnych  Naczynia krwionośne: - dwie tętnice, odchodzące od tętnic biodrowych wewnętrznych płodu - płynie w nich krew żylna - jedna żyła pępowinowa oddająca krew poprzez przewód żylny i krążenie wątrobowe do żyły głównej dolnej – płynie w niej krew tętnicza  Nabłonek pokrywający: - w ciąży donoszonej zwykle niski, jednowarstwowy - ochrania sznur pępowinowy, bierze udział w wymianie z płynem owodniowym

11 Łożysko Rozwój łożyska zaczyna się od kształtowania się kosmówki krzewiastej, a kończy się ok.36 tygodnia ciąży. Rozwój łożyska zaczyna się od kształtowania się kosmówki krzewiastej, a kończy się ok.36 tygodnia ciąży.

12 Łożysko-powstawanie kosmków  Kosmki- podstawowe składniki strukturalne i funkcjonalne kosmówki i łożyska przez cały okres ciąży.  Wyróżnia się: - kosmki pierwotne- zbudowane wyłącznie z trofoblastu, bez tkanki łącznej i naczyń; powstają ze sznurów trofoblastu. - kosmki drugorzędowe – zbudowane z trofoblastu i tkanki łącznej ( z elementami cytotrofoblastu), nie mają naczyń; stadium przejściowe do kosmków ostatecznych; najliczniejsze w 3-4 tygodniu ciąży. - kosmki trzeciorzędowe – nabłonek pokrywający ( trofoblast składający się z dwóch warstw – zespólni obwodowej tzw.syncytium i wewnętrznej – cytotrofoblastu) + podścielisko łącznotkankowe + naczynia krwionośne - Na zewnętrznej, wolnej powierzchni zespólni występują liczne mikrokosmki.

13 Budowa dojrzałego łożyska  powierzchnia płodowa: styka się z płynem owodniowym, pokryta jest przeświecającą owodnią  płyta kosmkowa: jednowarstwowy cylindryczny nabłonek owodni, błona podstawna, kosmówkowa tkanka łączna z warstwą mas włóknikowatych, nabłonek kosmówki, pnie kosmkowe z licznymi kosmkami, odchodzące od płyty kosmkowej  Kosmki chwytne tzw. czepne – kosmki odchodzące od pni kosmkowych przytwierdzające się do płyty podstawnej.

14 Budowa dojrzałego łożyska c.d.  powierzchnia matczyna: ściśle zespolona ze ścianą macicy, zabarwienie ciemnowiśniowe, delikatny połysk, podzielona wypustkami doczesnej zbitej na zrazy (15-20) i mniejsze zraziki  płyta podstawna (doczesna podstawna)– zewnętrzna część kształtowana przez powierzchnię matczyną  przestrzeń międzykosmkowa – pomiędzy płytą kosmkową a płytą podstawną, wypełniona krwią matczyną, w której zanurzona są kosmki (międzykosmkowy układ włosowaty); objętość wynosi ok. 200 ml. Tętnice i żyły maciczne doprowadzające i odprowadzające krew matczyną z międzykosmkowego układu włosowatego przechodzą przez całą doczesną.

15 Funkcje łożyska – wymiana składników gazowych i odżywczych między płodem a matką (dyfuzja bierna, d. ułatwiona, aktywny transport, pinocytoza) – bariera immunologiczna między jajem płodowym a matką – czynność wewnątrzwydzielnicza- wytwarzanie hormonów łożyskowych i białek

16 Hormony łożyskowe h. białkowe (powstają wyłącznie w łożysku)- gonadotropina łożyskowa (HCG), laktogen łożyskowy (HPL), tyreotropina łożyskowa (HCT) h. steroidowe- estrogeny i gestageny- ich biosynteza uzależniona jest od prekursorów dostarczanych od płodu lub matki białka : PAPP-A, PAPP-B i SP-1; nieznana rola biologiczna

17 Ocena czynności łożyska  metody biochemiczne- oznaczania poziomu HCG, HPL, estrogenów  metody biofizyczne – KTG, USG (skala Granuma, przepływy w naczyniach pępowinowych i płodu)

18 Patologie łożyska  łożysko błoniaste – w rozwoju łożyska nie następuje podział na kosmówkę kosmatą i gładką; może być całkowity lub częściowy brak błon pozałożyskowych;  łożysko obwałowane- częściowo lub całkowicie; na płodowej części pierścieniowaty wał gł. zmiany martwicze i włóknik, od tego miejsca odchodzą błony płodowe pozałożyskowe, a łożysko na zewnątrz nie jest pokryte owodnią;  łożysko wielokrotne (wieloczęściowe)  łożysko z dodatkowymi płatami i zrazami  łożysko okienkowate- dobrze ograniczony ubytek części łożyska  łożysko pierścieniowate- łożysko stanowiące różnej szerokości zamknięty pierścień  nieprawidłowe kształty łożyska

19 Patologie pępowiny  błoniasty przyczep pępowiny- pępowina przyczepiona do błon zamiast do łożyska- naczynia od miejsca przyczepu biegną w błonach płodowych;  naczynia błądzące- biegną w błonach płodowych pozałożyskowych między owodnią a kosmówką i wracają z powrotem do łożyska;  naczynia przodujące- znajdują się w błonach płodowych pozałożyskowych przed częścią przodującą płodu;

20 Patologie pępowiny c.d.  brzeżny przyczep pępowiny;  nieprawidłowa długość pępowiny zbyt krótka: przedwczesne oddzielenie łożyska, wynicowanie macicy zbyt krótka: przedwczesne oddzielenie łożyska, wynicowanie macicy zbyt długa: wypadnięcie pępowiny, okręcenie pępowiny wokół części ciała płodu zbyt długa: wypadnięcie pępowiny, okręcenie pępowiny wokół części ciała płodu  rzadkie wady: guzowate zgrubienia tkanki galaretowatej, żylakowate rozdęcia naczyń pępowiny, węzły prawdziwe;  nieprawidłowy układ naczyń- pępowina zawiera tylko jedną tętnicę i jedną żyłę; brak tętnicy na całej długości pępowiny; z reguły u płodu z wadą wrodzoną nerek lub serca;

21 Ważne cechy układu krążenia płodowego  otwór owalny (foramen ovale) – między żyłą główną dolną a lewym przedsionkiem- krew z dolnej części ciała i z łożyska wpływa bezpośrednio do lewej części serca  przewód tętniczy (ductus arteriosus)- żylno-tętniczy przeciek między pniem płucnym a aortą- krew z żyły głównej górnej przez prawą część serca i tętnicę płucną przepływa w głównej części do aorty  przepływ w krążeniu płucnym jest znacznie zmniejszony- ciśnienie krwi w pniu płucnym jest znacznie większe niż w aorcie  krew z żyły pępowinowej wpływa w większości przez przewód żylny (ductus venosus) do żyły głównej dolnej


Pobierz ppt "Błony płodowe pozałożyskowe -trzy warstwy (od strony zbiornika płynu owodniowego): owodnia, kosmówka i doczesna -1-wszy okres ciąży-całe jajo płodowe pokryte."

Podobne prezentacje


Reklamy Google