Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja strefy rekreacji z elementami ogrodu zoologicznego w Rzeszowie Projektu: „Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja strefy rekreacji z elementami ogrodu zoologicznego w Rzeszowie Projektu: „Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja strefy rekreacji z elementami ogrodu zoologicznego w Rzeszowie
Projektu: „Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji strefy rekreacji z elementami ogrodu zoo w celu rozwoju transgranicznej turystyki przyrodniczej” Jednostka realizująca projekt ze strony Gminy Miasto Rzeszów: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Koordynator projektu: dr Anna Miarecka

2 Informacje o projekcie
Projekt międzynarodowy: Lider projektu- Miasto Zamość, Partner 1 Komitet Wykonawczy Miasta Łuck, Partner 2- Gmina Miasto Rzeszów Okres realizacji projektu: r. Działania projektu po stronie Miasta Rzeszowa opracowanie koncepcji strefy rekreacji z elementami ogrodu zoo w Rzeszowie; działania promocyjne w projekcie (plakaty, ulotki, spot radiowy, publikacja artykułów w prasie lokalnej, ołówki zwierzaki); udział w wizytach tematycznych w Zamościu, Łucku oraz Rzeszowie. * Jeśli któryś z tych problemów spowodował opóźnienie względem harmonogramu lub ma być przedyskutowany później, przedstaw jego szczegóły na następnym slajdzie.

3 Koncepcja strefy rekreacji z elementami ogrodu zoo w Rzeszowie
Kompleksowa analiza potrzeb mieszkańców i turystów odwiedzających Rzeszów w zakresie szeroko rozumianej rekreacji, objęła: a) badania i konsultacje społeczne z mieszkańcami i turystami odwiedzających Rzeszów. 1350 ankiet w formie PAPI + CATI wśród mieszkańców Rzeszowa oraz turystów; 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z ekspertami - (przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji zajmujących się ochroną przyrody i zwierząt, edukacją, rekreacją i rozrywką, a także przedstawicielami szkół i uczelni wyższych w Rzeszowie); 3 zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z ekspertami (przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji zajmujących się ochroną przyrody i zwierząt, edukacja, rozrywką, szkół wyższych w Rzeszowie); 2 otwarte konsultacje społeczne z mieszkańcami Rzeszowa w dniach: 29 maja oraz 5 czerwca r. 1 konsultacje społeczne z ekspertami (przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji zajmujących się ochroną przyrody i zwierząt, edukacja, rozrywką, szkół wyższych w Rzeszowie) czerwca r. Koncepcja strefy rekreacji cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów Miasta Rzeszowa oraz turystów.

4

5 Syntetyczne wyniki badań
Oczekiwania mieszkańców dotyczące elementów strefy rekreacji z elementami ogrodu zoo (Dane w %, N=1300)*

6 Syntetyczne wyniki badań- cd.
Oczekiwania mieszkańców dotyczące elementów ogrodu zoologicznego (Dane w %, N=1300)

7 Koncepcja strefy rekreacji z elementami ogrodu zoo w Rzeszowie
W Rzeszowie będzie to pierwszy tego typu kompleks rekreacyjny z elementami ogrodu zoologicznego. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i wyników badań, koncepcja zawiera: strefę edukacyjną, strefę zabaw edukacyjno-eksperymentalnych, strefę ruchu i sportów zimowych; strefę ogrodu botanicznego, strefę ogrodu zoologicznego, strefę gier i zabaw, strefę wypoczynku biernego. Wszystkie elementy w koncepcji strefy rekreacji zostały zaplanowane tak, aby umożliwiały jej funkcjonowanie w okresie letnim i zimowym.

8 Strefa rekreacji-obszar 24 hektarów

9 Wizualizacja strefy rekreacji z ogrodem zoo

10 Wizualizacja strefy rekreacji z „lotu ptaka”

11 Ogród zoologiczny

12 Ogród zoologiczny

13 Strefa sportowa Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Rzeszowa, wśród elementów w strefie sportowej znalazła się: gigantyczna ścianka wspinaczkowa, tor saneczkowy, trasy biegowe, ścieżki rowerowe, trasy narciarskie: 2 narciarskie trasy zjazdowe z wyciągami orczykowymi (o długości ok. 200 m oraz 100 m) oraz 1 wyciąg taśmowy (o długości ok. 95m).

14 Strefa gier i zabaw

15 Strefa gier i zabaw

16 Strefa gier i zabaw

17 Park Nauki i Ogród Doświadczeń
W koncepcji postawiono także na aspekt zabawy poprzez edukację. Zaprojektowany Ogród Doświadczeń pozwoli użytkownikom na samodzielne przeprowadzanie eksperymentów związanych z fizyką, techniką i obserwacją ich efektów. Docelowo może służyć do organizacji Pikniku Wiedzy w Rzeszowie.

18 Ogród Doświadczeń

19 Park Nauki Wnętrze Parku Nauki, zostanie podzielone na kilka stref tematycznych, min. technika ( lotnictwo), energia odnawialna. Budynek może zostać zaprojektowany jako budynek pasywny z możliwością pełnego wykorzystania energii odnawialnej. Dzięki zastosowaniu zielonego dachu Budynek Nauki całkowicie wtopi się w teren. Najwyższa część budynku została zaprojektowana jako całoroczna restauracja z tarasem widokowym na panoramę parku oraz miasto Rzeszów. Park Nauki będzie służył młodzieży szkolnej do ciekawych lekcji tematycznych, praktycznych warsztatów z techniki, przyrody, chemii itp..

20 Ogród botaniczny -elementy
W strefie ogrodu botanicznego zaprojektowano oranżerię z motylarnią w formie nowoczesnego, przeszklonego budynku z egzotycznymi gatunkami roślin (drzew, krzewów, kwiatów) Przy ścieżkach edukacyjnych w ogrodzie botanicznym zostaną nasadzone gatunki drzew z różnych stron świata z interaktywnymi tablicami informacyjnymi a także możliwością wygodnego dotarcia do nich i dotknięcia, głównie dla osób niedowidzących oraz niewidomych.

21 Działania promocyjne Gmina Miasto Rzeszów- Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizowała następujące : plakaty i ulotki informacyjne, spot radiowy, artykuły promocyjne w prasie lokalnej. Gadżety promocyjne: - ołówki- zwierzaki (1500 szt.) przekazane dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym w losowo wybranych placówkach oświatowych w Rzeszowie.

22 Podsumowanie W koncepcji strefy rekreacji postawiono na innowacyjne rozwiązania dla miasta Rzeszowa w zakresie turystyki, rekreacji i edukacji. Kompleksowa oferta spełnia oczekiwania szerokiej grupy mieszkańców i turystów. Powstanie strefy rekreacji z elementami ogrodu zoo – wpłynie na wzrost konkurencyjności miasta Rzeszowa, w tym także na wzrost turystyki. Koszt szacunkowy wykonania strefy rekreacji z elementami ogrodu zoo - ok. 100 mln zł.

23 Koncepcja strefy rekreacji z elementami ogrodu zoo- został złożony wniosek do Konkursu MIiR na Modelową Rewitalizację Miast- z możliwością 100% dofinansowania kompleksowej dokumentacji i doradztwa eksperckiego, Fiszka Koncepcji została także złożona do Programu Rewitalizacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

24 Dofinansowanie projektu z Programów UE
Program RPO woj. podkarpackiego , Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz innych tematycznie powiązanych z edukacją/rekreacją/sportem

25 Sukces koncepcji strefy rekreacji
Koncepcja zyskała duże zainteresowanie ze strony Partnerów projektu, ale także władz i instytucji współpracy międzynarodowej, Na prośbę Wydziału Współpracy Międzynarodowej Łucka – Koncepcja strefy rekreacji była pokazana na warsztatach planowania przestrzennego w Łucku w formie dużych stojących plansz, Po rozmowach telefonicznych jesteśmy także poproszeni o udział w prestiżowych warsztatach Planowania Przestrzeni Miast do Lwowa (lipiec r.)


Pobierz ppt "Koncepcja strefy rekreacji z elementami ogrodu zoologicznego w Rzeszowie Projektu: „Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google