Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odkryjmy Montessori raz jeszcze...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odkryjmy Montessori raz jeszcze..."— Zapis prezentacji:

1 Odkryjmy Montessori raz jeszcze...
Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi

2 Program, oparty na głównych założenia pedagogiki M. Montessori
osoba dziecka nauczyciel odpowiednio przygotowane otoczenie

3 Osoba dziecka „… Prawdziwej
1. Grupy zróżnicowane wiekowo: - współdziałanie - możliwość wzajemnego uczenia się od siebie - rozwijanie niezależności od dorosłych - samodzielność - empatia 2. Swoboda wyboru: - pomocy montessoriańskich - miejsca, czasu i tempa pracy „… Prawdziwej i wewnętrznej swobody nie można komuś dać; nie można jej nawet zdobyć; każdy może ją sam rozwijać jako część swojej osobowości…” Maria Montessori

4 atmosferę bezpieczeństwa
Nauczyciel Podąża za dzieckiem Mądrze przebywa przy dziecku Wspiera rozwój dziecka Współdziała z dzieckiem Tworzy wokół dziecka atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji „ Dziecku trzeba pomóc tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba. Nadmiar pomocy przeszkadza dziecku” „ Nauczyciel nie kształci i nie poucza dziecka, lecz jest jego pomocnikiem” U. Steenberg, pedagogika Marii Montessori w przedszkolu

5 Otoczenie Wszystko w zasięgu ręki dziecka
Otoczenie powinno być: uporządkowane i estetyczne logicznie zorganizowane bogate w materiał rozwojowy Aby umożliwić dziecku: czynności poszukiwania i odnajdowania przeżywanie polaryzacji uwagi „ To co nieuporządkowane, niejasne i rozproszone, w czasie polaryzacji uwagi organizuje się w wewnętrzny, nowy wytwór o nowych jakościowo właściwościach. Zjawisko to zaprzeczało dotychczasowym przekonaniom Montessori o niestałości uwagi u małego dziecka, które wyniosła ze swoich pozytywistycznych studiów” M. Miksza, Zrozumieć Montessori

6 Materiał rozwojowy podstawowy i rozszerzający
Zawiera cztery elementy: antropologiczny, psychologiczny wychowawczy dydaktyczny Spełnia kryteria: prostota, funkcjonalność estetyka ograniczenie do jednej trudności umożliwienie samodzielnej kontroli błędu Różowa wieża

7 Integracja treści programowych

8 Bezpieczeństwo, adaptacja, integracja ...
„Droga wychowania jest długą drogą...” Maria Montessori

9 Bezpieczeństwo, adaptacja, integracja …
Bezpieczeństwo w sensie fizycznym i psychicznym Łagodna adaptacja: - odwiedziny w przedszkolu zanim dziecko rozpocznie edukację - zgoda na obecność osoby bliskiej Integracja: - wytworzenie poczucia wspólnoty

10 Postawy prospołeczne Umiejętność współpracy i współdziałania w zespole
Prawidłowa komunikacja interpersonalna Przyjmowanie ról Wypełnianie obowiązków Właściwe relacje z rówieśnikami i dorosłymi POZYTYWNY OBRAZ WŁASNEJ OSOBY

11 Ćwiczenia praktycznego dnia
„Dla Dziecka porządek jest tym, czym dla nas jest ziemia pod nogami, na której stoimy, czym dla ryby jest woda, w której pływa. We wczesnym dzieciństwie umysł człowieka czerpie ze swojego otoczenia elementy orientacji, których potrzebuje do swoich późniejszych zdobyczy.” Maria Montessori

12 Wspieranie dziecka w zdobywaniu samodzielności i niezależności
„ Pomóż mi zrobić to samemu …” Ćwiczenia z zakresu higieny i samoobsługi Samodzielne przygotowanie i uporządkowanie stanowiska działań Wypełnianie dyżurów Rozwój koncentracji uwagi i koordynacji ruchowej Sprawność fizyczna

13 Ćwiczenia ciszy „Mówi się na przykład: Spokój ! I już mamy komendę ! A zwłaszcza, żeby osiągnąć spokój i ciszę, często jeszcze w coś uderzamy. To jest prawdziwa sprzeczność. To zupełnie nielogiczne ! Jeśli chcemy milczenia, musimy go nauczyć.” Maria Montessori

14 Kształcenie zmysłów „W umyśle nie ma niczego, co wcześniej nie znalazło się w zmysłach. ” John Lock

15 Polisensoryczne poznanie otoczenia
Ćwiczenia zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, dotyku, węchu Kształtowanie pojęć- wymiary, kształty

16 Edukacja matematyczna
„W każdym z nas istnieje matematyczny duch. Umiejętność logicznego myślenia prowadzi do moralnego życia.” (Maria Montessori)

17 Edukacja matematyczna
Integracja treści Kształtowanie pojęcia liczby od 0 do 10 Wprowadzenie w świat liczb od 11 do 99 Wprowadzenie w układ dziesiętny Operacje na liczbach

18 Pomoce do matematyki

19 Rozwój mowy „W ciemności zostaje utrwalone, a potem obraz ten można nareszcie obejrzeć w świetle dziennym i pozostaje niezmieniony. To samo dzieje się z fizycznym mechanizmem mowy Dziecka. Zaczyna się on w ciemności, tam rozwija się, utrwala, a potem objawia się.” Maria Montessori

20 Edukacja językowa Wprowadzenie dziecka w świat pisma
Stwarzanie warunków do czytania Zainteresowanie dziecka światem gramatyki Rozwój mowy i języka w codziennych sytuacjach

21 Wychowanie religijne „Język i religia to dwie charakterystyczne cechy każdej grupy ludzi. Religia jest czymś, co tkwi we wnętrzu każdej duszy. Można stracić rozum, ale nie można stracić tego, co ukryte jest w naszym sercu.” (Maria Montessori)

22 Kącik religijny - atrium - miejsce skupienia i modlitwy
Wzrost duchowy dziecka poprzez: katechezy materiał rozwojowy przeżywanie świąt i uroczystości zgodnie z kalendarzem liturgicznym

23 Pomoce do wychowania religijnego

24 Wychowanie dla kultury życia „
„Wychowanie dla kultury życia jest drogą wychowania w szacunku dla całości stworzenia. Z pomocą dorosłych Dzieci znajdą istniejący w nim porządek. Na początku jest to mały porządek, który jednak rzuca światło na duży porządek we Wszechświecie.” Hans Elsner

25 Wychowanie dla kultury życia
Odkrywanie bogactwa życia w świecie natury i kultury, w różnych formach, związkach i porządku Wartości kultury rodzimej i regionalnej Wzmacnianie poczucia przynależności i tożsamości narodowej

26 Dział do wychowania dla kultury życia

27 Wychowanie przez sztukę
„Twórczość polega na stwarzaniu czegoś, czego jeszcze nie było, co się samemu wymyśliło. Czasem skromniutko, niekiedy bez olśniewających rezultatów, lecz mimo wszystko własną wyobraźnią, osobistą fantazją, prywatną imaginacją tworzącego..” Szymon Kobyliński

28 Edukacja przez sztukę Aranżowanie otoczenia wokół dziecka, stwarzanie warunków do wzbogacania jego przeżyć i wyobraźni oraz uwrażliwianie na wartości estetyczne poprzez działania: - plastyczno-konstrukcyjne - umuzykalniające - teatralne Stosowanie technik twórczego myślenia

29 Wystawy prac dziecięcych

30 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Odkryjmy Montessori raz jeszcze..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google