Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH MODEL DOCELOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH MODEL DOCELOWY"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH MODEL DOCELOWY
II Katedra Chirurgii CM UJ w Krakowie Leszek Brongel CENTRUM URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH MODEL DOCELOWY Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych

2 Ale urazy to główny zabójca w wieku do 45 r.ż. !
Główne przyczyny zgonów w Polsce : Schorzenia układu krążenia 500/100 tys. Nowotwory 200/100 tys. Urazy 75/100 tys. Ale urazy to główny zabójca w wieku do 45 r.ż. ! Polska : 3,5 miliona poszkodowanych 350 tysięcy hospitalizowanych 30 tys. zgonów pourazowych 7,5 tys. na drogach Jerzy Lipiński AM Gdańsk Na skutek urazów tracimy rocznie : 0,5 mln lat życia i 0,3 mln lat pracy Tzn. więcej niż w następstwie schorzeń układu krążenia i nowotworów łącznie !

3 3,9% Nakłady na służbę zdrowia : Zgony z powodu urazów :
Kraje rozwinięte : 9,41% PKB Indie : 6% PKB Afryka : 4% PKB Polska : 4,5% PKB 3,9% Zgony z powodu urazów : USA Europa Zachodnia 50/100 tys. Polska : 75 / 100 tys.

4 Brak narodowego programu dla traumatologii Brak centralnego instytutu
Brak traumatologów : absorbująca praca nieadekwatny dochód „nieprzyjemni” pacjenci duży udział metod nie operacyjnych narastające zagrożenia prawno - medyczne brak pozytywnego wzorca chirurga urazowego Brak traumatologii !

5 ! uraz ! Brak ! 20 minut ! golden hour ! telefon Na świecie: 8 minut
przed urazem golden hour ! uraz ! ! zabezpieczenie miejsca wypadku i ofiary Brak ! niedrożność górnych dróg oddech. 20 minut ! 5% inne CSN 40% krwotok 41% 52%! telefon Na świecie: 8 minut 78% przed przybyciem karetki powszechna znajomość zasad I pomocy

6 ! 50%! A airway B C breathening D E circulation F M monitoring drugs N
przed urazem uraz ! golden hour ! ! A B C D E F airway 50%! breathening circulation M N O P - R S T monitoring drugs nursing exposure examination oxygenation fractures pain relief sedation pomoc na miejscu wypadku okres transportu transportation

7 ! uraz ! wstrząs niedotlenienie hypotermia koagulopatia kwasica
przed urazem uraz ! golden hour ! zabezpieczenie miejsca wypadku wstrząs niedotlenienie okres oczekiwania na pomoc hypotermia sala operacyjna izba przyjęć szpitala pomoc na miejscu wypadku koagulopatia okres transportu kwasica 80% ofiar : oddziały chirurgiczne 20% ofiar oddziały urazowe

8 Śmiertelność w urazach
obrażenia mnogie obrażenia ogółem 11% kraje rozwinięte 3% 11% Polska kliniki 4% 25% Polska ogółem 7% % III Świat 11% Kalectwo pourazowe : 25% Polska Jerzy Lipiński AM Gdańsk 15% Świat

9 W lipcu 1997 roku Prof. Jerzy Lipiński z Gdańskiej AM
złożył kompletny program powołania sieci ośrodków urazowych w Polsce jako opracowanie grupy powołanych 3 lata wcześniej ekspertów Przeprowadzono analizę epidemiologiczną i ustalono zapotrzebowanie Opracowano standardy wyposażenia szpitala Opracowano standardy wyposażenia karetek Ustalono zasady obsady kadrowej oddziałów Ustalono zasady współpracy z innymi ośrodkami specjalistycznymi Przyjęto algorytmy postępowania diagnostycznego i leczniczego Zaproponowano zasady finansowania Projekt uzyskał akceptację Ministra i Rządu

10

11 Miałyby więc one zatrzymywać śmierć
uraz zawał zatrucie udar Ostra infekcja, krwotok, astma, śpiączki...... SOR: przyjmowanie wszystkich chorych w stanach zagrożenia życia ich diagnostyka, obserwacja, stabilizacja, leczenie zapewnienie warunków do transportu na dalsze etapy leczenia przyjmowanie wszystkich chorych, którzy się zgłoszą udzielenie im porady czy drobnej pomocy Miałyby więc one zatrzymywać śmierć ale i Stanowić , bramę a zarazem filtr szpitala Jest to też sposób na obejście powszechnego systemu ochrony zdrowia

12 Za sprawą niezmordowanego twórcy tej idei,
Prof. Juliusza Jakubaszki z Wrocławskiej AM w ciągu kilku lat: kontynuowano modernizację pogotowia opracowano zadania SOR opracowano standardy ich organizacji i wyposażenia przygotowano zakres wiedzy medycyny ratunkowej przygotowano założenie ustawy i założenia systemu przygotowano również program nauczania - w szkoleniu przed i po dyplomowym wprowadzono ją jako podstawową specjalizację wyszkolono pierwszych 100 specjalistów podjęto szkolenie dalszych 150 osób ustalono listę szpitali i rozpoczęto akredytację oddziałów przy pomocy znacznych nakładów finansowych stworzono części z nich możliwość podjęcia pracy

13 Zintegrowany system ratownictwa Medycyna ratunkowa ma zajmować się
leczeniem chorych w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia Nagłe zagrożenie życia Schorzenia przewlekłe ambulans Zintegrowany system ratownictwa POZ Oddział ratunkowy Rutynowa diagnostyka i leczenie Leczenie szpitalne Procedury wysokospecjalistyczne

14 112-CPR Centrum Powiadamiania Ratunkowego
I. Premier II. Wojewoda III. Starosta Wypadek! Nagłe zachorowanie! Katastrofa! Krajowy, wojewódzki, powiatowy system ratownictwa 112-CPR Centrum Powiadamiania Ratunkowego Inne służby ratownicze Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Służby techniczne Policja Zintegrowany system ratownictwa

15 Izba przyjęć szpitala Oddział ratunkowy SOR SSOR „Centrum” SSOR
Na miejscu wypadku lub zachorowania lekarz pogotowia decyduje na jakim poziomie ma być udzielona definitywna pomoc Izba przyjęć szpitala Oddział ratunkowy ambulatoria przychodnie poradnie pogotowie itp SOR SSOR „Centrum” SSOR Ośrodki wysokospecjalist. Urazowe,udarowe,kardiologiczne,toksykologiczne

16 ? Right patient 3xR : Trauma Center Trauma Team Lista priorytetów
Urazowe,udarowe,kardiologiczne,toksykologiczne Trauma Center Trauma Team ? Lista priorytetów i standardy urazowe 3xR : SSOR Right patient in Right time and in Right place

17 MNOGIE OBRAŻENIA CIAŁA II Katedra Chirurgii CM UJ
47,6% 47,0% odsetek operowanych 38,4% 37,8% 35,4% Injury Severity Score 34,9% 22,8 23,6 26,2 22,6 25,1 29,1% śmiertelność 22,4% 14,8% 21,5 19,2% 18,9% 18,4% standaryzacja punkcja operacje hyperaliment. otrzewnej OIOM CT kostne p.zakrzep. 11,1% 70/ / / / / /

18 Mnogie obrażenia ciała:
bezpośrednie zagrożenie życia trudności diagnostyczne leczenie wielospecjalistyczne Trauma team: anestezjolog chirurg ogólny chirurg urazowy neurochirurg zespół pielęgniarek chirurg naczyniowy torakochirurg urolog ginekolog chirurg szczękowy laryngolog okulista itd SSOR: sala resuscytacyjno-zabiegowa podręczne laboratorium ultrasonografia elektro (ECHO) kardiografia pracownia radiologiczna - rtg „C” tomografia komputerowa na miejscu pod telefonem (do 30 min.)

19 Cele diagnostyczne i lecznicze SSOR - Trauma Team:
resuscytacja w najszerszym tego słowa znaczeniu diagnostyka badanie fizykalne badania obrazowe laboratoryjne konsultacje konieczne zabiegi ratownicze i lecznicze wstępne rozpoznanie stabilizacja chorego lub decyzja o natychmiastowej operacji decyzja o dalszym leczeniu Agresywne dążenie do rozpoznania Wykluczenie najgroźniejszych obrażeń Oczekiwanie na objawy Potwierdzanie rozpoznania badaniami dodatkowymi

20 USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW
Pierwsze 3 minuty SSOR - Trauma Team: USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW 1.Badanie fizykalne rozbieranego chorego: Stan układu nerwowego Stan układu krążenia Stan układu oddechowego tętno (częstość i wypełnienie) ciśnienie tętnicze stan wypełnienia żył szyjnych stan przytomności (GCS) niedowłady, porażenia inne objawy ogniskowe objawy ciasnoty objawy lateralizujące zabarwienie, ciepłota i wilgotność skóry nawrót kapilarny drożność górnych dróg oddechowych (czy oddech jest swobodny) wydolność oddechowa (częstość oddechu, głębokość i wysiłek oddechowy) ruchomość oddechowa klatki piersiowej Ocena charakteru i rozległości obrażeń zewnętrznych, pomiar ciepłoty w rectum

21 USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW
Pierwsze 3 minuty SSOR - Trauma Team: USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW 2.Badania dodatkowe i diagnostyka instrumentalna: Wkłucie dożylne, pobranie krwi do badań: grupa krwi gazometria inne Badanie ultrasonograficzne: krew w jamie brzusznej krew (odma) w jamie opłucnej krew w worku osierdziowym krwiomocz krwisty bezmocz Cewnikowanie (nakłucie) pęcherza moczowego: Nakłucie diagnostyczne opłucnej, osierdzia, brzucha

22

23 USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW
SSOR - Trauma Team: USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW 3.Badania radiologiczne: rtg klatki piersiowej rtg miednicy rtg boczne kręgosłupa szyjnego tomografia komputerowa głowy inne CT ? inne rtg brzucha rtg czaszki

24 ostry krwiak podtwardówkowy

25 USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW
SSOR - Trauma Team: USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW Ostre stany zagrożenia życia: Złota godzina: intubacja intubacja do oskrzela tracheostomia drenaż opłucnej sztuczna wentylacja Ostra niewydolność oddechowa niedrożność grn.dróg oddech. odma oddech paradoksalny stłuczenie płuca, zachłyśnięcie Wstrząs: krwotoczny sercowy rdzeniowy Narastanie ciasnoty śródczaszkowej pochodzenia pierwotnego pochodzenia wtórnego zatrzymanie krwotoku zewnętrznego laparotomia (rzadziej) torakotomia stabilizacja zewnętrzna miednicy nakłucie worka osierdziowego emergency thoracotomy tomografia komputerowa kraniotomia

26 USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW
SSOR - Trauma Team: USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW Inne stany zagrożenia życia: Zabiegi ortopedyczne: Laparotomia torakotomia (niewydolny drenaż) inne operacje neurochir. zabiegi naczyniowe zabiegi urologiczne chirurgia szczękowa odbarczenie rdzenia złamania otwarte i powikłane ewakuacja krwiaków: ochrona płuc i nerek pewniejszy zrost kostny łatwiejsza pielęgnacja skrócenie czasu IT profilaktyka zakrzepicy żylnej i zatorów tłuszczowych wczesne uruchomienie i rehabilitacja

27 Lista priorytetów drenaż odmy laparotomia craniotomia
stabilizacja miednicy torakotomia pozostałe zabiegi ratujące życie pozostałe zabiegi chroniące pprzed kalectwem stabilizacja kości długich

28 Co trzeba zrobić ? W dużych miastach:
modernizować istniejącą bazę szpitalną przystosować izby przyjęć (szpitalnego oddziału ratunkowego) dla potrzeb traumatologii unowocześnić i zapewnić funkcjonowanie przez całą dobę bazy diagnostyucznej wypracować formy wielospecjalistycznej współpracy zespołów dostosować zatrudnienia do potrzeb ośrodka wprowadzać centra do systemu ratownictwa medycznego W pozostałych ośrodkach tworzyć SOR-y

29 Obecnie ok. 1500 ciężkich mnogich obrażeń ciała w Krakowie
i w Województwie Małopolskim (ca 3 miliony ludności) Centra Urazowe KRAKÓW 2 TARNÓW liczba ludności układ dróg koszty leczenia możliwości szpitala Nowy Sącz /Nowy Targ

30 To ile zarobimy, tworząc ośrodki urazowe i oddziały ratunkowe ?
Brak wysokospecjalistycznych ośrodków leczenia obrażeń: 30 tysięcy zgonów urazowych rocznie : 10% zgonów do uniknięcia w klinikach % w innych oddziałach /100 tys 300 tys.lat pracy, 500 tys.lat życia Ile tracimy pieniędzy ? 300 cięższych obrażeń na 100 tys. mieszk. 25% kalectwa pourazowego w Polsce (w co trzecim przypadku : do uniknięcia) % rent Ile tracimy pieniędzy ? 300 cięższych obrażeń na 100 tys. mieszk. 10 % powikłań w Polsce 2 - 4 % na Świecie wyższe koszty leczenia Ile tracimy pieniędzy ? To ile zarobimy, tworząc ośrodki urazowe i oddziały ratunkowe ? udarowe,kardiologiczne,toksykologiczne

31 dziękuję państwu za uwagę


Pobierz ppt "CENTRUM URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH MODEL DOCELOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google