Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leszek Brongel CENTRUM URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH MODEL DOCELOWY Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedra Chirurgii CM UJ w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leszek Brongel CENTRUM URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH MODEL DOCELOWY Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedra Chirurgii CM UJ w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Leszek Brongel CENTRUM URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH MODEL DOCELOWY Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedra Chirurgii CM UJ w Krakowie

2 Główne przyczyny zgonów w Polsce : Schorzenia układu krążenia 500/100 tys. Nowotwory 200/100 tys. Urazy 75/100 tys. Ale urazy to główny zabójca w wieku do 45 r.ż. ! 0,5 mln lat życia i 0,3 mln lat pracy Na skutek urazów tracimy rocznie : Tzn. więcej niż w następstwie schorzeń układu krążenia i nowotworów łącznie ! Polska : 3,5 miliona poszkodowanych 350 tysięcy hospitalizowanych 30 tys. zgonów pourazowych 7,5 tys. na drogach Jerzy Lipiński AM Gdańsk

3 USA Europa Zachodnia 50/100 tys. Zgony z powodu urazów : Polska : 75 / 100 tys. Nakłady na służbę zdrowia : Kraje rozwinięte : 9,41% PKB Indie : 6% PKB Afryka : 4% PKB Polska : 4,5% PKB 3,9%

4 Brak narodowego programu dla traumatologii Brak centralnego instytutu absorbująca praca nieadekwatny dochód nieprzyjemni pacjenci duży udział metod nie operacyjnych narastające zagrożenia prawno - medyczne brak pozytywnego wzorca chirurga urazowego Brak traumatologii ! Brak traumatologów :

5 52%! telefon powszechna znajomość zasad I pomocy 78% przed przybyciem karetki przed urazem zabezpieczenie miejsca wypadku i ofiary uraz ! CSN 40% krwotok 41% inne niedrożność górnych dróg oddech. 5% 8 minut ! golden hour ! Brak ! 20 minut ! Na świecie:

6 przed urazem uraz ! pomoc na miejscu wypadku okres transportu MNO P - R ST ABCD EF monitoring airway nursing breathening circulation drugs exposure examination fractures transportation sedation pain relief oxygenation ! golden hour ! 50%!

7 uraz ! ! koagulopatia kwasica hypotermia golden hour wstrząs niedotlenienie 80% ofiar : oddziały chirurgiczne 20% ofiar oddziały urazowe przed urazem okres transportu sala operacyjna zabezpieczenie miejsca wypadku okres oczekiwania na pomoc izba przyjęć szpitala pomoc na miejscu wypadku

8 3% 4% 7% 11% kraje rozwinięte Polska kliniki Polska ogółem III Świat Śmiertelność w urazach obrażenia ogółem obrażenia mnogie 11% 25% 25 - 30% Kalectwo pourazowe : 25% 15% Polska Świat Jerzy Lipiński AM Gdańsk

9 W lipcu 1997 roku Prof. Jerzy Lipiński z Gdańskiej AM złożył kompletny program powołania sieci ośrodków urazowych w Polsce jako opracowanie grupy powołanych 3 lata wcześniej ekspertów Przeprowadzono analizę epidemiologiczną i ustalono zapotrzebowanie Opracowano standardy wyposażenia szpitala Opracowano standardy wyposażenia karetek Ustalono zasady obsady kadrowej oddziałów Ustalono zasady współpracy z innymi ośrodkami specjalistycznymi Przyjęto algorytmy postępowania diagnostycznego i leczniczego Zaproponowano zasady finansowania Projekt uzyskał akceptację Ministra i Rządu

10

11 przyjmowanie wszystkich chorych w stanach zagrożenia życia ich diagnostyka, obserwacja, stabilizacja, leczenie zapewnienie warunków do transportu na dalsze etapy leczenia Miałyby więc one zatrzymywać śmierć ale i przyjmowanie wszystkich chorych, którzy się zgłoszą udzielenie im porady czy drobnej pomocy Stanowić, bramę a zarazem filtr szpitala Jest to też sposób na obejście powszechnego systemu ochrony zdrowia urazzawałzatrucieudar Ostra infekcja, krwotok, astma, śpiączki...... SOR:

12 Za sprawą niezmordowanego twórcy tej idei, Prof. Juliusza Jakubaszki z Wrocławskiej AM w ciągu kilku lat: kontynuowano modernizację pogotowia opracowano zadania SOR opracowano standardy ich organizacji i wyposażenia przygotowano zakres wiedzy medycyny ratunkowej przygotowano założenie ustawy i założenia systemu przygotowano również program nauczania - w szkoleniu przed i po dyplomowym wprowadzono ją jako podstawową specjalizację wyszkolono pierwszych 100 specjalistów podjęto szkolenie dalszych 150 osób ustalono listę szpitali i rozpoczęto akredytację oddziałów przy pomocy znacznych nakładów finansowych stworzono części z nich możliwość podjęcia pracy

13 Medycyna ratunkowa ma zajmować się leczeniem chorych w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia Schorzenia przewlekłe POZ Rutynowa diagnostyka i leczenie Leczenie szpitalne Procedury wysokospecjalistyczne Nagłe zagrożenie życia ambulans Oddział ratunkowy Zintegrowany system ratownictwa

14 Wypadek! Nagłe zachorowanie! Katastrofa! 112-CPR C entrum P owiadamiania R atunkowego Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Policja Służby techniczne Inne służby ratownicze Zintegrowany system ratownictwa I. Premier II. Wojewoda III. Starosta Krajowy, wojewódzki, powiatowy system ratownictwa

15 Na miejscu wypadku lub zachorowania lekarz pogotowia decyduje na jakim poziomie ma być udzielona definitywna pomoc ambulatoria przychodnie poradnie pogotowie itp Oddział ratunkowy Izba przyjęć szpitala Centrum Ośrodki wysokospecjalist. Urazowe,udarowe,kardiologiczne,toksykologiczne....... SOR SSOR

16 Trauma Center Trauma Team 3xR : R ight patient in R ight time and in R ight place ? Lista priorytetów i standardy urazowe Urazowe,udarowe,kardiologiczne,toksykologiczne....... SSOR

17 MNOGIE OBRAŻENIA CIAŁA II Katedra Chirurgii CM UJ 1967 - 1996 70/ 71 75/ 76 80/ 81 85/ 86 90/ 91 95/ 96 99 34,9% 47,6% 47,0% 37,8%38,4% 35,4% odsetek operowanych śmiertelność 29,1% 22,4% 19,2% 18,9% 18,4% 14,8% Injury Severity Score 26,2 25,1 23,622,8 22,6 21,5 standaryzacja punkcja operacje hyperaliment. otrzewnej OIOM CT kostne p.zakrzep. 11,1%

18 Mnogie obrażenia ciała: bezpośrednie zagrożenie życia trudności diagnostyczne leczenie wielospecjalistyczne Trauma team: anestezjolog chirurg ogólny chirurg urazowy neurochirurg zespół pielęgniarek chirurg naczyniowy torakochirurg urolog ginekolog chirurg szczękowy laryngolog okulista itd SSOR: sala resuscytacyjno-zabiegowa podręczne laboratorium ultrasonografia elektro (ECHO) kardiografia pracownia radiologiczna - rtg C tomografia komputerowa na miejscu pod telefonem (do 30 min.)

19 Cele diagnostyczne i lecznicze SSOR - Trauma Team: resuscytacja w najszerszym tego słowa znaczeniu diagnostyka €badanie fizykalne €badania obrazowe €laboratoryjne €konsultacje konieczne zabiegi ratownicze i lecznicze wstępne rozpoznanie stabilizacja chorego lub decyzja o natychmiastowej operacji decyzja o dalszym leczeniu Oczekiwanie na objawy Potwierdzanie rozpoznania badaniami dodatkowymi Agresywne dążenie do rozpoznania Wykluczenie najgroźniejszych obrażeń

20 Pierwsze 3 minuty SSOR - Trauma Team: USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW Stan układu krążeniaStan układu oddechowegoStan układu nerwowego zabarwienie, ciepłota i wilgotność skóry nawrót kapilarny drożność górnych dróg oddechowych (czy oddech jest swobodny) wydolność oddechowa (częstość oddechu, głębokość i wysiłek oddechowy) ruchomość oddechowa klatki piersiowej stan przytomności (GCS) niedowłady, porażenia inne objawy ogniskowe objawy ciasnoty objawy lateralizujące 1.Badanie fizykalne rozbieranego chorego: Ocena charakteru i rozległości obrażeń zewnętrznych, pomiar ciepłoty w rectum tętno (częstość i wypełnienie) ciśnienie tętnicze stan wypełnienia żył szyjnych

21 Pierwsze 3 minuty SSOR - Trauma Team: USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW Wkłucie dożylne, pobranie krwi do badań: Badanie ultrasonograficzne: grupa krwi gazometria inne krew w jamie brzusznej krew (odma) w jamie opłucnej krew w worku osierdziowym Cewnikowanie (nakłucie) pęcherza moczowego: krwiomocz krwisty bezmocz 2.Badania dodatkowe i diagnostyka instrumentalna: Nakłucie diagnostyczne opłucnej, osierdzia, brzucha

22

23 SSOR - Trauma Team: USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW 3.Badania radiologiczne: rtg klatki piersiowej rtg miednicy rtg boczne kręgosłupa szyjnego tomografia komputerowa głowy inne CT ? inne rtg brzucha rtg czaszki

24 ostry krwiak podtwardówkowy

25 Ostra niewydolność oddechowa niedrożność grn.dróg oddech. odma oddech paradoksalny stłuczenie płuca, zachłyśnięcie Wstrząs: krwotoczny sercowy rdzeniowy Narastanie ciasnoty śródczaszkowej pochodzenia pierwotnego pochodzenia wtórnego SSOR - Trauma Team: USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW Ostre stany zagrożenia życia: intubacja intubacja do oskrzela tracheostomia drenaż opłucnej sztuczna wentylacja zatrzymanie krwotoku zewnętrznego laparotomia (rzadziej) torakotomia stabilizacja zewnętrzna miednicy nakłucie worka osierdziowego emergency thoracotomy tomografia komputerowa kraniotomia Złota godzina:

26 SSOR - Trauma Team: USTALENIE LISTY PRIORYTETÓW Inne stany zagrożenia życia: Laparotomia torakotomia (niewydolny drenaż) inne operacje neurochir. zabiegi naczyniowe zabiegi urologiczne chirurgia szczękowa odbarczenie rdzenia złamania otwarte i powikłane ewakuacja krwiaków: ochrona płuc i nerek pewniejszy zrost kostny łatwiejsza pielęgnacja skrócenie czasu IT profilaktyka zakrzepicy żylnej i zatorów tłuszczowych wczesne uruchomienie i rehabilitacja Zabiegi ortopedyczne:

27 Lista priorytetów drenaż odmy laparotomia craniotomia stabilizacja miednicy torakotomia pozostałe zabiegi ratujące życie pozostałe zabiegi chroniące pprzed kalectwem stabilizacja kości długich

28 Co trzeba zrobić ? modernizować istniejącą bazę szpitalną przystosować izby przyjęć (szpitalnego oddziału ratunkowego) dla potrzeb traumatologii........................... unowocześnić i zapewnić funkcjonowanie przez całą dobę bazy diagnostyucznej wypracować formy wielospecjalistycznej współpracy zespołów dostosować zatrudnienia do potrzeb ośrodka wprowadzać centra do systemu ratownictwa medycznego W dużych miastach: W pozostałych ośrodkach tworzyć SOR-y

29 Obecnie ok. 1500 ciężkich mnogich obrażeń ciała w Krakowie i w Województwie Małopolskim (ca 3 miliony ludności) KRAKÓW 2 TARNÓW Nowy Sącz /Nowy Targ liczba ludności układ dróg koszty leczenia możliwości szpitala Centra Urazowe

30 30 tysięcy zgonów urazowych rocznie : 10% zgonów do uniknięcia w klinikach 20 - 25% w innych oddziałach Ile tracimy pieniędzy ? 300 cięższych obrażeń na 100 tys. mieszk. 25% kalectwa pourazowego w Polsce (w co trzecim przypadku : do uniknięcia) Ile tracimy pieniędzy ? 300 cięższych obrażeń na 100 tys. mieszk. 10 % powikłań w Polsce 2 - 4 % na Świecie Ile tracimy pieniędzy ? To ile zarobimy, tworząc ośrodki urazowe i oddziały ratunkowe ? udarowe,kardiologiczne,toksykologiczne....... 50 - 75/100 tys 15 - 25% rent 300 tys.lat pracy, 500 tys.lat życia Brak wysokospecjalistycznych ośrodków leczenia obrażeń: wyższe koszty leczenia

31 dziękujępaństwu zauwagę


Pobierz ppt "Leszek Brongel CENTRUM URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH MODEL DOCELOWY Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedra Chirurgii CM UJ w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google