Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ma na celu zwiększenie innowacyjności polskich firm to program kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest bezpłatny dla firm dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych (realizowany w ramach pomocy de minimis) zawiera trzy typy usług PROJEKT „ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ” 2

3 Usługa szkoleniowo – doradcza INNOSYS Usługa szkoleniowo – doradcza ZZPI Usługa szkoleniowa Ekspert Innowacji 65 godzin doradztwa55 godzin doradztwa - 6 godzin szkolenia stacjonarnego 16 godzin szkolenia stacjonarnego 2x8 godzin szkolenia stacjonarnego 10 godzin szkolenia e-learning 50 godzin szkolenia e-learning 2x42 godziny szkolenia e-learning USŁUGI OFEROWANE W PROJEKCIE 3

4 USŁUGA INNOSYS jest usługą szkoleniowo – doradczą ma na celu wypracowanie strategii innowacji dla firmy z sektora MŚP składa się z: 65 godzin doradztwa, w tym 45 godzin realizowanych stacjonarnie 6 godzin szkolenia stacjonarnego 10 godzin szkolenia e-learning indywidualne doradztwo dla zarządzających przedsiębiorstwem jest realizowane wraz z doradcą ds. innowacji w szkoleniu bierze udział pracownik wydelegowany przez przedsiębiorstwo 4

5 INNOSYS – DORADZTWO Faza 1 – Analiza potencjału innowacyjnego Dzień 1 3-5 h doradztwa WYWIAD Z WŁAŚCICIELEM/PREZESEM/ZARZĄDEM - KWESTIONARIUSZ 1 GENERALNY OBRAZ FIRMY I JEJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO Dzień 2 5-7 h doradztwa WYWIAD Z KLUCZOWĄ KADRĄ - KWESTIONARIUSZ 2 OBRAZ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO W KLUCZOWYCH OBSZARACH Czas Metoda Narzędzie Wyniki pracy Produkt WNIOSKI Z ANALIZY POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO POTENCJALNE OBSZARY INNOWACYJNE 5

6 INNOSYS – DORADZTWO Faza 2 – Definicja strategiczna Dzień 3 i 4 2 x 6 h doradztwa WARSZTAT „SWOT” Z KLUCZOWĄ KADRĄ - KWESTIONARIUSZ 3 i 4 OBRAZ SWOT - SILNE I SŁABE STRONY - SZANSE I ZAGROŻENIA Dzień 5 i 6 2 x 6 h doradztwa WARSZTAT STRATEGICZNY „AS-IS TO-BE” Z KLUCZOWĄ KADRĄ - KWESTIONARIUSZ 5 ŚCIEŻKI DZIAŁANIA DLA LUK INNOWACYJNYCH Czas Metoda Narzędzie Wyniki pracy Produkt ZAŁOŻENIA DO BUDOWY STRATEGII INNOWACJI SZANSE INNOWACYJNE 6

7 INNOSYS – DORADZTWO Faza 3 – Strategia innowacji Dzień 7 i 8 2 x 8 h doradztwa WARSZTATY KREATYWNE Z KLUCZOWĄ KADRĄ - TECHNIKI HEURYSTYCZNE - SZANSE PRZEKSZTAŁCONE W POMYSŁY INNOWACYJNE I ICH ROZWIĄZANIA - WYBÓR OPTYMALNEGO POMYSŁU Dzień 9 i 10 15 h doradztwa zdalnego PRACA ZDALNA DORADCY - OPRACOWANIE DANYCH, WNIOSKOWANIE - OPIS WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ - WNIOSKI I REKOMENDACJE Czas Metoda Narzędzie Wyniki pracy Produkt RAPORT: STRATEGIA INNOWACJI POMYSŁ INNOWACYJNY 7

8 WIEDZA O INNOWACJACH PO CO MŚP STRATEGIA? Nowoczesne podejście do zarządzania INNOWACJA W ORGANIZACJI Przykłady Case study Problemy dot. wdrażania JAKICH KOMPETENCJI POTRZEBUJE MOJA FIRMA? 2 h SYSTEMATYZACJA INNOWACJI Podstawowe pojęcia Nowoczesne modele ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE A ZARZĄDZANIE OPERACYJNE ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI I STRATEGIA INNOWACJI 3 h 4 h 3 h INNOSYS – SZKOLENIA SZKOLENIE STACJONARNE 6 h SZKOLENIE E-LEARNINGOWE 10 h 8

9 USŁUGA ZZPI jest usługą szkoleniowo – doradczą ZZPI – Zintegrowane Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi celem jest opracowanie szczegółowej struktury prac wdrożeniowych w odniesieniu do projektu innowacyjnego – wypracowanego w ramach usługi INNOSYS lub zaproponowanego przez przedsiębiorstwo składa się z: 55 godzin doradztwa, w tym 15 godzin realizowanych stacjonarnie 16 godzin szkolenia stacjonarnego 50 godzin szkolenia e-learning doradztwo jest świadczone przez doradcę ds. innowacji w szkoleniu bierze udział pracownik wydelegowany przez firmę 9

10 ZZPI – DORADZTWO Zintegrowane Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi Dzień 1 5 h doradztwa WARSZTAT Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - OPIS CELÓW PROJEKTU - OPIS INTERESARIUSZY Dzień 2 5 h doradztwa WARSZTAT Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - STRUKTURA PRAC WBS - MACIERZ ODPOWIEDZIALNOŚCI RACI Dzień 3 5 h doradztwa WARSZTAT Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - HARMONOGRAM - ZASOBY - REJESTR RYZYKA Dzień 4-10 40 h doradztwa zdalnego PRACA ZDALNA DORADCY - KONSULTACJE - OPRACOWANIE DANYCH - PLAN MONITORINGU I ZARZĄDZANIA Czas Metoda Narzędzie Wyniki pracy Produkt RAPORT: DOKUMENT OPISUJĄCY PROJEKT PROJEKT INNOWACYJNY 10

11 ZZPI – SZKOLENIA TWORZENIE ZESPOŁU GRUPA A ZESPÓŁ MOTYWOWANIE ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM PLAN ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ĆWICZENIA, SYMULACJE 4 h 2 h CELE, OTOCZENIEZAKRESHARMONOGRAMZASOBYJAKOŚĆ FINANSE, ANALIZA OPŁACALNOŚCI ZAGADNIENIA PRAWNE RYZYKOMONITORINGKOMUNIKACJA 5 h 4 h 8 h 5 h 6 h 8 h 2 h 6 h 1 h 5 h WIEDZA O ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SZKOLENIE STACJONARNE 16 h SZKOLENIE E-LEARNINGOWE 50 h 11

12 KORZYŚCI wypracowanie wraz z doradcą strategii innowacji oraz planu wdrożenia projektu innowacyjnego przeszkolenie pracownika obiektywna i niezależna ocena działalności firmy weryfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa przygotowanie firmy do Unijnej Perspektywy finansowej na lata 2014-2020, której większość środków zostanie przeznaczona na pomysły innowacyjne 12

13 EKSPERT INNOWACJI – SZKOLENIA kurs b-learningowy MONITOROWANIE STRATEGICZNE I ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI ZARZĄDZANIE KREATYWNOŚCIĄPLANOWANIE I PROGRAMOWANIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INNOWACYJNYMI ZARZĄDZANIE WYNIKAMI ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI (FINANSOWANIE) projektowanie systemu wykrywania, zbierania, analizowania, komunikowania i wykorzystywania informacji z myślą o podniesieniu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa sposoby wykorzystanie kreatywności pracowników i wprowadzanie reguł w zarządzaniu pomysłami jak rozwijać strategie innowacji zgodnie z ogólną strategią przedsiębiorstwa sposoby zarządzania projektami innowacyjnymi i monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów ochrona i wykorzystanie rezultatów innowacji wyszukiwanie i zdobywanie środków do wdrożenia innowacji 13

14 Zapraszamy na stronę projektu: www.zarzadzanieinnowacja.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osoba do kontaktu w sprawach rekrutacji: Izabella Wojno Tel.: 61 85 66 971 E-mail: izabella.wojno@f5.pl


Pobierz ppt "Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google