Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIKŁANIA POŁOGU STANY NAGŁE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIKŁANIA POŁOGU STANY NAGŁE."— Zapis prezentacji:

1 POWIKŁANIA POŁOGU STANY NAGŁE

2 STANY NAGŁE W POŁOGU Krwawienia Koagulopatie położnicze Zakażenia połogowe Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych i miednicy Rozejście spojenia łonowego Zaburzenia psychiczne Zespół Sheehana Stany nagłe w innych chorobach przewlekłych

3 III OKRES PORODU Objawy oddzielenia się łożyska: krwawienie objaw Schródera (kanciasta macica) objaw Kustnera (pępowinowy)

4 KRWAWIENIA W III I IV OKRESIE PORODU
Krwawienia wczesne połogowe – krwotok do 24 h po porodzie Utrata krwi – 300 ml: krwawienie łożyskowe; krwawienie z naciętego krocza i obrażeń szyjki i pochwy Profilaktyka krwawień w III i IV okresie porodu

5 KRWAWIENIA W III I IV OKRESIE PORODU
Krwotok bezwzględna utrata krwi w ciągu 24h > 500 ml PSN > 1000 ml c.c. utrata krwi w krótkim czasie > 150 ml/min > 1500 – 2000 ml nagle ↓ Hct > 10% Wstrząs krwotoczny – przy utracie około 20% krwi krążącej (z 6000 ml) - ~ 1200 ml

6 KRWAWIENIA W III OKRESIE PORODU
Zaburzenia w oddzielaniu się i wydalaniu łożyska 1. przyczyny organiczne (patologia anatomii macicy) 2. przyczyny czynnościowe 3. nieodklejone łożysko Postępowanie: opróżnić pęcherz moczowy podać 20 jed OXT do naczynia pępowinowego wykonać masaż macicy zabieg Crede’go bez znieczulenia zabieg Crede’go ręczne wydobycie łożyska w znieczuleniu ogólnym kontrola jamy macicy łyżką

7 KRWAWIENIA IV OKRESIE PORODU
pozostanie w macicy resztek tkanki łożyskowej lub błon płodowych atonia macicy pęknięcie macicy wynicowanie mięśnia macicy urazy macicy, pochwy, krocza

8 RÓŻNICOWANIE WCZESNYCH KRWAWIEŃ POPORODOWYCH
krwawienie z miejsca krwawienie z uszkodzeń łożyskowego tkanek miękkich macica wiotka, miękka, duża, macica twarda, mocno obkurczona, dno macicy wyczuwalne wysoko, mała, lub jeśli jest wiotka dobrze nie reaguje lub reaguje bardzo reaguje na masaż i leki naskurczowe, wolno na masaż i leki naskurczowe natomiast krwawienie utrzymuje się krwawienie rozpoczyna się krwawienie z dróg rodnych występuje w kilka sekund po porodzie płodu, natychmiast po porodzie płodu, jest (najpierw wypełnia się jama macicy) ciągłe (bez okresowego nasilenia) krwawienie z pochwy występuje nieco później, jego natężenie nie jest stałe, nasila się falami

9 WCZESNE KRWAWIENIA W POŁOGU po porodzie popłodu
Postępowanie: opróżnić pęcherz moczowy podać leki naskurczowe: OXT w bolusie 5 jed lub wlew kroplowy 5 – 10 – 15 jed w 500 ml płynu, 50 ml/h methergin 0,2 mg i.v. lub i.m. (max do 0,6mg) PgF2α 5 mg w 500 ml płynu – 10 – 15 ml/min!!!!!!!!!!, potem 5 ml/min przez ok. 5 h OSTROŻNIE wykonać masaż macicy utrzymanie macicy w skurczu (ciągły oburęczny masaż przez powłoki brzuszne i sklepienie pochwy, okłady z lodu na brzuch) kontrola jamy macicy łyżką w znieczuleniu ogólnym tamponowanie jamy macicy embolizacja tętnic macicznych lub chirurgiczne podwiązanie tętnic histerektomia – ostateczność!!!!

10 KRWAWIENIA W POŁOGU Postępowanie: zapewnienie dostępu do żyły monitorowanie stanu pacjentki (RR, EKG, oddychanie, diureza) pobranie krwi: 2- 3ml - ocena czasu krzepnięcia + badania laboratoryjne wlew krystaloidów i koloidów i.v., - przy RRs <70mmHg – leki hipertensyjne (dopeksamina lub dopamina 2μg/kg m.c./min - przy utracie krwi >20% - konieczne przetoczenie kkcz +FFP lub pełnej krwi - ewentualnie krioprecypitat, koncentrat zespołu protrombiny (PCC), wit K, naturalny lub rekombinoiwany czynnik VIIa, koncentrat czynnika VIII, czynnik vW, tlenoterapia

11 KRWOTOK POPORODOWY macica badalna? NIE TAK dno twarde?
leczenie wynicowania macicy TAK NIE brak uszkodzeń, zachowana ciągłość tkanek szyjki / pochwy leczenie atonii macicy TAK NIE naprawa uszkodzeń popłód kompletny? brak fragmentów łożyska TAK NIE cechy koagulopatii kontrola ręczna jamy macicy kontrola instrumentalna jamy macicy leczenie łożyska przy-, prze-, wrośniętego; NIE TAK tamponada embolizacja chirurgia leczenie koagulopatii

12 POŹNE KRWAWIENIA W POŁOGU
Przyczyny: resztki tkanki łożyskowej – 2/3 krwawień - przełom I/II tygodnie połogu, bardzo obfite krwawienia - opróżnienie jamy macicy w osłonie antybiotykowej w znieczuleniu ogólnym połogowe zapalenie błony śluzowej jamy macicy krwawienia z ran poporodowych – bardzo rzadko choroba trofoblastyczna krwawienia czynnościowe – po wykluczeniu wszystkich w/w - z powodu przerostu gruczołowego w przebiegu cykli bezowulacyjnych - z powodu zmian w ścianach naczyń (zaburzony mechanizm mankietowego zwijania się ściany naczyń)

13 KOAGULOPATIE POŁOŻNICZE
Choroba von Willebranda Małopłytkowość Zespół HELLP DIC Zator wodami płodowymi

14 KOAGULOPATIE POŁOŻNICZE
Choroba von Willebranda – niedobór czynnika vW (vWf) <30j.m./dl może być przyczyną krwotoku okołoporodowego Profilaktyka (rozpocząć na początku porodu): wlew i.v. preparat zawierający czynnik VIII i vW co 12 – 24h przez 5 – 7 dni połogu lub FFP 15 – 20 ml/kg m.c. i krioprecypitat 15 op./10 kg m.c. lub PPC (koncentrat zespołu protrombiny 10 – 20 – 30 j./kg m.c. lub rekombinowany czynnik VIIa (10 – 20 μg/kg m.c.)

15 KOAGULOPATIE POŁOŻNICZE
Małopłytkowość vitamina K – Vitacon immunoglobuliny glikokortykosteroidy – encorton koncentrat płytkowy

16 KOAGULOPATIE POŁOŻNICZE
Zespół HELLP H = hemolysis, EL = elevated liver enzymes, LP = low platelets Najczęściej na podłożu stanu przedrzucawkowego w II, III-cim trymestrze lub we wczesnym połogu Faza 1 – objawy H, EL, LP – faza przedkliniczna, laboratoryjna Faza 2 – objawy ze strony wątroby – krwawienia śródmiąższowe i tworzenia krwiaka podtorebkowego Faza 3 – wielonarządowe uszkodzenia (MODS) (pęknięcie krwiaka podtorebkowego wątroby, udar krwotoczny OUN, obrzęk płuc, wodobrzusze, krwotok maciczny, DIC, onn) Objawy: objawy stanu przedrzucawkowego (↑RR, bóle głowy, zaburzenia widzenia) bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty żółtaczka objaw Chełmońskiego (+)

17 KOAGULOPATIE POŁOŻNICZE
Zespół HELLP Leczenie: - uzupełnienie niedoborów osoczowych czynników krzepnięcia: koncentrat AT III, FFP, krioprecypitat, koncentrat krwinek płytkowych; - osłonięcie czynników krzepnięcia przez proteolizą plazminową aprotynina (Trascolan) j. i.v. w czasie 30 – 60 min - ewentualnie deksametazon

18 KOAGULOPATIE POŁOŻNICZE
DIC = disseminated intravascular coagulation nadmierna aktywacja trombiny Postać ostra – szybkie zużycie płytek i czynników krzepnięcia z równoczesną fibrynolizą Postać przewlekła – powstaje w wyniku ciągłego tworzenia trombiny Obraz kliniczny: krwawienia uogólnione lub miejscowe niedotlenienie tkanek w wyniku tworzenia się zatorów w mikrokrążeniu: onn, ostra no, niedotlenienie nadnerczy, wątroby, trzustki, przysadki mózgowej Laboratoryjne wykładniki; ↑ produkty degradacji fibrynogenu ↑ czas protrombinowy ↑ częściowy czas tromboplastynowy ↑ czas trombinowy ↓ PLT ↓ fibrynogen ↓ plazminogen ↓ czynniki krzepnięcia

19 KOAGULOPATIE POŁOŻNICZE
DIC = disseminated intravascular coagulation Leczenie: Etap I: opróżnienie jamy macicy tlenoterapia agresywna antybiotykoterapia opanowanie wstrząsu płynoterapia utrzymywanie prawidłowego RR steroidy kory nadnerczy, szczególnie gdy pacjentka wymaga katecholamin leczenie zaburzeń oddechowych Etap II: AT III heparyna – jedynie w zatorze wodami płodowymi

20 KOAGULOPATIE POŁOŻNICZE
DIC = disseminated intravascular coagulation Leczenie: Etap III: krioprecypitat FFP Novoseven (czynnik VIIa) kkcz koncentrat płytek Etap IV: hamowanie fibrynolizy leki antyfibrynolityczne

21 KOAGULOPATIE POŁOŻNICZE
Zator wodami płodowymi w 11% po PSN, w 19% po c.c Definicja – przedostanie się płynu owodniowego (co najmniej 10 ml) do krążenia matki I faza – nagłe zaburzenia oddychania, sinica, wstrząs i nierzadko zatrzymanie krążenia, mogą być poprzedzone: uczuciem niepokoju, bólem w klatce piersiowej, dusznością, gwałtownym kaszlem, nudnościami, wymiotami; wstrząs niebieski → wstrząs blady; tętno przyspieszone nitkowate → zwolnione → niewyczuwalne; ↓ RR do wartości nieoznaczalnych → utrata przytomności; zatrzymanie krążenia w przebiegu migotania komór, bradyasystolii, rozkojarzenia elektromechanicznego; II faza – po 1 – 2 godz. jawne zaburzenia krzepnięcia lub skaza utajona krwotok z narządu rodnego i ran pooperacyjnych hipofibrynogenemia, ↑ D-dimerów III faza – powikłania wielonarządowe, gł. nn, taz ARDS, kardiomiopatia, zakażenia

22 KOAGULOPATIE POŁOŻNICZE
Zator wodami płodowymi Leczenie: walka z: ostrym niedotlenieniem, obniżonym RR, zaburzeniami przewodnictwa sercowo- naczyniowego, zaburzeniami krzepnięcia A – airway patency – drożność dróg oddechowych + tlenoterapia 100% tlen przez cewnik do nosa B – breathing – ocena wysiłku oddechowego → intubacja C – check pulse and blood pressure – kontrola HR i RR → rozpoczęcie resuscytacji, wykonanie EKG, przygotowanie do defibrylacji D – displacement of hips or uterus – zmiana ułożenia bioder lub macicy – na lewy bok (poprawa przepływu żylnego i macicznego) E – endovascular access – zapewnienie dostępu do żyły: - 2 duże obwodowe wkłucia i.v. (14 lub 16) - pobranie 40 ml krwi do badań laboratoryjntch i ewentualnie na posiewy - kontrola glikemii, jeśli nie ma zatrzymania krążenia F – fluids, fetus, Foley - wlew krystaloidów przez oba wkłucia z maksymalną prędkością - monitorowanie stanu płodu - założenie cewnika Foley’a i pobranie próbki moczu, ocena ilosci moczu

23 KOAGULOPATIE POŁOŻNICZE
Zator wodami płodowymi Leczenie: G – good or go - przygotowanie zespołu do natychmiastowego c.c. - sprawdzenie czasu od zatrzymania krążenia, kontynuacja reanimacji, jeśli jest stosowna - jeśli sytuacja dobra – wstrzymaj się, jeśli zła – wydobądź dziecko jak najszybciej

24 ZAKAŻENIA POŁOGOWE Definicja: infekcja występująca po 24h od porodu, na skutek wniknięcia drobnoustrojów do ran poporodowych (rany kanału rodnego, jamy macicy) lub powstająca w obrębie sutka, układu moczowego. Etiologia: najczęściej mieszana flora bakteryjna (E. coli, Proteus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Neisseria, Chlamydia i flora beztlenowa [Bacteroides, Clostridium]) Rodzaje zakażeń: endogenne (flora saprofityczna), egzogenne (niewłaściwie wyjałowione narzędzia, rękawiczki, nieprzestrzeganie zasad aseptyki), krwiopochodne Drogi szerzenia się: błona śluzowa kanału rodnego (szyjka → endometrium → jajowody → jajniki → otrzewna), naczynia limfatyczne (endomerium → przymacicza → otrzewna), naczynia krwionośne (posocznica połogowa)

25 ZAKAŻENIA POŁOGOWE Czynniki ryzyka: niedokrwistość niedożywienie, niedostateczna opieka przed- i poporodowa niski status socjoekonomiczny, złe warunki socjalne PROM zakażenie wewnątrzmaciczne porody zabiegowe zabiegi w III lub IV okresie porodu krwotok poporodowy porody przedłużone zbyt wczesne podjęcie współżycia po porodzie urazy kanału rodnego nieprzestrzegania zasad aseptyki w czasie porodu, zbyt częste badanie wew nieprawidłowe zaopatrzenie rany krocza / brzucha

26 POŁOGOWE ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY MACICY
Objawy: stany podgorączkowe, gorączka do °C w 3-ciej lub 4-tej dobie cuchnące odchody może dojść do zatrzymania odchodów (4 – 7-ma doba połogu) wolniejsze zwijanie się macicy skąpe krwawienia bóle w okolicy krzyżowej, w podbrzuszu tachykardia bolesność na ucisk w podbrzuszu w USG: pogrubiałe endometrium, niekiedy elementy tkankowe Leczenie: antybiotykoterapia środki p-bólowe leki obkurczające macicę leżenie

27 POŁOGOWE ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY MACICY
Powikłania: - zapalenie przydatków i otrzewnej – dołączają się objawy otrzewnowe, bolesność uciskowa w rzucie przydatków, wymioty, pogorszenie stanu ogólnego, niekiedy zanik perystaltyki jelit - zapalenie przymacicz - posocznica połogowa SIRS: ciężki stan ogólny, temperatura >38°C lub <36 °C , tachykardia >90/min, tachypnoe >20/min lub hiperwentylacja (PaCO2<31 mmHg), WBC >12tyś/ml lub <4tyś/ml lub 10% niedojrzałych granulocytów obojętnochłonnych leczenie w ramach OIOM, dostęp do żyły, pomiar OCŻ, diurezy godzinowej, częstości oddechu, temperatury, kardiomonitor

28 Czynnik infekcyjny może wywołać:
WSTRZĄS SEPTYCZNY Czynnik infekcyjny może wywołać: reakcję SIRS (systemic inflamatory response syndrome) uogólniona reakcja zapalna zaburzenia typu MODS (multiple organ dysfunction syndrome) uszkodzenia wielonarządowe i układowe ciężką posocznicę (severe sepsis) Wykładnik kliniczny progresywnej infekcji – niepodatność na wlew płynów krwiozastępczych – celem skorygowania spadku ciśnienia konieczne jest włączenie wazopresorów

29 WSTRZĄS SEPTYCZNY Leczenie:
przetaczanie płynów krwiozastępczych (krystaloidy, koloidy, ew. albuminy) celem uzyskania OCŻ 8 – 10 mmHg lub ciśnienia zaklinowania w t. płucnej 18 – 20 mmHg dopamina (od 5μg/kg m.c./min) lub dobutamina (2 – 20μg/kg m.c./min) jeśli obwodowe RR jest niskie celem uzyskania diurezy >50ml/h antybiotykoterapia i.v. wg antybiogramu Najczęściej: cefotaksin (2,0 g co 8 – 12h), augmentin (3,0 g co 6h) imipenem (500 mg co 6h) + metronidazol (500 mg co 6h), klindamycyna (900 mg co 6h) heparyna drobnocząsteczkowa, np. Clexane 0,04 co 12h s.c. lub niefrakcjonowana we wlewie i.v. celem zapobiegania DIC ewentualnie wlew i.v. rekombinowanego białka C (24 μg/kg m.c./h przez 4 doby), wlew i.v. AT III leki blokujące rec H2 w żołądku, np. Omeprazol celem zapobiegania owrzodzeniom żołądka

30 RANY KROCZA, POCHWY, POWŁOK BRZUSZNYCH
ZAKAŻENIA POŁOGOWE RANY KROCZA, POCHWY, POWŁOK BRZUSZNYCH Objawy: obrzęk, zaczerwienienie, bolesność, czasem pojawia się ropna wydzielina, może dojść do rozejścia rany (5 – 7 doba) Leczenie: zapewnienie wypływu wydzieliny antybiotyk miejscowo i ogólnie płukanie rany usunięcie szwów ze skóry ewentualnie drenowanie skóry ponowne zeszycie rany, po usunięciu tkanek martwiczych

31 POŁOGOWE ZAPALENIE SUTKA
najczęściej 8 – 12 doba wg Thomsen’a: zastój pokarmu: WBC < 106, ilość bakterii/ml mleka <103 (ból i powiększenie – niecałkowite opróżnienie sutka) niezakaźne zapalenie: WBC > 106, ilość bakterii/ml mleka <103 (obrzęk, zaczerwienienie, ból, tkliwość) zakaźne zapalenie: WBC > 106, ilość bakterii/ml mleka >103 (obrzęk, zaczerwienienie, ból + bóle mięśniowe, dreszcze, gorączka) Etiologia: gronkowiec złocisty koagulazododatni (Staphylococcus), Streptoccocus β-hemolizujący, Propioniobacterium, E. coli, Bacteroides Źródło: jama nosowo-gardłowa noworodka, personel medyczny, zakażone odchody

32 POŁOGOWE ZAPALENIE SUTKA
pęknięcia brodawek sutkowych wniknięcie bakterii do mleka zastój piersi (ból, tkliwość) utrudnienie prawidłowego wciągania brodawki utrudnienie opróżniania (obrzęk)

33 POŁOGOWE ZAPALENIE SUTKA
Czynniki predysponujące: niepełne opróżnianie piersi szczeliny / pęknięcia brodawek niewłaściwe przystawianie dziecka do piersi ogniska zakażeń bakteryjnych w ustach dziecka lub na skórze matki niewłaściwa pielęgnacja brodawek zmniejszona odporność immunologiczna matki Drogi szerzenia się: śródmiąższową tkanką łączną przez kanaliki wyprowadzające drogą krwionośną Objawy: tkliwość, ból, obrzęk, zaczerwienienie, zwiększone ucieplenie, złe samopoczucie, gorączka, bóle mięśniowe, dreszcze Ropień: twardy bolesny naciek Zastój: obrzęk bez zaczerwienienia, rzadziej gorączka

34 POŁOGOWE ZAPALENIE SUTKA
Leczenie: całkowite opróżnienie sutków ciepłe wilgotne okłady nawodnienie paracetamol, doraźnie Pyralgina antybiotykoterapia: penicyliny oporne na penicylinazy lub klindamycyna lub cefalosporyny (Augmetin, Amoksiklav, Keflex, Sumamed, Sefril) W przypadku ropnia: dodać antybiotyk p-beztlenowcom (Metronidazol), jeśli brak poprawy po 48h – nacięcie i drenaż ropnia

35 Czynniki predysponujące do choroby zakrzepowej w ciąży:
ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH I MIEDNICY Czynniki predysponujące do choroby zakrzepowej w ciąży: prozakrzepowe zmiany w układzie krzepnięcia żylaki kończyn dolnych i miednicy mniejszej zwolnienie powrotu żylnego z kończyn dolnych (ciąża, leżenie po porodzie) dodatni wywiad chorobowy w kierunku chorób zakrzepowych zakażenia połogowe niedokrwistość (Hgb < 10g%) otyłość wiek > 40 rż większa rodność koagulopatie (niedobór białka C, S, AT III, mutacja czynnika V Leiden, mutacja genu protrombiny) przewlekłe choroby tkanki łącznej (zespół antyfosfolipidowy, toczeń uogólniony) nowotwór złośliwy lub choroba rozrostowa krwi

36 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH
Objawy: bolesne stwardnienie w obrębie żylaków obrzęk, zaczerwienienie i ucieplenie skóry ↑ temperatury ciała Leczenie: uniesienie kończyny odpoczynek nagrzewanie antybiotyk – jeśli towarzyszy zapalenie tkanek miękkich

37 zakrzepica żył głębokich
ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA zakrzepica żył głębokich zatorowość płucna zespół pozakrzepowy Etiologia: uszkodzenie ściany naczynia zaburzenia w przepływie krwi stan nadkrzepliwości krwi

38 ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH
ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH najczęściej 48h po porodzie Objawy: bolesność łydki zwiększone ucieplenie zaczerwienienie obrzęk (obrzęk zastoinowy całej kończyny dolnej w przypadku zakrzepicy żyły biodrowej lub udowej) poszerzenie żył powierzchniowych, wzmożony rysunek naczyniowy sinica gorączka, tachykardia powiększenie obwodu kończyny > 2 - 3cm w stosunku do obwodu zdrowej kończyny na tym samym poziomie objaw Homansa (+)

39 ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH
ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH Rozpoznanie: USG + Doppler układu żylnego kończyn dolnych i miednicy mniejszej flebografia, pletyzmografia badania laboratoryjne: ↑ WBC, ↑ D-dimery,↑ AT III Profilaktyka: pończochy elastyczne o stopniowanym ucisku heparyny drobnocząsteczkowe: Clexane 0,04 j.m./d; Fraxiparin 3800 j.m./d s.c. heparyna niefrakcjonowana 80 j.m./kg m.c.co 12h s.c. filtr w żyle głównej dolnej Leczenie: wysokie ułożenie kończyny zgiętej w stawie kolanowym heparyny niefrakcjonowana 5000 j.m. – bolus i.v j.m. przez 24h we wlewie ciągłym, pod kontrolą APTT (↑ 1,5 – 2,5 raza) brak efektu → j.m./24h brak efektu → podać AT III, 500 ml FFP wlew 7 – 10 dni, później 2 x j.m. s.c. /d (pod kontrolą PLT) antybiotykoterapia

40 ZATOROWOŚĆ PŁUCNA Objawy: niepokój duszność ból w klatce piersiowej kaszel krwioplucie omdlenie gorączka tachykardia, tachypnoe Rozpoznanie: CT spiralne

41 rozluźnienie stawów krzyżowo-biodrowych, chrząstkozrostu łonowego
ROZEJŚCIE SPOJENIA ŁONOWEGO ↑ ↑ estrogenów w ciąży rozluźnienie stawów krzyżowo-biodrowych, chrząstkozrostu łonowego Objawy: bolesność w okolicy spojenia łonowego (promieniuje do uda i pośladków) ból na ucisk ból nasila się podczas chodzenia, wstawania, dźwigania, w pozycji na boku może nasilać się podczas karmienia piersią Leczenie: oszczędzający tryb życia środki p-bólowe ograniczenie aktywności ruchowej ewentualnie mocny pas biodrowy z bocznymi pelotami

42 ZABURZENIA PSYCHICZNE
depresja „trzeciego dnia” kłopoty ze snem, obniżony nastrój, lęk, bóle głowy, poczucie zagubienia, zmęczenie, labilnosć emocjonalna, dystrofia, niepewność co do własnych kompetencji jako matki depresja poporodowa objawy emocjonalne: smutek, obniżony nastrój, lęk, niezdolność do przeżywania radości objawy poznawcze: niska samoocena, poczucie braku kompetencji, pesymizm wobec przyszłości, objawy motywacyjne: bierność, brak inicjatywy, trudności z podejmowaniem decyzji, objawy somatyczne: utrata apetytu, zaburzenia snu, zmęczenie, osłabienie zespół stresu poporodowego poród jako doświadczenie traumatyczne, kobieta wciąż przeżywa doświadczenia związane z porodem, nie może się od nich uwolnić Objawy: pobudzenie, trudności ze snem, z koncentracją uwagi, niepokój drazliwość, skargi somatyczne

43 ZABURZENIA PSYCHICZNE
psychoza poporodowa Objawy: bezsenność, trudności ze snem, pobudzenie, niepokój, lęk, objawy wytwórcze związane z osobą dziecka mogą wystąpić myśli samobójcze lub obsesyjne myśli dotyczące zrobienia krzywdy dziecku Konieczna jest pomoc psychiatry!!!!

44 POPORODOWA NIEWYDOLNOŚĆ PRZYSADKI
ZESPÓŁ SHEEHANA POPORODOWA NIEWYDOLNOŚĆ PRZYSADKI Przyczyna: poporodowa krwotoczna martwica przysadki, do której dochodzi najczęściej w wyniku wstrząsu oligowolemicznego w III okresie porodu Objawy: inwolucja sutków w wyniku braku lub szybkiego zaniku laktacji zanik owłosienia pachowego i łonowego wtórny brak miesiączki po porodzie zanik wtórnych cech płciowych zanik libido bladość i suchość skóry ogólne osłabienie wtórna niedoczynność nadnerczy i tarczycy Leczenie: substytucja hormonalna: glikokortykosteroidy, hormony tarczycy, estrogeny, progesteron

45 STANY NAGŁE W INNYCH CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH
Astma oskrzelowa – napad, stan astmatyczny Cukrzyca – hipo-, hiperglikemi, śpiączka hipo-, hiperglikemiczna Choroby serca i układu krążenia – wady serca, zawał mięśnia sercowego Nadciśnienie tętnicze Padaczka – napad, stan padaczkowy postępowanie nie różni się od postępowania poza połogiem

46 OKOŁOPORODOWE POSTĘPOWANIE
W STANIE PADACZKOWYM Postępowanie I-go rzutu - benzodiazepiny Klonazepam: 1 – 2 mg i.v., dawkę można powtórzyć w odstępach kilkuminutowych 2 – 3-krotnie Relanium: dawka początkowa 10 mg i.v., można ją powtórzyć 2- 3-krotnie w ciągu kilku minut. Można podawać doodbytniczo. Postępowanie II-go rzutu Fenytoina: 20 mg/kg m.c., 20 – 25 μg/ml, max 25 mg/min Fenobarbital: 15 – 20 mg/kgm.c. (max 100mg/kgm.c.) Kwas walproinowy: 15 mg/kg m.c. jednorazowo, a następnie po 30 min w postaci wlewu w dawce 1mg/kg/h przez 5 – 6 g Postępowanie III-go rzutu – śpiączka barbituranowa Pentobarbital: 3 – 4mg w ciągu 2 min, wlew kroplowy 0,2 mg/kg/min Tiopental: 3 – 4mg/kg/2min; wlew należy zmniejszać do uzyskania płaskiego zapisu EEG Propofol: bolus 2 mg/kg m.c., następnie wlew 5 – 10mg/kg/h przez 12 – 24h

47


Pobierz ppt "POWIKŁANIA POŁOGU STANY NAGŁE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google