Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leczenie schizofrenii Neuroleptyki D. Wołyńczyk S. Niemcewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leczenie schizofrenii Neuroleptyki D. Wołyńczyk S. Niemcewicz."— Zapis prezentacji:

1 Leczenie schizofrenii Neuroleptyki D. Wołyńczyk S. Niemcewicz

2 Rozmieszczenie receptorów dopaminergicznych w OUN:  Układ limbiczny - zakręt obręczy, hipokamp, ciało migdałowate, kora przedczołowa, jądro półleżące, przegroda, jądro przednie wzgórza  Układ guzkowo-lejkowy przysadki  Prążkowie

3 Neuroleptyki – leki przeciwpsychotyczne  Chlorpromazyna (Fenactil) pierwszy neuroleptyk, wprowadzona do leczenia w 1952r.  Mechanizm działanie związany jest głównie z hamowaniem transmisji dopaminergicznej  Siła działania neuroleptycznego zależy od powinowactwa leku do receptorów D2

4 Podział neuroleptyków:  ze względu na siłę działania: na silne, średnio silnie działające i słabo działające (w zależności od stosowanej dawki leku)  ze względu na właściwości: tłumiące (sedatywne), aktywizujące, p/depresyjne, antyautystyczne, depresjogenne, cholinolityczne  w zależności od sposobu podawania: tabletki, iniekcje: postaci o krótkim i przedłużonym działaniu – depot  na klasyczne i atypowe

5 Klasyczne neuroleptyki 1000 (2500)mg 300-450 mg/die 300-450 mg/dieThioridazinTioridazyna Pochodne fenotiazyn z grupą piperydynową Max 20 mg Max 72 mg Max 800 mg Max 40 mg 5-10 mg/die 24-64 mg/die 300-450 mg/die 15-20 mg/die MirenilTrilafonPernazinTrifluoroperazine FlufenazynaPerfenazynaPerazynaTrifluoroperazyna Pochodne fenotiazyn z grupą piperazynową Max 1000mg Max 600 mg Max 1000 mg 300-600 mg/die 300-450 mg/die FenactilTisercinPromazinChlorpromazynaLewomepromazynaPromazyna Pochodne fenotiazyn z łańcuchem alifatycznym Uwagi Zakres dawek PreparatNazwa

6 Stare neuroleptyki cd. 600-800mg 300-450 mg/die 300-450 mg/dieKlozapolKlozapina Pochodna dibenzepiny Max 30 mg 5-10 mg/die HaloperidolHaloperidol Pochodne butyrofenonu Max 600mg Max 40mg Max 120-150 mg 300-450 mg/die 3-10 mg/die 10-50 mg/die ChlorprotixenFluanxolClopixol ChlorprotiksenFlupentixolZuklopentiksol Pochodne tioksantenu Uwagi(Kostowski) Zakres dawek PreparatNazwa Leki stosowane w schizofrenii lekoopornej

7 Risperidon  Mechanizm działania: blokowanie receptorów D 2 i 5- HT 2  Skuteczny zarówno w pierwszym epizodzie psychozy, jak i w leczeniu podtrzymującym  Skuteczny w leczeniu objawów pozytywnych i negatywnych oraz powodujacy poprawę w zakresie funkcji poznawczych, przewyższając znacznie neuroleptyki klasyczne - haloperidol  Zależne od dawki obj. pozapiramidowe oraz obj. hiperprolaktynemii

8 Olanzapina  Działanie na receptory D 1-5, 5-HT 2A/C, 5-HT 3, 5-HT 6, M 1- 6, α-1 oraz H 1  Skuteczny w leczeniu objawów schizofrenii zarówno pozytywnych, jak i negatywnych - skuteczność porównywalna lub większa od leków klasycznych np. haloperidolu, przy znacznie mniejszym nasileniu objawów ubocznych zwłaszcza w zakresie objawów pozapiramidowych.  Stosowany również w leczeniu zaburzeń afektywnych dwbiegunowych – ma działanie normotymiczne, skuteczny w przewlekłej, opornej na leczenie bezsenności.  Działania niepożądane - częsty nawet bardzo znaczny wzrost masy ciała, zaburzenia gospodarki lipidowej oraz gospodarki glukozy, stosunkowo znaczny potencjał cholinolityczny.

9 Kwetiapina  Selektywny bloker receptorów D 2 i D 3 w układzie limbicznym.  Generalnie dobrze tolerowana.  Rzadko wywołująca objawy pozapiramidowe, słabo wpływa na poziom prolaktyny. (Szybko dysocjuje z wiązań z receptorem D 2 - po 12 h poziom wysycenia receptorów 0- 27%)

10 Neuroleptyki - działania niepożądane:  Wynikające z blokady receptorów D2 prążkowia – objawy pozapiramidowe: zespół parkinsonowski, dystonie, późne dyskinezy, akatyzja, złośliwy zespół neuroleptyczny  Wynikające z blokady receptorów D2 przysadki – hiperprolaktynemia  Cholinolityczne: zaparcia, suchość w jamie ustnej, zatrzymanie moczu, zaburzenia widzenia, zaburzenia rytmu serca  Depresjogenne  Spadki RR

11 Neuroleptyki - działania niepożądane cd:  Wydłużenie QT  Agranulocytoza  Zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej  Przyrost masy ciała  Drgawki  Sedacja

12 Złośliwy zespół neuroleptyczny  Występuje u 1% leczonych neuroleptykami  Nieleczony w 5-20% kończy się śmiercią  Patofizjologia: Blokada aktywności dopaminergicznej podwzgórza i prążkowia  Predysponowani: młodzi mężczyźni, osoby z uszkodzeniem OUN, osoby odwodnione, osoby z zaburzeniami afektywnymi, częściej po silnych neuroleptykach

13 Złośliwy zespół neuroleptyczny c.d.  Objawy: zaburzenia świadomości, wzmożony tonus mięśniowy, hipertermia, zaburzenia rytmu serca, wzrost RR, zaburzenia czynności wątroby i nerek  W badaniach laboratoryjnych: leukocytoza, wzrost CPK-MM najczęściej ponad 1000jm/l, wzrost AspAT i ALAT, mioglobinuria.

14 Złośliwy zespół neuroleptyczny c.d.  Leczenie: odstawić neuroleptyk, monitoring RR, HR, temp, leukocytozy, CPK-MM, enzymów wątrobowych płyny dożylnie płyny dożylnie leki: Benzodiazepiny, Akineton, Bromokryptyna, Dantrolen leki: Benzodiazepiny, Akineton, Bromokryptyna, Dantrolen  Jeżeli pacjent wymaga dalszego leczenia p/psychotycznego po okresie ok. 2 tygodni włączamy klozapinę lub olanzapinę

15 Schemat leczenia schizofrenii (WHO 2001)   Farmakoterapia w celu opanowania objawów i zapobiegania nawrotom   Psychoedukacja pacjentów i rodzin   Rehabilitacja w celu ułatwienia powrotu do samodzielnego życia

16 Zasady leczenia przeciwpsychotycznego:  Pierwszy ostry epizod psychotyczny - rozpocząć leczenie jak najwcześniej, preferowane są neuroleptyki atypowe (olanzapina, risperidon, kwetiapina), podawane doustnie w najmniejszej skutecznej dawce Po ustąpieniu objawów psychotycznych leczenie profilaktyczne przez 12-24 miesiące

17 Zasady leczenia przeciwpsychotycznego c.d.  Po kolejnym epizodzie psychotycznym profilaktyka powinna być kontynuowana przez min. 2 lata, a po trzecim epizodzie do końca życia  Ostra interwencja- pacjent pobudzony, w silnym lęku, agresywny - Haloperydol + benzodiazepiny i.m.  Schizofrenia lekooporna – klozapina (konieczne jest wykonywanie morfologii raz na tydzień przez pierwsze 18tyg. ze względu na możliwość wystąpienia agranulocytozy!), ew. łączenie neuroleptyków


Pobierz ppt "Leczenie schizofrenii Neuroleptyki D. Wołyńczyk S. Niemcewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google