Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakażenia wywołane przez Herpesviridae Ewa Duszczyk Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakażenia wywołane przez Herpesviridae Ewa Duszczyk Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Zakażenia wywołane przez Herpesviridae Ewa Duszczyk Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie

2 Wirusy herpes patogenne dla człowieka

3 Zakażenia HSV zHSV1 - zakażenie przez kontakt lub drogą kropelkową - chorują głównie dzieci między 6 mż a 5 rż. z HSV2 - zakażenie drogą płciową - chorują głównie osoby w wieku 15 - 30 lat noworodki

4 Postacie kliniczne zakażenia HSV 1 zOpryszczkowe zapalenia jamy ustnej i dziąseł zWyprysk opryszczkowy zOpryszczkowe zapalenie spojówek i rogówki zZanokcica opryszczkowa zZapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

5 Postacie kliniczne zakażenia HSV 2 zOpryszczka zewnętrznych narządów płciowych zUogólniona opryszczka noworodków

6 Opryszczkowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł znajczęściej chorują dzieci w 1 - 3 r.ż zokres wylęgania 3 - 9 dni zpoczątek z gorączką ( 39 - 40° C) zobrzęk, bolesność śluzówek, pęcherzyki na śluzówkach j. ustnej, wargach i skórze okolicy ust zczas trwania około 6 - 8 dni zleczenie objawowe: leki p-gorączkowe, boraks z gliceryną, posiłki przecierane, chłodne

7 Zapalenie jamy ustnej HSV

8 Wyprysk opryszczkowy znajczęściej chorują niemowlęta po 6 mc ż. zna podłożu atopowo zmienionej skóry liczne wykwity pęcherzykowe  zlewanie się pęcherzyków  rozległe sączące się nadżerki  wtórne nadkażenie bakteryjne zgorączka 39 -40°C zutrata płynów ustrojowych  zaburzenia wodno-elektrolitowe

9 Wyprysk opryszczkowy c.d. zczas trwania 7 - 14 dni zleczenie: acyclowir iv. 15 mg/kg mc w 3 dawkach przez 7-10 dni, lub 60 mg/kg na dobę w 4-5 dawkach per os, maść borno-riwanolowa, antybiotyki o szerokim spektrum, leki przeciw gorączkowe, płyny nawadniające

10 Wyprysk opryszczkowy

11 Opryszczkowe zapalenie spojówek i rogówki zzwykle w przebiegu opryszczki pierwotnej ale i nawrotowej zzmiany pęcherzykowe, przekrwienie  owrzodzenia spojówek  nadkażenie bakteryjne z„ drzewkowate” owrzodzenie rogówki  bliznowacenie  upośledzenie przezierności

12 Opryszczkowe zapalenie spojówek i rogówki c. d. leczenie: zacyklowir w maści ocznej zkrople i maści oczne z antybiotykiem znie wymaga podania acyklowiru doustnie zwskazana konsultacja okulisty

13 Zanokcica opryszczkowa zzakażenie przez bezpośredni kontakt uszkodzonej skóry ( u dzieci autoinokulacja) zbolesność i obrzęk wału paznokciowego + pęcherzyki, brak ropienia zprzebieg bezgorączkowy zczas trwania około 10 dni znie wymaga leczenia

14 Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych i mózgu zw 70% jako wynik reaktywacji zakażenia zszybko narastające objawy ogniskowego uszkodzenia OUN (imituje ch. ogniskową) zlokalizacja zwykle w płatach skroniowych zprzebieg ciężki - śmiertelność ok. 40% zpozostawia trwałe ubytki neurologiczne zizolowane zapalenie opon m-rdz ma lekki przebieg

15 Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych i mózgu c.d. LECZENIE: zacyklowir 30-45 mg/kg/dobę w 3 dawkach przez 10 dni z20% mannitol zdeksametazon 0,5 - 1,0 mg/kg/dobę

16 Zakażenie HSV2 - opryszczka zewnętrznych narądów płciowych zchorują osoby w wieku 15 - 30 r.ż zzakażenie pierwotne i nawrotowe zzmiany zapalne sromu, pochwy, szyjki macicy, prącia, okolicznej skóry, czasem gorączka, powiększenie węzłów chłonnych zmoże zwiększać ryzyko raka szyjki macicy

17 Opryszczka nawrotowa znawracające zmiany na granicy skóry i błon śluzowych zczas trwania 3 - 7 dni zleczenie: maść z acyklowirem zleczenie konieczne u osób z niedoborem odporności

18 Opryszczka wargowa

19 Zakażenia wirusem EBV Trochę historii... z1964 r. wykrycie nowego wirusa z rodzaju herpes w hodowli komórek limfoidalnych chłoniaka Burkitta z1966-1968 ustalenie etiologii mononukleozy zakaźnej - badania Gertrudy i Wernera Henle

20 Wirusy EBV ztyp A lub 1 - ma większą zdolność unieśmiertelniania komórek in vitro ztyp B lub 2 występuje głównie w Afryce oraz u osób leczonych immunosupresyjnie zhomologacja między kwasem nukleinowym obu typów wynosi 70 - 85% zczłowiek jest jedynym naturalnym gospodarzem EBV.

21 Pierwotne zakażenie EBV zbezobjawowe zmononukleoza zakaźna zzapalenie gardła i migdałków zostre choroby neurologiczne (zespół Guillain-Barre, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych i mózgu zmałopłytkowość

22 Pierwotne zakażenia EBV zzakażenia wrodzone z wadami płodu znabyta agammaglobulinemia, niedokrwistość aplastyczna, chłoniak zzapalenia płuc zzespół hemofagocytarny zzapalenie wątroby

23 Reaktywacja zakażenia EBV zchłoniak Burkitta zrak nosogardła zchłoniaki u biorców przeszczepów i zakażonych HIV zleukoplakia włochata zprzewlekła infekcja EBV zzespół przewlekłego zmęczenia

24 Zakażenie EBV zzwiązek EBV z leiomyosarcoma lub leiomyoma u zakażonych HIV oraz u dzieci leczonych immunosupresyjnie po przeszczepach narzadów ( zaburzony nadzór immunologiczny nad namnażaniem zakażonych EBV limfocytów B oraz supresja limfocytów T. zwytwarzanie autoprzeciwciał przez zakażone EBV limfocyty B.

25 Objawy kliniczne mononukleozy zakażnej zgorączka zzapalenie gardła zuogólniona limfadenopatia zhepatosplenomegalia znieżyt nosa zobrzęki wokół oczu zwysypki zwybroczyny na podniebieniu

26 Obraz gardła w mononukleozie

27 Obraz gardła w mononukleozie zakaźnej 2.

28 Mononukleoza zakaźna kryteria diagnostyczne ztypowy obraz kliniczny zcharakterystyczny obraz morfologiczny krwi obwodowej zobecność w surowicy przeciwciał heterofilnych i / lub swoistych

29 Antygeny EBV zAntygen kapsydowy VCA ( Henle i Henle ) zAntygen wczesny EA-D i EA-R ( Henle i wsp) zAntygen jądrowy EBNA 1 i EBNA 2 ( Klein i Reedman )

30 Diagnostyka zakażenia EBV zOznaczenie przeciwciał dlaVCA w klasie IgM, IgG,IgA zOznaczenie przeciwciał dla EA zOznaczenie przeciwciał dla EBNA-1 i EBNA-2

31 Powikłania mononukleozy zakaźnej zhematologiczne zneurologiczne zzwiązane z układem oddechowym zkardiologiczne zzapalenie wątroby zpęknięcie śledziony zzespół Alicji w Krainie Czarów

32 Leczenie zakażeń EBV zmononukleoza zakaźna - objawowe, w szczególnych przypadkach sterydy, antybiotyki zzespoły limfoproliferacyjne - wirostatyki: acyklowir lub gancyklowir zlimfoproliferacja po przeszczepie szpiku - przeszczepianie od dawcy komórek cytotoksycznych T swoistych wobec EBV

33 Zespół przewlekłego zmęczenia z1988 r. Zdefiniowano CFS - Chronic Fatique Syndrome zEpidemiologia: obserwowany głównie u osób dorosłych ( 20 - 50 lat ) zKobiety - 75 % zMężczyźni - 25 % zCzęstość występowania 0,002 - 1 %

34 Czynniki zakaźne podejrzane o udział w CFS zEBV zHHV6 zEnterowirusy zCMV zHCV zToxoplasma zChlamydia

35 Epidemiologia ospy wietrznej z Występuje endemicznie na całym świecie z Rocznie notuje się około 60 milionów zachorowań z Sezonowość w klimacie umiarkowanym

36 Ospa wietrzna w USA z W USA rocznie rejestrowano 3,7 do 4 milionów przypadków z 11 000 hospitalizacji z 100 zgonów rocznie JAMA, 2002;287(5):606

37 Powikłania z Niemcy – powikłania u 5,5% z Włochy - powikłania u 3,5 do 5% z Anglia i Walia – 25 zgonów rocznie z Francja – powikłania u 2% Pediatr Infect Dis J, 2004,23 (5):379

38 Ospa wietrzna w Polsce z Rejestruje się od 100 do 200 tysięcy zachorowań z Czy to wszystkie przypadki ? z 750-1200 hospitalizacji z Zgony ?

39 Przebieg choroby zzazwyczaj lekki zcięższy u osób dorosłych zciężki, a nawet śmiertelny: yu pacjentów z wrodzonymi lub nabytymi niedoborami odporności yu noworodków yu osób z chorobami nowotworowymi, na przewlekłej sterydoterapii, leczonych immunosupresyjnie

40 Naturalny przebieg ospy wietrznej zzakażenie zokres wylęgania 11 - 21 dni zokres zwiastunów 24 - 36 godzin przed wysypką zwysypka zprzyschnięcie pęcherzyków zzdrowienie

41 Powikłania ospy wietrznej zzapalenie opon mózgowo - rdzeniowych zzapalenie móżdżku zzapalenie mózgu zZespół Guillain - Barre‘ zzapalenie płuc ( rzadko u dzieci ) znadkażenie bakteryjne wykwitów: ropowica, pęcherzyca gronkowcowa, róża, płonica, martwicze zapalenie powięzi

42 Martwicze zapalenie powięzi i tkanki podskórnej zEtiologia: paciorkowiec hemolizujący grupy B proliferacja swoistych limfocytów T  uwalnianie cytokin zapalnych, wstrząs, uszkodzenie tkanek zSprzyjają: kortykosteroidy, niesterydowe leki przeciwzapalne hamowanie fagocytozy  rozszerzenie się zakażenia

43 Martwicze zapalenie powięzi Powikłanie ospy wietrznej u 10 letniego chłopca R.Rokicka-Milewska

44 Powikłanie ospy wietrznej u 7 letniej dziewczynki R. Rokicka-Milewska

45 Powikłania ospy wietrznej w zależności od wieku zbakteryjne częściej u dzieci do 4 roku życia zneurologiczne u dzieci starszych

46 Powikłania ospy wietrznej c.d. zostra śródzakaźna małopłytkowość zzapalenie spojówek i rogówek zzespół Reye'a zzapalenie wątroby zzapalenie mięśnia sercowego zzapalenie stawów zzapalenie nerek

47 Objawy półpaśca zból, pieczenie, świąd skóry zczasem gorączka, ból głowy zobrzęk, zaczerwienienie skóry - grudki - pęcherzyki - zlewające się w pęcherze - strupki zczas trwania 10 - 14 dni

48 Powikłania półpaśca ypółpasiec uogólniony ypółpasiec oczny ypółpasiec uszny yzapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu yprzewlekła neuralgia

49 Półpasiec

50 Immunoprofilaktyka bierna - wskazania yosoby z niedoborem odporności ykobiety w ciąży ynoworodki, których matki chorowały na ospę wietrzną 5 dni przed do 2 dni po porodzie ywcześniaki yVaritect i.v. yVaricella-Zoster Immune Globulin i.m. KRÓTKOTRWAŁA i KOSZTOWNA

51 Postacie kliniczne zakażenia CMV EPIDEMIOLOGIA: zakażenie zdrogą bezpośrednich kontaktów i/lub kropelkową zdrogą przetoczeń krwi i przeszczepów narządów zwertykalnie ( przez łożysko, podczas porodu, z mlekiem matki ) zw 99% zakażenie bezobjawowe lub skąpo objawowe

52 Cytomegalia nabyta zprzebieg zwykle bezobjawowy zobjawy u noworodków i niemowląt do 3 mies. życia i u osób z immunosupresją Cięższy przebieg przy masywnym zakażeniu np.. po przetoczeniu, u osób dializowanych, po przeszczepie, chorych na AIDS

53 Postacie kliniczne nabytej cytomagalii zmononukleoza cytomegalowirusowa zzapalenie wątroby zgorączka bez uchwytnej przyczyny ( kilka tygodni) zśródmiąższowe zapalenie płuc ( u noworodków, osób po przeszczepie, z immunosupresją) zzapalenie przewodu pokarmowego zzapalenie siatkówki i naczyniówki zzapalenie mózgu

54 Leczenie cytomegalii zgłównie objawowe zu osób zakażonych HIV, noworodków, z immunosupresją, po przeszczepie lekiem z wyboru jest gancyklowir 10 mg/kg/dobę w 2 dawkach przez 14-21 dni. Leczenie przewlekłe 5mg/kg/dobę przez 5 dni - 5 dni przerwy UWAGA - lek jest bardzo toksyczny

55 Leczenie cytomegalii c.d. Immunoglobuliny: zCYTOTECT zCYTOGAM Dawkowanie: 4 ml/kg/dobę w 0  4  8 dniu leczenia 2 ml/kg/dobę w 12  16 dniu leczenia

56 HHV6 wykryty w 1986 roku Podtyp HHV-A znie znane są objawy zakażenia pierwotnego zizolowany od osób dorosłych z immuno- supresją Podtyp HHV6- B z rumień nagły z z. mononukleozo- podobny z możliwe zakażenie wertykalne i przez pokarm

57 Objawy pierwotnego zakażenia HHV6 u dzieci zgorączka zobjawy żołądkowo-jelitowe znieżyt górnych dróg oddechowych zzapalenie płuc zwysypka ( exanthema subitum ) zdrgawki zzapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu latencja w mononuklearach, zwojach nerwowych, w śliniankach

58 Rumień nagły - gorączka trzydniowa zchorują dzieci po 8 mż i w 2 roku życia OBJAWY zgorączka > 39°C przez 2 -5 dni zdrażliwość, niepokój, drgawki zwysypka po spadku gorączki zw okresie gorączki leukocytoza z przesunięciem w lewo zleukopenia limfocytarna ( nawet do 8 tygodni ) zleczenie objawowe

59 Zakażenia HHV6 u osób zakażonych HIV zOdpowiedzialny za progresję AIDS (wg Gallo) zzakaża i niszczy limfocyty CD4 zzwieksza ekspresję receptorów CD4w limfocytach T i kom NK   replikacji HIV ztransaktywuje receptory HIV regulujące namnażanie   replikacji HIV

60 HHV7 wykryty w 1990 roku zmorfologicznie podobny do HHV6 zizolowany ze śliny 75% zdrowych dorosłych, limfocytów, wydzieliny szyjki macicy zZakażenie pierwotne przebiega pod postacią: - rumienia nagłego - stanów gorączkowych - drgawek gorączkowych Do zakażenia pierwotnego dochodzi ok. 3 roku życia. HHV6 i HHV7 mogą wzajemnie powodować reaktywację latentnego zakażenia

61 HHV8=KSHV=KS-associated HIV zIzolowany z mięsaka Kaposiego, morfologicznie zbliżony do EBV zzdolny do onkogenezy, wywołuje: - naczyniakomięsaki - chłoniaki B komórkowe - chorobę Castlemana zzakażenie drogą płciową, latencja limfocytów B, komórek zwojów nerwowych

62 Podsumowanie zzakażenia są powszechne, głównie bezobjawowe zszczepionka tylko przeciwko VZV znadal trudności diagnostyczne i terapeutyczne


Pobierz ppt "Zakażenia wywołane przez Herpesviridae Ewa Duszczyk Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google