Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© M. Muraszkiewicz, kwiecień 2001 1 M. Muraszkiewicz Uwaga ! Przyszłość Uwaga ! Technologia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© M. Muraszkiewicz, kwiecień 2001 1 M. Muraszkiewicz Uwaga ! Przyszłość Uwaga ! Technologia."— Zapis prezentacji:

1 © M. Muraszkiewicz, kwiecień M. Muraszkiewicz Uwaga ! Przyszłość Uwaga ! Technologia

2 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Spis treści 2. Cztery tezy 3. Gdzie rewolucja ? 4. Peryskopem w przyszłość 5. Epilog 1. Prolog

3 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Źródła dobrobytu kapitał ziemia, energia, zasoby naturalne praca pomysły, wiedza, technologia, innowacje

4 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Cechy "Nowej gospodarki" globalizacja, deregulacja, duża prędkość procesów, szybkie zmiany, duże i szybko rosnące znaczenie informacji i wiedzy, ochrona własności intelektualnej, nowe mechanizmy finansowe (np. risk/venture capital), szerokie zastosowanie technologii informacyjnych, skłonność do podejmowanie ryzyka i poszukiwania nowych rozwiązań, ciągłe tworzenie nowych miejsc pracy, partnerstwo, ustawiczne uczenie się członków społeczności, troska o socio- i ekosferę (ang. sustainable growth), czynne uczestnictwo w życiu społecznym i wszechstronna, demokratyzacja tegoż,...

5 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Prolog 3. Gdzie rewolucja ? 4. Peryskopem w przyszłość 5. Epilog 2. Cztery tezy Teraz przedyskutujemy :

6 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Nowa gospodarka – teza #1 Dzięki nowym technologiom informacyjnym i komunikacyjnym koszty związane z osiąganiem celów gospodarczych i/lub społecznych metodą współpracy są niższe niż koszty ponoszone w osiąganiu tych celów drogą rywalizacji. Współpraca ma zatem uzasadnienie gospodarcze, a nie tylko społeczne (co powinno zapewnić jej trwałość).

7 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Kultura w odwrocie – teza #2 Ogromne sukcesy technologii sprawiają, że zaczyna ona wypierać, a nawet "zastępować" kulturę. Kulturę zastępuje kultura techniczna. A przecież właśnie kultura, z jej niewidzialnym światem wartości, powinności i spolegliwości, najlepiej chroni nas przed wybuchami/ nawrotami barbarzyństwa.

8 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Rosnącą niepewność – teza #3 Szybkie zmiany i zaskakujące wynalazki zwiększają poziom niepewności społeczeństw i jednostek. Osłabiają poczucie ciągłości i destabilizują poczucie trwałości. Przyszłość zawsze była źródłem niepewności. Odnotujmy wszak, iż: (i) poziom niepewności jest proporcjonalny do sukcesów technologii oraz, (ii) mamy coraz więcej wynalazków i technologii wokół nas.

9 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Wielki brat – teza #4 Technologie informacyjne w połączeniu z inteligentnymi czujnikami i sztucznymi agentami stwarzają po raz pierwszy w historii możliwość śledzenia i kontrolowania jednostek i społeczności. Różnica w porównaniu z przeszłością polega na tym, że można to robić skutecznie, w skali masowej i – co najgorsze – dotyczy to tego o czym i jak myślimy (w przeszłości przedmiotem kontroli bardziej było to, co robiliśmy).

10 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Prolog 2. Cztery tezy 4. Peryskopem w przyszłość 5. Epilog 3. Gdzie rewolucja ? Teraz przedyskutujemy :

11 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Cytat z Anonima Internet jest cudownym wehikułem dla komunikacji społecznej, jest sprawcą rewolucji (?) w tym względzie, porównywalnej z rewolucja, która się dokonała za sprawa wynalezionej w XV wieku przez Johannesa Gutenberga maszyny drukarskiej

12 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Gdzie rewolucja ? Kiedy mówi się o rewolucji w komunikacji społecznej warto odróżnić trzy warstwy: treść środki techniczne ( ang. ICT ) użytkownicy Na/w której warstwie dokonuje się rewolucja ?

13 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Treść ? Teza : NIE ma tu rewolucji If one looks past all the marketing and excitement surrounding the technologies, new ICT based technologies cannot revolutionise content because they provide no real new communications capabilities. They are not affecting communications in such fundamental ways as did the arrival of the printing press, telegraph and telephone, photography and motion pictures, and broadcasting, which provided the abilities to move text, sound, and images with or without terrestrial lines Robert Picard Czy aby na pewno ?

14 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Treść – a jednak... światy wirtualne interaktywność, uczestnictwo wbudowana inteligencja i autonomizacja podmiotów narracyjnych...

15 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Środki techniczne ? Teza : TAK mamy tu rewolucję Zmiany dokonują się w dziedzinach: sprzętu komputerowego oprogramowania telekomunikacji współdziałania tych komponentów

16 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Użytkownicy ? Teza : TAK mamy tu rewolucję Powstają nowe zwyczaje i obyczaje, nowe wzorce komunikacji, tworzy się nowy typ mentalności, powstają nowe formy organizacji i zarządzania. Kilka przykładów nowych sytuacji: tele-praca tele-rozrywka tele-życie towarzyskie wirtualne organizacje nowe modele biznesowe (np. Amazon, Dell)... Prognozowanie zmian jest w tej dziedzinie szczególnie ryzykowne

17 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Komputery Telekomunikacja Internet Informacja Media (TV, radio, prasa, tel/fax itd.) Konwergencja & Synergia

18 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Prolog 2. Cztery tezy 3. Gdzie rewolucja ? 5. Epilog 4. Peryskopem w przyszłość Teraz przedyskutujemy :

19 © M. Muraszkiewicz, kwiecień technologii Chameleon chips Customized kids Protein maps Fractal models Off-planet production Nano-technologies Pseudo senses HIV antivirals Optical computing Embedded intelligence źródło: Business Week, 9 April, 2001

20 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Wstęp 2. Cztery tezy 3. Gdzie rewolucja 4. Peryskopem w przyszłość 5. Epilog Teraz przedyskutujemy :

21 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Epilog Książę Hamlet zadał kiedyś pytanie: Być albo nie być ? W kontekście rozumienia roli i znaczenia technologii dla przyszłości fraza Hamleta nie jest już pytaniem - jest: odpowiedzią !

22 © M. Muraszkiewicz, kwiecień Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "© M. Muraszkiewicz, kwiecień 2001 1 M. Muraszkiewicz Uwaga ! Przyszłość Uwaga ! Technologia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google