Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczne zarządzanie i pomiar ROI – szkolenia językowe w firmie Agnieszka Krzanowska Specjalista w Dziale ZZL Warbud SA Karol Granoszewski Country Manager.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczne zarządzanie i pomiar ROI – szkolenia językowe w firmie Agnieszka Krzanowska Specjalista w Dziale ZZL Warbud SA Karol Granoszewski Country Manager."— Zapis prezentacji:

1

2 Skuteczne zarządzanie i pomiar ROI – szkolenia językowe w firmie Agnieszka Krzanowska Specjalista w Dziale ZZL Warbud SA Karol Granoszewski Country Manager Educational Testing Service

3 Plan prelekcji: 1.Sylwetki uczestników projektu 2.Analiza sytuacji przed wdrożeniem 3.Założenia projektu 4.Wprowadzenie audytu językowego 5.Narzędzie audytu – certyfikat TOEIC 6.Efekty wdrożenia Programu Nauki Języków Obcych 7.Szkolenia językowe vs oszczędności

4 Warbud SA jedna z największych firm budowlanych w Polsce generalny wykonawca najbardziej prestiżowych projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, ekologicznego, przemysłowego, specjalistycznego oraz inżynierskiego wiodącym udziałowcem spółki jest Vinci Construction – największa francuska firma w dziedzinie budownictwa w okresie 15 – letniej działalności firma oddała do użytku ponad 280 obiektów, wiele z nich zostało wyróżnionych oraz nagrodzonych Warbud realizuje Politykę Jakości w oparciu o wdrożone Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2001 oraz AQAP 2120:2006 zatrudnia ponad 1200 pracowników

5 Educational Testing Service (ETS) największa na świecie organizacja międzynarodowa zajmująca się weryfikacją umiejętności językowych założona w 1947 roku w Princeton, New Jersey, USA twórca międzynarodowych certyfikatów, m. in.: TOEIC, TOEFL, GRE, SAT doradca działów HR w zarządzaniu edukacją językową audytor językowy zatrudnia ponad 2600 osób na całym świecie działalność w ponad 180 krajach

6 Szkolenia językowe w Warbud SA (przed wprowadzeniem Programu Nauki Języków Obcych <2007) grupowe lekcje języka angielskiego zajęcia w godzinach pracy prowadzone przez cały rok ilość uczestników ok. 80 osób różne metody nauczania (konwersacje,wielu dostawców, różne programy nauczania)

7 Szkolenia językowe w Warbud SA (przed wprowadzeniem Programu Nauki Języków Obcych <2007) c.d. brak formalnych zasad uczestnictwa w kursie częściowe finansowanie zajęć różnorodne metody oceny postępów w nauce Analiza dotychczasowego systemu oraz ankieta przeprowadzona wśród pracowników

8 Wyniki analizy efektywności wysokie koszty vs wyniki brak zależności pomiędzy wynikami a otrzymaniem dofinansowania niskie zaangażowanie uczestników (frekwencja) wysoka fluktuacja w grupach – trudność w zachowaniu ciągłości nauczania brak obiektywnego i spójnego systemu oceny Decyzja Zarządu Spółki dot. modyfikacji systemu prowadzenia kursów językowych w firmie

9 Kluczowe elementy projektu określenie celów prowadzenia kursu - analiza potrzeb stworzenie przejrzystych zasad formalnych opracowanie systemu monitorowania efektywności szkoleń językowych

10 Program Nauki Języków Obcych Warbud SA Podstawowe założenia: nauka w trybie semestralnym na terenie całego kraju (biura/budowy) wprowadzenie audytu językowego TOEIC – jako obiektywnego narzędzia oceny zajęcia poza godzinami pracy partycypacja uczestników w kosztach kursu określona minimalna frekwencja

11 Program Nauki Języków Obcych Warbud SA Podstawowe założenia c.d.: wprowadzenie jasnych zasad rozliczania w przypadku niezrealizowania założonych celów nauki – wstrzymanie dofinansowania/zwrot kosztów nagradzanie uczestników osiągających największe postępy międzynarodowym certyfikatem TOEIC

12 Wprowadzenie audytu językowego opartego na egzaminie TOEIC testowanie przed rozpoczęciem kursu i po każdym etapie szkoleń określenie indywidualnych i mierzalnych oczekiwań dotyczących postępów w nauce profesjonalny feedback dla uczestników szkoleń – imienne raporty po każdym teście

13 Certyfikat TOEIC: charakterystyka narzędzia profesjonalny test z języka angielskiego i francuskiego w środowisku pracy administrowany przez zewnętrzną organizację, która nie prowadzi szkoleń test diagnostyczny, obejmuje wszystkie poziomy skala ocen – testu się nie oblewa istotny element podziału uczestników na grupy wg poziomu zaawansowania

14 Przykładowy Raport Wyników

15 Przykładowy Raport Wyników - interpretacja

16 Certyfikaty – różne kolory zależnie od wyniku

17 TOEIC: charakterystyka narzędzia c.d. wyniki testu TOEIC są ciężkie do podważenia, jest to międzynarodowy certyfikat słuchacze są oceniani zewnętrznie, bez udziału i wpływu instytucji szkolącej decyzja o kontynuacji szkolenia poparta jest dowodem w postaci wyniku obiektywnych i rzetelnych testów

18 Efekty wprowadzenia zmian w 2007 roku do programu przystąpiło120 osób 85 osób podeszło do testu po raz drugi po roku 69 osób osiąga postępy (wyższa punktacja po roku) 47 osób przekracza oczekiwania – w nagrodę międzynarodowy certyfikat TOEIC wysoka frekwencja precyzyjnie określone cele szkolenia większa motywacja uczestników

19 Efekty wprowadzenia zmian stałe monitorowanie postępów w nauce efektywne zarządzanie budżetem szkoleniowym obiektywna ocena firmy szkoleniowej/lektorów większa dojrzałość pracowników przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w szkoleniach zadowolenie uczestników z organizacji kursów, potwierdzają prowadzone ankiety ewaluacyjne

20 Imię i nazwisko I TESTII TEST Progres w pkt Wytyczony target uwagi A kontynuacjacertyfikat B kontynuacjacertyfikat C przerwa D kontynuacjacertyfikat E rezygnacja F kontynuacjacertyfikat Analiza wyników

21 do II edycji testu podeszło łącznie 85 osób

22 Szkolenia językowe vs oszczędności w czasach gorszej koniunktury, szkolenia to pierwszy kierunek oszczędności przerwa w szkoleniach nie wpływa korzystnie na motywację i kompetencje językowe pracownicy po przerwie w nauce wracają do podstaw konieczność nadrabiania przerwy zwiększenie nakładów

23 Szkolenia językowe vs oszczędności profesjonalnie zarządzane szkolenia językowe bronią się przed kryzysem pracownicy są świadomi bezpośredniego zaangażowania pracodawcy w przebieg szkoleń – rośnie motywacja do nauki i chęć utrzymania dofinansowania nauki

24 przystąpienie do programu podejście do testu TOEIC powtórny test TOEIC ETAP NAUKI motywacja do osiągnięcia wytyczonego targetu mobilizacja kadry lektorskiej satysfakcja kursantów widoczne i mierzalne efekty nauki rezygnacje uczestników najmniej zmotywowanych Schemat Nauki

25 Podsumowując: audyt optymalizuje proces szkoleniowy cykliczne testowanie kontroluje słuchaczy i lektorów cykliczne testowanie motywuje uczestnicy szkoleń są traktowani i traktują szkolenia w dojrzały sposób

26 Dziękujemy za uwagę Pytania?


Pobierz ppt "Skuteczne zarządzanie i pomiar ROI – szkolenia językowe w firmie Agnieszka Krzanowska Specjalista w Dziale ZZL Warbud SA Karol Granoszewski Country Manager."

Podobne prezentacje


Reklamy Google