Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEKI UKŁADU PRZYWSPÓŁCZULNEGO Adam Kobayashi Tel. kom. 0-602-266498.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEKI UKŁADU PRZYWSPÓŁCZULNEGO Adam Kobayashi Tel. kom. 0-602-266498."— Zapis prezentacji:

1

2 LEKI UKŁADU PRZYWSPÓŁCZULNEGO Adam Kobayashi akobayas@amwaw.edu.pl Tel. kom. 0-602-266498

3  Receptory cholinergiczne  Muskarynowe  Typ I: ośrodkowy układ nerwowy, neurony obwodowe, komórki okładzinowe żołądka  Typ II: mięsień sercowy; zakończenia presynaptyczne neuronów obwodowych i ośrodkowych  Typ III: gruczoły wydzielnicze (ślinowe, potowe, oskrzelowe); mięśnie gładkie ścian naczyń krwionośnych i narządów wewnętrznych  Nikotynowe  płytka nerwowo mięśniowa; zakończenia zwojowe układu wegetatywnego

4  Leki cholinergiczne  Cholinomimetyki bezpośrednie – agoniści receptora muskarynowego  Estry choliny  Aetylocholina – bez znaczenia klinicznego  Syntetyczne analogi – mniej podatne na inaktywację przez cholinesterazy – dłuższy czas działania  bethanechol  Pooperacyjna atonia jelit, zatrzymanie moczu  Karbachol  Jaskra z wąskim kątem przesączania  metacholina  Obecnie nie używana

5  Leki cholinergiczne  Przeciwwskazania do estrów choliny  Wrzód żołądka  Astma  Nadczynność tarczycy

6  Leki cholinergiczne  Alkaloidy cholinomimetyczne  Jaskra z wąskim kątem przesączania  pilokarpina i aceklidyna  Przeciwymiotnie  metoklopramid  Zwiększenie wydzielania błon śluzowych w zespole Sjoegrena i kserostomii po radioterapii  pilokarpina - doustnie  muskaryna: muchomor czerwony

7  Parasympatykomimetyki  Inhibitory cholinesterazy  Odwracalne inhibitory cholinesterazy  Fizostygmina: zawiera azot trzeciorzędowy – przechodzi przez barierę krew-mózg: jaskra, zatrucie cholinolitykami, pochodnymi fenotiazyny i lekami przeciwdepresyjnymi  Neostygmina: zawiera azot czwartorzędowy – nie przechodzi przez barierę krew-mózg: miastenia, atonia pęcherza moczowego i jelit, odwrócenie efektu leków zwiotczających typu nie depolaryzującego

8  Parasympatykomimetyki  Pirydostygmina: miastenia  Edrofonium: diagnostyka miastenii  Karbaminiany: insektycydy – działają ok. 8 godzin  Ambenonium  Distygmina: pomocniczo w miastenii

9  Parasympatykomimetyki  Inhibitory cholinesterazy  Nieodwracalne inhibitory cholinesterazy  DFP  Estry kwasu fosforowego  Gazy bojowe: soman, sarin, tabun  Pestycydy  Zatrucie przewlekłe – objawy utrzymują się przez 2-6 tygodni  Aktywność cholinesterazy 30-50% - ekspozycja, 20% - zatrucie

10  Parasympatykomimetyki  Inhibitory cholinesterazy  Mechanizm działania  Hamują metabolizm ACh w synapsie poprzez hamowanie działania AChE

11  Parasympatykomimetyki  Inhibitory cholinesterazy  Wskazania  Miejscowo do oczu w jaskrze  Pooperacyjna atonia jelit i zatrzymanie moczu  Miastenia  Odwracanie efektu leków powodujących niedepolaryzacyjny blok płytki nerwowo- mięśniowej  Zatrucie atropiną

12  Leki pobudzające czynności poznawcze  Takryna  odwracalny inhibitor cholinesterazy  Wiąże się z białkami  Metabolizowany przez CYP1A2  T ½ = 2-4 godz.  Donepezil  Niekompetycyjny inhibitor AChE  Silnie wiąże się z białkami  Metabolizowany przez CYP2D6 i 3A4  T ½ = 70 hours  Riwastygamina  Pseudoodwracalny inhibitor AChE  Słabo wiąże się z białkami  Szybki metabolizm  T ½ = 1.5 hours  Nieliniowa kinetyka  Galantamina  Oswracalny, kompetycyjny inhibitor AChE  Moduluje receptory nikotynowe ACh  substrat CYP2D6  aktywny metabolit

13  Leki pobudzające czynności poznawcze  Działania niepożądane  Takryna  Dyspepsja, anoreksja, ataksja  Hepatotoksyczność  Donepezil  Bezsenność, ból i zawroty głowy, kurcze mięśni, zapalenie stawów  Riwastygmina  Dyspepsja, anoreksja  Bóle i zawroty głowy, bezsenność  Galantamina  Zawroty głowy  Utrata masy ciała, ból brzucha  Drżenie

14  Parasympatykomimetyki  Toksyczność  Szczególnie ważne ze względu na przypadkowe lub celowe (np. próby „s”) zatrucia

15  Parasympatykomimetyki  Toksyczność estrów kwasu fosforowego  Wysoka toksyczność  Ostre objawy – są związane z działaniem na receptory muskarynowe, nikotynowe i ośrodkowy układ nerwowy  Działanie na receptory muskarynowe (układ przywspółczulne) – skurcz oskrzeli i wzrost wydzielania oskrzelowego, potliwość, kurcze mięśniowe, zwężenie źrenicy, bradykardia

16  Parasympatykomimetyki  Toksyczność estrów kwasu fosforowego  Działanie na receptory nikotynowe (zwojowe i płytki nerwowo-mięśniowej) - nużliwość, osłabienie mięśniowe (zaburzenia oddychania), drżenia pęczkowe  Ośrodkowy układ nerwowy - lęk, ból głowy, splątanie, niewydolność krążeniowa i oddechowa (spadek cisnienia)  Najczęstszą bezpośrednią przyczyną zgonu jest porażenie mięśni oddechowych

17  Parasympatykomimetyki  Toksyczność estrów kwasu fosforowego  Opóźnienie efektu neurotoksycznego  Postępujące osłabienie dłoni i stóp  „Starzenie" fosforylowanego enzymu – dealkilacja  Aktywność AChE powraca po zsyntetyzowaniu nowego enzymu

18  Parasympatykomimetyki  Leczenie – specyficzne wobec zatrucia estrami kwasu fosforowego  Znajomość objawów jest kluczowa dla szybkiego rozpoznania i leczenia  Usunąć chorego z miejsca ekspozycji  atropina, 2-4 mg IV – powtarzać co 5-10 minut do czasu wystąpienia objawów atropinizacji  2-PAM (pirydyno-2-aldoksym chlorek metylu; pralidoksym, obidoksym), 1 g powoli IV do 10 doby od zatrucia  reaktywacja enzymu  Dekontaminacja  Ew. sukcynylocholina – ZABEZPIECZENIE ANESTEJOLOGICZNE!!!  Diazepam w razie drgawek

19  Parasympatykolityki Leki hamujące transmisję cholinergiczną:  Leki hamujące transport ACh do neuronu:  hemicholina  hamuje transport choliny do neuronu    uwalniania ACh  Toksyna botulinowa (zatrucie pokarmowe)  Hamuje stymulowane przez przewodnictwo nerwowe uwalnianie acetylcholiny  Dystonie, zabiegi kosmetyczne, migrena

20  Parasympatykolityki Cholinolityki:   Leki antymuskarynowe :   kompetycyjny blok receptorów muskarynowych (wysokie powinowactwo, bez aktywności wewnętrznej)   blok receptorów muskarynowych unerwianych przez pozazwojowe włókna przywspółczulne   blok receptorów muskarynowych w gruczołach potowych (pozazwojowe współczulne)

21  Parasympatykolityki Cholinolityki :   Antagoniści receptorów zwojowych:   Blokują receptory nikotynowe współczulne i przywspółczulne zwojów autonomicznych i rdzenia nadnerczy

22  Parasympatykolityki Cholinolityki:   Antagoniści receptorów w płytce nerwowo-mięśniowej: (kurara)   hamują receptory nikotynowe w płytce nerwowo-mięśniowej mięśni poprzecznie prążkowanych

23  Cholinolityki   Alkaloidy:   atropina w pokrzyk wilcza jagoda (Atropa Belladonnae)   skopolamina w bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium)   hioscjamina – lulek czarny (Hyoscyamus niger) i lulecznica kraińska (Scopolia carniolica)   Pochodne syntetyczne: homatropina, tropikamid, butylobromek skopolaminy, metyloatropina, oksyfenonium, oksyfencyklimina   Kompetycyjni antagoniści acetylocholiny i innych agonistów receptora muskarynowego   Zwykle niewielki efekt lub jego brak na receptory nikotynowe   Nie wszystkie receptory muskarynowe są jednakowo wrażliwe na wszystkie leki   Selektywne inhibitory receptorów:   M1: pirenzepina, telenzepina   M3: bromek ipratropium

24  Właściwości farmakologiczne Gruczoły ślinowe   wysoce wrażliwe: suchość w ustach, trudności z połykaniem i mówieniem w małych dawkach   zupełnie znoszą wydzielanie stymulowane przez układ przywspółczulny

25  Właściwości farmakologiczne Gruczoły potowe   Unerwienie przez układ współczulny, ale cholinergiczne!   wysoce wrażliwe, ciepła i sucha skóra, wzrost temperatury ciała (w dawkach toksycznych)   “gorączka atropinowa” może wystąpić u niemowląt (temperatura może osiągnąć 43  C)

26  Właściwości farmakologiczne oko   tęczówka - poszerzenie źrenicy   mydriasis, światłowstręt   Hamuje działanie ACh na mięsień rzęskowy

27  Właściwości farmakologiczne oko   Mięsień rzęskowy - relaksacja   Porażenie akomodacji (cykloplegia)   Źrenica ustawiona na patrzenie w dal (bliskie obiekty zamazane)   Utrata prawidłowej reakcji na światło   Niewielki lub brak efektu na ciśnienie śródgałkowe, poza jaskrą z wąskim kątem przesączania   Zwiększenie oporu przy przesączaniu

28  Właściwości farmakologiczne Układ sercowo-naczyniowy   serce (głównie na czynność serca)   małe dawki – zwolnienie czynności ze względu na ośrodkowe pobudzenie nerwu błędnego (  4- 8/min)   Rzadko jest to znaczący efekt   wysokie dawki - tachykardia hamujący efekt na węzeł zatokowo-przedsionkowy   Wyraźniejszy u młodych dorosłych -  35-40/min w spoczynku

29  Właściwości farmakologiczne Układ sercowo-naczyniowy   krążenie   Zwykle jedynie toksyczne dawki powodują poszerzenie naczyń skórnych   Zaczerwienienie skóry   Przeciwdziałają poszerzeniu naczyń obwodowych i nagłym spadkom ciśnienia po estrach choliny

30  Właściwości farmakologiczne Układ sercowo-naczyniowy   krążenie   Niewielki efekt przy podawaniu samego leku   brak cholinergicznego unerwienia naczyń

31  Właściwości farmakologiczne Układ oddechowy   Hamowanie wydzielania nosa, gardła i oskrzeli – wysuszanie błon śluzowych układu oddechowego.   Poszerzenie oskrzeli   Rozkurcz mięśni gładkich   Wzrost pojemności zalegającej – prowadzi to do pobudzenia czynności oddechowej

32  Właściwości farmakologiczne Przewód pokarmowy   zmniejszenie wydzielania żołądkowego   Zmniejszona objętość i całkowite wydzielanie kwasu solnego   Zwykle tylko w dużych dawkach (suchość w ustach, itp)   hamowanie perystaltyki   Tylko przy stosunkowo dużych dawkach

33  Właściwości farmakologiczne Układ moczowy   Zatrzymanie moczu   rozkurcz mięśnia wypieracza   Rozkurcz mięśniówki moczowodów

34  Właściwości farmakologiczne Ośrodkowy układ nerwowy   Osłabienie koncentracji i pamięci   Senność i uspokojenie   pobudzenie   niezborność   halucynacje   śpiączka

35  Zatrucie substancjami antymuskarynowymi   Najczęściej alkaloidy belladonnae   Niemowlęta i małe dzieci najczęściej   Mogą być śmiertelne   Depresja oddechowa i/lub krążeniowa   10 mg lub mniej może być śmiertelne u dzieci   diagnoza zatrucia poprzez podanie inhibitora AChE

36  Inne leki o właściwościach antymuskarynowych   Leki przeciwhistaminowe   Leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne)   neuroleptyki (chlorpromazyna)   Leki przeciwparkinsonowskie (np. benztropina)

37  Syntetyczne pochodne alkaloidów belladonna Zawierające azot czwartorzędowy   Są słabo wchłaniane z przewodu pokarmowego   Nie przechodzą przez barierę krew-mózg   Większe powinowactwo do receptorów nikotynowych od pochodnych trzeciorzędowych

38  Wskazania Premedykacja (atropina i skopolamina)   hamowanie nadmiernego ślinienia i wydzielania w drogach oddechowych (atropina)   Często podawana przed znieczuleniem ogólnym w celu zmniejszenia odruchu kaszlowego, krztuszenia i nadmiernego wydzielania oskrzelowego   Poszerzenie oskrzeli   Zwiększenie wentylacji płucnej   Działają nasennie i powodują niepamięć

39  Wskazania Resuscytacja krążeniowo - oddechowa   Bradykardia z niskim ciśnieniem i niedotlenieniem

40  Wskazania Okulistyka   Miejscowe podanie   aby uniknąć działań ogólnych   Poszerzenie źrenicy (homatropina, tropikamid)   diagnostyka   cykloplegia   Diagnostyka – pomiar wskaźnika refrakcji   Przeciwwskazane w jaskrze z wąskim kątem przesączania

41  Wskazania Przewód pokarmowy   Wrzód żołądka (pirenzepina – b. rzadko)   Inne leki skuteczniejsze   Stany skurczowe jelit   Największa skuteczność, jeśli wynika z nadmiernego pobudzenia przywspółczulnego

42  Wskazania Działanie na OUN   Zespół parkinsonowski po neuroleptykach (benztropina)   Zwłaszcza pochodnych fenotiazyny i butyrofenonu   Lewodopa jest lekiem z wyboru w chorobie Parkinsona   Lewodopa nie może być stosowana w zespole parkinsonowskim po neuroleptykach   Amantadyna

43  Wskazania Działanie na OUN   choroba lokomocyjna (skopolamina)   Jeden z pierwszych leków   W plastrach – niedostępna w Polsce   Sedacja w położnictwie   sedacja, uspokojenie i niepamięć   W wielu lekach OTC ze względu na właściwości nasenne

44  Wskazania Układ oddechowy   zahamowanie wydzielania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego   W wielu mikstrach na przeziębienie OTC (atropina i skopolamina)   W celu objawowego leczenia kataru   Nie skraca przebiegu choroby

45  Wskazania Działanie rozkurczowe   Zaburzenia czynności pęcherza moczowego   Chlorowodorek oksybutynina   Tolterodyna – mniej działań niepożądanych ośrodkowych

46  Wskazania Inne wskazania   Zatrucie inhibitorami cholinesterazy i grzybami   atropina w dużych dawkach   Bradykardia zatokowa

47  Preparaty złożone  Tolargin (atropina, metamizol i papaweryna)  Alax (wyciąg z kory kruszyny, korzenia lukrecji i alkaloidów pokrzyku)  Belergot (alkaloidy pokrzyku i ergotamina)  Reasec (difenoksylat i atropina)  Scopolan compositum (butylobromek skopolaminy i metamizol)  Vegantalgin H (butylobromek skopolaminy i paracetamol)

48  Inne leki o działaniu cholinolitycznym  Amantadyna  Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne  Neuroleptyki  Antyarytmiczne (disopiramid, prokainamid, chinidyna)  Leki przeciwhistaminowe I generacji  Fluwoksamina (SSRI)

49 LEKI UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO

50  Receptory adrenergiczne  alpha 1  Skurcz mięśni gładkich naczyń  Skurcz mięśnia zwieracza źrenicy  beta 1  Chronotropowo i inotropowo dodatnio  Wydzielanie reniny przez zatokę szyjną

51  Receptory adrenergiczne  Alpha 2  OUN – obniżenie odpowiedzi współczulnej  Receptory presynaptyczne – zmniejszenie transmisji adrenergicznej  Niewielki skurcz mięśniówki gładkiej  Beta 2  Rozkurcz mięśni oskrzeli  Rozkurcz mięśni poprzecznie prążkowanych  Rozkurcz mięśni gładkich moczowodów

52  Sympatykolityki działające przedzwojowo  Stosowane rzadko:  Trimetafan: przełomy nadciśnieniowe  Mekylamina: zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza pęcherza moczowego  Działania niepożądane związane z działaniem na układ przywspółczulny

53  Selektywność adrenomimetyków Agoniści Receptory fenylefryna  1    noradrenalina  1 =       adrenalina  1 =       isoprenalina      albuterol      dopaminaD 1 = D 2 

54  Adrenomimetyki

55  Adrenalina  Zwęża większość naczyń – pobudzenie   w małych dawkach rozkurcza naczynia mięśni poprzecznie prążkowanych – pobudzenie  2  w dużych dawkach kurczy naczynia mięśni poprzecznie prążkowanych – pobudzenie    Rozkurcz mięśni oskrzeli – pobuzenie  2  Działanie na HR i RR zależne od dawki

56  Adrenalina  wyłącznie pozajelitowo, doustnie rozkłada się w przewodzie pokarmowym oraz wątrobie  podskórnie - wchłanianie powolne ze względu na miejscowy skurcz naczyń krwionośnych; roztwory 1:1000 i 1:10000; dawka sc. - 0.3-0.5 mg  domięśniowo  dotchawiczo - działanie systemowe - nie ograniczone do drzewa oskrzelowego, roztwory 1:100  dożylnie

57  Adrenalina   działania niepożądane:   pobudzenie psychiczne, niepokój oraz drżenie kończyn,   znaczne pobudzenie czynności serca  niewydolność wieńcowa z bólami zamostkowymi   obrzęk płuc na skutek skierowania krwi do płucnego łożyska naczyniowego i wzrostu ciśnienia   Przeciwwskazania:   Tętniaki mózgu i aorty

58  Noradrenalina  Zwęża naczynia – pobudzenie   Działanie na serce zależy od dawki  niskie dawki:  przyspieszenie HR  zwężenie  wysokie dawki:  Odruchowe zwolnienie HR  Dodatni efekt inotropowy  zwiększa RR

59  Noradrenalina  działa tylko po podaniu pozajelitowym  w przewodzie pokarmowym ulega rozkładowi  działanie natychmiastowe i krótkotrwałe ok. 2-5 min.  szybka biotransformacja  stosowana niekiedy jako dodatek do leków miejscowo znieczulających  kurcząc naczynia zwalnia uwalnianie leku miejscowo znieczulającego  nie stosować w dystalne części ciała ze względu na możliwość skurczu naczyń i martwicy  działania niepożądane:  wzrost ciśnienia  znaczne pobudzenie czynności serca, tachykardia, zaburzenia rytmu do migotania komór włącznie, najczęściej po podaniu dożylnym.

60  Dopamina  DA może działać na receptory adrenergiczne  Istnieją specyficzne receptory DA  Mózg  Naczynia nerek i jelit  Kilka podtypów  Wskazania:  Wstrząs kardiogenny i hipowolemiczny  Nie zmniejsza przepływu przez nerki!  Dopexamina – syntetyczna pochodna o silnym działaniu na receptory beta2

61  Dobutamina   silniej niż DA działa na  1, słabo na  1   na serce działa silniej inotropowo niż dromotropowo (ostrożnie w migotaniu przedsionków!), minimalnie zmienia HR   zapotrzebowanie serca na tlen jest mniejsze, niż po innych sympatykomimetykach, dlatego chętniej jest stosowana w niektórych postaciach wstrząsu np. kardiogennym.   Możliwe jest równoczesne stosowanie dopaminy i dobutaminy, aby efektywniej zwiększyć pracę serca, podnieść ciśnienie tętnicze i zachować przepływ przez nerki.

62  Leki beta-adrenomimetyczne nieselektywne

63  Isoprenalina    i    agonista  działa chronotropowo i inotropowo dodatnio  Rozkurcz naczyń w mięśniach poprzecznie prążkowanych  Spadek ciśnienia rozkurczowego  Odruchowe zwiększenie działania na serce  Rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli  Wchłania się dobrze po podaniu pozajelitowym i wziewnym; zastosowana doustnie lub podjęzykowo wchłania się nierównomiernie i siłę jej działania trudno przewidzieć

64  Isoprenalina  T ½ = 2.5 h.  działania niepożądane:  kołatanie serca  zaburzenia rytmu - nie stosować w niewydolności wieńcowej, nadczynności tarczycy oraz zwiększonej pobudliwości serca  bóle głowy  bóle zamostkowe  Nudności  drżenia kończyn.  najczęściej po podaniu pozajelitowym, u osób szczególnie wrażliwych, bądź po przedawkowaniu leku w inhalacji.  Wskazania: blok serca, bradykardia (działa dromotropowo dodatnio)

65  Orciprenalina  działa silniej na  2 niż na  1  można ją stosować doustnie (działanie opóźnione i przedłużone do 3-4 godzin) oraz pozajelitowo:  we wstrzyknięciach w celu pobudzenia serca po operacjach na sercu oraz w blokach serca  wziewnie w dychawicy oskrzelowej, lepiej jednak stosować selektywne  2 - mimetyki.  działa nieco dłużej niż izoproterenol – T ½ = 6 h.

66  Sympatykomimetyki

67  Efedryna  Uzyskiwana z roślin (Ma-huang)  Amina pośrednia  Nasila uwalnianie NA  Może dojść do tachyfilaksji  Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego  Działa 3-6 godz.  Przypisuje się bezpośrednie pobudzające działanie na receptory a i b  Dobrze przenika i pobudza OUN

68  Efedryna  działania niepożądane:  kołatanie serca, czasem bóle wieńcowe (  1 ) - ostrożnie u chorych z niewydolnością wieńcową i NT  pobudzenie OUN z niepokojem i bezsennością a nawet drgawkami.  wskazania:  obrzęk błon śluzowych (blokada nosa i ucha)  w przeziębieniach, choć jej stosowanie jest uzasadnione tylko wtedy, gdy konieczne jest zniesienie blokady nosa (często jako składnik preparatów złożonych, chociaż celowe jest jej stosowanie samodzielne)  może być stosowana w idiopatycznych ortostatycznych spadkach ciśnienia tętniczego i innych stanach hipotensyjnych

69  Pseudoefedryna   prawoskrętny izomer efedryny   podobnie działa na błony śluzowe nosa   słabiej pobudza układ sercowo - naczyniowy   gorzej penetruje do OUN i powoduje mniej działań niepożądanych (mimo to ostrożnie u starszych osób);   preferowana zamiast efedryny.   wyłącznie doustnie, często w preparatach złożonych   działa ok. 4-6h   wydalana przez nerki w 80 %, alkalizacja moczu zwalnia wydalanie i przedłuża działanie leku.   wskazania:   doraźnie celem zmniejszenia obrzęku błon śluzowych;   korzystne stosowanie preparatów o przedłużonym działaniu

70  Amfetamina  Pobudza wydzielanie NA  Dobre wchłanianie z przewodu pokarmowego  Pobudza OUN  Obwodowe działanie przez wydzielanie amin katecholowych  deksamfetamina – izomer prawoskrętny silniej pobudza OUN i tenże izomer był stosowany w leczeniu narkolepsji i zespołu hiperkinetycznego u dzieci; hamuje apetyt pobudzając ośrodek głodu w podwzgórzu i nieznacznie wzmaga metabolizm, była stosowana w leczeniu otyłości, co było nieracjonalne nie tylko ze względu na możliwość nadużywania, ale także z powodu szybkiego (kilka tygodni) rozwoju tolerancji na działanie hamujące apetyt  pochodne: fenfluramina, mazindol były stosowane w leczeniu otyłości, ale ze względu na działania niepożądane. (fenfluramina i deksfenfluramina - uszkodzenia serotoninopochodne zastawek serca i nadciśnienie płucne)

71  Amfetamina  działania niepożądane:  zależność psychiczna  psychoza toksyczna  depresja, niepokój, bezsenność  tachykardia, nadciśnienie  rozszerzenie źrenic, suchość w jamie ustnej  nie należy jej podawać razem z iMAO lub guanetydyną (zwiększają pozakomórkowe stężenie NA).  Leczenie zatrucia amfetaminą  zakwaszenie moczu przez podanie chlorku amonowego oraz podanie chlorpromazyny, która znosi działania ośrodkowe, ponieważ jest  - adrenolitykiem.

72  Tyramina  Pobudza uwalnianie NA  W fermentujących pokarmach (np. wino, piwo, ser)  Zwykle metabolizowana przez MAO  Może dojść do przełomu nadciśnieniowego u chorych stosujących inhibitory MAO

73  Kokaina  Szybko penetruje do OUN  Podobnie do amfetaminy  Działa krócej  Silniej niż amfetaminy  Hamuje wychwyt zwrotny NA  Obwodowe działanie sympatykomimetyczne  palona, wdychana i wstrzykiwana dla szybkiego początku działania  Silnie miejscowo kurczy naczynia


Pobierz ppt "LEKI UKŁADU PRZYWSPÓŁCZULNEGO Adam Kobayashi Tel. kom. 0-602-266498."

Podobne prezentacje


Reklamy Google