Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIEKA PRZEDPORODOWA BADANIA WYKONYWANE PODCZAS CIĄŻY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIEKA PRZEDPORODOWA BADANIA WYKONYWANE PODCZAS CIĄŻY."— Zapis prezentacji:

1 OPIEKA PRZEDPORODOWA BADANIA WYKONYWANE PODCZAS CIĄŻY

2 Właściwa opieka przedporodowa - dokładnie zebrany wywiad - szczegółowe badanie już we wczesnej ciąży - dobra znajomość stanu zdrowia ciężarnej

3 WYWIAD - dane statystyczne - dane o obecnej ciąży - dane o poprzednich ciążach - dane o przebytych chorobach i operacjach

4 Dane statystyczne - data badania i numer historii choroby - nazwisko, imię, adres, telefon, telefon do członka rodziny - zawód (wykształcenie, zawód wykonywany) - dane dot. daty ślubu (chęć wychowania potomka lub adopcja) - dane o mężu (wiek, stan zdrowia, zawód)

5 Dane o obecnej ciąży - objawy podmiotowe i przedmiotowe ciąży - czy nie stosowała leków - czy nie ma dolegliwości bólowych - czy nie ma infekcji - dane dotyczące miesiączek (pierwsza, ostatnia, regularność)

6 Dane o poprzednich ciążach - daty poprzednich ciąż (poronienia, porody) - dane dotyczące poprzedniego porodu (samoistny, rodzaje skurczów, rozwierania szyjki, położenia płodu, znieczulenie, szycie krocza) - dane o urodzonym potomstwie (masa i długość urodzeniowa, Apgar, płeć) - dane o karmieniu piersią (czas poprzednich laktacji) - dane o obecnym stanie zdrowia potomstwa i rodziny

7 Dane o przebytych operacjach i chorobach - cięcie cesarskie (wskazania, przebieg operacji i pooperacyjny) - operacje brzuszne, rodzaj znieczulenia) - operacje układu moczowego - cukrzyca, nadciśnienie, wady rozwojowe w rodzinie

8 Badanie lekarskie ciężarnej Badanie ogólne: - ocena masy ciała - ocena ciśnienia - ocena skóry, włosów, jamy ustnej, gruczołu tarczowego - ocena jamy brzusznej: § rozmiar i konsystencja macicy § wysokość dna macicy § ocena ewentualnych przepuklin: pępkowa, udowa, pachwinowa - ocena kręgosłupa - ocena kończyn

9 Badanie miednicy: - ocena żylaków w obrębie sromu i pochwy - ocena stanu szyjki i trzonu macicy - ocena guzów w obrębie j. brzusznej - ocena i pomiar miednicy:wymiar kulszowy (8 cm i więcej) wymiar strzałkowy tylny wchodu miednicy (8-9 cm) wymiar przednio-tylny wchodu miednicy (11-12 cm) wymiar międzykolcowy próżni miednicy (10,5 cm) sprzężna przekątna wchodu miednicy (11,5 cm) - badanie palpacyjne kości miednicy: łuk podłonowy, kolce kulszowe, kość krzyżowa, kość guziczna - USG – ocena szczegółowa wymiaru główki i wymiarów miednicy

10 Badania laboratoryjne: - grupa krwi i Rh - poziom p-ciał i odczyn Coombsa - morfologia (Hb, erytrocyty i leukocytoza) - mocz: badanie ogólne i poziom mocznika - WR - Hbs - wymazy mikrobiologiczne i cytologiczne Plan kolejnych wizyt i badania : 1. Wizyty u położnika:1x w miesiącu do 32 tygodnia ciąży 2x w miesiącu 32- 36 tydzień ciąży co 7 dni 36-40 tydzień ciąży 2. Przy każdej wizycie należy uzyskać następujące informacje: - dane ogólne o stanie zdrowia - masa ciała (ważenie) - pomiar ciśnienia - badanie palpacyjne brzucha (dno macicy, napięcie macicy) - badanie wewnętrzne (ocena stanu szyjki, stosunku części przodującej do wchodu miednicy) - kontrola morfologii, mocz, poziom p-ciał Poród można podzielić na 3 okresy: I okres od chwili rozpoczęcia się czynności porodowej i rozwieranie szyjki do pełnego rozwarcia i ustalenia części przodującej (pierwiastka: 8- 12 godz., wieloródki: 6-8 godz.) II okres od pełnego rozwarcia do urodzenia i odpępnienia płodu (u pierwiastek do 2 godz., wieloródki: od kilku do 30 minut) III okresod odpępnienia płodu do porodu łożyska i błon płodowych Postępowanie przy zgłoszeniu się rodzącej do szpitala: 1. Zebrać dokładny wywiad 2. Zmierzyć temperaturę, ciśnienie i tętno rodzącej 3. Zbadać rodzącą ogólnie 4. Przeprowadzić badanie zewnętrzne położnicze (położenie płodu, tętno płodu!) 5. Ocenić regularność i bolesność skurczów mięśnia macicy 6. Ocenić czy nie ma krwawienia z dróg rodnych 7. Ocenić badaniem wewnętrznym stan szyjki (konsystencję, rozwarcie, napięcie pęcherza płodowego czy też brak – odpływanie płynu owodniowego) Przygotowanie rodzącej do porodu 1. Przygotowanie sromu (wygolenie owłosienia w okolicy sromu) 2. Lewatywa – opróżnienie zawartości jelit 3. Należy podawać tylko płyny 4. Znieczulenie w porodzie: rozpocząć dopiero przy rozwarciu 3-4 cm Nadzór w I okresie porodu: - obserwacje tętna płodu (KTG) lub osłuchiwanie co 30 min. po skurczu przez 30 sek. - badanie zewnętrzne i wewnętrzne tak często jak wymaga tego postęp porodu - okolicę sromu i krocza utrzymywać w czystości II okres porodu: Przygotowanie rodzącej: pozycja dowolna, również na boku - lekarz i położna jak do operacji, maska, czapka, fartuch, rękawiczki - znieczulenie krocza nasiękowe lignokainą - obłożenie pola jałowymi serwetami 3 fazy porodu fizjologicznego w ułożeniu potylicowym - wytoczenie główki - wytoczenie barków - poród tułowia i kończyn Mechanizm porodu główki (położenie płodu potylicowe) - ustalenie części przodującej - przygięcie - zwrot wewnętrzny - odgięcie - zwrot zewnętrzny Poród barków płodu: - dokonują one samoistnego zwrotu do wymiaru przednio-tylnego wchodu miednicy - położna unosi główkę ku górze (poród barku tylnego) - następnie rodzi się spód spojenia łonowego – bark przedni Poród tułowia i kończyn dolnych płodu: - delikatnie pociągamy za główkę płodu w celu zakończenia porodu tułowia i kończyn dolnych Opieka nad matką w III okresie porodu: Ocena krocza:czy prawidłowo nacięte w czasie porodu pęknięcie krocza I o błona śluzowa lub skóra pęknięcie krocza II o błona śluzowa, powięź powierzchniowa mięsień poprzeczny krocza pęknięcie krocza III o błona śluzowa, mięśnie krocza w tym zwieracz odbytu Poród łożyska:występuje w 3-4 min. po urodzeniu dziecka łożysko rodzi się powierzchnią płodową lśniącą, gładką albo szorstką powierzchnia matczyną (mechanizm Schulzego i Duncana) Powikłania okresu łożyskowego: 1. Mechanizm maciczny- atonia macicy – brak skurczów m. macicy pomimo środków obkurczających – krwotok – hysterectomia 2. Zatrzymanie łożyska lub jego części w jamie macicy § słabe skurcze m. macicy § skurcz tężcowy macicy § łożysko przodujące § łożysko w rogu macicy dwurożnej § przyrośnięcie łożyska (placenta accreta) § błędy w prowadzeniu III okresu porodu (zbyt wczesne podanie środków obkurczających, niewłaściwe znieczulenie) 3. Wynicowanie macicy Ręczne oddzielenie łożyska (Ablatio placentae manualis): 1. Odkażenie sromu i krocza + jałowe serwety 2. Znieczulenie ogólne dożylne 3. Cewnikowanie 4. Należy włożyć rękę do pochwy i sprawdzić krocze, ściany pochwy, szyjkę macicy, sforsować ujście wewnętrzne szyjki 5. Po zlokalizowaniu ujścia przyczepu łożyska należy je odwarstwić brzegiem dłoni 6. Następnie nie wyjmując ręki z jamy macicy należy skontrolować całość ujścia macicy 7. Należy wydobyć łożysko i wyjąć rękę z macicy 8. Jeśli łożysko jest przyrośnięte należy odstąpić od zabiegu i wykonać histerectomię Bezpieczne prowadzenie III okresu porodu: 1. Po urodzeniu dziecka podać dożylnie 1 amp. Metherginy 2. Spowodować odklejenie i urodzenie łożyska 3. Masować mięsień macicy celem jej obkurczenia 4. Jeśli krwawienie nie ustępuje – podłączyć kroplówkę z oxytocyny oraz przygotować odpowiednią ilość krwi jednoimiennej: § w przypadku niekompletnego łożyska usunąć je drogą łyżeczkowania § sprawdzenie ciągłości macicy, ścian pochwy, szyjki § podanie ponowne środków naskurczowych: Methergina, oxytocyna, prostaglandyny

11


Pobierz ppt "OPIEKA PRZEDPORODOWA BADANIA WYKONYWANE PODCZAS CIĄŻY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google