Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URAZY BRZUCHA. Liczba zgonów z powodu urazów w Polsce wynosi około 8%, dając III miejsce wśród przyczyn wszystkich zgonów, a pierwsze miejsce wśród przyczyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URAZY BRZUCHA. Liczba zgonów z powodu urazów w Polsce wynosi około 8%, dając III miejsce wśród przyczyn wszystkich zgonów, a pierwsze miejsce wśród przyczyn."— Zapis prezentacji:

1 URAZY BRZUCHA

2 Liczba zgonów z powodu urazów w Polsce wynosi około 8%, dając III miejsce wśród przyczyn wszystkich zgonów, a pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów u ludzi młodych (od 1 do 44 roku życia)

3 Izolowane obrażenia narządów brzucha stanowią max. 3% Obrażenia wielomiejscowe i mnogie z udziałem narządów brzucha stanowią 8-10%

4 URAZ – jest to działanie energii na organizm, pod wpływem której (po przekroczeniu progu wytrzymałości tkanek) powstaje uszkodzenie ( obrażenie).

5 PODZIAŁ URAZÓW

6 OBRAŻENIE (USZKODZENIE) ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE OTWARTE 1.Nie drążące 2.Drążące -styczne -ślepe -przelotowe

7 PRZYCZYNY Wypadki (komunikacyjne, w pracy, w sporcie) Wypadki (komunikacyjne, w pracy, w sporcie) Rany kłute i postrzałowe Rany kłute i postrzałowe

8 OBJAWY KLINICZNE URAZY NARZĄDÓW MIĄŻSZOWYCH URAZY NARZĄDÓW MIĄŻSZOWYCH -przebieg bezobjawowy -objawy wstrząsu urazowo-krwotocznego URAZY PRZEWODU POKARMOWEGO URAZY PRZEWODU POKARMOWEGO -objawy zapalenia otrzewnej

9 DIAGNOSTYKA Wywiad – u chorych przytomnych Wywiad – u chorych przytomnych Badanie fizykalne Badanie fizykalne Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne

10 BADANIA OBRAZOWE Rtg Rtg Usg Usg Tomografia komputerowa Tomografia komputerowa Scyntygrafia Scyntygrafia Angiografia Angiografia

11 ZABIEGI ROZPOZNAWCZE Zgłębnikowanie żołądka Zgłębnikowanie żołądka Cewnikowanie pęcherza moczowego Cewnikowanie pęcherza moczowego Płukanie jamy otrzewnej Płukanie jamy otrzewnej Laparoskopia Laparoskopia Laparotomia Laparotomia

12 SPOSÓB POSTĘPOWANIA OBRAŻENIA PRZENIKAJĄCE OBRAŻENIA PRZENIKAJĄCE - laparotomia OBRAŻENIA NIEPRZENIKAJĄCE - Diagnostyka - Leczenie zachowawcze - Leczenie operacyjne

13 LAPAROTOMIA Zatrzymanie krwawienia Zatrzymanie krwawienia Kontrola brzucha (ustalenie miejsc, rodzaju i ciężkości uszkodzeń) Kontrola brzucha (ustalenie miejsc, rodzaju i ciężkości uszkodzeń) Zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne Zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne Toaleta i zamknięcie brzucha Toaleta i zamknięcie brzucha

14 OBRAŻENIA WĄTROBY Są najczęstszą przyczyną zgonów w urazach brzucha Są najczęstszą przyczyną zgonów w urazach brzucha Często współistnieją z uszkodzeniami innych narządów (63-90%) Często współistnieją z uszkodzeniami innych narządów (63-90%)

15 KLASYFIKACJA OBRAŻEŃ Wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgii Urazowej Wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgii UrazowejI Krwiak – podtorebkowy, nie narastający, pon. 10% powierzchni Rozerwanie – nie krwawiące rozdarcie torebki o głębokości pon. 1 cm. II Krwiak – podtorebkowy, nie narastający, 10-50% powierzchni lub śródmiąższowy Rozerwanie – rozdarcie torebki, krwawiące, o głębokości 1-3 cm. i długości pon. 10 cm.

16 KLASYFIKACJA OBRAŻEŃ III Krwiak – podtorebkowy, pow.50% powierzchni, lub narastający, pęknięty podtorebkowo, krwawiący, śródmiąższowy o średnicy pow. 2 cm. lub narastający Rozerwanie – o głębokości pow. 3 cm.

17 KLASYFIKACJA OBRAŻEŃ IV Krwiak – pęknięty, śródmiąższowy, krwawiący Rozerwanie – śródmiąższowe, obejmujące 25-50% płata wątroby V Rozerwanie – pęknięcie śródmiąższowe pow. 50% płata Uszkodzenie naczyń – uszkodzenie naczyń żylnych wątroby (ŻGD, duże żyły wątrobowe) VI Uszkodzenie naczyń – oderwanie wątroby

18 LECZENIE OPERACYJNE Zaopatrzenie obrażenia za pomocą koagulacji, spongostanu, gąbki fibrynowej, kleju tkankowego Zaopatrzenie obrażenia za pomocą koagulacji, spongostanu, gąbki fibrynowej, kleju tkankowego Zeszycie wątroby Zeszycie wątroby Rozcięcie miąższu wątroby-odnalezienie i podwiązanie krwawiących naczyń i uszkodzonych przewodów żółciowych Rozcięcie miąższu wątroby-odnalezienie i podwiązanie krwawiących naczyń i uszkodzonych przewodów żółciowych Tamponada wątroby Tamponada wątroby Usunięcie uszkodzonej części wątroby Usunięcie uszkodzonej części wątroby ( anatomiczne i nieanatomiczne ) ( anatomiczne i nieanatomiczne )

19 KRWOTOK Z ŻYŁ Wewnętrzny by-pass między prawym przedsionkiem a żyłą główną dolną, czasowo wyłączający przepływ przez wątrobę. Wewnętrzny by-pass między prawym przedsionkiem a żyłą główną dolną, czasowo wyłączający przepływ przez wątrobę.

20 OBRAŻENIA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Współistnieją zwykle z obrażeniami wątroby Współistnieją zwykle z obrażeniami wątroby Sposób leczenia operacyjnego zależy głównie od stabilności hemodynamicznej chorego i współistnienia innych obrażeń Sposób leczenia operacyjnego zależy głównie od stabilności hemodynamicznej chorego i współistnienia innych obrażeń

21 LECZENIE CHORY Z NIESTABILNYM KRĄŻENIEM CHORY Z NIESTABILNYM KRĄŻENIEM 1. We wstrząsie i z ciężkimi obrażeniami innych narządów – drenaż jamy otrzewnej. 2. Bez rozległych obrażeń innych narządów : - drenaż dróg żółciowych

22 LECZENIE CHORY Z WYRÓWNANYM KRĄŻENIEM 1.Oderwanie przewodu pęcherzykowego - cholecystectomia i pierwotne zeszycie PŻW (z pozostawieniem drenu T, techniką Heineke- Mikulicza) 2. Przecięcie PŻW lub przewodu wątrobowego bez ubytku ściany - pierwotne zespolenie - choledochoduodenostomia - choledochojejunostomia (Roux-Y lub bok do boku)

23 LECZENIE 3. Ubytek ściany w drogach żółciowych - uzupełnienie łatą żylną, łatą ze ściany jelita - łata z tworzywa sztucznego (mniej zalecane) 4. Ubytek odcinka drogi żółciowej - cholecystoduodenostomia lub cholecystojejunostomia -choledochojejunostomia - zespolenie wątrobowo-jelitowe Roux-Y

24 OBRAŻENIA ŚLEDZIONY Strefowy podział śledziony pomocny w ocenie ciężkości jej obrażeń (wg Dixona,1980) Strefowy podział śledziony pomocny w ocenie ciężkości jej obrażeń (wg Dixona,1980)

25 OBRAŻENIA ŚLEDZIONY 1. Krwiak podtorebkowy 2. Powierzchowne uszkodzenie miąższu dotyczące strefy obwodowej 3. Pośrednie uszkodzenie miąższu 4. Uszkodzenie obejmujące wnękę połączone z dużą utratą krwi 5. Oderwanie szypuły śledziony

26 POSTĘPOWANIE W OBRAŻENIACH ŚLEDZIONY Zaopatrzenie za pomocą kleju tkankowego, koagulacji (argonowej, w podczerwieni), wchłanialnej siatki hemostatycznej. Zaopatrzenie za pomocą kleju tkankowego, koagulacji (argonowej, w podczerwieni), wchłanialnej siatki hemostatycznej. Splenektomia Splenektomia Splenektomia i wszczepienie fragmentów śledziony do sieci większej Splenektomia i wszczepienie fragmentów śledziony do sieci większej Operacje oszczędzające śledzionę (zeszycie śledziony, częściowa resekcja śledziony) Operacje oszczędzające śledzionę (zeszycie śledziony, częściowa resekcja śledziony)

27 OBRAŻENIA TRZUSTKI Stanowią statystycznie od 1 do 12 % wśród urazów brzucha Stanowią statystycznie od 1 do 12 % wśród urazów brzucha Cechuje je : Cechuje je : - Trudna diagnostyka - Bardzo częste współistnienie uszkodzeń innych narządów (wątroba, śledziona, żołądek, okrężnica) - Znaczna trudność operacji naprawczych - Liczne i ciężkie powikłania - Wysoka śmiertelność

28 KLASYFIKACJA OBRAŻEŃ Wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgii Urazowej I – krwiak lub/i powierzchowne uszkodzenie miąższu, bez uszkodzenia przewodu trzustkowego II – duży krwiak lub/i duże przerwanie ciągłości trzustki, bez uszkodzenia przewodu trzustkowego

29 KLASYFIKACJA OBRAŻEŃ III – przerwanie ciągłości trzustki, oderwanie obwodowej części trzustki lub rozdarcie miąższu z uszkodzeniem przewodu trzustkowego IV – rozdarcie proksymalnej części trzustki, lub rozdarcie miąższu obejmujące bańkę wątrobowo-trzustkową V – masywne rozerwanie (rozkawałkowanie) głowy trzustki lub całego narządu

30 LECZENIE OPERACYJNE Drenaż przestrzeni okołotrzustkowej (I i II stopień) Drenaż przestrzeni okołotrzustkowej (I i II stopień) Obwodowa pankreatektomia i drenaż (III stopień) Obwodowa pankreatektomia i drenaż (III stopień) „Pokrycie” pętlą Roux-Y przylegających do siebie uszkodzeń głowy trzustki i dwunastnicy lub zeszycie miąższu trzustki i czasowe lub stałe wyłączenie dwunastnicy z pasażu treści pokarmowej (IV i V stopień) „Pokrycie” pętlą Roux-Y przylegających do siebie uszkodzeń głowy trzustki i dwunastnicy lub zeszycie miąższu trzustki i czasowe lub stałe wyłączenie dwunastnicy z pasażu treści pokarmowej (IV i V stopień)

31 LECZENIE OPERACYJNE Obwodowa pankreatektomia i drenaż Obwodowa pankreatektomia i drenaż

32 LECZENIE OPERACYJNE Pokrycie pętlą Roux-Y obrażeń głowy trzustki i dwunastnicy Pokrycie pętlą Roux-Y obrażeń głowy trzustki i dwunastnicy

33 LECZENIE OPERACYJNE Czasowe wyłączenie dwunastnicy z pasażu Czasowe wyłączenie dwunastnicy z pasażu

34 LECZENIE OPERACYJNE Stałe wyłączenie dwunastnicy z pasażu Stałe wyłączenie dwunastnicy z pasażu

35 OBRAŻENIA ŻOŁĄDKA Izolowane obrażenia żołądka występują rzadko Izolowane obrażenia żołądka występują rzadkoPOSTĘPOWANIE: -zeszycie brzegów rany poprzecznie do jej osi długiej (jeśli to możliwe) -resekcja żołądka

36 OBRAŻENIA DWUNASTNICY Uszkodzenie części wewnątrzotrzewnowej – objawy zapalenia otrzewnej Uszkodzenie części wewnątrzotrzewnowej – objawy zapalenia otrzewnej Uszkodzenie części zewnątrzotrzewnowej - - przebieg bezobjawowy lub skąpoobjawowy Uszkodzenie części zewnątrzotrzewnowej - - przebieg bezobjawowy lub skąpoobjawowy

37 LECZENIE Zeszycie ściany dwunastnicy Zeszycie ściany dwunastnicy Wyłączenie dwunastnicy z pasażu treści pokarmowej (zespolenie żołądkowo- jelitowe) Wyłączenie dwunastnicy z pasażu treści pokarmowej (zespolenie żołądkowo- jelitowe) Wycięcie dwunastnicy z głową trzustki sposobem Whipple’a w bardzo rozległych urazach Wycięcie dwunastnicy z głową trzustki sposobem Whipple’a w bardzo rozległych urazach

38 OBRAŻENIA JELITA CIENKIEGO I KREZKI Najczęściej powstają w następstwie urazów przenikających (powyżej 90%) Najczęściej powstają w następstwie urazów przenikających (powyżej 90%) W urazach tępych obrażenia zależą od wypełnienia jelita treścią pokarmową i obecności zrostów między jelitem a ścianą brzucha W urazach tępych obrażenia zależą od wypełnienia jelita treścią pokarmową i obecności zrostów między jelitem a ścianą brzucha W urazach tępych najczęściej powstają uszkodzenia w okolicy więzadła Treitza W urazach tępych najczęściej powstają uszkodzenia w okolicy więzadła Treitza

39 LECZENIE Zeszycie rany Zeszycie rany Odcinkowa resekcja i zespolenie jelita (szew ręczny lub mechaniczny) koniec do końca lub koniec do boku Odcinkowa resekcja i zespolenie jelita (szew ręczny lub mechaniczny) koniec do końca lub koniec do boku

40 OBRAŻENIA J. GRUBEGO (części wewnątrzotrzewnowej) Do 6 godzin od urazu Do 6 godzin od urazu -zeszycie rany i drenaż j. otrzewnej (rana niewielka, bez uszkodzenia krezki, bez martwicy jelita, niewielka ilość treści kałowej w j. otrzewnej) -odcinkowa resekcja, zespolenie koniec do końca i wytworzenie przetoki odbarczającej powyżej uszkodzenia

41 OBRAŻENIA J. GRUBEGO (części wewnątrzotrzewnowej) Powyżej 6 godzin od urazu Powyżej 6 godzin od urazu -wytworzenie przetoki odbarczającej (jedno- lub dwulufowej) i drenaż jamy otrzewnej (drenaż płuczący), odcinkowa resekcja w przypadku martwicy jelita -metoda „otwartego brzucha” (do czasu ustąpienia objawów zapalenia otrzewnej)

42 OBRAŻENIA J. GRUBEGO (części zewnątrzotrzewnowej) Występują w urazach krocza i miednicy Występują w urazach krocza i miednicy Postępowanie: Postępowanie: -badanie per rectum ( w znieczuleniu) -drenaż okolicy odbytu -wytworzenie przetoki odbarczającej powyżej uszkodzenia -odtworzenie ciągłości zwieracza w czasie pierwotnej operacji (jeśli to możliwe)


Pobierz ppt "URAZY BRZUCHA. Liczba zgonów z powodu urazów w Polsce wynosi około 8%, dając III miejsce wśród przyczyn wszystkich zgonów, a pierwsze miejsce wśród przyczyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google