Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego ( I )

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego ( I )"— Zapis prezentacji:

1 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego ( I )

2 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

3 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG

4 ZAPALENIE PŁUC I.DEFINICJA II.PATOGENEZA III.ROZPOZNANIE IV.ZABURZENIA CZYNNOŚCI PŁUC V.LECZENIE VI.PRZEBIEG NATURALNY I ROKOWANIE VII.ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH

5 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG  - zapalenie miąższu płuc. Może być wywołane przez czynniki zakaźne i niekazakaźne: bakterie, wirusy, riketsje, chlamydie, grzyby, gazy toksyczne, różne substancje chemiczne DEFINICJA ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

6 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wystąpienie zapalenia płuc jest wyrazem zachwiania równowagi pomiędzy zdolnościami obronnymi organizmu a działaniem czynnika zakaźnego. A- Zdolności obronne organizmu B- Rodzaj zakażenia C- Sposób szerzenia się zakażenia i właściwości czynników zakaźnych PATOGENEZA ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

7 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Znaczenie saprofitycznej flory bakteryjnej. Rola aparatu rzęskowego i odruchu kaszlowego. Wpływ upośledzenia czynności głośni i odruchu wymiotnego na aspirację z jamy ustno-gardłowej. Mechanizmy obronne dróg oddechowych - humoralna i komórkowa odporność immunologiczna - fagocytoza i zabijanie komórek (bakterii) przez makrofagi i neutrofile - zależne od dopełniacza niszczenie komórek (bakterii) PATOGENEZA Zdolności obronne organizmu ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

8 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Zależy od okoliczności nabycia pogrypowe gronkowcowe zapalenie płuc paciorkowcowe zapalenie płuc u poborowych miejskie zapalenia płuc: ~ 2/3 - bakterie (zwykle pneumokoki) ~ 1/3 - wirusy lub mykoplazmy szpitalne zapalenia płuc - do 5% hospitalizowanych – aspiracja flory bakteryjnej górnych dróg oddechowych – aspiracja bakterii z zewnątrz (nebulizatory, wentylatory) – personel i sprzęt szpitalny PATOGENEZA Rodzaj zakażenia ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

9 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG PATOGENEZA Sposób szerzenia się zakażenia ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

10 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG PATOGENEZA Właściwości czynników zakaźnych ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

11 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Podstawa rozpoznania zapalenia płuc - badanie radiologiczne klp. Ustalenia czynnika etiologicznego: WYWIAD OBJAWY PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE PLWOCINA RTG KLP ZESPOŁY KLINICZNE ROZPOZNANIE ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

12 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Większość przypadków - osłabienie odporności lub w przebiegu innej choroby ROZPOZNANIE Wywiad ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

13 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Objawy podmiotowe gorączka, dreszcze, kaszel, ból opłucnowy, duszność Objawy przedmiotowe: ograniczone na pewnej przestrzeni stłumienie opukowe rzężenia tarcie opłucnowe często gorączka i przyspieszenie oddechu Korelacja pomiędzy bad.fizycznym a bad.radiologicznymi - 42% ROZPOZNANIE Wywiad ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

14 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Nie zawsze przedstawia procesy zachodzące w dolnych drogach oddechowych Największa wartość diagnostyczna - uzyskana w czasie głębokiego kaszlu Badanie makroskopowe - rzadko przydatne plwocina rzadka i uwodniona - zakażenia niebakteryjne plwocina śluzowata - zakażenia bakteryjne plwocina rdzawa - pneumokoki plwocina ciemnoczerwona, gęsta - Klebsiella Badanie mikroskopowe - podstawowe znaczenie Typizacja antygenowa Posiewy ROZPOZNANIE Plwocina ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

15 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Występowanie zmian radiologicznych jest modyfikowane przez: wiek rozedma nawodnienie ROZPOZNANIE Badanie radiologiczne klp ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

16 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ROZPOZNANIE Badanie radiologiczne klp ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

17 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Badanie radiologiczne klp PŁATOWE ZAPALENIE PŁUC http://www.vh.org

18 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Badanie radiologiczne klp ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE PŁUC http://www.vh.org

19 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Badanie radiologiczne klp GRONKOWCOWE ZAPALENIE PŁUC http://www.vh.org

20 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Badanie radiologiczne klp GRZYBICZE ZAPALENIE PŁUC http://www.vh.org

21 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny Mykoplazmatyczne zapalenie płuc Wirusowe zapalenie płuc Bakteryjne zapalenie płuc Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny bakterie G(+) Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Staphylococcus aureus bakterie G(-) tlenowe ( 2% zapaleń płuc typu "miejskiego" 40-60% typu "szpitalnego" ) Haemofilus influenzae Klebsiella pneumoniae Escherichia coli bakterie beztlenowe ( dominująca flora w jamie ustno-gardłowej; 10x więcej niż b.tlenowych ) ROZPOZNANIE Zespoły kliniczne ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

22 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Mykoplazmatyczne zapalenie płuc ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

23 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Pozapłucne objawy zakażenia mykoplazmami Choroby płuc Miller & Kazemi

24 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wirusowe zapalenie płuc: GRYPA ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

25 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Bakteryjne zapalenie płuc: Legionella pneumophilla i jej podobne ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

26 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Bakterie G(+) : Streptococcus pneumoniae ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC

27 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Bakterie G(+) : Streptococcus pyogenes ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

28 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Bakterie G(+) : Staphylococcus aureus ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

29 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Bakterie G(–) tlenowe: Haemophilus influenzae ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

30 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Bakterie G(–) tlenowe: Klebsiella pneumoniae ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

31 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Bakterie G(–) tlenowe: Escherichia coli ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

32 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Bakterie beztlenowe ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

33 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wskaźniki objętościowe - zmniejszone w ciężkich postaciach zapalenia (wysięk do światła pęcherzyków i ich zapadnięcie) Ciśnienie w ciężkim zapaleniu płuc zwiększa się ilość wody w tkance płucnej i ilość wydzieliny, co prowadzi do zmniejszenia podatności, a tym samy wzrostem ciśnienia w pęcherzykach płucnych i drogach oddechowych Wymiana gazowa płyn i resztki komórkowe w świetle pęcherzyków utrudniają wymianę gazową. Główną przyczyną hipoksemii jest zaburzenie stosunku V / Q. ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE PŁUC ZAPALENIE PŁUC Choroby płuc Miller & Kazemi

34 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Nawracające zapalenia płuc 93 % - inna współistniejąca choroba 24 % - PZO, rozedma, niewydolność krążenia, rozstrzenie 33 % - choroby ogólnoustrojowe (alkohol, cukrzyca, nowotwór) 36 % - j.w. łącznie określanie przyczyny ma sens, gdy nawroty dotyczą tego samego obszaru. Wtedy oprócz badania radiologicznego konieczne jest: bronchoskopia, bronchografia Zespół płata środkowego Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc Ropniak opłucnej ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Choroby płuc Miller & Kazemi

35 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego - szereg czynników prowadzących do niedodmy płata środkowego. Zmiany wewnątrzoskrzelowe powodujące całkowite lub częściowe zamknięcie światła oskrzela, z wtórną niedodmą i zakażeniem Przewlekłe zakażenie powodujace powiększenie węzłów chłonnych we wnęce, które uciskają oskrzele płatowe. Przewlekłe zapalenie płata środkowego prowadzące do uszkodzenia struktury pęcherzykowej i zbliznowacenia. Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc Ropniak opłucnej ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Choroby płuc Miller & Kazemi

36 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Zachłystowe zapalenie płuc - występuje często u chorych nieprzytomnych. Do czynników predysponujących należą: zaburzenia świadomości, osłabienie odruchu wymiotnego, tracheostomia, sonda nosowo-gardłowa Skutki zachłyśnięcia zależą od: objętości, kwasowości (! - pH < 2.5), składników pokarmowych oraz obecnych bakterii Ropień płuc Ropniak opłucnej ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Choroby płuc Miller & Kazemi

37 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc - obszar martwicy tkanki płucnej (zwykle powikłanie zakażenia bakteriami beztlenowymi) występuje często w wyniku zachłyśnięcia. Do objawów klinicznych należą: nawracające stany gorączkowe, wykrztuszanie dużej ilości plwociny RTG: jama komunikująca się z drzewem oskrzelowym. Ropniak opłucnej ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Choroby płuc Miller & Kazemi

38 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc Ropniak opłucnej Zakażony ( zwykle G(-)) płyn w jamie opłucnej. Zwykle jest wynikiem zakażenia przez ciągłość, np. w przebiegu zapalenia płuc, zakażenia nadprzeponowego czy pęknięcia przełyku. Również może być wynikiem rozsiewu bakterii w przebiegu zakażenia ogólnoustrojowego, urazu klatki piersiowej, zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych. Płyn występuje często w przebiegu zapalenia płuc - ropniak rzadko. Ropniak częściej u chorych z upośledzoną odpornością. ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH Choroby płuc Miller & Kazemi

39 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

40 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OPŁUCNA W warunkach prawidłowych jama opłucnowa zawiera 1-20 ml surowiczego płynu Wytwarzanie i wchłanianie oraz prędkość przepływu zależą od: ciśn. hydrostatycznego osmotycznego tkankowego Choroby płuc Miller & Kazemi

41 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ODMA OPŁUCNEJ Powstaje przy przedostawaniu się powietrza do jamy opłucnowej: z zewnątrz wskutek urazu - O.POURAZOWA i O.JATROGENNA z miąższu płucnego w wyniku: –pęknięcia pęcherza rozedmowego lub pęcherzyków płucnych położonych podopłucnowo u osób pozornie zdrowych - O.SAMOISTNA PIERWOTNA –lub przebicia się ogniska chorobowego w przebiegu chorób płuc i oskrzeli (ropnia, tbc, zapalenia i rozedmy płuc i in.) - O.SAMOISTNA WTÓRNA Obraz kliniczny: ból duszność (gwałtowna w odmie typu zastawkowego kaszel Choroby płuc Miller & Kazemi

42 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ODMA OPŁUCNEJ Rozpoznanie: na podstawie badania klinicznego i radiologicznego Leczenie: -odmy pourazowej- zamknięcie chirurgiczne rany penetrującej ścianę klatki piersiowej’ - odmy samoistnej - nakłucie jamy opłucnowej i odessanie powietrza, wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej i zastosowanie ssania -odma samoistna nawracająca - niekiedy torakotomia z wycięciem pęcherzy podopłucnowych Choroby płuc Miller & Kazemi

43 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ODMA OPŁUCNEJ

44 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ODMA OPŁUCNEJ Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

45 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ODMA OPŁUCNEJ http://www.vh.org

46 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ODMA PRAWOSTRONNA Badanie kliniczne Munro & Edwards

47 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

48 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG CHOROBY OPŁUCNEJ U 10 % pacjentów oddziałów wewnętrznych stwierdza się zmiany w opłucnej. Najczęściej - płyn w jamie opłucnej. Obecność płynu w jamie opłucnej - ważny objaw choroby ogólnoustrojowej lub procesu chorobowego obejmującego narządy klatki piersiowej albo dotyczącego samej opłucnej Płyn ten może mieć charakter wysięku lub przesięku. Wysięk powstaje najczęściej w odpowiedzi na czynnik zapalny lub proces nowotworowy. Kryteria LIGHTA: płyn jest wysiękiem jeżeli: stężenie białka w płynie / stęż. białka w surowicy > 0.5 aktywność LDH w płynie > 200 U/ml LDH płynu / LDH w surowicy > 0.6 Choroby płuc Miller & Kazemi

49 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ZAPALENIE OPŁUCNEJ SUCHE ZAPALENIE OPŁUCNEJ (pleuritis sicca) - odczyn opłucnowy bez formowania płynu w jamie opłucnowej. WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ (pleuritis exudativa) - najczęściej spowodowane zapaleniem gruźliczym (50% chorych) rzadziej wirusowym i bakteryjnym o innej etiologii czy wysiewem nowotworowym

50 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PŁYNU W JAMIE OPŁUCNEJ Opróżnienie jamy opłucnej Ujemna Biopsja opłucnej Dodatnia Próba RIVALTY lub kryterium LIGHTA Nakłucie zwiadowcze PŁYN W JAMIE OPŁUCNEJ Dodatnia - koniec Ujemna - torakoskopia Opróżnienie jamy opłucnej Badanie płynu Dodatnie - koniec Ujemne - torakoskopia Choroby wewnętrzne Kokot (red.)

51 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ETIOLOGIA PŁYNU w OPŁUCNEJ Choroby płuc Miller & Kazemi PRZESIĘK Wzrost ciśnienia hydrostatycznego: zastoinowa niewydolność krążenia Obniżenie ciśnienia onkotycznego: zespół nerczycowy Drenaż limfatyczny wodobrzusze: marskość wątroby, guz Meiggsa dializa otrzewnowa zapalenie trzustki

52 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ETIOLOGIA PŁYNU w OPŁUCNEJ Choroby płuc Miller & Kazemi WYSIĘK Zapalenie opłucnej spowodowane: zakażeniem: bakteryjnym, tbc, mykoplazmą, grzybami zawałem płuca nowotworami chorobami tkanki łącznej: RZS, LE chorobami autoimmunologicznymi, z.Dresslera, rodzinną gorączką śródziemnomorską infekcjami podprzeponowymi: zapaleniem trzustki, ropniem pooperacyjnym podprzeponowym, dializami przerzuty endometrium lekami: nitrofurantoiną, metysergidem Zamknięciem naczyń chłonnych przez nowotwory ROPNIAK Ropa, mykobakterie, grzyby KRWAWIENIE uraz, nowotwór, zawał płuca, gruźlica PŁYN LIPIDOWY mleczowy z powodu uszkodzenia lub zamknięcia przewodu piersiowego cholesterolowy z powodu gruźlicy, reumatoidalnego zapalenia stawów

53 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego Zapalenie płuc Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

54 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG NIEDODMA PŁUC - atelectasis - oznacza niepełne rozprężenie płuca. Pierwotnie: występuje u noworodków, kiedy bezpowietrzne płuco płodowe nie wypełnia się powietrzem podczas pierwszych ruchów oddechowych. Wtórnie: przejściowe zapadnięcie się płuca (collapsus), tj. przejście płuca powietrznego w stan zmniejszonego upowietrznienia lub całkowitej bezpowietrzności. Schemat sieci łącznotkankowej płuca. Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red) oskrzele

55 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG 0.005 cm P = 4 cm H 2 O T = 20 dyn * cm -1 0.01cm T = 20 dyn * cm -1 P = 8 cm H 2 O 0.005 cm T = 5 dyn * cm -1 T = 20 dyn * cm -1 Wzrost ciśnienia P wewnątrz pęcherzyka o mniejszym promieniu R przy niezmienności napięcia T powoduje opróżnianie się pęcherzyków do coraz większych przestrzeni powoduje stopniowy wzrost niedodmy Obniżenie przez surfaktant napięcia powierzchniowego T ścian pęcherzyka o mniejszym promieniu R. Utrzymanie na jednym poziomie wartości ciśnienia wewnątrzpęcherzykowego niezależnie od fazy oddechowej zapobiega powstaniu niedodmy. p = 2*T R PRAWO LAPLACE’A R R RR 0.01cm P = 4 cm H 2 OP = 2 cm H 2 O NIEDODMA PŁUC - znaczenie surfakatantu Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

56 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wytwarzanie czynnika powierzchniowego zależy od prawidłowego przepływu krwi przez płuca i dostatecznego dowozu tlenu. Zmniejszenie ilości surfaktantu: zawał płuca, działanie bakterii (Str.pneumoniae, P. aeruginosa, Kl. pneumoniae, Proteus), dym tytoniowy, długotrwała tlenoterapia, ROLA SURFAKTANTU Wpływ na napięcie powierzchniowe ścian pęcherzyka, Przeciwdziałanie przechodzeniu cieczy z kapilarów płucnych do światła pęcherzyków. NIEDODMA PŁUC - znaczenie surfakatantu W warunkach prawidłowych obecność czynnika powierzchniowego reguluje napięcie powierzchniowe w ten sposób, że obniża je podczas wydechu i zwiększa podczas wdechu. Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

57 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG N. OBTURACYJNA - w następstwie zamknięcia oskrzela ciało obce pochodzenia ustrojowego lub pozaustrojowego zmiany chorobowe wychodzące ze ściany oskrzeli ucisk na ścianę oskrzela z zewnątrz N. KOMPRESYJNA - wskutek ucisku na płuco odma samoistna płyn w jamie opłucnej guzy nowotworowe zmniejszenie ruchomości przepony uszkodzenie nerwu przeponowego bóle w jamie brzusznej stany po zabiegach operacyjnych w nadbrzuszu NIEDODMA PŁUC - wtórna Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

58 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG RTG: w postaci pojedynczych lub mnogich cieni linijnych, zwłaszcza w dolnych częściach płuc - częsty objaw zatorów płucnych średnich i drobnych. NIEDODMA PŁUC - płytkowa W wyniku zatkania naczynia z łożyska tętnicy płucnej zmniejsza się ciśnienie wewnątrz-naczyniowe, naczynie wiotczeje i wskutek tego znika oparcie dla miąższu płucnego, który się zapada. Równocześnie zmniejsza się wytwarzanie surfaktantu w niedokrwionym obszarze płuca, co sprzyja rozwojowi niedodmy. Ognisko niedodmowe przybiera postać linijnego zacienienia w obrazie RTG Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

59 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG RTG: w postaci pojedynczych lub mnogich cieni linijnych, zwłaszcza w dolnych częściach płuc - częsty objaw zatorów płucnych średnich i drobnych. NIEDODMA PŁUC - płytkowa Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red) Chora lat 25 Zator zakrzepowy lewego płuca po zabiegu chirurgicznym.

60 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG RTG: jednolite zacienienie odpowiadające bezpowietrznej części płuca - segmentu lub płata. Kąt przeponowo-żebrowy jest wolny. Rozległa niedodma przeciąga, wskutek nadmiernej kurczliwości zapadniętej tkanki płucnej, w kierunku zapadniętego płuca: serce, wiązki naczyniowe, tchawicę, przez co obnażony zostaje cień kręgosłupa. Nadmierne przejaśnienie płuca zdrowego. Czasem zdrowe płuco zostaje przeciągnięte i powstaje przepuklina śródpiersiowa. NIEDODMA PŁUC Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red) Objaw WESTERMARKA - ruch wahadłowy śródpiersia (przemieszczanie się śródpiersia w okresie wdechu w stronę zapadniętego płuca)

61 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG NIEDODMA PŁUC Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red) Schemat obrazu RTG niedodmy A)w początkowym okresie kształt soczewki dwuwklęsłej B)następnie obrzęk tkanki zapalnie zmienionej (consolidatio) - kształt soczewki dwuwypukłej

62 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OBJAWY KLINICZNE: powolny rozwój niedodmy - objawy skąpe (duszność wysiłkowa) nagłe zatkanie oskrzela - duszność, - tachy- i hyperpnoë, - niepokój, - ból w klatce piersiowej, - tachykardia, - sinica (przy znacznym niedotlenieniu) ograniczona ruchomość oddechowa klatki piersiowej po stronie niedodmy przesunięcie tchawicy przemieszczone uderzenie koniuszkowe serca w stronę niedodmy przytłumienie odgłosu wypukowego nad obszarem niedodmy zniesienie drżenia głosowego osłabienie lub zniesienie szmerów oddechowych NIEDODMA PŁUC Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

63 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG niewielkie obszary niedodmy - zwykle brak wyraźnych objawów rozległa niedodma - niewydolność oddechowa: hiperwentylacja płuca zdrowego zjawisko daremnego przepływu efekt przecieku - hipoksemia z normokapnią NIEDODMA PŁUC - UPOŚLEDZENIE CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red) W miąższu niedodmowym stwierdzono zjawisko czynnego skurczu małych naczyń tętniczych co zmniejsza przepływ krwi przez obszar niewentylowany i zmniejsza domieszkę żylną - odruch von Eulera i Liljestranda.

64 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red) SvO 2 =40 % PvCO 2 =46 mmHg PaO 2 =100 mmHg PaCO 2 =40 mmHg SaO 2 =97 % PaCO 2 =40 mmHg SaO 2 =40 % PaCO 2 =46 mmHg SaO 2 =90 % PaCO 2 =40 mmHg


Pobierz ppt "Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego ( I )"

Podobne prezentacje


Reklamy Google