Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyfikacja nowotworów niedrobnokomórkowych płuc (staging of NSCLC) Klasyfikacja nowotworów niedrobnokomórkowych płuca oparta jest na systemie anatomicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyfikacja nowotworów niedrobnokomórkowych płuc (staging of NSCLC) Klasyfikacja nowotworów niedrobnokomórkowych płuca oparta jest na systemie anatomicznego."— Zapis prezentacji:

1 Klasyfikacja nowotworów niedrobnokomórkowych płuc (staging of NSCLC) Klasyfikacja nowotworów niedrobnokomórkowych płuca oparta jest na systemie anatomicznego zaawansowania procesu nowotworowego, na który składa się: §rozmiar i lokalizacja guza pierwotnego T 1 - T 4 §zajęcie kolejnych „pięter” węzłów chłonnych N 0 - N 3 §obecność lub brak przerzutów odległych M 0 - M 1

2 Staging of NSCLC Różne kombinacje T x N x M x są pogrupowane w stopnie zaawansowania procesu, które mówią nam o możliwościach terapeutycznych i rokowaniu.

3 Badania przesiewowe §CT: spiralne, HRCT §cytologia plwociny l automatyczna l biologia molekularna §rtg klatki piersiowej §bronchoskopia fluorescencyjna Żadne z powyższych nie spełnia kryteriów skutecznego badania przesiewowego

4 Badania dodatkowe A.Badanie radiologiczne: l PA + boczne l CT (TK) klatki piersiowej +nadnercza B.badanie bronchoskopowe C.badanie histopatologiczne Badania mikroskopowe = podstawa rozpoznania raka płuca nie ma markerów o znaczeniu diagnostycznym

5 Badania dodatkowe w ocenie stopnia zaawansowania raka płuca §Obrazowe- rtg, TK klatki piersiowej l (+ nadnercza) §Bronchoskopia §Mediastinoskopia §Usg jamy brzusznej §Podstawowe badania biochemiczne §Ocena skali sprawności §SCLC: l TK OUN, l trepanobiopsja szpiku, l scyntygrafia kości TNMTNM

6 Staging NSCLC - Guz Pierwotny T X - guz rozpoznawany na podstawie stwierdzenia komórek nowotworowych w wydzielinie oskrzelowo- płucnej, ale nie uwidoczniony radiologicznie ani bronchoskopowo, albo każdy guz, którego nie można ocenić. T IS - carcinoma in situ

7 Staging NSCLC - Guz pierwotny T 1 - guz < 3 cm w największym wymiarze otoczony przez płuco lub opłucną płucną - bronchoskopowo nie stwierdza się nacieku proksymalnie od oskrzela płatowego T 2 - guz posiadający jedną z poniższych cech: wielkość >3 cm w największym wymiarze nacieka oskrzele główne >2cm od ostrogi głównej zajmuje opłucną płucną powoduje niedodmę lub stan zapalny płuca spowodowany obturacją oskrzeli sięgający wnęki jednak nie obejmujący obszaru całego płuca

8

9 Staging NSCLC - T 3 Guz każdej wielkości zajmujący jedna ze struktur: l ścianę klatki piersiowej (także guz szczytu płuca) l przeponę l opłucną sródpiersiową l osierdzie l oskrzele główne <2cm od ostrogi głównej l powodujący niedodmę lub stan zapalny całego płuca

10

11

12 Staging NSCLC - T 4 Guz każdej wielkości zajmujący jedną ze struktur: l sródpiersie l serce, duże naczynia l tchawicę, ostrogę główną l przełyk l trzon kręgu l komórki nowotworowe stwierdza się w wysięku opłucnej lub osierdzia l guzek satelitarny w płacie, z którego wychodzi guz pierwotny

13

14 Staging NSCLC - zajęcie węzłów chłonnych N 0 - nie stwierdza się przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych N 1 - obecność przerzutów do węzłów chłonnych okolooskrzelowych i wnękowych po stronie chorej - zajęcie węzłów chłonnych wewnątrzpłucnych przez bezpośredni wzrost guza

15 Staging NSCLC - N 2 l przerzuty do węzłów chłonnych sródpiersia po stronie chorej l przerzuty do węzłów chłonnych podostrogowych

16 Staging NSCLC - N 3 l przerzuty do węzłów chłonnych sródpiersia po stronie przeciwnej l przerzuty do węzłów chłonnych wnęki po stronie przeciwnej l przerzuty do węzłów chłonnych okolicy mięśni pochyłych lub nadobojczykowej po chorej lub przeciwnej stronie

17 I A T 1 N 0 M 0 §13% guzów niedrobnokomórkowych §leczenie operacyjne - resekcja radykalna §rokowanie: przeżycie 5 letnie ok. 60- 80%

18 I B T 2 N 0 M 0 §23% NSCLC §leczenie operacyjne - resekcja radykalna §rokowanie: przeżycie 5- letnie ok. 50-60%

19 II A T 1 N 1 M 0 §1 % NSCLC §leczenie operacyjne (ew. terapia adjuwantowa w przypadku niekompletnej resekcji) §rokowanie: przeżycie 5-letnie ok. 40-50%

20 II B T 2 N 1 M 0 T 3 N 0 M 0 §7% NSCLC §leczenie opracyjne (terapia adiuwantowa przy nieradykalnym zabiegu) §rokowanie: przeżycie 5 –letnie ok. 30-40%

21 III A T 3 N 1 M 0 T 1-3 N 2 M 0 §10% NSCLC §resekcja + przedoperacyjna chemioterapia + miejscowa radioterapia §rokowanie: przeżycie 5-letnie ok. 20%

22 III B T 1-3 N 3 M 0 T 4 N 0-3 M 0 §20% NSCLC § leczenie paliatywne ( chemio + radioterapia) §rokowanie: przeżycie 5 lat - 5% średnie przeżycie ok. 10-14 miesięcy

23 IV każdeT każdeN M1 § 30-50% NSCLC § leczenie paliatywne §przeżycie 5-letnie ok. 1%

24

25

26 Klasyfikacja nowotworu drobnokomórkowego płuc - SCLC Postać ograniczona (LD) §choroba ograniczona do jednej polowy klatki piersiowej §30% SCLC §przerzuty do węzłów chłonnych: l wnęki po tej samej stronie l nadobojczykowych i środpiersia po tej samej lub przeciwnej stronie l może być płyn w opłucnej

27 Klasyfikacja nowotworu drobnokomórkowego płuc - SCLC Postać rozsiana (ED) §70 % SCLC §przerzuty do drugiego płuca §przerzuty odległe (OUN, kości, mózg, wątroba, nadnercza) §obecność komórek nowotworowych w wysięku opłucnowym

28 Leczenie guzów płuca „Myśl o tym, że za 30 lat umrze, nie odbiera radości człowiekowi. 30 lat, 3 dni... to tylko sprawa perspektywy.” „Pilot wojenny” Antoine de Saint Exupery

29 Rak płuca- czynniki rokownicze 1.typ histologiczny guza 2.stopień zaawansowania I-IV 3.stan sprawności chorego.............................................................. 4.inne

30 Leczenie raka niedrobnokomórkowego płuc §Operacyjne radykalne (I A, I B, II A, IIB) wycięcie doszczętne guza w obrębie zdrowych tkanek usuniecie zajętych węzłów chłonnych §Resekcja radykalna poprzedzona chemioterapią (leczenie neoadiuwantowe) III A + ew. radioterapia §Chemioterapia + radioterapia (III B, IV) odpowiedź na leczenie ok. 15% §Miejscowe (wewnątrzoskrzelowe) leczenie paliatywne średnie przeżycie ok. 6 miesięcy §Opieka terminalna (leczenie objawowe, walka z bólem)

31 Leczenie operacyjne - kwalifikacja do zabiegu (ocena stopnia ryzyka) Badania: §spirometria §pojemność dyfuzyjna CO §scyntygrafia perfuzyjna §test wysiłkowy z oceną maksymalnego zużycia tlenu §gazometria Wyniki: §FEV1 przedoperacyje > 2 l lub > 80% N §DLCO przedoperacyjne > 60% §FEV1 pooperacyjne > 40% N §DLCO pooperacyjne > 40% §VO 2max > 35% N > 10 ml/kg/min

32 Leczenie operacyjne - kwalifikacja do zabiegu (skala sprawności) Skala Karnofsky`ego §100 - zdrowy, bez objawów §80 - prawidłowa aktywność, występują dolegliwości §60 - wymaga okresowej pomocy §50 - wymaga opieki medycznej §30 - wymaga hospitalizacji §10 - umierajacy §Skala Zubroda (WHO) §0 - normalna aktywność §1 §2 §3 §4 -obłożnie chory

33 Leczenie operacyjne - rodzaje zabiegów §Pneumonektomia (1/4) §Bilobektomia (5%) §Lobektomia (2/3) §Lobektomia mankietowa §Segmentektomia §Wycięcie klinowe §Resekcja laserowa

34 Leczenie guzów płuca: Radioterapia §Skuteczność radioterapii zależy od: wrażliwości na promieniowanie komórek guza wielkości guza wrażliwości tkanki otaczającej guz §Zastosowanie: przerzuty do węzłów chłonnych sródpiersia (III A) guz < 4 cm, gdy nie można wykonać operacji guz wewnątrzoskrzelowy - otwarcie oskrzela, poprawa wentylacji, możliwość wyleczenia stanu zapalnego, hemostaza ogniska meta w OUN - ustąpienie objawów neurologicznych meta do kości - zmniejszenie ucisku na rdzeń kręgowy, zapobieganie złamaniom, umożliwienie powstania zrostu kostnego leczenie zespołu żyły głównej górnej

35 Leczenie raka drobnokomórkowego płuca §chemioterapia wielolekowa rutynowo w postaci rozsianej (ED) najczęściej cisplatyna + etopozyd §leczenie skojarzone - chemio + radioterapia rutynowo w ograniczonej postaci (LD) §leczenie operacyjne małych guzów (5-8%SCLC) tylko w ograniczonej postaci §profilaktyczna radioterapia mózgu? ew. u pacjentów z ograniczoną postacią w całk. remisji

36 Rodzaje leków stosowanych w chemioterapii raka płuca §związki alkilujące i pochodne platyny l cyklfosfamid (CTX), ifosfamid (IFX), cisplatyna (DDP), karboplatyna (CBDCA) §leki antracyklinowe l doksorubicyna (DOX ) §podofilotoksyny l etopozyd (V0P 16) i tenipozyd (VM 26) §alkaloidy vinka l vinkrystyna, vinblastyna §taksany l paklitaksen, docetaksel §inhibitory HER1/EGFR

37 Leczenie SCLC rokowanie §Odpowiedź na leczenie LD 70 - 90 % ED 50 - 75 % §Całkowita remisja LD 50 - 60 % ED 20 - 25 % §Średnie przeżycie LD 14-20 m-cy ED 7-10 m-cy §Przeżycie 5-cioletnie LD 5-20% ED < 1 %

38 Leczenie guzów płuca miejscowe leczenie paliatywne §Brachyterapia - radioterapia wewnątrzoskrzelowa udrożnienie oskrzela, powstrzymanie krwawień efekt powolny ( dni, tygodnie) §Laseroterapia - YAG- efekt działania natychmiastowy –gdy zmiana ma < 4 cm długości –poza zmianą znajduje się funkcjonalna tkanka płucna –guz nie nacieka chrząstki §Stenty - mechaniczne utrzymanie drożności oskrzela

39

40 Pojedynczy obwodowy guzek płuca (Solitary pulmonary nodule, SPN) §Guzek zdefiniowany radiologicznie <3 cm średnicy otoczony tkanka płucną Łagodne Złośliwe: Zmiany zapalne (ziarniniaki) Pierwotny rak płuca Zmiany naczyniowe Przerzuty Nowotwory łagodne (Odpryskowiak) Węzły chłonne wewnątrzpłucne Zawały płuca /Niedodma

41 Pojedynczy obwodowy guzek płuca W ocenie prawdopodobieństwa iż guzek jest łagodny / złośliwy uwzględnia się : dane kliniczne (wiek, palenie, wcześniej rozpoznany nowotwór) wielkość guzka (im większy, tym wyższe prawdopodobieństwo, że jest złośliwy) granice guzka (gładkie, zrazikowe, nieregularne, szpiczaste) charakter guzka ( wysycenie jednorodne, pseudokawitacje, objaw oskrzelowy, inne) §Radiologiczne kryterium łagodności guzka uwzględnia: obecność zwapnienia (całkowite, centralne, warstwowe, pop-corn) obecność tłuszczu wewnątrz guzka (odpryskowiak) brak wzrostu guzka dłużej niż 2 lata ujemny wynik PET/ dynamicznego CT

42 Przypadek 1. §74-letni mężczyzna, ex-smoker ( >40 paczkolat) przyjęty do szpitala z powodu utrzymującego się mimo leczenia prawostronnego zapalenia płuc §Dodatkowo w wywiadach: osłabienie, poty nocne od ok. roku, utrata masy ciała (>5 kg/rok), cukrzyca typu 2, rozedma płuc §Przedmiotowo: stan ogólny średni, temp. 37,4 st. C, tachykardia, powiększony pojedynczy węzeł nadobojczykowy prawy, nad płucami: osłabienie drżenia piersiowego, stłumienie odgłosu opukowego i ściszenie szmeru pęcherzykowego nad polem dolnym płuca prawego; poza tym bez innych odchyleń w badaniu

43

44

45

46 Przypadek 1. §Rak płaskonabłonkowy §T 2 N3 M0 IIIB §Leczenie paliatywne

47 Przypadek 2 §62-letnia kobieta, paliła (ok. 60 paczkolat), od 2 lat nie pali §W wywiadach: ch. niedokrwienna serca, stan po CABG, cukrzyca typu 2 §RTG wykonane przypadkowo (do sanatorium) §Bez żadnych objawów klinicznych ze strony układu oddechowego §W badaniu przedmiotowym bez nieprawidłowości §W podstawowych badaniach lab. bez nieprawidłowości §FEV1 1,94 (93%N), FVC 2,52 (93% N)

48

49

50 Przypadek 2 §TTNA: Adenocarcinoma §T1N0M0 §IA §Resekcja (lobektomia górna prawa)

51 Przypadek 3. §66-letni mężczyzna, palący ( >50 paczkolat) z kaszlem od ok.3 miesięcy i przemijającym krwiopluciem §W badaniu przedmiotowym bez nieprawidłowości §Spirometria, gazometria prawidłowe

52

53 Przypadek 3. §CT klp: masa w płucu lewym ok. 4- 5 cm średnicy bez powiększenia węzłów chłonnych §Bronchoskopowo: Krtań, tchawica –prawidłowe. Ostroga główna prosta. Ostra. Oskrzela płuca prawego – bez nieprawidłowości. Po stronie lewej: Niewielkie poszerzenie ostrogi do płata górnego i dolnego (pobrano wycinki i TBNA), poza tym bez zmian. §USG j. brzusznej - prawidłowe

54 Przypadek 3. §Ca planoepitheliale §Klinicznie T2N0M0 (1B) vs chirurgicznie/ histologicznie T2N2M0 (IIIA) §Pneumonektomia + radioterapia §Badania czynnościowe Przed operacją Po operacji FVC 3,36 (92%) 2,09 (56%) FEV1 2,20 (86%) 1,43 (55%)


Pobierz ppt "Klasyfikacja nowotworów niedrobnokomórkowych płuc (staging of NSCLC) Klasyfikacja nowotworów niedrobnokomórkowych płuca oparta jest na systemie anatomicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google