Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKAŻENIA OKRESU NOWORODKOWEGO M.Katarzyna Borszewska -Kornacka Klinika Neonatologii AM w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKAŻENIA OKRESU NOWORODKOWEGO M.Katarzyna Borszewska -Kornacka Klinika Neonatologii AM w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 ZAKAŻENIA OKRESU NOWORODKOWEGO M.Katarzyna Borszewska -Kornacka Klinika Neonatologii AM w Warszawie

2

3

4 poziom IgG w surowicy (mg/100 ml) 550 700 1100 (Saxon A, Stiehm ER. In: Stiehm ER (ed). Immunologic disorders infants and children, 3rd ed. Phila, W.B. Saunders Co.,1989) Poziom przeciwciał u noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych t.c.

5

6 Bezobjawowy przebieg u noworodka najczęstszym obrazem klinicznym

7 Zakażenie wczesne Zakażenie wczesne - do 7 doby życia Zakażenie późne Zakażenie późne - po 7 dobie życia

8 ROZPOZNANIE ZAKAŻENIA WYWIAD POŁOŻNICZY OBJAWY KLINICZNE BADANIA LABORATORYJNE

9 CZYNNIKI RYZYKA » niedojrzałość < 37 t.c. (<32 t.c.) » punktacja wg Apgar < 5 w 5’ życia » przedwczesne pęknięcie błon płodowych > 12 godz. » zapalenie błon płodowych » nadmierna kolonizacja pochwy (vaginosis) » zmiany zapalne pochwy (vaginitis)

10 DROGI ZAKAŻENIA » wstępująca (pęknięte błony płodowe, nieuszkodzone błony płodowe) » krwiopochodna - przezłożyskowa » w następstwie zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych (nakłucie worka owodniowego i pępowiny, szew okrężny na szyjkę macicy)

11 Zapalenie błon płodowych - chorioamnionitis 1 - 10 %

12 ZAPALENIE BŁON PŁODOWYCH M-CHORIOAMNIONITIS- MIKROBIOLOGICZNE ZAPALENIE OWODNI- obecność patogenu w płynie owodniowym C-CHORIOAMNIONITIS-KLINICZNE ZAPALENIE OWODNI-objawy kliniczne H-CHORIOAMNIONITIS-PATOMORFOLOGICZNE ZAPALENIE OWODNI-zmiany histopatologiczne w łożysku Willoughby R.E., Nelson K.B. Chorioamnionitis and brain injure. Clinics in Perinatology 2002;29:603-621

13 ZAPALENIE BŁON PŁODOWYCH CIEPŁOTA CIAŁA / -  37,5 O C LICZBA LEUKOCYTÓW > 20 T/L TACHYCARDIA PŁODU WZMOŻONE NAPIĘCIE MACICY CUCHNĄCY PŁYN OWODNIOWY DODATNI POSIEW PŁYNU OWODNIOWEGO

14 DIAGNOSTYKA Posiew z ucha noworodka CRP Prokalcytonina IL-6 Wskaźnik sedymentacji erytrocytów Fibronektyna Chiesa C et al.. Clinical Chemistry 2003;49:1,60-68

15 DIAGNOSTYKA Leukocytoza > 34 T/L Leukopenia < 5 T/L Neutropenia < 1,5 T/L Małopłytkowość < 100 T/L Badanie łożyska i treści żołądkowej

16 Mycoplasma hominis > 40% Ureaplasma urealyticum 31 - 40% Streptococcus B - 10 - 20% Escherichia coli 1 - 20% Enterococcus 1 - 2% PATOGENY W PŁYNIE OWODNIOWYM

17 Bacteroides bivius, Peptostreptococcus, Fussobacterium sp. Gardnerella vaginalis 21 - 30% Chlamydia PATOGENY W PŁYNIE OWODNIOWYM

18 dodatni posiew z pochwy i szyjki macicy pęknięcie błon płodowych bakteriomocz wykładniki kliniczne i laboratoryjne DAWKA 150% WSKAZANIA DO ANTYBIOTYKOTERAPII U CIĘŻARNEJ

19 Zakażenie Streptococcus B

20 Zapobieganie zakażeniom wewnątrzmacicznym - antybiotykoterapia u matki

21 PROFILAKTYKA PACIORKOWIEC B ANTYBIOTYKOTERAPIA (36-40 t.c.) po identyfikacji patogenu ANTYBIOTYKOTERAPIA (36-40 t.c ) przy dodatnim wywiadzie PENICILLIN G, AMPICILLIN,CLINDAMYCIN

22 PROFILAKTYKA PACIORKOWIEC B Profilaktyka śródporodowa nie wpływa na zakażenia okresu noworodkowego spowodowane innymi patogenami Sinha A., Yokoe D., Platt R. J Pediatr 2002;142:492-497

23

24 SKALA PROBLEMU 5,2%- 30,4% 1998-2000 National Institute of Child Health and Human Development ( USA) 6215 (VLBV) 21% ( 10,6-31,7%)

25 CZYNNIKI RYZYKA ZAKAŻEŃ NABYTYCH » niedojrzałość i ekstremalnie mała masa ciała » dostępy naczyniowe » cewniki, rurki intubacyjne, dreny » sztuczna wentylacja » nieuzasadniona antybiotykoterapia

26 CZYNNIKI RYZYKA ZAKAŻEŃ NABYTYCH » nadmierna kolonizacja przewodu pokarmowego i skóry » żywienie paranetralne i enteralne » długotrwała hospitalizacja

27 NARASTJĄCA ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ *Gronkowce MRS i VRE *Enterokoki VRE *PS –oporność na karbapenemy

28 OPTY-NEURON-ESAC program MINISTERSTWA ZDROWIA

29 DROBNOUSTROJE NA ODDZIALE NOWORODKOWYM Streptococcus B E.coliStaph.epidermidis Klebsiella sp Listeria monocytogenes EnterobacterPseudomonas Serratia marcescens Proteus Candida sp

30 CZYNNIKI RYZYKA ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH U NOWORODKÓW Z MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA  niedojrzałość noworodka i jego układu odpornościowego  długotrwała antybiotykoterapia  długotrwałe żywienie parenteralne  zabiegi diagnostyczne i lecznicze (cewniki, dreny, sztuczna wentylacja)  steroidoterapia  stosowanie metyloksantyn  uszkodzenie naturalnych barier ustrojowych (skóra, błona śluzowa żołądka, jelit - otarcia i uszkodzenia skóry- czujniki, elektrody, sondy dożołądkowe

31 CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH 1000g - 1500g  2 -7% 800g - 1000g  10% <800g  20% OITN  10 –28%

32 MATERIAŁ POBIERANY DO BADAŃ krewmocz wymazy ze śluzówek płyny ustrojowe bioptaty tkankowe MATERIAŁ

33 DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH hodowla mikroskopia D-arabinitol antygeny PCR przeciw- ciała sondy genetyczne RIA LATEX ELISA mykologiczna obecność metabolitów grzybów serologiczna badania molekularne

34 GRZYBICZE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO- RDZENIOWYCH MIKROROPNIE MÓZGU I MÓŻDŻKU

35 TERAPIA EMPIRYCZNA I PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH  Trombocytopenia ( trudna do wytłumaczenia niezależnie od dojrzałości)  <25 t.c.niezależnie od liczby trombocytów  25-27 t.c. + cefalosporyny lub karbapenemy,niezależnie od liczby trombocytów Benjamin D.K.et al. Pediatrics 2003;112,(3):543

36 MATERIAŁ POBIERANY DO BADAŃ MRCNS 15 PS 5 KL.OX 2 AC. BAUM 2 E.coli Stren.malt 1 RESPIRATOROWE ZAPALENIE PŁUC 121 <1250g –24-32 t.c. 29 –rtg

37 POSOCZNICA NOWORODKOWA  Bezdech  Desaturacja  Kwasica metaboliczna  Małopłytkowość  Hiperglikemia  Obniżenie antytrombiny III

38 POSOCZNICA NOWORODKOWA  Wspomaganie oddechu  Katecholaminy  Leczenie antycytokinowe-Px, Insulina, Adenozyna, Białko C  Immunoglobuliny  Antytrombina III  Antybiotykoterapia empiryczna i celowana Das U.N. Med. Sci Monit 2003;9:181

39 Zakażenia wirusowe i pierwotniakowe u noworodków

40 0,4/1000- 3/1000- noworodki 7,8/10 000 w Polsce- 55-60% etiologia wirusowa Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

41 Zakażenie wczesne Zakażenie wczesne - do 7 doby życia Zakażenie późne Zakażenie późne - po 7 dobie życia

42 Postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

43 Streptococcus B 44% Inne rodzaje Strept.i Staphyl. E.coli 26% Gram (-) Klebsiella p.Proteus sp., Serratia marcescens, 10% Listeria mnocytogenes 7% Inne ( Hemoph.Salm.Flavobact) 6% Citrobacter diversus ETIOLOGIA BAKTERYJNEGO ZAPALENIA OPON MÓZGOWO- RDZENIOWYCH

44 Streptococcus B -typ III E.coli-K1 Listeria mnocytogenes ETIOLOGIA BAKTERYJNEGO ZAPALENIA OPON MÓZGOWO- RDZENIOWYCH

45 N.meningitidis 43,5% H.influenzae 24,3% S.pneumoniae 21,3% Inne 10,9% ETIOLOGIA BAKTERYJNEGO ZAPALENIA OPON MÓZGOWO- RDZENIOWYCH

46 10-35% kobiet- bezobjawowe nosicielstwo Zakażenie Streptococcus B

47 ANTYBIOTYKOTERAPIA podczas porodu Zakażenie Streptococcus B

48 Escherichia coli E.coli K1 E.coli

49 Zakażenie Escherichia coli

50 DROGI ZAKAŻENIA Droga odzwierzęca Zakażona żywność Wewnątrzmaciczna ( krwiopochodna ) ZAKAŻENIE LISTERIA MONOCYTOGENES

51 NOSICIELSTWO 1% ZAKAŻENIE LISTERIA MONOCYTOGENES

52 Cechy charakterystyczne 1.uogólnianie się zakażenia 2.specyfika bakterii 3.działanie listeriozyny O 4.powstawanie odległych ognisk-ropnie ZAKAŻENIE LISTERIA MONOCYTOGENES

53 POSTAĆ WCZESNA POSTAĆ PÓŹNA-2-4 tyg. ZAKAŻENIE LISTERIA MONOCYTOGENES

54 WARTOŚCI PŁYNU MÓZGOWO- RDZENIOWEGO

55 KLINIKA NOWORODKOWEGO ZAPALENIA OPON MÓZGOWO- RDZENIOWYCH BARIERA KREW-MÓZG Uszkodzenie przez toksyny bakteryjne(E coli O111 B4) Hyperosmolarne płyny Czynniki genetyczne

56 KLINIKA NOWORODKOWEGO ZAPALENIA OPON MÓZGOWO- RDZENIOWYCH POSTAĆ WCZESNA Pogorszenie stanu ogólnego Utrata łaknienia Żółtaczka Wymioty Zaburzenia oddychania Zaburzenia termoregulacji

57 KLINIKA NOWORODKOWEGO ZAPALENIA OPON MÓZGOWO- RDZENIOWYCH POSTAĆ PÓŹNA Drgawki Drżenia Zaburzenia napięcia mięśniowego Krzyk mózgowy Śpiączka Oczopląs

58 Wykładniki laboratoryjne Leukocytoza > 34 T/L Leukopenia < 5 T/L Neutropenia < 1,5 T/L Małopłytkowość < 100 T/L Badanie łożyska i treści żołądkowej

59 Wykładniki laboratoryjne Posiew z ucha noworodka CRP Prokalcytonina Wskaźnik sedymentacji erytrocytów Fibronektyna

60 Wykładniki laboratoryjne Elastaza granulocytarna Haptoglobina TNF IL-6 i IL-1 IL-2 IL-8

61 KRYTERIA ROZPOZNANIA Wzrost bakterii w płynie mózgowo-rdzeniowym Wzrost bakterii we krwi i leukocyty w płynie > 5 mm 3 Bakterie w preparacie bezpośrednim i testach serologicznych Leukocyty w płynie m-r > 5 mm 3 przy antybiotykoterapii Brak bakterii w płynie m-r przy pleocytozie >100 mm 3 Białko > 1000mg Glukoza poniżej 1 mmol/l

62 KRYTERIA ROZPOZNANIA BADANIA SEROLOGICZNE 1.test aglutynacji lateksowej;( Hemophilus inf. Strep pneumoniae.E coli, N.meningitidis) 2.immunoforeza przeciwprądowa; Str.agal,Str.pneum.Hem.inf.E.coli N.meningitidis 3.PCR

63 »Bezpośrednio z naczynia »specjalne podłoże płynne -tlenowe i beztlenowe »3x wyjałowienie skóry w miejscu pobrania »stosunek materiału do podłoża 1:10, 1:20 »przechowywanie 35 - 36 °C Posiew krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego

64 KRYTERIA ROZPOZNANIA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 1.Badania usg +Doppler 2.CT 3.MRI

65 KRYTERIA ROZPOZNANIA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Wzmożenie echogeniczności bruzd-obrzęk Ventriculitis Zmiany wielotorbielowate Wodogłowie Wodniaki podtwardówkowe Zawały

66 KRYTERIA ROZPOZNANIA CIŚNIENIE ŚRÓDCZASZKOWE

67 POWIKŁANIA-OSTRE Zapalenie pajęczynówki ( Arachnoiditis) Zapalenie wyściółki komór ( Ventriculitis) Zapalenie naczyń ( Vasculitis) Obrzęk mózgu Zawał mózgu Encefalopatia Ropień mózgu Wysięk podtwradówkowy

68 ROPNIE MÓZGU ŚRÓDMIĄŻSZOWA INWAZJA PATOGENÓW

69 ROPNIE MÓZGU 80% lokalizacja w okolicy ciemieniowej

70 ROPNIE MÓZGU LECZENIE NEUROCHIRURGICZNE 1.nakłucie ropnia 2.drenaż otwarty 3.wycięcie ropnia 4.zbiornik Rickhama-wodogłowie z zakażeniem OUN

71 POWIKŁANIA PÓŹNE Wodogłowie Encefalopatia wielotorbielowata Atrofia mózgu

72 LECZENIE SCHEMAT I AMPICILINA + AMINOGLIKOZYDY SCHEMAT II CEFALOSPORYNY III + AMINOGLIKOZYDY SCHEMAT III CEFALOSPORYNY III + AMPICILINA

73 LECZENIE HAEMOPHILUS influenzae: Cefotaksym, Chloramfenikol,Ciprofloksacyna Streptococcus pneumoniae:Wancomycyna,Rifampic yna Neisseria meningitidis:Cefotaksym, Ceftriakson, Chloramfenicol, Rifampicyna

74 PROFILAKTYKA- FLUKONAZOL LECZENIE AMFOTERYCYNA – AMBISONE KASPOFUNGINY (aspergillus)

75 TĘŻEC NOWORODKOWY Clostridium tetani

76 TĘŻEC NOWORODKOWY 1:1 000 000

77 Objawy kliniczne Sinica Sztywność mięśni twarzy Uogólniona sztywność Opistotonus Patologiczny krzyk Zaburzenia łaknienia

78 LECZENIE PENICILLINA SUROWICA PRZECIWTĘŻCOWA- 500j ANATOKSYNA 10 000j

79

80 CYTOMEGALIA WRODZONA 2-2,5%

81 DROGI ZAKAŻENIA Matczyno- płodowe Matczyno- niemowlęce Krew i preparaty Szpitalne

82 ZAKAŻENIE CIĘŻARNEJ 40% płód 10-15% noworodek

83 CYTOMEGALIA KLINIKA ZAKAŻENIA Hipotrofia --------------------------21-50% Żółtaczka--------------------------51-75% Powiększenie wątroby----------76-100% Niedokrwistość-------------------21-50% Wybroczyny------------------------76-100% Zapalenie płuc----------------------0-20%

84 CYTOMEGALIA KLINIKA ZAKAŻENIA Zapalenie opon i mózgu------------------51-75% Zwapnienia---------------------------------21-50% Małogłowie---------------------------------21-50% Zapalenie siatkówki i naczyniówki-------0- 20%

85 CYTOMEGALIA NEUROPATOLOGIA Małogłowie --------------------------87 % Zapalenie mózgu--------------------75% Zwapnienia---------------------------80% Polimikrogyria-----------------------30% Lissencefalia--------------------------7% Poszerzenie u.komorowego------ 27% Hipoplazja móżdżku---------------33% PVL-----------------------------------20%

86 WRODZONA CYTOMEGALIA Diagnostyka serologiczna Antygen w leukocytach DIAGNOSTYKA PCR

87 LECZENIE IMMUNOGLOBULINY GANCICLOVIR:5-10-15 mg/kg 14-21 dni

88 HERPES SIMPLEX Typ 1-38% Nieznane8% RODZAJE Typ 2- 54%

89 HERPES SIMPLEX UOGÓLNIONA SKÓRNA POSTACI OUN

90 HERPES SIMPLEX DOBRA 61% ŚREDNIA-16% PROGNOZA ZŁA 23%

91 TOKSOPLAZMOZAZ A

92 RYZYKO ZAKAŻENIA 100% 0% 65% III 70% 30% 25% II 40% 60% 17% I Bez objawów Ciężka Postać Zakażone Noworodki Zakażenie w ciąży

93 WRODZONA TOKSOPLAZMOZA Parazytemia Zakażenie płodu Pierwotne zakażenie w ciąży Zmiany w łożysku

94 OBJAWOWA TOKSOPLAZMOZA 30% Wodogłowie Małogłowie Zapalenie Siatkówki Naczyniówki Zwapnienia

95 ZMIANY NEUROPATOLOGICZNE Zmiany zapalne mózgu Nacieki okołonaczyn. Proliferacja astrogleju Martwica mózgu

96 TOKSOPLAZMOZA KLINIKA ZAKAŻENIA Wcześniactwo---------------------21-50% Drgawki----------------------------21-50% Żółtaczka-------------------------21-50% Powiększenie wątroby----------21-50% Niedokrwistość------------------51-75% Wybroczyny------------------------0-20% Zapalenie płuc--------------------0-20%

97 TOKSOPLAZMOZA KLINIKA ZAKAŻENIA Zapalenie opon i mózgu------------------51-75% Zwapnienia---------------------------------21-50% Wodogłowie--------------------------------21-50% Małogłowie---------------------------------0-20% Zapalenie siatkówki i naczyniówki-----76- 100%

98 WRODZONA TOKSOPLAZMOZA Diagnostyka serologiczna Próby biologiczne DIAGNOSTYKA Badania histopatologiczne

99 BADANIE PRZESIEWOWE Ig G (-) ; IgM (-) IgG (+) ; IgM (-) IgG (-) ; IgM (+) IgG (+) ; IgM(+)

100 LECZENIE 1 tab/20kg 1x w tyg. 2 tab/dobę 1x w tyg Fansidar 25mg P +500mg S 0,5-1,0mg/kg 50-100mg/kg 25mg/dobę 2,0-1,0g/dobę Pirymetamina Sulfadiazyna 0.05-0,1g 150-300 tys. j 3,0g= 9 000 000j Spiramycyna lub Noworodek Dorośli Leki

101 Rozważania epidemiologiczne źródło bakterii - noworodek - personel - lokal - sprzęt ilość i rodzaj bakterii drogi przenoszenia wrota zakażenia

102 Rozważania epidemiologiczne wrażliwość patogenów : - skóra - układ oddechowy - układ pokarmowy - kolonizacja fizjologiczna - kolonizacja drobnoustrojami patogennymi

103 85% zakażenie poprzez ręce personelu medycznego 15% zakażenie poprzez powietrze

104 ZAKAŻENIA Wczesna diagnostyka Matka Płód Noworodek Racjonalna antybiotykoterapia Organizacja Oddziałów Noworodkowych Komisja ds.. zakażeń

105 Zmiany w terapii ograniczające zakażenia selektywna dekontaminacja - probiotyki? minimalizacja wentylacji nCPAP apteka centralna i jej rola filtry przeciwbakteryjne sterylizacja gazowa minimalizacja wkłuć centralnych płynne mieszanki odżywcze

106 Zmiany w terapii ograniczające zakażenia procedury jałowe podawanie surfaktantu w warunkach jałowych monitorowanie nieinwazyjne zwiększenie liczby personelu pielęgniarskiego przeciwciała monoklonalne

107 Zmiany w terapii ograniczające zakażenia szkolenia MYCIE RĄK stały kontakt z Laboratorium Bakteriologicznym stała kontrola sytuacji epidemiologicznej oddziału

108 CELE STRATEGICZNE W ZAPOBIEGANIU ZAKAŻEŃ 1.Karmienie piersią 1.Karmienie piersią 2.Zapobieganie i leczenie zakażeń przenoszone przez kobiety w ciąży 2.Zapobieganie i leczenie zakażeń przenoszone przez kobiety w ciąży 3. Wykrywanie i prawidłowe leczenie rzadkich zakażeń 3. Wykrywanie i prawidłowe leczenie rzadkich zakażeń 4.Opieka nad dziećmi z defektami immunologicznymi 4.Opieka nad dziećmi z defektami immunologicznymi 5.Racjonalna antybiotykoterapia 5.Racjonalna antybiotykoterapia 6.Edukacja młodzieży 6.Edukacja młodzieży Davies EG.M.Sharland,Nicoll A. Arch.Dis.Child 2003;88:1-3


Pobierz ppt "ZAKAŻENIA OKRESU NOWORODKOWEGO M.Katarzyna Borszewska -Kornacka Klinika Neonatologii AM w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google