Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 SSO Ewa Ważny. cykliczne spotkania przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych mediacją : mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " SSO Ewa Ważny. cykliczne spotkania przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych mediacją : mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych,"— Zapis prezentacji:

1  SSO Ewa Ważny

2 cykliczne spotkania przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych mediacją : mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń itp.

3 -propagowanie idei mediacji -poszerzanie wiedzy na temat mediacji -diagnozowanie problemów wynikających ze stosunkowo małej ilości spraw kierowanych do mediacji -wymiana doświadczeń dotyczących mediacji między przedstawicielami wszystkich zainteresowanych środowisk

4 - inauguracja 17 września 2012 roku - omówiono cele i zadania oraz tematy najbliższych spotkań

5 17 października 2013 roku Debata Oksfordzka, której główną tezą była : „Obligatoryjność mediacji – mit czy rozwiązanie przyszłości”.

6

7

8 ARGUMENTY PRZECIW MEDIACJI : ◦ Przedłużenie się postępowania, ◦ Brak woli stron, ◦ Niechęć pełnomocników stron, ◦ Obciążenie kosztami mediacji, ◦ Nieskuteczność mediacji, ◦ Błędy ugody mediacyjnej, ◦ Brak regulacji prawnych dostosowanych do potrzeb sprawy karnych

9 ◦ wnioski stron o skierowanie sprawy do mediacji, ◦ możliwość porozumienia stron – szybkie, skuteczne i ostateczne załatwienie sporu, ◦ wygaszenie emocji (argument zwłaszcza wśród sędziów orzekających w sprawach karnych), ◦ możliwość załatwienia części spraw poza sądem – zmniejszenie referatu i przyśpieszenie biegu postępowań, ◦ niezaskarżalność orzeczeń

10

11

12  Dlaczego trudno nakłonić strony do mediacji? -przygotował Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych W wyniku tego spotkania stwierdzono potrzebę : -edukacji społeczeństwa -konieczność szkolenia sędziów, radców prawnych, adwokatów w zakresie mediacji -propagowania idei mediacji w szkołach poprzez spotkania młodzieży z praktykami - wypracowano potrzebę doręczania stronom pouczeń o mediacji w formie pisemnego druku przed rozprawą

13  Bariery w kierowaniu spraw do mediacji w środowisku Prokuratury – omówione przez przedstawiciela Prokuratury  Współpraca mediatorów z MOPS, GOPS i innymi instytucjami  Ugoda mediacyjna w sprawach rodzinnych i nieletnich  Ugoda mediacyjna w sprawach cywilnych

14  Doświadczenia sędziów orzekających w sprawach karnych w kierowaniu spraw do mediacji  Ugoda mediacyjna w sprawach karnych  Pełnomocnik w mediacji –temat przygotowany przez Centrum Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej  Wynagrodzenie mediatorów i koszty postępowania mediacyjnego

15  Ugoda mediacyjna a forma aktu notarialnego –temat opracowany przez Ośrodek Mediacyjny przy Izbie Notarialnej w Gdańsku  Mediacja po wyroku karnym – temat opracowany przez Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku oraz funkcjonariuszy służby więziennej  Mediacja a prawa pacjenta

16

17 -prezentacja działań Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku -wskazanie podstaw prawnych w zakresie kierowania przez sądy rodzinne spraw nieletnich ( Nkd ) do Centrum Mediacji Szkolnej w oparciu o treść art. 32j. UPN -szkolenia dla sędziów rodzinnych i kuratorów

18  § 1. Sąd rodzinny może przekazać sprawę nieletniego, za jego zgodą, szkole, do której nieletni uczęszcza, albo organizacji młodzieżowej, sportowej, kulturalno-oświatowej lub innej organizacji społecznej, do której nieletni należy, jeżeli uzna, że środki oddziaływania wychowawczego, jakimi dana szkoła lub organizacja dysponuje, są wystarczające. Sąd rodzinny wskazuje, w miarę potrzeby, kierunki oddziaływania wychowawczego.  § 2. Podmiot, któremu przekazano sprawę nieletniego, informuje sąd rodzinny o podjętych działaniach wychowawczych i osiągniętych efektach, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, niezwłocznie zaś o ich nieskuteczności.

19  2011r. - 150 spraw (cywilne - 140, gospodarcze - 10),  2012r. - 110 spraw (cywilne - 87, karne - 1, gospodarcze - 23),  2013r. – 194 sprawy (cywilne – 95,karne 0, gospodarcze 98, pracy i ubezpieczeń społ. 1)  2014 r. - -126 spraw ( cywilne 47,karne1,gospodarcze 77,pracy i ubezpieczeń społ. 1 )  I półrocze 2015 – 81 (cywilne –36,karne 0,gospodarcze 44,pracy i ubezpieczeń społ. 1)

20  2011r. – 61 spraw (cywilne - 18, karne - 14, rodzinne – 22, pracy i ub. społ. – 4, gospodarcze – 3)  2012r. - 342 spraw (cywilne - 135, karne - 65, rodzinne - 82, pracy i ub. społ. – 35, gospodarcze – 25)  2013r. – 539 spraw ( cywilne 157,karne 48, rodzinne 77, gospodarcze 222, pracy i ubezp. 35)  2014 r. - 786 spraw ( cywilne 179, karne 53, rodzinne 110, gospodarcze 338, pracy i ubezp. 106 )  I poł. 2015 - 365 spraw (cywilne 119, karne 25, rodzinne 69, gospodarcze 127,pracy i ubezp. 25 )

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt " SSO Ewa Ważny. cykliczne spotkania przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych mediacją : mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google