Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWOTWORY GŁOWY I SZYI. EPIDEMIOLOGIA 12,7% (7246) zachorowań wśród ogółu nowotworów złośliwych w Polsce 12,7% (7246) zachorowań wśród ogółu nowotworów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWOTWORY GŁOWY I SZYI. EPIDEMIOLOGIA 12,7% (7246) zachorowań wśród ogółu nowotworów złośliwych w Polsce 12,7% (7246) zachorowań wśród ogółu nowotworów."— Zapis prezentacji:

1 NOWOTWORY GŁOWY I SZYI

2 EPIDEMIOLOGIA 12,7% (7246) zachorowań wśród ogółu nowotworów złośliwych w Polsce 12,7% (7246) zachorowań wśród ogółu nowotworów złośliwych w Polsce 8,2% M, 4,5%K 8,2% M, 4,5%K 8% (3833) zgonów wśród wszystkich nowotworów złośliwych 8% (3833) zgonów wśród wszystkich nowotworów złośliwych 6%M, 2%K 6%M, 2%K ponad 70% przypadków rozpoznawanych w Polsce jest w III i IV st. Zaawansowania (T3-T4 i/lub N+) ponad 70% przypadków rozpoznawanych w Polsce jest w III i IV st. Zaawansowania (T3-T4 i/lub N+)

3 EPIDEMIOLOGIA Zachorowania w Polsce - Mężczyźni: 3,8% - krtań 3,8% - krtań 0,7% - warga 0,7% - warga 0,7% - środkowa część gardła 0,7% - środkowa część gardła 0,5% - język 0,5% - język 0,4% - dno jamy ustnej 0,4% - dno jamy ustnej 0,4% - krtaniowa część gardła 0,4% - krtaniowa część gardła 0,3% - ślinianki 0,3% - ślinianki 0,2% - nosowa część gardła 0,2% - nosowa część gardła 0,1% - zatoki przynosowe 0,1% - zatoki przynosowe 0,1% - jama nosa i ucho środkowe 0,1% - jama nosa i ucho środkowe

4 EPIDEMIOLOGIA Zachorowania w Polsce - Kobiety: 0,5% - krtań 0,5% - krtań 0,2% - warga 0,2% - warga 0,4% - środkowa część gardła 0,4% - środkowa część gardła 0,1% - język 0,1% - język 0,1% - dno jamy ustnej 0,1% - dno jamy ustnej 0,1% - krtaniowa część gardła 0,1% - krtaniowa część gardła 0,3% - ślinianki 0,3% - ślinianki 0,1% - nosowa część gardła 0,1% - nosowa część gardła 0,1% - zatoki przynosowe 0,1% - zatoki przynosowe 0,1% - jama nosa i ucho środkowe 0,1% - jama nosa i ucho środkowe

5 ETIOLOGIA dym tytoniowy i alkohol dym tytoniowy i alkohol zła higiena jamy ustnej zła higiena jamy ustnej długotrwałe drażnienie mechaniczne błon śluzowych (np.proteza stomatologiczna) długotrwałe drażnienie mechaniczne błon śluzowych (np.proteza stomatologiczna) EBV (rak nosogardło) EBV (rak nosogardło) HPV rak jamy nosa, zatok, jamy ustnej HPV rak jamy nosa, zatok, jamy ustnej ekspozycja na promieniowanie jonizujące zwłaszcza w dzieciństwie – rak tarczycy, nowotwory ślinianek ekspozycja na promieniowanie jonizujące zwłaszcza w dzieciństwie – rak tarczycy, nowotwory ślinianek ekspozycja na pył drzewny (pracownicy tartaków) – nowotwory jamy nosa ekspozycja na pył drzewny (pracownicy tartaków) – nowotwory jamy nosa

6 HISTOPATOLOGIA rak płaskonabłonkowy (ca. planoepitheliale)-ok90% rak płaskonabłonkowy (ca. planoepitheliale)-ok90% rak gruczołowy (adenocarcinoma) rak gruczołowy (adenocarcinoma) rak z komórek przejściowych rak z komórek przejściowych rak z komórek nabłonka naczyń chłonnych rak z komórek nabłonka naczyń chłonnych czerniak czerniak chłoniak złośliwy chłoniak złośliwy mięsak mięsak nowotwory pochodzenia nerwowego nowotwory pochodzenia nerwowego

7 Stany przednowotworowe Stany przednowotworowe leukoplakia leukoplakia erytroplakia erytroplakia hyperkeratoza hyperkeratoza brodawczaki krtani brodawczaki krtani pachydermia pachydermia

8 OBJAWY Jama ustna - obrzęk, niegojące się owrzodzenie, ból Jama ustna - obrzęk, niegojące się owrzodzenie, ból Gardło środkowe - ból gardła, dysfagia, odynofagia, ból ucha guz na szyi Gardło środkowe - ból gardła, dysfagia, odynofagia, ból ucha guz na szyi Gardło dolne – dysfagia, odynofagia, ból ucha guz na szyi Gardło dolne – dysfagia, odynofagia, ból ucha guz na szyi Krtań – chrypka, ból, duszność, stridor Krtań – chrypka, ból, duszność, stridor

9 OBJAWY Gardło górne – krwawienie z nosa, zatkanie nosa, głuchota, porażenie nerwów czaszkowych, guz na szyi Gardło górne – krwawienie z nosa, zatkanie nosa, głuchota, porażenie nerwów czaszkowych, guz na szyi Jama nosa i zatoki przynosowe - krwawienie z nosa, zatkanie nosa, podwójne widzenie, ból i obrzęk twarzy Jama nosa i zatoki przynosowe - krwawienie z nosa, zatkanie nosa, podwójne widzenie, ból i obrzęk twarzy Ślinianki – guz, obrzęk, ból, porażenie nerwu twarzowego Ślinianki – guz, obrzęk, ból, porażenie nerwu twarzowego

10 DIAGNOSTYKA - wywiad - wywiad - badanie przedmiotowe - badanie przedmiotowe - badanie laryngologiczne - badanie laryngologiczne - endoskopia - endoskopia - biopsja wycinkowa z określeniem typu - biopsja wycinkowa z określeniem typu i zróżnicowania i zróżnicowania - badania obrazowe: TK, Rtg, USG z ew. BAC w. chłonnych, ew. NMR, ew. PET (w przyp. FPI) - badania obrazowe: TK, Rtg, USG z ew. BAC w. chłonnych, ew. NMR, ew. PET (w przyp. FPI)

11 Węzły chłonne szyi: IA – podbródkowe IA – podbródkowe IB – podżuchwowe IB – podżuchwowe II – szyjne głębokie górne II – szyjne głębokie górne III – szyjne głębokie środkowe III – szyjne głębokie środkowe IV – szyjne głębokie dolne IV – szyjne głębokie dolne V – szyjne tylne (szyjne powierzchowne) V – szyjne tylne (szyjne powierzchowne) VI – szyjne przednie VI – szyjne przednie VII – śródpiersiowe górne VII – śródpiersiowe górne

12 Węzły chłonne szyi – klasyfikacja TNM dla guzów głowy i szyi z wyjątkiem górnej części gardła Nx – nie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych N0 – nie stwierdza się przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych N1 – pojedyńczy przerzut w węźle chłonnym po stronie guza, w największym wymiarze 3cm N2a – pojedyńczy przerzut w węźle chłonnym po stronie guza o wymiarze powyżej 3cm do 6cm N2b – mnogie przerzuty w węzłach chłonnych po stronie guza o wymiarach do 6cm N2c – obustronne lub po stronie przeciwnej do guza przerzuty do węzła/ów chłonnych o wym. do 6cm N3 –przerzuty w węzłach chłonnych o wymiarze powyżej 6cm

13 Węzły chłonne szyi – klasyfikacja TNM dla guzów górnej części gardła Nx – nie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych N0 – nie stwierdza się przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych N1 – przerzut w pojedyńczym lub mnogich węzłach chłonnym umiejscowiony powyżej dołu nadobojczykowego po stronie guza o wymiarze 6cm i mniej N2 – obustronne przerzuty do węzła/ów chłonnych umiejscowione powyżej dołu nadobojczykowego o wymiarze 6cm i mniej N3a –przerzuty w węzłach chłonnych o wymiarze powyżej 6cm N3b – zajęcie dołu nadobojczykowego

14 Niskie ryzyko (poniżej 20%): T1- dno jamy ustnej, trójkąt zatrzonowcowy, dziąsło, podniebienie twarde, śluzówka policzka Średnie ryzyko (20-30%): T1- ustna część języka, podniebienie miękkie, ściana gardła, nagłośnia, migdałek T2- dno jamy ustnej, ustna część języka, trójkąt zatrzonowcowy, dziąsło, podniebienie twarde, śluzówka policzka Ryzyko zajęcia węzłów chłonnych szyi przez przerzuty a lokalizacja

15 Duże ryzyko (powyżej 30%): T1-T4 – nosowa część gardła, zachyłek gruszkowaty, nasada języka T2-T4 – podniebienie miękkie, ściana gardła, nagłośnia, migdałek T3-T4 – dno jamy ustnej,ustna część języka, trójkąt zatrzonowcowy, dziąsło, podniebienie twarde, śluzówka policzka Ryzyko zajęcia węzłów chłonnych szyi przez przerzuty a lokalizacja

16 Dobór postępowania terapeutycznego zaawansowanie nowotworu wg TNM zaawansowanie nowotworu wg TNM lokalizacja nowotworu lokalizacja nowotworu patomorfologia patomorfologia stopień sprawności chorego stopień sprawności chorego inne czynniki charakteryzujące chorego inne czynniki charakteryzujące chorego w przyszłości - charakterystyka molekularna nowotworu w przyszłości - charakterystyka molekularna nowotworu

17 Metody leczenia Złotym standardem przez lata była chirurgia i/lub konwencjonalnie frakcjonowana radioterapia Złotym standardem przez lata była chirurgia i/lub konwencjonalnie frakcjonowana radioterapia

18 Cele leczenia: Cele leczenia: wyeliminować jawną i subkliniczną chorobę nowotworową wyeliminować jawną i subkliniczną chorobę nowotworową zachować fizjologiczne funkcje narządów zachować fizjologiczne funkcje narządów uzyskać możliwy do zaakceptowania efekt kosmetyczny uzyskać możliwy do zaakceptowania efekt kosmetyczny

19 Cele nowych strategii postępowania – metody leczenia poprawa wyników leczenia w aspekcie wyleczeń lokoregionalnych i całkowitego czasu przeżycia poprawa wyników leczenia w aspekcie wyleczeń lokoregionalnych i całkowitego czasu przeżycia ograniczenie wskazań do okaleczających zabiegów operacyjnych ograniczenie wskazań do okaleczających zabiegów operacyjnych

20 Metody leczenia: skuteczność chirurgii i/lub radioterapii: zadowalająca w T1-2N0-1 skuteczność chirurgii i/lub radioterapii: zadowalająca w T1-2N0-1 wyższe stopnie zaawansowania: odsetek niewyleczeń lub nawrotów powyżej 60%, przerzuty odległe 10-25% wyższe stopnie zaawansowania: odsetek niewyleczeń lub nawrotów powyżej 60%, przerzuty odległe 10-25%

21 Operacje węzłowe radykalna operacja węzłowa (klasyczna): węzły I- V, MOS, żyła szyjna wewnętrzna, nerw IX radykalna operacja węzłowa (klasyczna): węzły I- V, MOS, żyła szyjna wewnętrzna, nerw IX zmodyfikowana radykalna operacja węzłowa (bez 1 lub więcej struktury pozawęzłowej) zmodyfikowana radykalna operacja węzłowa (bez 1 lub więcej struktury pozawęzłowej) selektywna operacja węzłowa: usunięcie wszystkich lub wybranych grup węzłowych selektywna operacja węzłowa: usunięcie wszystkich lub wybranych grup węzłowych limfadenektomia nadgnykowa: usunięcie węzłów chłonnych podbródkowych, podżuchwowych, szyjnych górnych oraz ślinianki podżuchwowej limfadenektomia nadgnykowa: usunięcie węzłów chłonnych podbródkowych, podżuchwowych, szyjnych górnych oraz ślinianki podżuchwowej

22 Radioterapia Radioterapia wymaga podania wysokich dawek napromieniania, co związane jest z dużym ryzykiem powikłań popromiennych wymaga podania wysokich dawek napromieniania, co związane jest z dużym ryzykiem powikłań popromiennych

23 Dawki Dawki ogniska mikroskopowe (subkliniczne) - napromienianie elektywne 50Gy ogniska mikroskopowe (subkliniczne) - napromienianie elektywne 50Gy małe ogniska (T1) – 60-66Gy małe ogniska (T1) – 60-66Gy średnie ogniska (T2) – 66-70Gy średnie ogniska (T2) – 66-70Gy duże zmiany (T3 i T4) – powyżej 70Gy duże zmiany (T3 i T4) – powyżej 70Gy

24 małe zmiany pierwotne (T1 i T2) bez przerzutów do w. chłonnych (N0) – leczenie za pomocą jednej metody, chirurgii lub radioterapii małe zmiany pierwotne (T1 i T2) bez przerzutów do w. chłonnych (N0) – leczenie za pomocą jednej metody, chirurgii lub radioterapii małe zmiany pierwotne (T1 i T2) z przerzutami do w. chłonnych (N+) -leczenie operacyjne + radioterapia węzłów małe zmiany pierwotne (T1 i T2) z przerzutami do w. chłonnych (N+) -leczenie operacyjne + radioterapia węzłów duże zmiany pierwotne (T3 i T4) lub rozległe zajęcie w. chłonnych – chirurgia + radioterapia pooperacyjna duże zmiany pierwotne (T3 i T4) lub rozległe zajęcie w. chłonnych – chirurgia + radioterapia pooperacyjna

25 Nowe strategie postępowania niekonwencjonalne frakcjonowanie w radioterapii: niekonwencjonalne frakcjonowanie w radioterapii: przyśpieszone frakcjonowanie – skrócenie czasu RT = ograniczenie repopulacji komórek nowotworowych przyśpieszone frakcjonowanie – skrócenie czasu RT = ograniczenie repopulacji komórek nowotworowych hiperfrakcjonowanie (zmniejszenie dawki frakcyjne = możliwość eskalacji dawki całkowitej hiperfrakcjonowanie (zmniejszenie dawki frakcyjne = możliwość eskalacji dawki całkowitej przyśpieszone hiperfrakcjonowanie przyśpieszone hiperfrakcjonowanie

26 Wyniki niekonwencjonalnego frakcjonowania poprawa odsetka wyleczeń lokoregionalnych o 7% poprawa odsetka wyleczeń lokoregionalnych o 7% poprawa odsetka przeżyć całkowitych o 3% poprawa odsetka przeżyć całkowitych o 3%

27 Nowe strategie c.d. Kojarzenie radio- i chemioterapii – jednoczasowe lub sekwencyjne Kojarzenie radio- i chemioterapii – jednoczasowe lub sekwencyjne Założenia: wzajemne oddziaływanie RT i CT Założenia: wzajemne oddziaływanie RT i CT –addytywny efekt cytotoksyczny –hamowanie napraw sub- i potencjalnie letalnych –Reoksygenacja –Redystrybucja –uwrażliwienie na RT

28 Jednoczesna radiochemioterapia uzupełnienie chirurgii u chorych na raka jamy ustnej, ustnej i krtaniowej części gardła oraz krtani jeśli niekorzystne czynniki prognostyczne (mikroskopowe, rozproszone nacieki w okolicy linii cięcia, pN+ z przekraczaniem torebki węzła, przerzuty w 2 lub więcej w. chłonnych, nacieki okołonerwowe, zatory z komórek raka w naczyniach) uzupełnienie chirurgii u chorych na raka jamy ustnej, ustnej i krtaniowej części gardła oraz krtani jeśli niekorzystne czynniki prognostyczne (mikroskopowe, rozproszone nacieki w okolicy linii cięcia, pN+ z przekraczaniem torebki węzła, przerzuty w 2 lub więcej w. chłonnych, nacieki okołonerwowe, zatory z komórek raka w naczyniach)

29 Jednoczesna radiochemioterapia zastosowanie w leczeniu oszczędzającym krtań: zastosowanie w leczeniu oszczędzającym krtań: –chorzy na raka krtani T3-4 i/lub N+ (brak naciekania chrząstki tarczowatej, brak obturacji dróg oddechowych) zastosowanie w leczeniu raka nosowej części gardła zastosowanie w leczeniu raka nosowej części gardła

30 Jedoczesna radiochemioterapia pooperacyjna- wyniki mniejsze ryzyko nawrotu lokoregionalnego mniejsze ryzyko nawrotu lokoregionalnego korzystny wpływ na przeżycie wolne od choroby korzystny wpływ na przeżycie wolne od choroby poprawa przeżyć całkowitych poprawa przeżyć całkowitych


Pobierz ppt "NOWOTWORY GŁOWY I SZYI. EPIDEMIOLOGIA 12,7% (7246) zachorowań wśród ogółu nowotworów złośliwych w Polsce 12,7% (7246) zachorowań wśród ogółu nowotworów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google