Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Złamanie kręgosłupa w przebiegu osteoporozy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Złamanie kręgosłupa w przebiegu osteoporozy"— Zapis prezentacji:

1 Złamanie kręgosłupa w przebiegu osteoporozy
POWIKŁANIA OSTEOPOROZY JAKO WSKAZANIE DO KOMPLEKSOWEGO LECZENIA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO Złamanie kręgosłupa w przebiegu osteoporozy

2 Złamanie kręgosłupa najczęstszym złamaniem w osteoporozie
Pojawiają się jako pierwsze u kobiet w okresie menopauzy, wzrost częstości po 65 roku życia 30-50% kobiet i 20-30% mężczyzn Częstość wzrasta z wiekiem: Kobiety lata – 5 / 1000 osób /rok Kobiety powyżej 85 r.ż. – 296 / 1000 osób /rok

3 Lokalizacja złamania Odcinek lędźwiowy Pogranicze piersiowo-lędźwiowe
Szczyt kifozy piersiowej

4 Złamanie osteoporotyczne
Złamanie patologiczne Efekt nieznacznego urazu (istnieją przypadki bez wywiadu urazowego) Powolne narastanie deformacji

5 Podział urazów wg. McAfee
1. 2. 3. 4. 5. przednia kolumna

6 Osteoporotyczne zniekształcenia kręgosłupa

7 Osteoporotyczne zniekształcenia kręgosłupa

8 Konsekwencje złamania
Ból 50% Wizyta u lekarza 33% Hospitalizacja 8% Przewlekła utrata niezależności 2%

9 Złamanie wielomiejscowe
Obecność złamania kompresyjnego zwiększa ryzyko kolejnych złamań 3- 5-ciokrotnie . 20% kobiet po złamaniu w ciągu 1 roku dozna następnego złamania Ryzyko następnego złamania jest tym większe im niższy wskaźnik BMD Obecność jednego lub więcej złamań kompresyjnych trzonów kręgowych zwiększa ryzyko następnych złamań w ciągu pierwszego roku 3 do 5 razy, przy czym ryzyko jest tym większe im niższy wskaźnik BMD [9,11] . Zdaniem Lindsaya 20% kobiet w ciągu pierwszego roku po złamaniu kręgosłupa dozna następnego złamania.

10 Konsekwencje biomechaniczne złamań
Skrócenie kręgosłupa Zaburzenie postawy ciała: Pogłębienie kifozy piersiowej Kompensacyjne pogłębienie lordozy lędźwiowej Odcinkowe zniekształcenie kifotyczne pogorszenie warunków pracy prostownika grzbietu

11 Nieprawidłowa postawa
Uwypuklenie brzucha Redukcja ruchomości klatki piersiowej Wzrost ciśnienia w jamie brzusznej i klatce piersiowej Duszność wysiłkowa Zaburzenia trawienia (uczucie wczesnej sytości) Pogorszenie wyglądu ciała

12 Nieprawidłowa postawa

13 Przewlekły ból po złamaniu kręgosłupa
Wzrost ryzyka złamań Redukcja wydolności fizycznej Przyspieszona utrata masy kostnej Ból nie zawsze reaguje na leki, zmniejsza się po ćwiczeniach i zabiegach fizykoterapeutycznych

14 Złamanie kręgosłupa i jakość życia
Bóle przy staniu, trudności w przenoszeniu przedmiotów, ograniczenia w prostych czynnościach domowych (60-86% kobiet po złamaniu kręgosłupa w osteoporozie) Ograniczenie czynności rekreacyjnych itp. Lęk przed upadkiem i następnymi złamaniami Depresja, poczucie zależności od otoczenia Redukcja samooceny Izolacja Spadek poczucia sensu życia

15 Leczenie złamań kręgosłupa typowych dla osteoporozy

16 Cele leczenia Wyłączenie bólu w ostrej fazie
Redukcja ryzyka przewlekłych dolegliwości Zapobieganie narastania deformacji Zwiększenie ruchomości kręgosłupa Eliminacja zaburzeń równowagi, postawy Maksymalizacja wydolności funkcjonalnej Zmniejszenie zależności od otoczenia

17 Postępowanie w ostrym okresie
Typowe złamanie dotyczy trzonu kręgu, jest stabilne, nie skojarzone z uszkodzeniem krążków, stawów międzykręgowych, więzadeł Wskazanie do postępowania zachowawczego

18 Postępowanie w ostrym okresie
Sposób: Spoczynek i leczenie przeciwbólowe w fazie ostrego bólu Wczesna pionizacja po zaopatrzeniu odpowiednią ortezę na krótki czas (6 tygodni) Zakaz przyjmowania pozycji siedzącej Ćwiczenia mięśni posturalnych Cel: Wymuszenie prawidłowej postawy ciała Zabezpieczenie przed wtórnym sklinowaceniem kręgu Zabezpieczenie przed dalszym spadkiem siły mięśniowej i masy kostnej

19 Wczesne postępowanie zachowawcze w złamaniu kręgosłupa
Unieruchomienie w łóżku Farmakoterapia przeciwbólowa Ćwiczenia izometryczne w leżeniu Zaopatrzenie w gorset Pionizacja (2-4 doba) Odstawienie gorsetu po 4-6 tygodniach

20 Kinezyterapia a masa kostna
Najważniejsze ćwiczenia oporowe o znacznych obciążeniach Wpływ ćwiczeń u osób dojrzewających na szczytową masę kostną – do 20% PBM Efekt osteogenny ćwiczeń jest odwrotnie proporcjonalny do wieku Obciążenie mechaniczne to najsilniejszy czynnik wpływający na masę kostną

21 Kinezyterapia – inne cele
W podeszłym wieku nie liczymy na znaczny wzrost masy kostnej obciążenia: Przeciwwskazane ćwiczenia oporowe zachowanie siły mięśni, redukcja natężenia zespołów bólowych, utrzymanie prawidłowej postawy ciała, poczucia równowagi, koordynacji nerwowo-mięśniowej, niezależne funkcjonowanie, zmniejszenie ryzyka choroby zakrzepowo- zatorowej

22 Kinezytrapia Rozciągnięcie mięśni Mostkowo-obojczykowo-sutkowy
piersiowe pochyłe Prostwnik grzbietu w odcinku szyjnym i lędźwiowym Biodrowo-lędźwiowy Napinacz powięzi szerokiej Kulszowo-goleniowe

23 Kinezytrapia Wzmocnienie mięśni Prosty brzucha pośladkowe
Prostownik grzbietu odcinka piersiowego Czworogłowy – głowa przyśrodkowa Piszczelowy przedni

24 Ćwiczenia posturalne

25 Ćwiczenia posturalne

26 Ćwiczenia posturalne

27 Typ ortezy odpowiada uszkodzonemu odcinkowi
Ortotyka Typ ortezy odpowiada uszkodzonemu odcinkowi Powyżej Th6 Gorset Blaunta Th6-L3 Gorset Jevetta Poniżej L3 Gorset Hohmana, Gorset Williamsa

28 Gorset Jevetta

29 Gorset Blaunta

30 Gorset Williamsa

31 Ortotyka Długotrwałe stosowanie ortezy przyczynia się do zwiotczenia mięśni i wtórnego osłabienia wytrzymałości kręgów

32 Ortotyka Prostotrzymacz
Orteza bez elementów podpórczych i biernie odciążających kręgosłup Wywiera nacisk poniżej dolnych kątów łopatek Stymuluje wyprost grzbietu i ściąganie łopatek Wskazanie: kifotyczne zniekształcenie klatki piersiowej Efekt: redukcja przedniego obciążenia kręgosłupa, poprawa chodu, ograniczenie bólów w wyniku zbliżenia żeber do miednicy

33 Prostotrzymacz

34 Fizykoterapia Korzystny wpływ w przewlekłych zespołach bólowych
Zabiegi głęboko rozgrzewające – przeciwwskazane

35 Psychoterapia Redukcja poziomu lęku przed złamaniem
lepsze wykorzystanie potencjału czynnościowego, wzrost poczucia pewności siebie, zwiększenie szansy niezależnego funkcjonowania

36 Najważniejsze zadania postępowania długofalowego
Eliminacja zaburzeń chodu i równowagi Prawidłowa postawa ciała, redukcja dolegliwości Profilaktyka przyszłych złamań

37 Wskazania do leczenia operacyjnego
Powikłania neurologiczne Zaburzenia stabilności kręgosłupa Problemem jest współistnienie osteoporozy i innych stanów wymagających leczenia chirurgicznego

38 Trudności leczenia operacyjnego
Mała gęstość mineralna: mała odporność mechaniczna kości Ryzyko przemieszczenia implantów, utraty korekcji i stabilności kręgosłupa

39 Zastosowanie hydroksyapatytu
Cement hydroksyapatytowy – najlepsze rozwiązanie Pokrycie elementów wszczepu bezpośrednio stykających się z kością Stymulacja osteoblastów

40 Wertebroplastyka i kifoplastyka
Dostęp przezskórny Redukcja przemiszczenia przy użyciu balonika wypełnianego w trzonie Powikłanie: przedostawanie się cementu poza trzon Efekty odległe?

41 Indywidualny program usprawniania
pionizacja czynna nauka chodzenia trening poprawnej postawy ćwiczenia kondycyjne ćwiczenia koordynacji i równowagi ćwiczenia w wodzie, na przyrządach i w podwieszeniu wzmacnianie mięsni posturalnych, oddechowych Wykorzystanie pomocy ortopedycznych, zastosowania lub odstawienie ortez Fizykoterapia Terapia zajęciowa Psychoterapia

42 Dziękuję za uwagę ……jeśli macie wrażenie, że czegokolwiek się nauczyliście, to macie do czynienia z efektem placebo…….


Pobierz ppt "Złamanie kręgosłupa w przebiegu osteoporozy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google