Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane wady układu oddechowego i krążenia u dzieci Klinika Chirurgii Dzieci Klinika Chirurgii Dzieci A.M. Warszawa A.M. Warszawa Prof. Dr. Med. A. Kamiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane wady układu oddechowego i krążenia u dzieci Klinika Chirurgii Dzieci Klinika Chirurgii Dzieci A.M. Warszawa A.M. Warszawa Prof. Dr. Med. A. Kamiński."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane wady układu oddechowego i krążenia u dzieci Klinika Chirurgii Dzieci Klinika Chirurgii Dzieci A.M. Warszawa A.M. Warszawa Prof. Dr. Med. A. Kamiński Dr med. Krzysztof Ebinger

2 Wybrane wady układu oddechowego Odma opłucnej Ropniak opłucnej Ropień płuca Sekwestracja płucna Rozedma płatowa Wrodzona torbielowatość płuc

3 Wady układu oddechowego O braz kliniczny Bardzo szerokie spektrum Bardzo szerokie spektrum objawów objawów Brak jakichkolwiek objawów – Brak jakichkolwiek objawów – do ciężkiej niewydolności krążeniowo- do ciężkiej niewydolności krążeniowo- oddechowej oddechowej

4 Odma opłucnowa Patofizjologia Powietrze wydostające się z pęcherzyków Powietrze wydostające się z pęcherzyków płucnych dostaje się bezpośrednio do jamy opłucnej powoduje: Ucisk na płuco po stronie odmy Ucisk na płuco po stronie odmy Brak wymiany gazowej Brak wymiany gazowej Przemieszczenie śródpiersia Przemieszczenie śródpiersia Objawy niewydolności oddechowej Objawy niewydolności oddechowej

5 Odma opłucnowa Objawy Duszność z dominującymi objawami kaszlu Duszność z dominującymi objawami kaszlu Sinica (zła wymiana gazowa) Sinica (zła wymiana gazowa) Kaszel (odruch z uciśniętego nerwu błędnego) Kaszel (odruch z uciśniętego nerwu błędnego) Ból w klatce piersiowej ( dzieci starsze) Ból w klatce piersiowej ( dzieci starsze) Objawy niewydolności układu krążenia Objawy niewydolności układu krążenia

6 Odma opłucnowa Diagnostyka Wywiad od pacjenta lub jego rodziny Badanie kliniczne Badania obrazowe : RTG kl. piersiowej USG kl. piersiowej CT/MRI – w w wątpliwych przypadkach

7 Odma opłucnowa R odzaje Idiopatyczna – przyczyna nie jest znana Pourazowa – Rodzaje : zamknięta otwarta otwarta W przebiegu zapalenia płuc i wad wrodzonych Przyczyny jatrogenne

8 Obraz RTG Kl. piersiowej odma opłucnej

9 Obraz RTG kl. piersiowej odma opłucnej

10 Odma opłucnowa – leczenie Drenaż jamy opłucnej Wprowadzamy dren przez 3 międzyżebrze w linii środkowo- obojczykowej po górnej krawędzi żebra ( tętnice międzyżebrowe!)

11 Odma opłucnowa - leczenie

12 Ropniak opłucnej Definicja Obecność treści ropnej w jamie opłucnowej

13 Ropniak opłucnej Etiologia zapalenia płuc Powikłanie- zapalenia płuc ropnia płuca ropnia płuca wysiękowego zapalenia wysiękowego zapalenia opłucnej opłucnej pourazowej odmy pourazowej odmy pourazowego krwiaka pourazowego krwiaka opłucnej opłucnej

14 Ropniak opłucnej Objawy kliniczne Badanie przedmiotowe Badanie przedmiotowe Ściszenie szmeru pęcherzykowego Ściszenie szmeru pęcherzykowego Ściszenie odgłosu opukowego Ściszenie odgłosu opukowego Powłóczenie kl. piersiowej Powłóczenie kl. piersiowej

15 Ropniak opłucnej Diagnostyka RTG klatki piersiowej RTG klatki piersiowej Przesunięcie śródpiersia na stronę zdrową Przesunięcie śródpiersia na stronę zdrową Zacienienie po stronie ropniaka Zacienienie po stronie ropniaka Poszerzenie międzyżebrzy po stronie chorej Poszerzenie międzyżebrzy po stronie chorej USG klatki piersiowej USG klatki piersiowej Dokładna lokalizacja zmiany Dokładna lokalizacja zmiany Różnicowanie ze zmianami zapalnymi Różnicowanie ze zmianami zapalnymi MRJ + CT MRJ + CT Dokładna lokalizacja Dokładna lokalizacja

16 Ropniak opłucnej RTG kl. piersiowej

17 Ropniak opłucnej Leczenie Drenaż ssący Drenaż ssący 2-3 cie międzyżebrze w linii pachowej przedniej 2-3 cie międzyżebrze w linii pachowej przedniej Koniec drenu powinien sięgać do zachyłka żebrowo- Koniec drenu powinien sięgać do zachyłka żebrowo- przeponowego przeponowego Celowana antybiotykoterapia Celowana antybiotykoterapia Rehabilitacja oddechowa Rehabilitacja oddechowa

18 Ropień płuca Definicja Naciek zapalny prowadzący do martwicy Naciek zapalny prowadzący do martwicy miąższu płuca miąższu płuca

19 Ropień płuca Etiologia Ropień pierwotny Ropień pierwotny Powstaje drogą odoskrzelową. Aspiracja Powstaje drogą odoskrzelową. Aspiracja materiału zakażonego lub ciała stałego. materiału zakażonego lub ciała stałego. Ropień wtórny Ropień wtórny Powikłanie po przebytym procesie Powikłanie po przebytym procesie zapalnym miąższu płuca. zapalnym miąższu płuca.

20 Ropień płuca R odzaje Pojedyńczy Pojedyńczy Mnogi Mnogi

21 Ropień płuca mnogi Etiologia Zakażenie ogólnoustrojowe Zakażenie ogólnoustrojowe

22 Ropień płuca objawy Odkrztuszanie ropnej wydzieliny Odkrztuszanie ropnej wydzieliny Wysoka temperatura Wysoka temperatura

23 Ropień płuca Diagnostyka Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Wykładniki stanu zapalnego miejscowego lub Wykładniki stanu zapalnego miejscowego lub uogólnionego uogólnionego RTG kl. piersiowej RTG kl. piersiowej Okrągły cień z poziomem płynu Okrągły cień z poziomem płynu USG+CT+MR USG+CT+MR Badania komplementarne. Dokładna diagnostyka Badania komplementarne. Dokładna diagnostyka anatomiczna ropnia anatomiczna ropnia

24 Ropień płuca RTG kl. piersiowej

25 Ropień płuca Leczenie Celowana antybiotykoterapia Celowana antybiotykoterapia Drenaż ułożeniowy Drenaż ułożeniowy Opróżnienie ropnia Opróżnienie ropnia Nakłucie/drenaż ssący, lub bronchoskopia Nakłucie/drenaż ssący, lub bronchoskopia Usunięcie segmentu lub płata płuca( gdy Usunięcie segmentu lub płata płuca( gdy brak poprawy w leczeniu zachowawczym) brak poprawy w leczeniu zachowawczym)

26 Sekwestracja płucna Definicja Zaburzenie rozwojowe charakteryzujące się obecnością niefunkcjonalnej tkanki płucnej Tkanka ta jest unaczyniona z nieprawidłowych tętnic systemowych niefunkcjonalnej tkanki płucnej Tkanka ta jest unaczyniona z nieprawidłowych tętnic systemowych Wada stanowi do 6.5% wszystkich patologii płucnych u dzieci

27 Sekwestrwacja płucna Etiologia Generalnie nie jest znana Generalnie nie jest znana Uważa się, że wada powstaje pomiędzy Uważa się, że wada powstaje pomiędzy 4 a 8 tygodniem życia płodowego 4 a 8 tygodniem życia płodowego

28 Sekwestracja płucna Rodzaje Sekwestracja zewnątrzpłatowa Sekwestracja zewnątrzpłatowa Sekwestracja wewnątrzpłatowa Sekwestracja wewnątrzpłatowa

29 Sekwestracja płucna wewnątrzpłatowa Zmiana graniczy bezpośrednio z prawidłowym miąższem płuca Lokalizuje się w 60% przypadków w dolnych odcinkach płata dolnego lewego

30 Sekwestracja płucna zewnątrzpłatowa Sekwestracja zewnątrzpłatowa Odszczepiony fragment tkanki płucnej jest pokryty własną opłucną i stanowi nieprawidłowo rozwinęte i nieczynne płuco Umiejscownienie 80% przypadków dotyczy przestrzeni między dolnym płatem lewego płuca a przeponą

31 Sewkwestracja płucna – unaczynienie od aorty zstępującej

32 Sekwestracja płucna Leczenie wyłącznie chirurgiczne Chirurgiczne usunięcie patologicznej Chirurgiczne usunięcie patologicznej tkanki płucnej tkanki płucnej

33 Rozedma płatowa Definicja Nadmierne rozdęcie płata płucnego Nadmierne rozdęcie płata płucnego mogące spowodować ostre zaburzenia mogące spowodować ostre zaburzenia oddechowe u noworodka i niemowlęcia oddechowe u noworodka i niemowlęcia

34 Rozedma płatowa Etiologia Brak jednoznacznej odpowiedzi dlaczego w prawidłowym płucu zostaje uwięzione powietrze Brak jednoznacznej odpowiedzi dlaczego w prawidłowym płucu zostaje uwięzione powietrze Rola czynników: Rola czynników: Wewnątrzpochodnych Wewnątrzpochodnych Zewnątrzpochodnych Zewnątrzpochodnych

35 Rozedma płatowa Etiologia Czynniki wewnątrzpochodne Nieprawidłowa budowa lub brak chrząstki w ścianie oskrzela Nadmierne pofałdowanie błony śluzowej oskrzela Obecność zmian zapalnych w błonie śluzowej oskrzela Zaleganie wydzieliny w świetle oskrzela Wrodzone zmiany anatomiczne oskrzela Czynniki zewnątrzpochodne Ucisk wywołany przez anomalie przebiegu naczyń Ucisk wywołany przez nieprawidłowe masy w śródpiersiu (guzy, pakiety węzłów chłonnych- i.t.p.)

36 Rozedma płatowa Objawy kliniczne Objawy ciężkiej niewydolności Objawy ciężkiej niewydolności oddechowej występują u : oddechowej występują u : 80% dzieci do 1 miesiąca życia!!!!! 80% dzieci do 1 miesiąca życia!!!!!

37 Wrodzona rozedma płatowa Obraz RTG kl. piersiowej Nadmiernie przejrzyste pola płucne Nadmiernie przejrzyste pola płucne Przemieszczenie śródpiersia Przemieszczenie śródpiersia Widoczny rysunek naczyniowy w obrębie nadmiernie przejrzystego płuca Widoczny rysunek naczyniowy w obrębie nadmiernie przejrzystego płuca Trójkątny cień w kącie przeponowo- kręgosłupowym ( niedodma) Trójkątny cień w kącie przeponowo- kręgosłupowym ( niedodma)

38 Obraz RTG klatki piersiowej- rozedma płatowa

39 Rozedma płatowa Leczenie Wyłącznie chirurgiczne Wyłącznie chirurgiczne Usunięcie płata objętego rozedmą Usunięcie płata objętego rozedmą

40 Wrodzona torbielowatość płuc p atologia Zatrzymanie się rozwoju oskrzeli i Zatrzymanie się rozwoju oskrzeli i oskrzelików, które nieprzekształcająć się oskrzelików, które nieprzekształcająć się w pęcherzyki płucne kończą się ślepo i w pęcherzyki płucne kończą się ślepo i nadmiernie się rozrastają. nadmiernie się rozrastają.

41 Wrodzona torbielowatość płuc Embriologia Wada powstaje między 7 – 15 Wada powstaje między 7 – 15 tygodniem życia płodowego tygodniem życia płodowego

42 Wrodzona torbielowatość płuc Objawy kliniczne U 80% dzieci niewydolność oddechowa występuje bezpośrednio po urodzeniu U 80% dzieci niewydolność oddechowa występuje bezpośrednio po urodzeniu U 90% dzieci patologia jest w wykrywana w pierwszym roku życia U 90% dzieci patologia jest w wykrywana w pierwszym roku życia U dzieci starszych dominującym objawem klinicznym są zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zapalenia płuc. U dzieci starszych dominującym objawem klinicznym są zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zapalenia płuc.

43 Wrodzona torbielowatość płuc L eczenie W przypadkach objawowych leczeniem z wyboru jest wyłącznie leczenie z wyboru jest wyłącznie leczenie operacyjne operacyjne

44 Anatomia serca

45 Statystyka Wrodzone wady serca występują u 1% żywo Wrodzone wady serca występują u 1% żywo urodzonych noworodków urodzonych noworodków 25% tych wad powinno być operowane w okresie noworodkowym okresie noworodkowym

46 PodziaŁ anatomiczny wrodzonych wad serca Wady zewnątrzsercowe Wady zewnątrzsercowe Wady wewnątrzsercowe Wady wewnątrzsercowe

47 Podział hemodynamiczny wrodzonych wad serca Wady ze zmniejszonym przepływem krwi przez płuca - Qp < Qs Wady ze zmniejszonym przepływem krwi przez płuca - Qp < Qs Wady ze zwiększonym przepływem krwi przez płuca - Qp>Qs Wady ze zwiększonym przepływem krwi przez płuca - Qp>Qs Wady z prawidłowym przepływem krwi przez płuca - Qp = Qs Wady z prawidłowym przepływem krwi przez płuca - Qp = Qs

48 Podział kliniczny wrodzonych wad serca Wady wymagające leczenia chirurgicznego w okresie noworodkowym. Wady wymagające leczenia chirurgicznego w okresie noworodkowym. Wady planowo operowane po okresie noworodkowym Wady planowo operowane po okresie noworodkowym

49 Wady wrodzone serca u noworodków wymagające leczenia chirurgicznego ze wskazań życiowych. Wady serca z przewodozależnym przepływem Wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

50 Przetrwały przewód tętniczy Przetrwały przewód tętniczy Botalla PDA

51 Przewodozależny przepływ płucny

52 Wady serca z przewodozależnym przepływem płucnym Krytyczne zwężenie zastawki tętnicy płucnej Atrezja tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej(zespół hipoplazji prawego serca) Atrezja tętnicy płucnej z ubytkiem przegrody międzyko0morowej

53 Przewodozależne krążenie systemowe

54 Wady z przewodozależnym przepływem systemowym Krytyczne zwężenie cieśni aorty(CoA) Przerwany łuk aorty(IAA) Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej (AoS) Zespół hipoplazji lewego serca(HLHS)

55 Zwężenie cieśni aorty (CoA)

56 Przerwany łuk aorty Rodzaje Rodzaje przerwanego łuku aorty. aorty.,

57 Rodzaje -przerwanego łuku aorty

58 Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej (AoS) Rodzaje zwężeń zastawki aortalnej

59 Zespół hypoplazji lewego serca HLHS

60 Przewodozależne mieszanie się krwi Przełożenie wielkich pni naczyniowych

61 Przełożenie Wielkich Pni Naczyniowych TGA

62 TGA Leczenie operacyjne

63 Wady ze zwiększonym przepływem krwi przez płuca wymagające bezwzględnej interwencji chirurgicznej w okresie noworodkowym PDA u dzieci przedwcześnie urodzonych PDA u dzieci przedwcześnie urodzonych ( średnia waga operowanych dzieci poniżej 1000g.) ( średnia waga operowanych dzieci poniżej 1000g.) Wspólny pień tętniczy (TAC) Wspólny pień tętniczy (TAC) Okienko aortalno-płucne Okienko aortalno-płucne Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych(TAPVD) Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych(TAPVD)

64 Wspólny pień tętniczy (TAC)

65 Najczęstszy typ całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych

66 Postępowanie terapeutyczne Farmakologiczne Otwarcie PDA w wadach przewodozależnych ( prostaglandyna PGE1- Prostin VR) Korekcja wady AnatomicznaHemodynamiczna Postępowanie paliatywne Banding t. płucnej Zespolenie typu mod. Blallock-Tausing Kardiologia interwencyjna

67 Postępowanie paliatywne w wadach serca o zwiększonym przepływie płucnym-noworodki Banding tętnicy płucnej

68 Postępowanie paliatywne w wadach o zmniejszonym przepływie krwi przez płuca- noworodki Zespolenie systemowo - płucne typu mod.Blalock-Taussig

69 Wybrane wrodzone wady serca u dzieci planowo operowane po okresie noworodkowym ( bez objawów niewydolności krążenia!!) Wady z przeciekiem lewo- prawym Wady z przeciekiem lewo- prawym (np.. ASD II. VSD, AVSD ) (np.. ASD II. VSD, AVSD ) Wady sinicze Wady sinicze Bez napadów anoksemicznych Bez napadów anoksemicznych Morfologia- bez znaczącego zagęszczenia krwi. Morfologia- bez znaczącego zagęszczenia krwi.

70 Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD II

71 Ubytek w przegrodzie międzykomorowej VSD

72

73 Całkowity kanał przedsionkowo – komorowy AVSD

74 Zespół Fallota

75 Krążenie pozaustrojowe (CPB) 1953r.- J. Gibbon - Pierwsza zakończona sukcesem operacja w krążeniu pozaustrojowym (ASD II). 1953r.- J. Gibbon - Pierwsza zakończona sukcesem operacja w krążeniu pozaustrojowym (ASD II). 1954r.- C.Lillehei –„Kontrolowane skrzyżowane krążenie” 1954r.- C.Lillehei –„Kontrolowane skrzyżowane krążenie”

76 Schemat krążenia pozaustrojowego CPB


Pobierz ppt "Wybrane wady układu oddechowego i krążenia u dzieci Klinika Chirurgii Dzieci Klinika Chirurgii Dzieci A.M. Warszawa A.M. Warszawa Prof. Dr. Med. A. Kamiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google