Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPOSTOWNIK (organiczny recykling) Twórcy projektu: - Majka, - Ala, - Jasiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPOSTOWNIK (organiczny recykling) Twórcy projektu: - Majka, - Ala, - Jasiu."— Zapis prezentacji:

1 KOMPOSTOWNIK (organiczny recykling) Twórcy projektu: - Majka, - Ala, - Jasiu.

2 Kompost to nawóz organiczny wytwarzany z odpadów roślinnych i zwierzęcych. Wzbogaca glebę w próchnicę, zwiększa jej pojemność wodną i powietrzną. Sprawia, że gleba staje się przewiewna i pulchna. Poprawia wzrost i rozwój roślin.

3 Z CZEGO MOŻNA ZROBIĆ KOMPOST? CO SIĘ NIE NADAJE DO KOMPOSTOWANIA? ścięta trawa liście z drzew i krzewów resztki roślin ozdobnych i warzyw (bez objawów chorób) chwasty (które nie zawiązały jeszcze nasion) owoce - uszkodzone i obite drobne gałęzie i duże gałęzie rozdrobnione na trociny odpady roślinne z gospodarstwa domowego - obierki z warzyw i owoców, resztki potraw zużyte torebki herbaciane popiół drzewny (np. z kominka) szary papier (czysty i niezadrukowany) owoce i warzywa z wyraźnymi objawami chorób skórki owoców cytrusowych (obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie) chwasty (które zawiązały już nasiona) duże, nierozdrobnione gałęzie mięso i kości zadrukowany i bielony papier popiół z innych materiałów niż drewno

4 TYP KOM POS TOW NIKA ZALE TY WA DY pryz ma kom post owa duż y prze rób odpa dkó w na kom post zer o kosz tów mał a este tyka wy mag a dużo miej sca kom post owni k dre wnia ny nat ural ny wygl ąd tani a kons truk cja kilk ulet nia trwa łość ter mok omp osto wnik wys oka trwa łość prz yspi eszo ny proc es kom post owa nia dro gi prod ukt nie natu raln y wygl ąd TYP KOMPOSTOWNIKA ZALETYWADY górka kompostowa duży przerób odpadków na kompost zero kosztów mała estetyka wymaga dużo miejsca kompostownik drewniany naturalny wygląd tania konstrukcja kilkuletnia trwałość termokompostownik wysoka trwałość przyspieszony proces kompostowania drogi produkt nienaturalny wygląd

5 Kompost stosuje się jako składnik podłoża dla upraw warzyw oraz kwiatów rabatowych i doniczkowych, a także jako nawóz organiczny w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie, w parkach i ogrodach.

6 Kompost nie ma szkodliwego wpływu ani na rośliny czy też na zwierzęta w nim żyjące, można nim wzbogacać ogrody.

7 Kompostowanie (organiczny recykling) to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

8 Kompostowiec różowy Gatunek skąposzczeta z rodziny dżdżownicowatych bardziej znany pod nazwą dżdżownica kalifornijska lub dżdżownica kompostowa.

9 Kompostowanie jest kontrolowanym rozkładem materii organicznej. W skład materii poddanej kompostowaniu muszą wchodzić następujące składniki: węgiel, azot, tlen z powietrza i woda.

10 Rozkład może mieć miejsce również w przypadku nieobecności któregoś z wymienionych składników, choć będzie znacznie wolniejszy. Przykładowo, możliwy jest rozkład biomasy umieszczonej w szczelnie zamkniętej foliowej torbie, choć nieobecność powietrza spowoduje rozwijanie się bakterii beztlenowych i rozkład beztlenowy.

11 KOMPOSTOWNIK MIEJSKI Taki mieści się w Warszawie.

12

13 NASZ KOMPOSTOWNIK

14 Miejsce

15 Projekt

16

17 Budujemy kompostownik

18

19 Co wrzuciliśmy do kompostownika?

20

21

22 Koniec Dziękujemy za obejrzenie. A teraz jeszcze jedna rzecz, która zalicza się do kompostownika, czyli np. Obita dynia.

23 Biografia http://www.zielonyogrodek.pl/kompost-co- jak-i-gdzie-kompostowac http://www.zielonyogrodek.pl/kompost-co- jak-i-gdzie-kompostowac http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompostowiec_r %C3%B3%C5%BCowy http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompostowiec_r %C3%B3%C5%BCowy http://www.kompostowniki.pl/kompostowani e.php http://www.kompostowniki.pl/kompostowani e.php http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompostownik


Pobierz ppt "KOMPOSTOWNIK (organiczny recykling) Twórcy projektu: - Majka, - Ala, - Jasiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google