Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ soli drogowej na roślinność przyuliczną Konferencja prasowa poświęcona zimowemu utrzymaniu dróg/ZDM Poznań 29.10.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ soli drogowej na roślinność przyuliczną Konferencja prasowa poświęcona zimowemu utrzymaniu dróg/ZDM Poznań 29.10.2014."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ soli drogowej na roślinność przyuliczną Konferencja prasowa poświęcona zimowemu utrzymaniu dróg/ZDM Poznań 29.10.2014.

2 Szkodliwe działanie soli - niszczenie nawierzchni - korozja obiektów mostowych (mostów, kładek, wiaduktów) - korozja samochodów (podwozia, opon, karoserii) - korozja elementów infrastruktury drogowej (ogrodzenia, latarnie, barierki, kosze) - niszczenie infrastruktury podziemnej (wodociągi, gazociągi, kanalizacja) - zanieczyszczenie wód gruntowych - niszczenie obuwia - zamieranie zieleni przydrożnej

3 KOROZJA INFRASTRUKTURY

4 Rozporządzenie w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje: § 3. 1. Określa się ogólne i szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2. 2.Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa w § 2 pkt. 2 i 3, na drogach publicznych oraz ulicach i placach są następujące: 1)środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu; 2)środki chemiczne stosuje się do usunięcia gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu oblodzenia i śliskości pośniegowej; PRAWO: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r.

5 Art. 82. 2. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Akty prawne, na podstawie których możliwe jest zastosowanie środków chemicznych do zimowego utrzymania dróg Art. 131. Kto: 7) stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach w sposób znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom, - podlega karze aresztu albo grzywny.

6 skutki działania soli na zieleń przyuliczną - bezpośrednie - pośrednie

7 Uszkodzenia roślin

8 ul. Serbska ul. Małe Garbary Uszkodzenia roślin na skutek rozprysku zasolonego błota pośniegowego

9 „pamiątki” po zimie Zamieranie roślin na skutek rozprysku zasolonego błota pośniegowego

10 Zamieranie roślin Trzy rzędy tawuły Van Houtte`a w trzecim roku po posadzeniu

11 Mechanizm rozprysku cieczy solnej

12 Rozchlapywanie cieczy solnej

13 Zasięg rozprzestrzeniania się aerozolu solnego

14 zasolone podłoże, susza fizjologiczna i niemożność pobierania wody przez rośliny Pośredni wpływ soli

15 Widoczne efekty szkodliwego działania soli (pośrednie- odległe w czasie) nekrozy objawy zasolenia widoczne są już od czerwca lub lipca w zależności od warunków atmosferycznych

16 Platany, klony polne, tawuły… Nie ma roślin całkowicie odpornych na zasolenie i alkalizacje podłoża 1. Do pasa drogowego wprowadzamy rośliny odporne, zalecane przez naukowców do nasadzeń przyulicznych

17 Pierwsze technologiczne sposoby ochrony przed skutkami stosowania soli podczas zimowego utrzymania dróg to stosowanie palisad i donic

18 Wcześniejsze technologie okazały się niewystarczające w obliczu wzrastających oczekiwań społeczeństwa i większego zużycia środków chemicznych podczas zimowego utrzymania dróg i chodników Stąd konieczność poszukiwania sposobów mechanicznego osłaniania roślinności i podłoża

19 Maty słomiane dla osłony krzewów stosowane od 2009 roku, metoda opracowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie

20 W kolejnych latach stopniowe zamieranie drzew ul. Lechicka Skuteczność mat słomianych

21

22 maty polipropylenowe

23 ul. Bukowska w Poznaniu maty polipropylenowe

24 Skuteczność mat polipropylenowych

25

26 Wybór miejsca lokalizacji mat i zabezpieczeń zależy od natężenia ruchu oraz prędkości jazdy (dopuszczalnej i faktycznej) Niewielka prędkość jazdy Duża prędkość jazdy ul. Lechicka w Poznaniu/ 2011

27 Zasolenie podłoża - różnice przy porównaniu podłoża osłoniętego matą słomianą i podłoża nieosłoniętego matą Markuczak, 2013

28 Osłony na korony najmłodszych drzew

29 kierunek, z którego przedostawał się aerozol solny ul. Dąbrowskiego w Poznaniu wiosna 2013r. Drzewa zabezpieczone matą Drzewa bez maty OPÓŹNIENIE WEGETACJI

30 Skuteczność maty cieniującej Drzewo bez maty Drzewo zabezpieczone matą

31 4 5 6 22 23 24 1 2 3 19 20 21 Lokalizacja drzew, z których pobrano matę cieniującą w celu zbadania zanieczyszczeń Badanie stopnia zanieczyszczenia i zabrudzenia mat cieniujących -analiza chemiczna pod kątem zasolenia i zawartości Cl w mg/dm3 Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski

32 Skuteczność zastosowanych osłon na koronach drzew Obiekt: ul. Dąbrowskiego (pas pobocza) Próby pobrano z zanieczyszczonych mat cieniujących w I rzędzie i II rzędzie zawartość Cl w mg/dm 3 Okręgowa Stacja Rolniczo Chemiczna w Poznaniu, 2012

33 Montaż i demontaż oraz jednokrotna naprawa 1 mb maty słomianej osłaniającej 1 mb krzewów Montaż i demontaż oraz jednokrotna naprawa 1 mb maty polipropylenowej osłaniającej 1 mb krzewów Koszty posadzenia grupy nowych krzewów na długości 1mb: - usunięcie obumarłych krzewów; - wymiana zasolonego gruntu; - zakup i posadzenie nowych krzewów; - wymulczowanie skupiny krzewów; - roczna pielęgnacja założonej zieleni; 14,00 zł/rok16,00 zł/rok200,00zł Montaż i demontaż oraz jednokrotna naprawa maty cieniującej na koronę drzewa Koszty wymiany obumarłego młodego drzewa: - usunięcie drzewa; - wymiana zasolonego gruntu; - zakup i posadzenie drzewa o obwodzie pnia 20-25 cm - założenie opalikowania oraz wymulczowanie misy - roczna pielęgnacja drzewa; 39,00 zł/rokminimum 1200,00 zł Porównanie kosztów założenia zabezpieczeń „przeciwsolnych” z kosztami wymiany obumarłych roślin stan na 2014r. DRZEWO KRZEWY

34 Drzewa najbardziej doceniamy latem, kiedy szukamy dla siebie cienia pod ich koronami

35 Chcielibyśmy aby wszystkie chodniki w otoczeniu drzew były „traktowane” najpierw szuflą, potem piaskiem a solą tylko w warunkach wyjątkowych uzasadnionych prawnie

36 - sól nie jest równoznaczna z zapewnieniem bezpieczeństwa - stosowanie soli służy jedynie łagodzeniu skutków zimy zarządca drogi zobowiązany jest do łagodzenia skutków zimy a nie do całkowitej ich likwidacji

37 APEL do kierowców Kierowco wymień opony na zimowe Dostosuj prędkość jazdy do warunków atmosferycznych Nie żądaj zimą za wszelką cenę „czarnych nawierzchni”

38


Pobierz ppt "Wpływ soli drogowej na roślinność przyuliczną Konferencja prasowa poświęcona zimowemu utrzymaniu dróg/ZDM Poznań 29.10.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google