Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

na roślinność przyuliczną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "na roślinność przyuliczną"— Zapis prezentacji:

1 na roślinność przyuliczną
Konferencja prasowa poświęcona zimowemu utrzymaniu dróg/ZDM Poznań Wpływ soli drogowej na roślinność przyuliczną

2 Szkodliwe działanie soli
- niszczenie nawierzchni - korozja obiektów mostowych (mostów, kładek, wiaduktów) - korozja samochodów (podwozia, opon, karoserii) - korozja elementów infrastruktury drogowej (ogrodzenia, latarnie, barierki, kosze) niszczenie infrastruktury podziemnej (wodociągi, gazociągi, kanalizacja) - zanieczyszczenie wód gruntowych - niszczenie obuwia - zamieranie zieleni przydrożnej

3 KOROZJA INFRASTRUKTURY

4 środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu;
PRAWO: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Rozporządzenie w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach     Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:     § 3. 1. Określa się ogólne i szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2. Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa w § 2 pkt. 2 i 3, na drogach publicznych oraz ulicach i placach są następujące: środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu; środki chemiczne stosuje się do usunięcia gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu oblodzenia i śliskości pośniegowej;

5 - podlega karze aresztu albo grzywny.
Akty prawne, na podstawie których możliwe jest zastosowanie środków chemicznych do zimowego utrzymania dróg Art. 82. 2. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Art. 131. Kto: 7) stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach w sposób znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom, - podlega karze aresztu albo grzywny.

6 skutki działania soli na zieleń przyuliczną - bezpośrednie - pośrednie

7 Uszkodzenia roślin

8 Uszkodzenia roślin na skutek rozprysku zasolonego błota pośniegowego
ul. Serbska ul. Małe Garbary

9 Zamieranie roślin na skutek rozprysku zasolonego błota pośniegowego
„pamiątki” po zimie

10 Trzy rzędy tawuły Van Houtte`a w trzecim roku po posadzeniu
Zamieranie roślin Trzy rzędy tawuły Van Houtte`a w trzecim roku po posadzeniu

11 Mechanizm rozprysku cieczy solnej

12 Rozchlapywanie cieczy solnej

13 Zasięg rozprzestrzeniania się aerozolu solnego

14 Pośredni wpływ soli zasolone podłoże, susza fizjologiczna
i niemożność pobierania wody przez rośliny

15 Widoczne efekty szkodliwego działania soli (pośrednie- odległe w czasie)
nekrozy objawy zasolenia widoczne są już od czerwca lub lipca w zależności od warunków atmosferycznych

16 Nie ma roślin całkowicie odpornych na zasolenie i alkalizacje podłoża
1. Do pasa drogowego wprowadzamy rośliny odporne, zalecane przez naukowców do nasadzeń przyulicznych Platany, klony polne, tawuły…

17 Pierwsze technologiczne sposoby ochrony przed skutkami stosowania soli podczas zimowego utrzymania dróg to stosowanie palisad i donic

18 Wcześniejsze technologie okazały się niewystarczające w obliczu wzrastających oczekiwań społeczeństwa i większego zużycia środków chemicznych podczas zimowego utrzymania dróg i chodników Stąd konieczność poszukiwania sposobów mechanicznego osłaniania roślinności i podłoża

19 Maty słomiane dla osłony krzewów stosowane od 2009 roku,
metoda opracowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie

20 Skuteczność mat słomianych
W kolejnych latach stopniowe zamieranie drzew ul. Lechicka

21 Skuteczność mat słomianych

22 maty polipropylenowe

23 maty polipropylenowe ul. Bukowska w Poznaniu

24 Skuteczność mat polipropylenowych

25 Skuteczność mat polipropylenowych

26 Niewielka prędkość jazdy
Wybór miejsca lokalizacji mat i zabezpieczeń zależy od natężenia ruchu oraz prędkości jazdy (dopuszczalnej i faktycznej) Duża prędkość jazdy Niewielka prędkość jazdy ul. Lechicka w Poznaniu/ 2011

27 Zasolenie podłoża - różnice przy porównaniu podłoża osłoniętego matą słomianą i podłoża nieosłoniętego matą Markuczak, 2013

28 na korony najmłodszych drzew
Osłony na korony najmłodszych drzew

29 OPÓŹNIENIE WEGETACJI Drzewa zabezpieczone matą Drzewa bez maty
kierunek, z którego przedostawał się aerozol solny ul. Dąbrowskiego w Poznaniu wiosna 2013r.

30 Skuteczność maty cieniującej
Drzewo bez maty Drzewo zabezpieczone matą

31 Badanie stopnia zanieczyszczenia i zabrudzenia mat cieniujących -analiza chemiczna pod kątem zasolenia i zawartości Cl w mg/dm3 Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 1 2 3 19 20 Lokalizacja drzew, z których pobrano matę cieniującą w celu zbadania zanieczyszczeń 21 4 5 6 22 23 24

32 Rolniczo Chemiczna w Poznaniu,
Skuteczność zastosowanych osłon na koronach drzew Obiekt: ul. Dąbrowskiego (pas pobocza) Próby pobrano z zanieczyszczonych mat cieniujących w I rzędzie i II rzędzie zawartość Cl w mg/dm 3 Okręgowa Stacja Rolniczo Chemiczna w Poznaniu, 2012

33 Porównanie kosztów założenia zabezpieczeń „przeciwsolnych”
z kosztami wymiany obumarłych roślin Montaż i demontaż oraz jednokrotna naprawa maty cieniującej na koronę drzewa Koszty wymiany obumarłego młodego drzewa: - usunięcie drzewa; - wymiana zasolonego gruntu; - zakup i posadzenie drzewa o obwodzie pnia cm - założenie opalikowania oraz wymulczowanie misy - roczna pielęgnacja drzewa; 39,00 zł/rok minimum 1200,00 zł DRZEWO Montaż i demontaż oraz jednokrotna naprawa 1 mb maty słomianej osłaniającej 1 mb krzewów Montaż i demontaż oraz jednokrotna naprawa 1 mb maty polipropylenowej osłaniającej 1 mb krzewów Koszty posadzenia grupy nowych krzewów na długości 1mb: - usunięcie obumarłych krzewów; - wymiana zasolonego gruntu; - zakup i posadzenie nowych krzewów; - wymulczowanie skupiny krzewów; - roczna pielęgnacja założonej zieleni; 14,00 zł/rok 16,00 zł/rok 200,00zł KRZEWY stan na 2014r.

34 Drzewa najbardziej doceniamy latem, kiedy szukamy dla siebie cienia pod ich koronami

35 Chcielibyśmy aby wszystkie chodniki w otoczeniu drzew
były „traktowane” najpierw szuflą, potem piaskiem a solą tylko w warunkach wyjątkowych uzasadnionych prawnie

36 - sól nie jest równoznaczna z zapewnieniem bezpieczeństwa - stosowanie soli służy jedynie łagodzeniu skutków zimy zarządca drogi zobowiązany jest do łagodzenia skutków zimy a nie do całkowitej ich likwidacji

37 APEL do kierowców Kierowco wymień opony na zimowe
Dostosuj prędkość jazdy do warunków atmosferycznych Nie żądaj zimą za wszelką cenę „czarnych nawierzchni”

38


Pobierz ppt "na roślinność przyuliczną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google