Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Kontrola podatkowa w firmie - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Kontrola podatkowa w firmie - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Kontrola podatkowa w firmie - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 70

2 Kontrola podatkowa w firmie Zwykle firma otrzymuje informację o planowanej kontroli podatkowej co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej wskazany jest jej zakres, rodzaj podatku, którego ma dotyczyć, oraz okres objęty weryfikacją. Kontrola rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia tego pisma z powiadomieniem o kontroli. Zatem ma co najmniej tydzień na przygotowanie się do wizyty urzędników. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Co przygotować do kontroli? W ramach przygotowań należy: sprawdzić dokumentację, poprawić ewentualne błędy, wyznaczyć kontrolującym miejsce do pracy, pomyśleć o ustanowieniu zastępcy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Dokumentacja Przed kontrolą należy skompletować i przeanalizować dokumentację, która ma być sprawdzana. Firmy posługujące się elektronicznymi systemami finansowo-księgowymi, mogą zostać poddane tzw. e-kontroli, która polega na tym, że dane są pobierane w formie elektronicznej bezpośrednio z komputera i poddawane wnikliwym testom analitycznym przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Zatem warto sprawdzić konfigurację systemu finansowo-księgowego oraz zweryfikować sposób i źródła wprowadzania do niego danych, aby wyłapać wszelkie możliwe błędy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Poprawa błędów Jeśli w trakcie przygotowywania dokumentacji wyłapano nieprawidłowości można je wyeliminować przed oficjalnym wszczęciem kontroli poprzez: wystawienie korekty do błędnych faktur, poprawienie błędnych zapisów w księgach i ewidencjach, złożenie korekty deklaracji podatkowych, uregulowanie ujawnionych zaległości podatkowych (wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi według podstawowej stawki). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Miejsce dla urzędników Przedsiębiorca powinien urzędnikom udostępnić do pracy w miarę samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. Zwykle czynności kontrolne odbywają się w godzinach prowadzenia działalności przez podatnika, w szczególnych przypadkach działania kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie. Jeśli nie uda się zagwarantować odpowiednich standardów, należy się liczyć z przeniesieniem kontroli podatkowej do siedziby urzędu skarbowego zgodnie z art. 286 § 2 pkt 2 lit. b Ordynacji podatkowej. Wówczas należy zadbać o to, aby urzędnicy wystawili pokwitowanie poświadczające, które dokumenty zostały im przekazane. Muszą je zwrócić po zakończeniu kontroli. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Niezbędne wytyczne O planowanej kontroli podatkowej należy uprzedzić pracowników, aby mieli czas uporządkować wiedzę na temat sprawdzanych rozliczeń i przygotować się na pytania urzędników. Kontrujący mogą bowiem domagać się wyjaśnień, a pracownicy są zobowiązani do udzielenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności lub zadań. Mogą być także przesłuchani w charakterze świadków. Ochrona również powinna wiedzieć, że zjawią się pracownicy urzędu skarbowego, którzy mają prawo wejść na teren przedsiębiorstwa i poruszać się po nim na podstawie legitymacji służbowych, ale nie podlegają rewizji osobistej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Pomoc dla podatnika Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie osobiście uczestniczyć w kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy, powinien wyznaczyć zastępcę w postaci pełnomocnika lub stałego reprezentanta. Każdy z nich zastępuje podatnika w kontaktach z urzędnikami, ale ma różne kompetencje. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Kompetencje pełnomocnika Pełnomocnik działa w zakresie udzielonego mu upoważnienia. Dokonuje czynności prawnych w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy. Jest wyrazicielem jego interesów. UWAGA: Pełnomocnictwo musi być przedłożone do akt konkretnej kontroli podatkowej - po jej wszczęciu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Kompetencje stałego reprezentanta Stały reprezentant wyręcza przedsiębiorcę w konkretnych czynnościach. Jest uprawniony do: odebrania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, wyrażenia zgody na wcześniejsze jej rozpoczęcie, przyjęcia upoważnienia do jej przeprowadzenia, może uczestniczyć we wszystkich czynnościach kontrolnych oraz składać wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu dokumentującego przebieg kontroli. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Upoważnienie dla stałego reprezentanta Istnieje możliwość ograniczenia opisanego zakresu zadań, jednak wymaga to zawarcia odpowiednich zastrzeżeń w upoważnieniu udzielanym reprezentantowi. Upoważnienie musi być sporządzone na piśmie. Reprezentanta zgłasza się w urzędzie skarbowym właściwym w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, można to zrobić przed wszczęciem kontroli podatkowej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

12 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do śledzenia dalszych części naszej serii „Prawd oczywistych Finite”. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

13 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Kontrola podatkowa w firmie - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google